06 mars 2011

Solidariteten, vart har den tagit vägen?

Solidariteten, vart har den tagit vägen? Vi har ett samhälle där klyftorna ökar och där de som har arbete pressas allt hårdare. Den moderatstyrda minoritetsregeringen säger sig stå upp för välfärden och den svenska modellen men visar i praktiken upp en betydligt brutalare sida.

De klyftor som finns i samhället växer ordentligt på grund av den förda politiken där statsminister Reinfeldt (m) och hans regering driver en politik som ger mest till de som redan har mest samtidigt som de tar från de som redan har det sämst med följden att sjuka utförsäkras och långtidsarbetslösa trycks in i meningslösa åtgärder utan framtidsutsikter - läs Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.

Om det sistnämnda skriver partikamraten Lena Nilsson från Lessebo om sina egna upplevelser:
Jag befinner mig i den arbetsmarknadsåtgärd som kallas Jobb- och utvecklingsgarantin och jag är på en arbetsplats sedan snart tre år, först i praktik under Fas 2 och nu i Fas 3 som kallas ”samhällsnyttig tjänst”.
Jag jobbar för fullt med ordinarie arbetsuppgifter men har ingen chans att få en anställning, trots att det behövs mer personal.
Jag har ingen lön utan lever på ett aktivitetsstöd från Försäkringskassan, som varierar mellan cirka 9 000 och 11 000 kronor per månad, beroende på antal arbetsdagar i månaden.
Under hela den här tiden har jag trivts mycket bra med arbetsuppgifter, arbetsplats och ­arbetskamrater. Jag har känt mig behövd och uppskattad. Kanske har jag trivts för bra? Jag inser att detta har gjort att jag hamnat i en slags fälla.
För ju längre tid som går, desto mer börjar jag förstå att de meriter jag skaffat mig under den här tiden inte är särskilt gångbara hos arbetsgivare. Orsaken är troligen att jag varit utan anställning så länge. Möjligen också min ålder. Fas 3 framstår mer och mer som en återvändsgränd.
[...]
Jag känner en sådan oerhörd vanmakt, frustration och ilska inför det nya Sverige som vuxit fram, ett Sverige där jag tillhör en marginaliserad grupp av långtidsarbetslösa, ensamstående och ekonomiskt fattiga. Ett Sverige där rå marknadsekonomi råder och egoism och ytlighet härskar, fackföreningarna tappar medlemmar och mark, folkrörelserna dör, uteliggarna blir fler, barnfattigdomen ökar, bostadssegregationen är tydlig och inkomstklyftorna gigantiska.
Ett Sverige där tänderna återigen blivit ett klassmärke och människor måste vända sig till välgörenhetsorganisationer för akut ekonomisk hjälp. Där barn till ensamstående inte självklart kan få det som deras kompisar får, kanske inte ens kan åka på semester. Där man inte kan få ett hyreskontrakt, inte ens byta elbolag för att försöka minska sina utgifter, om det finns betalningsanmärkningar.
Hur ska vi som inte kom med på tåget vare sig under hög- eller lågkonjunktur, vi som kanske aldrig får ett jobb igen med en rimlig försörjning, vi som blivit skuldsatta på grund av orimliga ekonomiska förhållanden, vi som har levt ett antal år av våra liv med sämre livskvalitet, ja rent av i fattigdom, på grund av den förda politiken – hur ska vi göra för att ­inte helt gå sönder, för att inte förlamas av vår egen bitterhet? Hur kan vi omvandla ilska och bitterhet till aktion?
Vi måste fråga oss: hur kan det få se ut så i ett Sverige med enorma rikedomar hos vissa grupper och med goda statsfinanser? Det är dags för ett landsomfattande uppror!
Detta om något vittnar om regeringens  människosyn, där människorvärdet helt avgörs av plånbokens storlek, och där man har bestämt sig för att sänka våra socialförsäkringar och allt som utgör grunden för ett solidariskt samhällsbygge.

Det behövs ett uppror för medmänsklighet och solidaritet med en politik som faktiskt gör skillnad.

