31 mars 2011

Sverige ska inte delta i fler av Natos krig!

Jag tycker nog att vår partistyrelse vanligtvis fattar kloka beslut. Men nu har vi hamnat helt på kollisionskurs. Jag förstår nämligen inte alls ställningstagandet att ställa sig bakom att i en Nato-ledd operation sända stridsplan till Libyen. Under kvällens cirkel i partiprogrammet här i Nybro, som av en händelse handlade om just internationella frågor, så var också fördömandet av beslutet såväl enigt som kompakt medan frågorna var många.

Vart tog exempelvis det envisa hävdandet av den svenska neutraliteten vägen. Smyganslutningen till Nato har pågått länge och Vänsterpartiet har hela tiden protesterat. Nu välsignar partiledningen plötsligt att sverige krigar tillsammans med Nato, på annat sätt har jag svårt att se det. Det som inte är ok i Afghanistan är tydligen ok i Libyen.Vad har hänt?

Att Nato och västvärlden i övrigt plötslig skulle vara väldigt bekymrade för Libyens folk tror jag inte ett ögonblick på. Jag menar, det var ju inte direkt i förra veckan som nån plötsligt kom på att det satt en grym diktator vid makten där. Att tro att det snarare har något med oljan och kontrollen över den att göra ligger inte särskilt långt borta.

Istället för att ha så bråttom att ställa sig bakom krigsivrarna och vad som troligen är ytterligare ett i raden av imperialistiska krig så borde partiet varit det parti som nyktert hävdade att andra vägar ska prövas först. Varför krävde man inte exempelvis sanktioner för att tvinga fram demokratiska förändringar? Frågorna är som sagt många efter partiets beslut. 

Sverige borde dessutom ägna sig åt det som vi gjort bra under så många år, nämligen humanitära insatser, inte krig. Nu är jag övertygad om att dessa nödvändiga insatser kommer att få stryka på foten när vi nu är med de stora häftiga pojkarna och krigar istället. Sverige borde inte delta i fler av Natos krig!

Jag kan bara beklaga partiets ställningstagande, men konstaterar åtminstone glatt att Jens Holm och tre kamrater till i riksdagen kommer att frondera mot partiets ställningstagande. All heder åt dem!

Bloggat: Jonas, Jens, Jerker, Francisco, Ulf, Jinge, Lasse, Alliansfritt, Björn,

Media: Flamman1, 2, 3AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12SvD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Ex1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, GP1, 2, 3, Svt1, 2, 3, 4,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

30 mars 2011

Protesterna mot utförsäkringarna växer

Protesterna fortsätter mot regeringens brutala utförsäkringslinje, där sjuka som inte blivit friska vid den tidpunkt som regeringen beslutat om ändå blir utkastade i ovisshet. Denna gång är det en rad läkare från runt om i landet som har samlats bakom ett upprop i SvD där de uppmanar regeringen att sluta straffa deras patienter:
Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.
Tidigare har diakoner, fackförbund och andra förenats i protesterna mot de omänskliga reglerna. Nu ansluter alltså även läkare från hela landet. Men socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons (m) besked är att inga genomgripande förändringar kommer att genomföras utan möjligen kommer man att, som kd vill, slänga på lite fernissa på den krackelerade ytan. Som Ilse-Marie skriver så visar det en på en skrämmande brist på verklighetsuppfattning:
Den senaste tiden har kritiken mot sjukreglerna varit massiv. Just nu pågår ett påskupprop som allt fler ansluter sig till. Kyrkans diakoner, Sveriges Kristna Råd, Biskopsmötet, fackföreningar och privatpersoner. Protestlistor cirkulerar både på nätet och runt om i landets församlingar. Att kritiken är så stark just från kyrkans företrädare skrämmer givetvis ett av allianspartierna mer än de andra – Kristdemokraterna.

I går kom därför KD, inte helt oväntat, med ett blekt försök till att dämpa och tysta kritiken – och blidka de kritiska rösterna inom de egna leden. Nu försöker man med ny fernissa och förslag till nya undantag, dölja problemen och tysta kritiken. Det är inte första gången – och hitills har ingentig hänt.

Man inleder sitt förslag till förändring med samma ord som Reinfeldt och Kristersson brukar använda; ”– Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men det finns människor som faller mellan stolarna.” Sedan staplas nya undantag på varandra, kombinerat med den positiva grundhållningen. Bland annat utrycker man sig så här, citat;
– Våra kontakter med enskilda som berörs av sjukförsäkringen, anställda inom psykiatrin, på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vittnar alla om att förändringarna som Alliansregeringen har genomfört har varit bra och nödvändiga.
Man kan fråga sig vilka dessa ”kontakter” egentligen är? Så här säger några av de diakoner som har slagit larm – som ger en helt annan bild av sakernas tillstånd. Citat;
Det är bråttom – allt fler människor tar sitt liv i desperation, berättar diakon Rosita Borum-Halvars. /…/
-Reglerna måste ändras och vi vet hur hårt många människor drabbas. Många orkar inte själva överklaga. Vi måste vara de svagas röst. Det räcker inte med att sitta på sitt rum och be när människor går under./…/
-Vi möter dagligen problemet och förtvivlade människor som står med läkarintyg Försäkringskassan inte tror på. Läkarens ord betyder ingenting. Många skäms att komma, att behöva tigga i ett välfärdssamhälle, säger Isabel Ramberg, diakon i Näsby/Frövi och Ronald Henriksson, Västerås stadsmission håller med.
-De känner sådan vanmakt att vissa tar sitt eget liv, säger Rosita Borum-Halvars.
Och det är på grund av detta det är så bråttom. Det är inte att vänta, anser biskop Thomas Söderberg.
Givetvis räcker det inte med lite ny fernissa på ytan, det krävs att sjukförsäkringen förändras i grunden. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än nödvändigt vid sjukdom eller skada. Så kan man inte med bästa vilja säga att det ser ut med högerns regler.

