09 mars 2011

Schyssta villkor borde vara en självklarhet

Det är viktigt att en seriös offentlig upphandlare agerar enligt de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden och utifrån den svenska modellen där löner och anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan marknadens parter i stället för i lag som i många andra länder. Att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling är ett sätt att värna den svenska modellen, undvika social dumpning samt bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden.
När kollektivavtal saknas så öppnar detta för mindre nogräknade aktörer att konkurrera genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut.
I Nybro har vi äntligen, tack vare Vänsterpartiet, fått in ett krav på kollektivavtal vid upphandling. I dag behandlar riksdagen oppositionens förslag om att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Att säga ja till det vore självklart om man tycker att schyssta villkor på arbetsmarknaden är något att eftersträva.
Om förslaget går igenom kan det få stor och positiv påverkan på svensk arbetsmarknad. Offentliga upphandlingar omfattar varje år affärer för cirka 500 miljarder kronor. Om det i var och en av dessa upphandlingar ställs krav på kollektivavtal kan det bli en morot som får fler stelbenta företag att modernisera syn på inflytande och trygghet för sina anställda.
Därför kan man väl utgå ifrån att högern kommer att vara emot...

Lästips: Kristersson varnade själv för sjukreglerna, Jämställd vård i Kalmar län, Huru girighet är gott för nationenEtt annat läge nu, Katastrofal jämställdhetspolitik, Ora basta!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,  

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...