27 mars 2011

Jordens herrar - en recention av årets bok

Nu har boken kommit som jag väntat på, boken som tydligt visar på sambandet mellan den kanske värsta formen av förtryck mot människliga djur, slaveriet, och det förtryck av andra djurarter som pågår än idag. Och sambandet finns på i princip varje område. Detta hittar man i Pelle Strindlunds nyutkomna bok "Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare". Kombinera sedan detta med att boken är väldigt lättillgänglig och välskriven, så har man orsaken till att jag inte tvekar att redan nu utnämna Jordens herrar till "Årets bok".

Att förtryck och utnyttjande av människor och djur är två grenar på samma träd har jag argumenterat för tidigare. Förtryck föder mer förtryck och de olika formerna av förtryck förstärker varandra. Som socialist har jag därför svårt att förstå hur andra som kallar sig socialister och feminister inte ser de, i mitt tycke, uppenbara inkonsekvenserna i sitt agerande utan istället försvarar ett fortsatt förtryck. Att läsa boken har dock fått vissa socialister att öppna ögonen, som Göran Greider i Aftonbladet:
I dag kan ingen försvara slaveriet, men det fantastiska är att de mest upplysta och progressiva människor i sitt försvar av köttätande omedvetet argumenterar på samma sätt som slavhandlare en gång gjorde: Vi har rätt att exploatera de afrikanska vildarna eller döda någon miljon kycklingar om året eftersom vi är intelligentare. Framför allt har vi mer makt än djuren och därför har vi rätt att döda och äta dem. Så ser det alltigenom ohållbara grundargument ut som ständigt återkommer när människor pressas på varför det är moraliskt acceptabelt att äta kött – och när de sagt det ser de ofta litet bedjande ut, som om de visste att något inte stämmer.
Förtrycket av djur ses som något självklart och naturligt idag. Den som hävdar något annat blir lätt förlöjligad i den rådande samhällsdebatten om animalieproduktion. Precis likadan såg situationen ut på 17- 1800talet, med den skillnaden att då var det förslavandet av andra människor det handlade om. Dessa paralleller mellan förtryckssystem gör Pelle en grundlig argumentationsanalys av, när han jämför 1800-talets tankar för och emot slaveriet med de tankar som lyfts fram för och emot dagens djurindustri.

Det är genom denna tydliga och pedagogiska linje som Pelle visar på hur argumenten ofta är identiska och utgår ifrån att precis som människor idag anser sig ha rätt att härska över djuren, så ansåg sig vita människor ha rätt att härska över svarta människor.

I boken, som är uppdelad i tre teman; försvaret av slaveriet, försvaret av djurförtryck samt avslutande egna reflektioner, visar Pelle just detta, hur samma ekonomiska, moraliska, historiska och andra argument som användes för att en gång försvara slaveriet används ännu idag, men nu för att försvara djurförtrycket. Dessa argument maler han sen sönder ett efter ett. Han gör det metodiskt, men utan stora åthävor.

Boken är tydligt och enkelt strukturerat med föredömligt korta stycken. Den genomsyras av ett gediget faktaunderlag som Pelle ändå lyckas framställa på ett sätt så att boken inte blir faktatyngd och svårläst. Att argumentera mot bokens slutsatser med någon form av intellektuell ärlighet i behåll lär vara snudd på omöjligt. Ska man nu hitta något negativt så är det väl möjligen i den stora mängden citat som emellanåt tynger texten något, även om det ofta finns något tragikomiskt i all den inkonsekvens och irrationallitet som genom citaten presenteras av delar av det offentliga Sverige.

Vem vänder sig då boken till? Självklart till de redan frälsta som liksom jag vill få bekräftat vad man redan vet. Men Pelle skriver utan att komma med pekpinnar och moralisering. Tvärtom så påpekar han genom personliga exempel att den som inte är vegan inte nödvändigtvis är bottenlöst ond även om han inte tvekar ett ögonblick kring att det finns ett rätt och fel, där förtryck alltid är fel.

Frånvaron av pekpinnar och moralisering öppnar för att boken bör vara läsvärd även för större gruppen än de redan frälsta. Åtminstone för den som är beredd att utmana sin egen uppfattning och sina egna vanor. I själva verket så är det kanske främst av dessa människor som boken absolut borde läsas!

Jag hyser inga förhoppningar om att boken kommer att leda till att utnyttjandet av djur kommer att upphöra inom en snar framtid, men jag tror nog att den har potential att, liksom för Greider, agera ögonöppnare för många. Förhoppningsvis kan detta i sin tur leda till faktiska förändringar kring hur vi ser på oss själva och hur vi ser på vår roll som förtryckare och också vända den utveckling vi ser idag.

Du hittar boken på Bokus.
Media: AB, GP, SSv1, 2NSD, Corren, SvD, SR,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...