I stället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk. Men sjukdom försvinner inte för att den förbjuds och ingen blir friskare av att man sparkas ut från sjukförsäkringen och hamnar sist i kön av arbetslösa.

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna känna sig trygga med sjukförsäkringen och vill därför avskaffa utsorteringskedjan. Fasta tidsgränser ska ersättas med att hänsyn tas till varje enskild individ i varje enskilt ärende. Sjukdom ska inte behöva leda till fattigdom och utslagning! Detta borde borde vara självklarheter i ett välfärdssamhälle som vårt.

Men så är det tyvärr inte under en högerregering, utan man kommer säkert att genomföra någon liten förändring och (återigen) påstå att man löst problemen utan att det förändrar verkligheten på nåt sätt alls för de tusentals som drabbas. Därför måste vi fortsätta protestera för en solidarisk sjukförsäkring. Det kan vi göra bland annat genom att delta i Påskuppropet.


Bloggat: Martin Moberg, Löntagarbloggen, Ett hjärta RÖTT, De tystas röst, Peter Andersson,

Annat läsvärt: Göran Johansson om Malmömodellen – ett alternativ till FAS3 och Linda Fleetwood om Viktiga politiska frågor,

Media: DN1, 2AB1, 2, 3,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

27 mars 2011

Jordens herrar - en recention av årets bok

Nu har boken kommit som jag väntat på, boken som tydligt visar på sambandet mellan den kanske värsta formen av förtryck mot människliga djur, slaveriet, och det förtryck av andra djurarter som pågår än idag. Och sambandet finns på i princip varje område. Detta hittar man i Pelle Strindlunds nyutkomna bok "Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare". Kombinera sedan detta med att boken är väldigt lättillgänglig och välskriven, så har man orsaken till att jag inte tvekar att redan nu utnämna Jordens herrar till "Årets bok".

Att förtryck och utnyttjande av människor och djur är två grenar på samma träd har jag argumenterat för tidigare. Förtryck föder mer förtryck och de olika formerna av förtryck förstärker varandra. Som socialist har jag därför svårt att förstå hur andra som kallar sig socialister och feminister inte ser de, i mitt tycke, uppenbara inkonsekvenserna i sitt agerande utan istället försvarar ett fortsatt förtryck. Att läsa boken har dock fått vissa socialister att öppna ögonen, som Göran Greider i Aftonbladet:
I dag kan ingen försvara slaveriet, men det fantastiska är att de mest upplysta och progressiva människor i sitt försvar av köttätande omedvetet argumenterar på samma sätt som slavhandlare en gång gjorde: Vi har rätt att exploatera de afrikanska vildarna eller döda någon miljon kycklingar om året eftersom vi är intelligentare. Framför allt har vi mer makt än djuren och därför har vi rätt att döda och äta dem. Så ser det alltigenom ohållbara grundargument ut som ständigt återkommer när människor pressas på varför det är moraliskt acceptabelt att äta kött – och när de sagt det ser de ofta litet bedjande ut, som om de visste att något inte stämmer.
Förtrycket av djur ses som något självklart och naturligt idag. Den som hävdar något annat blir lätt förlöjligad i den rådande samhällsdebatten om animalieproduktion. Precis likadan såg situationen ut på 17- 1800talet, med den skillnaden att då var det förslavandet av andra människor det handlade om. Dessa paralleller mellan förtryckssystem gör Pelle en grundlig argumentationsanalys av, när han jämför 1800-talets tankar för och emot slaveriet med de tankar som lyfts fram för och emot dagens djurindustri.

Det är genom denna tydliga och pedagogiska linje som Pelle visar på hur argumenten ofta är identiska och utgår ifrån att precis som människor idag anser sig ha rätt att härska över djuren, så ansåg sig vita människor ha rätt att härska över svarta människor.

I boken, som är uppdelad i tre teman; försvaret av slaveriet, försvaret av djurförtryck samt avslutande egna reflektioner, visar Pelle just detta, hur samma ekonomiska, moraliska, historiska och andra argument som användes för att en gång försvara slaveriet används ännu idag, men nu för att försvara djurförtrycket. Dessa argument maler han sen sönder ett efter ett. Han gör det metodiskt, men utan stora åthävor.

Boken är tydligt och enkelt strukturerat med föredömligt korta stycken. Den genomsyras av ett gediget faktaunderlag som Pelle ändå lyckas framställa på ett sätt så att boken inte blir faktatyngd och svårläst. Att argumentera mot bokens slutsatser med någon form av intellektuell ärlighet i behåll lär vara snudd på omöjligt. Ska man nu hitta något negativt så är det väl möjligen i den stora mängden citat som emellanåt tynger texten något, även om det ofta finns något tragikomiskt i all den inkonsekvens och irrationallitet som genom citaten presenteras av delar av det offentliga Sverige.

Vem vänder sig då boken till? Självklart till de redan frälsta som liksom jag vill få bekräftat vad man redan vet. Men Pelle skriver utan att komma med pekpinnar och moralisering. Tvärtom så påpekar han genom personliga exempel att den som inte är vegan inte nödvändigtvis är bottenlöst ond även om han inte tvekar ett ögonblick kring att det finns ett rätt och fel, där förtryck alltid är fel.