Bloggat: Jinge, Alltid Rött, Göran, Jonas, Svensson,
Missa inte att läsa De Tystas Röst som avslöjar mytbildningen kring sjukförsäkringen!

Media: AB1, 2, 3, KvP1, 2SvD1, 2, 3, 4, 5, 6Dagen, DN1, 2, 3, 4, 5, 6,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

19 kommentarer:

Anonym sa...

Hur solidarisk är du med din egen lön? (2009 hade du en årslön på 379 000kr, klart mer än de flesta andra)

Kaj Raving sa...

På vad sätt skulle jag vara osolidarisk med min lön? Menar du att jag, för att vara solidarisk, skulle arbeta för en lägre lön än vad mina arbetskamrater har? Förutom att det vore direkt korkat så vore det osolidariskt mot mina arbetskamrater.

Jag har aldrig påstått att jag har en dålig lön. Tvärtom har jag många gånger påpekat att jag har en priviligierad ställning som är frisk och har ett jobb.

Solidaritet har ingenting med dumpade villkor att göra, solidaritet är för mig att de som har haft tur och har det bra delar med sig till de som inte haft samma tur, bland annat genom ett solidariskt socialförsäkringssystem, där vi alla bidrar efter förmåga, så att alla kan få efter behov.

Kaj Raving sa...

För övrigt så har du tagit i med c:a 55 000:- för mycket...

Anonym sa...

Att få alla prylar som ens klasskamrater har är ingen mänsklig rättighet. Inte heller utlandssemestrar och andra semesterresor är någon rättighet, utan en möjlighet för dom som har det tillräckligt bra ekonomiskt.
Alla kan och ska heller inte ha lika mycket pengar och materiella rikedomar. Att ha en fast anställning är heller ingen mänsklig rättighet.
Jag kommer från världens mest brutala kommunistdiktatur där man försökte få till en tota jmälikhet. Jag känner igen mig i hycklandet om solidaritet från välbetalda, rika ledare som mässar på om allas lika rätt till allting. Så jag betackar mig för din typ av uppror.
Och angående artikeln du länkat: jag tänker anmäla Stockholms Läns Landsting och Stockhols kommun för förskingring av allmäna medel eftersom de slösar bort mina skattepengar på personer som inte har rättighet att vistas i landet och få sjukvärd, bostad mm.

Hälsningar
En invandrare som gjort rätt för sig sedan dag 1.

Kaj Raving sa...

Det är ju alltid uppfriskande med högerfolk som inte hycklar om att de tror på lika förutsättningar för alla, utan är öppna med att de vill ha ökade klassklyftor och utslagning för att kunna berika sig själva. Tack för det i alla fall...

Anonym sa...

Jag har aldrig påstått att du är osolidarisk med din egen lön, det var en direkt fråga HUR SOLIDARISK ÄR DU MED DIN EGEN LÖN? Mer tydlig än så kan man inte vara.

Men intressant att du menar att du själv inte klarar av att solidarisk utan kräver att det finns en stat som sköter inkasserande och utdelandet av resurser. Beror det på att när du väl får ditt lönekuvert så är du inte längre villig att dela med dig till någon annan? Tyvärr har vänstern blivit fullständigt invanderade av dessa egoister som inte vet var äkta solidaritet innebär, nämligen att SJÄLVA vara beredda att dela med sig till dem som har det sämre ställt!

Anonym sa...

Solidariteten ? men Ärligheten ?

Kaj Raving vänsterpartist, mannen bakom De Tystas Röst. Beskriver sig själv i bloggen " Om mig som bloggar: Jag är poliskt obunden och tillhör ingen organisation. Där sitter kommunisten Kaj anonymt bakom Lenin masken och sprider lögner runt om sig utan att skämmas.

Anonym sa...

Men du måste väl ändå säga att regeringen och MP visat en anmärkningsvärd solidaritet när de vill förbättra de papperslösas situation?

Anonym sa...

