27 februari 2011

Upp till bevis för regeringen i bemanningsfrågan

Förra året ökade, som väntatmängden uthyrd personal kraftigt och siffrorna kom upp på samma höga nivå som 2008, som var uthyrningsbranschens bästa år hittills. Antalet inhyrda omfattade 61 000 personer 2010,1,5 procent av den arbetsföra befolkningen. Det sista kvartalet förra året omsatte de svenska bemanningsföretagen fem miljarder kronor, den högsta omsättningssiffran genom tiderna.

Fasta anställningar ersätts med inhyrda anställda, inte sällan som en medveten strategi för att kringa LAS (lagen om anställningsskyd) och annan arbetsrätt. Regeringen har förnöjt sett på och har givetvis inte varit intresserad av att täppa till möjligheten att kringå LAS eller att på annat sätt reglera bemanningsmarknaden. Josefin Brink skriver i LO-tidningen om att det nu är upp till bevis för regeringen i bemanningsfrågan:
Den förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin tog för vana i dessa debatter att instämma i det orimliga i att företag sparkade anställda och ersatte dem med inhyrd arbetskraft. Men han var inte var beredd att ändra lagstiftningen förrän AD hade meddelat dom i Marabou-fallet. Då skulle vi veta om det krävdes en lagändring, menade ministern.
Men frågan avgörs inte i domstol utan fackförbundet Livs och Marabou har gjort upp om en förlikning i frågan. Regeringen kan inte vänta längre utan måste nu täppa till kryphålen. Om man nu verkligen vill täppa till några kryphål vill säga och lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att hyra in arbetskraft när det finns anställda som har företrädesrätt till återanställning eller att använda inhyrning som permanent lösning. För några veckor sedan presenterade regeringens utredare Birgitta Nyström ett förslag till bemanningslag, att EU tagit fram ett bemanningsdirektiv som medlemsstaterna åläggs att genomföra.
Regeringen har ett gyllene tillfälle att genomföra dessa förändringar i samband med att EU:s bemanningsdirektiv ska införas. Bemanningsutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till hur direktivet kan genomföras i Sverige.
Vänsterpartiets ståndpunkt är iallafall klar. Nu är det upp till regeringen att bevisa var man verkligen står:
Vänsterpartiet anser därför att LAS måste kompletteras med en tydlig skrivning där det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning. Det ska inte heller vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov
[...]
I och med Lex Laval infördes ett kryphål som försvårar fackens möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi anser därför att utredningens förslag måste kompletteras med en regel om att utländska bemanningsföretag måste ha en behörig företrädare i Sverige. Bara så kan principen om likabehandling upprätthållas i verkligheten.
[...]
Nu är det upp till bevis för regeringen. Om Hillevi Engström menar allvar med att värna kollektivavtal, likabehandling och bekämpa lönedumpning och illojal konkurrens är en tydlig reglering av bemanningsverksamheten en utmärkt början.
Läs också Josefins artikel om hur regeringen blundar för att unga behandlas som slavar på arbetsmarknaden.

Lästips: Löntagarbloggen och Alliansfritt om hur villkoren för fas3 gör det nästan omöjligt att ta sig ur programmet till den riktiga arbetsmarknaden.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...