Frånvaron av pekpinnar och moralisering öppnar för att boken bör vara läsvärd även för större gruppen än de redan frälsta. Åtminstone för den som är beredd att utmana sin egen uppfattning och sina egna vanor. I själva verket så är det kanske främst av dessa människor som boken absolut borde läsas!

Jag hyser inga förhoppningar om att boken kommer att leda till att utnyttjandet av djur kommer att upphöra inom en snar framtid, men jag tror nog att den har potential att, liksom för Greider, agera ögonöppnare för många. Förhoppningsvis kan detta i sin tur leda till faktiska förändringar kring hur vi ser på oss själva och hur vi ser på vår roll som förtryckare och också vända den utveckling vi ser idag.

Du hittar boken på Bokus.
Media: AB, GP, SSv1, 2NSD, Corren, SvD, SR,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

26 mars 2011

Glasögon till barn har blivit en klassfråga

Min sons insändare om att alla barn borde ha rätt till glasögon har genererat några kommentarer som jag känner bör kommenteras. Som Simon Tillmos:
I vilket fall, barns utveckling ska aldrig stoppas på grund av ett synfel - en grundtanke som de flesta delar. Att däremot dela ut gratis glasögon är en socialistisk tanke som hör hemma i det förgångna 80-talets Sovjet. För en viktig variabel glöms ofta bort i förslag från vänsterhåll - ingenting är gratis! Tack vare att utvecklingen har gått klart framåt, med hjälp av den fria marknaden finns idag många aktörer som både tillverkar och säljer glasögon till rimliga priser.
Kontentan är att istället för att belasta våra svenska skattebetalare med en "glasögonskatt" ska vi se till att alla har ett jobb att gå till, samt att alla kan leva på sin lön. Detta har ekonomiska analyser såväl i Sverige som internationellt visat sker genom ett lägre skattetryck.
Politik handlar om prioriteringar. Att ge alla barn möjlighet att se bra är definitivt ingen omöjlighet – om den politiska viljan finns. Skattesänkningar för rika har skapat fler fattiga barn och väljer man att som nuvarande regering sänka skatterna för de rikaste, ja då väljer man att fyra av tio föräldrar inte ska ha råd att köpa glasögon till sina barn. Samtidigt väljer man också bort att ge alla barn samma möjligheter att se vad läraren skrivit på tavlan. Därmed stoppas alltså också idag barns utveckling, med högerideologin som grund. Det är nämligen vad det valet innebär.

Vänsterpartiet anser att det ska inte vara upp till föräldrarnas ekonomi om barn ska få glasögon eller inte. Barn och skolungdomar bör ha rätt till glasögon precis som de har rätt till hjälpmedel vid hörselnedsättning. Barn med nedsatt syn ska självklart ha rätt till glasögon så de kan utvecklas, hänga med i skolan och leka som andra barn på fritiden. Ingenting är gratis, det handlar om prioriteringar och där står skillnaden mellan vänstern och högern klar. Jag prioriterar samma möjligheter till utveckling för alla barn, medan Simon prioriterar skattesänkningar.

Att sen dessutom som LillaLagom säga om barn som inte kan läsa vad läraren skriver på tavlan, att deras föräldrar gör fel prioriteringar och ”borde ta sitt ansvar” är fruktansvärt cyniskt!
Samtidigt har man ju som vuxen, inte minst som förälder, ett eget ansvar att ta också.
[...]
Det kan förstås vara svårt och knapert med pengar, men det är då också viktigt att man som förälder kan prioritera vad som är viktigast att lägga pengarna på.
Vanligen brukar föräldrar som har ont om pengar satsa allt på sina barn för att de inte ska behöva sticka ut som fattiga. Hellre svälter man själv. Några exempel på bidragsansökningar som kommer till Majblomman och som uppenbarligen handlar om dåliga proriteringar från föräldrarnas sida:
”Skolsköterska intygar: Flickan har efter min synundersökning varit hos optiker och är i behov av läsglasögon. Det är viktigt att hon får sina läsglasögon för sitt skolarbete. Glasögonen kostar 2 100 kr. Mamman är ensamstående och har mycket svag ekonomi varför hon är i stort behov av stöd från er. ”

”Min son har mycket dålig syn, nu när han börjat i högstadiet är det mycket mer han behöver läsa och kommer hem varje dag med kraftig huvudvärk. Jag tror att han är mer mogen nu att använda glasögon. Vi lever på existensminimum med liten A-kassa och jag har inte råd att köpa glasögon.”

”Skolsköterska intygar: Denna pojke lever i en familj med begränsad ekonomi och är i behov av glasögon för att klara sitt skolarbete, jag tillstyrker att det skulle innebära en stor lättnad för honom både för hans inlärningsförmåga och hälsa. ”
Men visst finns det då de som inte gör de rätta "prioriteringarna", utan kanske köper cig och sprit till sig själva i stället. Men är det nån som tror att det är lönt att snacka prioriteringar med dem? Knappast va? Varför ska då deras barn, som garanterat har det svårt nog ändå, dessutom straffas ytterligare för att deras föräldrar ”prioriterar” fel genom att inte få glasögon så att de kan se ordentligt?

Barn som inte ser bra får svårt att hänga med i skolan och lider ofta av besvär som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. De barn som redan har det svårt i samhället riskerar alltså att hamna efter ytterligare därför att man prioriterar skattesänkningar före lika förutsättningar för alla barn. Glasögon till barn har blivit en klassfråga. Det tycker jag inte det borde vara, därför tycker jag också att barns väl och ve borde vara en viktigare prioritering än skattesänkningar för de rikaste.