Håller med invandrare som gjort rätt för sig. Det är ingen mänsklig rättighet till att ha lika mycket som andra utan att behöva anstränga sig vilket artikeln antyder. Är så fruktansvärt trött på dem som är generösa med andras pengar och kallar det social rättvisa. Grunden för mycket av dagens misär, miljöförstöring och flyktingströmmar är helt enkelt att det finns för många människor- Vad är det som säger att Du har rätt att föda så många barn som helst och kräva andra ska ta hand om dem när Du inte själv har råd? Den som kommer på ett politisk korrekt sätt att få ner befolkningstillväxten utan regelrätt massmord bör få nobelpris.

Kaj Raving sa...

Anonym 16:39: Intressant att du uppenbarligen vet vad jag gör med mina pengar. Men eftersom du tycker dig veta, varför frågar du då?

För övrigt så är det en j-a skillnad mellan välgörenhet som du uppenbarligen förespråkar och solidaritet, som jag förespråkar. Att jag är beredd att betala betydligt mer i skatt än vad jag gör idag för att fördela mellen de som liksom jag har så att vi klarar oss och mer ändå, till de som inte haft samma tur, det är solidaritet. Att jag tar en del av min lön och skänker efter mitt eget gottfinnande till det jag tycker, det är välgörenhet.

Kaj Raving sa...

Anonym 16:59: Så nu har jag blivit "mannen bakom De Tystas Röst" också. Det var ju intressant att jag fick veta det.

Kaj Raving sa...

Anonym 17:09: Jag har svårt att hitta det solidariska i en inhuman och rättsosäker utvisningspolitik där mänskliga rättigheter tydligen gäller endast för vissa grupper.

Kaj Raving sa...

Anonym 17:32: Grunden för mycket av dagens misär, miljöförstöring och flyktingströmmar är helt enkelt kapitalismen...

kalleboll sa...

Dagen kommer när kapitalisterna och bankerna inser att det finns bara ett jordklot och att pengar inte går att äta.

Som borgarnas tv4, stackare dom i byggfusk och bygglov, osv, dom betalar kontant sina hus och sen närdet inte blev som dom tänkte då får dom nya saker av företagen och sådant trams ska dagens barn sitta och titta på.

Anonym sa...

Du och dina partikamrater kan ju upprätta en helt privatfinansierad fond till vilkne ni betalar så hög avgift ni vill, och fördelar pengarna precis så som ni vill, i solidaritetens namn. Ni kan också upprätta en fond ur vilken ni sponsrar boende, uppehälle, vård och så klart juridiskt ansvar åt folk som idag vistas olagligt i Sverige och inte är berättigade till uppehälle eller samhälsfunktioner.
Varsågoda, det är fritt fram. Men ge fan i att vara solidarisk med mina pengar.
/en invandrare som gjort rätt för sig sedan dag 1

Anonym sa...

Solidaritet är att använda andras pengar, helst till vänsterdiktaturer. Välgörenhet är att använda sina egna pengar.

FredrikN

Kaj Raving sa...

Solidaritet Fredrik, är att alla bidrar till samhället efter förmåga så att alla kan få efter behov. Ett sånt samhälle är långsiktigt hållbart och tillåter alla människor att växa. Även de som för tillfället befinner sig på "botten". Det finns en anledning till att klassresor är betydligt vanligare i Sverige än i USA.

Välgörenhet är att göra människor beroende av din välvilja och nyckfullhet. Vilket möjligen är trevligt för ditt ego men knappast bra för samhället.

Kaj Raving sa...

Med anledning av inlägget från "en invandrare som gjort rätt för sig sedan dag 1" så kan det vara läge att påminna om Fristadsfonden för den som till skillnad från honom/henne känner att man vill göra vad man kan för att utsatta människor ska få hjälp och stöd.

Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 - 7.

Anonym sa...

Vad jag förstår är Fristadsfonden till för flyktingar som är i berättigat behov av hjälp.
DN:s artikel däremot, som triggade ditt upprop om uppror mot osolidaritet, handlar om individer som har permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land och alltså inte på något som helst sätt är flyktingar i Sverige. Om de avvisas till respektive EU-land där de kommer ifrån riskerar de knappast traumatiska krigsupplevelser då det mig veterligen inte förekommer några sådana i EU i dag.
/invandraren som fortsätter göra rätt för sig

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...