Media: AB1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Gästinlägg: Varför ska vissa barn få se bra men inte andra?

Många tror att det är självklart att alla barn som behöver glasögon får det, men det är inte sant. Många barn har inte glasögon fast dom behöver det, och det på grund av att föräldrarna inte har råd. Det tycker jag är orättvist. Jag tycker att om barn behöver glasögon så borde dom få det.

Visste ni att ungefär 220 000 barn i Sverige lever i fattiga familjer enligt Rädda barnen? Organisationen Majblomman gjorde en undersökning som visade att 4 av 10 föräldrar inte haft råd med glasögon fast deras barn behöver det.

Jag tycker att alla barn som behöver det ska ha gratis glasögon eller åtminstone rejält prissänka. För varför ska vissa barn få se bra men inte andra?

Alve Raving, 11 år, Nybro

Media: Barometern, Svt,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

25 mars 2011

Skriv under påskuppropet, IF Metall!

Påskuppropet startades som en reaktion på regeringens inhumana utförsäkringspolitik. Det är ett kyrkligt initiativ där man uppmanar till landsomfattande protester mot att tusentals redan utsatta människor utförsäkras ur sjukförsäkringssystemet.
Den som blir sjuk i Sverige i dag möts av nya regler och absurda tidsgränser. Handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut, oavsett läkarintyg och hälsotillstånd. Bedömningen sker gent­emot fiktiva jobb; även om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga... Vi har fått ett rättsosäkert system i stället för en sjukförsäkring som gick med rejäl vinst.
Många har nu reagerat och privatpersoner, kyrkans diakoner och andra har skrivit under uppropet. Även LO har anslutit sig och via ordförande Wanja Lundby-Wedin skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter om sjukförsäkringen. Nu har även SEKO anslutit sig officiellt. Det är suveränt, alla Sveriges progressiva rörelser måste visa hur illa man tycker om en utav de tydligaste och brutalaste pusselbitarna i regeringens inhumana politik.

Men var är övriga fackförbund? Jag hoppas att de står i kulisserna och bara väntar på sin tur att höja rösten. Men det tycker jag att man ska sluta med. Jag uppmanar alla fackförbund att snarast ställa sig bakom uppropet och hoppas att mitt eget förbund IF Metall följer SEKO:s exempel. Jag hoppas också att Stefan Löfven i samband med detta sänder en skarp signal till regeringen om att Sveriges arbetarrörelse aldrig kommer acceptera en politik som slår mot de svagaste i samhället.

Annandag påsk kommer aktiviteter att anordnas över hela landet i samband med uppropet. Bland annat i Kalmar. Slut upp och visa att det är många som vill se ett humanare Sverige, där sjuka inte sparkas ut i otrygghet utifrån fasta tidsgränser, utan därvi behandlar även sjuka som individer.

Lästips: Gratis skattesänkningar – en illusion, Vänsterpartiet stoppar privatskolor på Hisingen, Vänsterpartiet i Emmaboda bytte ordförande

Nytt från industribloggarna: Göran Johansson, Ann-Sofie Wågström, Leine Johansson,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

24 mars 2011

Sveriges bästa sjukvård i Kalmar län

På landstingsstyrelsen idag presenterades resultatet av Nationell Patientenkät och Vårdbarometern för 2010. Det var onekligen trevligt att lyssna på för den rödgröna majoriteten i Kalmar län.

Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar om bland annat bemötande, delaktighet, förtroende och information. Kalmar läns landsting får toppbetyg på de allra flesta områdena.

Vårdbarometern bygger på svaren från 1 000 länsbor om sjukvården. Den visar att befolkningen i Kalmar län är mest nöjd i landet med tillgången till vård och även medborgarnas förtroende för sjukvården är det högsta i landet.

De här resultaten är givetvis oerhört glädjande för sjukvården och dess medarbetare. Det visar dessutom att Världens bästa sjukvård byggs bäst i offentlig regi, där skattepengarna går tillbaks till medborgarna istället för att försvinna som oskattad vinst i skatteparadis.

Svenska Dagbladet har en artikelserie på temat kring privata välfärdsbolag, ”Välfärdens nya herrar” med intervjuer och uträkningar på vinst och skatt – svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Viktig rödgrön satsning i sydöstra Sverige

Den rödgröna majoriteten har nu landat en oerhört viktig satsning för hela den sydöstra regionen som kommer att klubbas på landstingsstyrelsen idag. Vad detta kommer att betyda för regionen kan nog knappast överskattas. Det är ju dels ett viktigt arbetspendlingsområde, dels är det ju viktigt med tanke på Linnéuniversitetet utveckling. Och en en ökad kollektiv pendling innebär som alla vet en avlastning ur miljöhänseende, vilket är inte minst viktigt.

Satsningen går ut på att en uppgörelse har slutits mellan Kalmar Läns Trafik AB (KLT) och Blekingetrafiken AB (BT) om att utveckla tågtrafiken Kalmar – Växjö – Karlskrona. Bland annat ska upp till tio pågatåg köpas in och tågtrafiken på Kust till Kustbanan i sydost ska byggas ut i tre etapper. Fler stationsuppehåll ska det också bli med efterlängtade stopp vid Smedby, Trekanten, Nybro och Örsjö på vägen till Emmaboda station, som för övrigt ska rustas upp till ett modernt resecentrum.

En viktig, efterlängtad och nödvändig satsning för regionens framtid!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

21 mars 2011

Högerregeringen fortsätter sin antifackliga politik

”Förenklingar av ledighetslagstiftningen”, så kallas det senaste steget i högerregeringens antifackliga strategi. Den borgerliga regeringen vill genomföra ändringar i studieledighetslagen som de menar ska förenkla för företagen. Imorgon tisdag den 22 mars lägger man fram propositionen till riksdagen.

”Förenklingen”, den består i princip i att man vill göra det lättare för företagen att hindra de anställda från att gå en facklig utbildning. Bland annat ska det krävas sex månaders anställning innan man får rätt till ledighet för fackliga studier.

Och även om någon varit anställd i sex månader så ska arbetsköparen kunna kräva att ledighetsansökan lämnas minst två månader innan kursstart och sen dessutom skjuta upp utbildningen i upp till ett halvår. Samtidigt tas arbetsköparens skyldighet att informera facket bort, vilket försämrar fackets möjligheter till inflytande och möjlighet att rekrytera nya fackligt aktiva.

Tidigare har man försvagat strejkrätten, försämrat semesterlagen och inte minst genomfört stora neddragningar på arbetsmiljöområdet. Som vanligt innebär ”förenklingen” enbart en försämring för arbetare och fack.

Vad kommer härnäst från högerregeringen? Hur många fler ”förenklingar” ska vi tåla innan vi säger ifrån? Hur länge ska vi tåla denna antifackliga politik? Det är nu vi måste sätta ner foten - innan det är försent!

Kaj Raving (V)
Fackligt aktiv inom IF Metall

Bloggat: Iakttagaren, Daniel Swedin,

Media: LO-tidningen, Arbetaren, DA, SSv,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,  

20 mars 2011

Brottslighet styrs av klass, inte kultur

Det är knappast något nytt, men det kan tålas att upprepas många gånger, inte minst nu när vi har rasister i riksdagen som försöker framställa en annan bild. Brottslighet styrs av klass, inte kultur.

Så kan vi alltså åter slå fast; brottslighet har ingenting med kulturell bakgrund att göra. Istället är det (givetvis) den socioekonomiska bakgrunden, det vill säga under vilka förhållanden man har vuxit upp, som avgör. Idag liksom för hundra år sen. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi:
– Skillnaderna beror inte på att "invandrarkulturer" är mer brottsbenägna eller liknande. Utan det här beror i övervägande del på under vilka förhållande invandrare lever i Sverige och om de kan skaffa sig de resurser som är nödvändiga för att leva ett anständigt liv.
För hundra år sen var det de fattigaste ur arbetarklassen som sades ha brottsligheten med sig i generna. Precis som nu så handlade det även då om att man inte skulle behöva se till de verkliga problemen, det vill säga klassklyftorna i samhället. Istället för välja att ta tag i problemen så väljer man att skylla problemen på dem som drabbas hårdast av dem.

Lösningen för att minska brottsligheten är alltså inte att skylla på den som är mest utsatt, utan lösningen är densamma nu som då: ett jämlikare samhälle.
 

Bloggtips: Läge för vinstdelning, Våga analysera (M)arknadsexperimentet, Den flexibla arbetsmarknaden: del 2, Handels kongress: Avd 12 visar vägen i bemanningsfrågan,

Från Konfliktportalen.se: Jöran Fagerlund skriver Friluftsdag i Isdala – lång restid för kort avstånd, L. O. K. Ejnermark skriver Intressanta analyser om Libyen – vad tycker vänstern?, >> 907 skriver Ett brev till en vänster med drömmar om populism, Stefan Bergmark skriver Finansera public service via skattesedeln, tusenpekpinnar skriver Arbetslöshet eller arbetstidsförkorting?, Kaj Raving skriver Övertidsarbete tränger bort arbetstillfällen
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

17 mars 2011

Övertidsarbete tränger bort arbetstillfällen

Svenskarna jobbar övertid som aldrig förr! Störst är ökningen i industrin, byggbranschen och transportsektorn,, där man jobbar 30—40 procent mer övertid det senaste året än innan. Totalt fem miljoner timmar blev det, vilket motsvarar inte mindre än 125 000 arbetstillfällen!

Nu är det givetvis inte så enkelt att man skulle kunna ersätta alla dessa övertidstimmar genom att anställa mer personal  rakt av. Men åtskilliga tusen anställningar stängs garanterat ute på grund av övertidsarbetet. Det är anställningar som det alltså uppenbart finns ett behov av, ett behov som istället får täckas upp av en ofta redan hårt ansatt och slimmad personalstyrka.Många tvingas att jobba mycket mer än de vill och borde.

Många företag passade, med krisen som ursäkt, på att säga upp mer personal än vad som möjligen kunde motiveras med nedgången under krisen. Detta för att nu kunna ha en mer "flexibel" arbetsstyrka bestående av visstidsanställda och/eller inhyrda. Eller så får man helt enkelt personalen att jobba övertid. Allt för att slippa anställa. Slits personalen ut så har ju regeringen sett till så att det är lätt att bli av med dem som inte klarar ackordet.

Nu vill regeringen dessutom göra det ännu enklare för företagen att slippa anställa genom att öppna upp för att chefen ska få rätt att beordra ännu mer övertid än dagens 150 timmar. Redan dagens övertid är ett tecken på ett systemfel som är rena hånet mot alla som går utan arbete medan andra sliter ut sig. Det behöver inte legitimeras ytterligare, det behöver stoppas!

Bloggat: Göran,

Från Konfliktportalen.se: autonomak skriver Who sold out now?, tusenpekpinnar skriver Självscannings(pre)revolutionen, Bo Myre skriver Osannolikt sannolik härdsmälta, Jöran Fagerlund skriver Frågan om hämtmat vid förskolor och skolor är politisk och inte juridisk, Kaj Raving skriver Påskupprop mot utförsäkringarna
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

16 mars 2011

Påskupprop mot utförsäkringarna

Just nu pågår ett Påskupprop mot utförsäkringarna som regeringen har genomfört. Det är ett kyrkligt initiativ där man uppmanar till landsomfattande protester mot att människor utförsäkras ur sjukförsäkringssystemet. Annandag påsk kommer aktiviteter att anordnas över hela landet i samband med uppropet.
– Vi måste agera för att stoppa utförsäkringarna. Människor går under för att de blivit av med sin sjukpenning, säger Charlotte Thérèse Björnström i Uppsala.
Det var hon som drog igång uppropet i januari, eftersom hon upplevde hur människor råkade illa ut och hur effekterna blev att nya grupper hamnar i permanent fattigdom och att barnen ofta råkar illa ut. Vi har ju också kunnat se hur barnfattigdomen ökat. Hon säger vidare
– Det handlar inte om några enskilda fall utan utförsäkring drabbar tiotusentals. Snart kommer alla känna till effekterna genom någon bekant.
Just att det handlar om enskilda fall har annars varit ett mantra från högerhåll alltsedan de första konsekvenserna började anas. Aldrig att det skulle kunna vara något fel på systemet, utan "det är oundvikligt att enskilda hamnar i kläm"... osv... osv... Detta uppmärksammas nu i bloggen med just namnet Enskilda fall. Där tänker man nu försöka uppmärksamma systemfelets alla "enskilda fall" genom att lyfta dem i bloggen. Så här beskriver man bloggen syfte:
Med denna blogg vill vi skildra "enskilda fall" som fallit igenom det skyddsnät som ska fånga upp oss om vi blir sjuka. Termen "enskilda fall" har använts frekvent av politiker för att friskriva sig från ansvar gällande de nya sjukreglerna trots uppenbara brister. Vi vill att dessa fall skall samlas och synliggöras. Kontakta oss för att dela med dig av din egen berättelse: n.dbw@hotmail.com
Påskuppropet kan man skriva under här.

På bloggen Kalla Sverige kan man också läsa om fler "enskilda fall". Läs gärna bloggen De tystas röst också, där man bland annat slår hål på myterna kring sjukförsäkringen.

Bloggat: Ett Hjärta RÖTT, LO-bloggen,

Om Fas3: Göran, Alliansfritt, Fasan, Löntagarbloggen, Björnbrum,


Media: LO-tidningen, DA1, 2, KA, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

15 mars 2011

Världens bästa sjukvård

"Världens bästa sjukkvård" är en kampanj som Vänsterpartiet dragit igång. Nu lanseras också en ny hemsida, där man kan läsa varför kampanjen startas
Varje år försvinner minst 4 miljarder skattekronor från svensk sjukvård. Det är pengar som vi till exempel skulle kunna anställa 10 000 sjuksköterskor för. Istället går pengarna rätt ner i fickorna på privata aktieägare.

Vänsterpartiet vill att våra gemensamma skattepengar används till vård istället för vinster. Stoppa privatiseringen av svensk vård och miljardvinsterna till aktieägare. Då kan vi tillsammans bygga världens bästa sjukvård.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mental härdsmälta hos kärnkraftskramarna

Det är svåra tider för kärnkraftskramare idag, ändå förbluffas jag av över att kärnkraftens förespråkare även i dagsläget håller fast vid att kärnkraften är en ren, säker och på alla sätt förträfflig energikälla. Det kan knappast förklaras på annat sätt än att de har drabbats av en kollektiv mental härdsmälta.

Var har dessa människor befunnit sig de senaste dygnen egentligen?  Hur tänker man när man som på DN:s ledarsida menar att man ska fortsätta som om ingenting har hänt "eftersom våra reaktorer inte befinner sig i geologiska zoner där det inträffar jordbävningar eller vid kuster som kan drabbas av en tsunami".

Nu behövs det tydligen ingen tsunami för att samma sak skulle kunna hända i Sverige, det räcker uppenbarligen med den mänskliga faktorn. Men grejen är ju att det inte spelar någon roll. Det finns ju ingen acceptabel risk när det gäller kärnkraft. Skulle något hända i Sverige så räcker det knappast med en ursäkt sen. Det är bara för kärnkraftskramarna att inse: kärnkraften har ingen framtid!

Media: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SvD1, 2, 3, 4, 5, Ex1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

13 mars 2011

Kärnkraft - en ren, miljövänlig och säker energikälla

Förra året gick den borgerliga regeringen med centern i spetsen kärnkraftslobbyn till mötes när man körde över det tidigare folkomröstningsresultatet och öppnade upp för byggandet av nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Centerpartiets svek i frågan upprörde många när det stod klart att det för Maud Olofsson var viktigare att bygga ny kärnkraft än att stå fast vid den politik som centern stått för tidigare.

Det hävdas allt som oftast när man, framför allt från borgerligt håll, vill göra kärnkraftlobbyn till viljes, att kärnkraften är en ren, miljövänlig och säker energikälla. Man kan ana att de argumenten kommer att tystna ett tag framöver, nu när det återigen har visat sig att vi människor inte har nåt att komma med när moder natur ryter till. Man kan nog också ana att centern knappast kommer att ta ett skutt uppåt i oppinionsmätningarna.

Självklart måste vi avveckla kärnkraften och lägga resurser på att utveckla alternativ istället för att bygga fast oss i en ändlig energikälla som potentiellt kan döda hundratals, tusentals eller miljoner människor, om det går fel. Men det är klart, det är ju inte så sannolikt att det gör det, eller...Bloggat: Peter, Jinge, Annarkia, Jöran, Kulturbloggen, Arbetarperspektiv, Homo politicus, Jerker,

Media: DN1, 2, 3, 4, 5 , 6GD, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8SvD1, 2, 3, GT1, 2, Ex1, 2, 3, SR, Svt,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

12 mars 2011

Världens bästa sjukvård - då kan inte vinstintresset styra

Fyra miljarder skattekronor försvinner som vinst i privata vårdföretag varje år, pengar som ofta hamnar i skatteparadis. För de pengarna skulle vi istället kunna anställa 10 000 sjuksköterskor.

För oss i Västerpartiet är det enkelt. Vi vill bygga världens bästa sjukvård.

Då måste vi anställa mer personal i vården istället för att låta våra skattepengar hamna i fickorna på privata aktieägare.

Dagens omröstning baseras på detta svar på ovanstående, som fick mig att fundera på om han var så dum som han utger sig för att vara eller om han bara spelar. Vad tror du?

Valresultatet.se

Lästips: På landstingsmajoritetens blogg kan man läsa om Sveriges mest framgångsrika sjukvård, som finns i ett Rödgrönt landsting. Jöran och Tomas skriver om katastrofen i Japan, Ilse-Marie skriver om att oppositionen måste rycka upp sig, Göran skriver om IKEA och Djurens Rätt-bloggen om att de flesta i Sverige vill förbjuda minkfarmer

Media: GD, ST, Folket, Dagen, Ex,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

09 mars 2011

Många långa högerinlägg - inget politiskt innehåll

Anders Henriksson, en utmaning från oppositionen kan komma förr eller senare. Det hotet kom från Anders Andersson (kd) under dagens landstingsfullmäktige och kan väl ses som talande för högerns roll i landstingspolitiken i Kalmar län.

Senare bevisas dett när Christer Jonsson går upp och vill ställa Linda till svars för beslutet från -07 att sänka anslaget för konstnärlig utsmyckning vid renoveringen av länets tre sjukhusbyggnader. Ett beslut som han själv har varit med om att ta men som han nu uppenbarligen ångrar. Linda däremot, hade inte blivit landstingsråd då och deltog alltså inte i beslutet.

Inläggen från borgarblocket har varit många, långa och uttömmande, men i fråga om politiskt innehåll... tja, där väntar jag fortfarande på utmaningen från högerblocket...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Schyssta villkor borde vara en självklarhet

Det är viktigt att en seriös offentlig upphandlare agerar enligt de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden och utifrån den svenska modellen där löner och anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan marknadens parter i stället för i lag som i många andra länder. Att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling är ett sätt att värna den svenska modellen, undvika social dumpning samt bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden.
När kollektivavtal saknas så öppnar detta för mindre nogräknade aktörer att konkurrera genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut.
I Nybro har vi äntligen, tack vare Vänsterpartiet, fått in ett krav på kollektivavtal vid upphandling. I dag behandlar riksdagen oppositionens förslag om att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Att säga ja till det vore självklart om man tycker att schyssta villkor på arbetsmarknaden är något att eftersträva.
Om förslaget går igenom kan det få stor och positiv påverkan på svensk arbetsmarknad. Offentliga upphandlingar omfattar varje år affärer för cirka 500 miljarder kronor. Om det i var och en av dessa upphandlingar ställs krav på kollektivavtal kan det bli en morot som får fler stelbenta företag att modernisera syn på inflytande och trygghet för sina anställda.
Därför kan man väl utgå ifrån att högern kommer att vara emot...

Lästips: Kristersson varnade själv för sjukreglerna, Jämställd vård i Kalmar län, Huru girighet är gott för nationenEtt annat läge nu, Katastrofal jämställdhetspolitik, Ora basta!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,  

Härskarteknik i landstingsfullmäktige?

Här kommer en första rapport från mitt första landstingsfullmäktige som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Kalmar läns landsting. Mitt landstingsråd Linda Fleetwood är ansvarig för psykiatrin inom landstinget och hade till landstingsfullmäktige fått en fråga från en medborgare i Emmaboda angående den psykiatriska vården. Frågeställaren vill se en förstärkning av den psykiatriska vården. Tyvärr så är det svårt att få tag i utbildad personal inom psykiatrin, men arbete pågår med att skaffa mer personal, både inom och utom landet.

Frågeställaren lyfte också situationen som regeringen har skapat med sina nya sjukförsäkringsregler. De nya reglerna innebär bland annat att psykiatriker får lägga alltmer tid på att skriva handlingar åt Försäkringskassan istället för att tillhandahålla vård åt de som behöver.

Frågeställaren förslog avslutningsvis i sin fråga att Landstingsfullmäktige skyndsamt säger ifrån om situationen genom SKL, regionförbundet och kontakter på riksnivå. Linda uppmanade därför samtliga Landstingsfullmäktiges politiker att använda sina kontakter för att driva på regeringen att snarast genomföra konkreta ändringar i sjukförsäkringen.

Linda gjorde en strålande insats i debatten och drog ner applåder efter sitt inlägg som hon avslutade med att påpeka regeringens ansvar för situationen för sjukskrivna i Sverige. Pierre Edström (fp) å sin sida ”glömde” under debatten plötsligt bort vad Linda heter. Att ”glömma” någons namn tillhör de klassiska härskarteknikerna, men jag hoppas att det verkligen var ett rent misstag från hans sida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

06 mars 2011

EU:s ord Bildts lag

1995 flyttade makten från Sverige till Bryssel. Med Lissabonsfördraget fördes ännu mer makt över till EU på ännu fler områden. Idag skriver Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson om att det kanske inte bara är Bildts intressen som är densamma som Sveriges utrikespolitik. EU:s utrikespolitik är densamma som Sveriges, menar nämligen utrikesminister Bildt samtidigt som han lägger sig platt och låter EU ta över allt mer av svensk utrikespolitik med Lissabonfördraget som ursäkt.
EU är i färd med att bygga upp en enda utrikespolitik, genom en gigantisk utrikestjänst med tusentals tjänster, och ambassader på mer än 130 platser före 2013. Tanken är att dessa ska representera alla medlemsländer. Och Bildt tycker det är bra.
Det är precis den utveckling av unionen som EU-förespråkarna lovade att vi inte skulle få se när vi gick med i EU. Men för Bildt är skapandet av en Europeisk supermakt med en gemensam utrikespolitik uppenbarligen betydligt viktigare än löften till svenska folket. Eller försvaret av mänskliga rättigheter för den delen...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Solidariteten, vart har den tagit vägen?

Solidariteten, vart har den tagit vägen? Vi har ett samhälle där klyftorna ökar och där de som har arbete pressas allt hårdare. Den moderatstyrda minoritetsregeringen säger sig stå upp för välfärden och den svenska modellen men visar i praktiken upp en betydligt brutalare sida.

De klyftor som finns i samhället växer ordentligt på grund av den förda politiken där statsminister Reinfeldt (m) och hans regering driver en politik som ger mest till de som redan har mest samtidigt som de tar från de som redan har det sämst med följden att sjuka utförsäkras och långtidsarbetslösa trycks in i meningslösa åtgärder utan framtidsutsikter - läs Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.

Om det sistnämnda skriver partikamraten Lena Nilsson från Lessebo om sina egna upplevelser:
Jag befinner mig i den arbetsmarknadsåtgärd som kallas Jobb- och utvecklingsgarantin och jag är på en arbetsplats sedan snart tre år, först i praktik under Fas 2 och nu i Fas 3 som kallas ”samhällsnyttig tjänst”.
Jag jobbar för fullt med ordinarie arbetsuppgifter men har ingen chans att få en anställning, trots att det behövs mer personal.
Jag har ingen lön utan lever på ett aktivitetsstöd från Försäkringskassan, som varierar mellan cirka 9 000 och 11 000 kronor per månad, beroende på antal arbetsdagar i månaden.
Under hela den här tiden har jag trivts mycket bra med arbetsuppgifter, arbetsplats och ­arbetskamrater. Jag har känt mig behövd och uppskattad. Kanske har jag trivts för bra? Jag inser att detta har gjort att jag hamnat i en slags fälla.
För ju längre tid som går, desto mer börjar jag förstå att de meriter jag skaffat mig under den här tiden inte är särskilt gångbara hos arbetsgivare. Orsaken är troligen att jag varit utan anställning så länge. Möjligen också min ålder. Fas 3 framstår mer och mer som en återvändsgränd.
[...]
Jag känner en sådan oerhörd vanmakt, frustration och ilska inför det nya Sverige som vuxit fram, ett Sverige där jag tillhör en marginaliserad grupp av långtidsarbetslösa, ensamstående och ekonomiskt fattiga. Ett Sverige där rå marknadsekonomi råder och egoism och ytlighet härskar, fackföreningarna tappar medlemmar och mark, folkrörelserna dör, uteliggarna blir fler, barnfattigdomen ökar, bostadssegregationen är tydlig och inkomstklyftorna gigantiska.
Ett Sverige där tänderna återigen blivit ett klassmärke och människor måste vända sig till välgörenhetsorganisationer för akut ekonomisk hjälp. Där barn till ensamstående inte självklart kan få det som deras kompisar får, kanske inte ens kan åka på semester. Där man inte kan få ett hyreskontrakt, inte ens byta elbolag för att försöka minska sina utgifter, om det finns betalningsanmärkningar.
Hur ska vi som inte kom med på tåget vare sig under hög- eller lågkonjunktur, vi som kanske aldrig får ett jobb igen med en rimlig försörjning, vi som blivit skuldsatta på grund av orimliga ekonomiska förhållanden, vi som har levt ett antal år av våra liv med sämre livskvalitet, ja rent av i fattigdom, på grund av den förda politiken – hur ska vi göra för att ­inte helt gå sönder, för att inte förlamas av vår egen bitterhet? Hur kan vi omvandla ilska och bitterhet till aktion?
Vi måste fråga oss: hur kan det få se ut så i ett Sverige med enorma rikedomar hos vissa grupper och med goda statsfinanser? Det är dags för ett landsomfattande uppror!
Detta om något vittnar om regeringens  människosyn, där människorvärdet helt avgörs av plånbokens storlek, och där man har bestämt sig för att sänka våra socialförsäkringar och allt som utgör grunden för ett solidariskt samhällsbygge.

Det behövs ett uppror för medmänsklighet och solidaritet med en politik som faktiskt gör skillnad.

Bloggat: Jinge, Alltid Rött, Göran, Jonas, Svensson,
Missa inte att läsa De Tystas Röst som avslöjar mytbildningen kring sjukförsäkringen!

Media: AB1, 2, 3, KvP1, 2SvD1, 2, 3, 4, 5, 6Dagen, DN1, 2, 3, 4, 5, 6,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...