20 februari 2011

Svensk sjukvård på väg mot amerikanskt haveri

En jämlik hälso- och sjukvård borde vara en självklarhet den svenska välfärden. Högerregeringen, ivrigt uppbackad av ett marknadsfundamentalistiskt EU, är dock på god väg att driva sverige i en helt annan riktning, när allt mer av svensk sjukvård säljs ut till riskkapitalbolag. Vi är på väg mot en ojämlikare, dyrare och sämre sjukvård, dvs en amerikaniserad sjukvård.

Svensk sjukvård är fortfarande bland de bästa i världen, och långt ifrån den dyraste. Amerikansk sjukvård är dyrast i världen, och långt ifrån den bästa. Sverige är på väg att införa en amerikansk modell, men det är fel väg att gå.
Skattesänkningar och statsbidrag som dragits ned och ersatts med tillfälliga tillskott under valåret har gjort att många landsting och kommuner går på knäna. Men istället för att se till så att landsting och kommuner får de resurser den behöver så säljs allt mer av svensk hälso- och sjukvård ut till riskkapitalbolag. Regeringen tar ju hellre strid för svenskt snus än för svensk välfärd. Resultatet är att ytterligare pengar försvinner från vården och istället går till privata vinster.

Sjukvården bör ägas gemensamt och fördelas efter behov, men när vården privatiseras är det andra intressen än behovet som styr, nämligen vinstintresset. Och vinstintresset leder fel i sjukvården:
Enligt klassiska marknadsekonomiska modeller ska marknaden organiseras så att de som mest efterfrågar produkten får den. Därför organiseras till exempel primärvården nu så att de som mest efterfrågar sjukvård ska få den, till exempel unga akademiker med snuviga barn. Det betyder samtidigt att de som mest behöver sjukvård riskerar att inte får den, till exempel multisjuka äldre, eftersom de ofta har mycket svårt att göra fria och välinformerade val.
Privatiseringen innebär inte sällan att våra skattepengar hamnar i skatteparadis när stora bolag som tryckt på för att få köpa upp vårdcentraler och sjukhus kan skratta hela vägen till banken. Dessa företag lever gott på våra skattemedel samtidigt som varje skattekrona som går till vinst är en skattekrona som borde ha gått till en bättre verksamhet istället.
”Vinsten” som dessa företag gör är såklart ingen riktig vinst. I en marknadsekonomi så gör ett företag vinst om man producerar en produkt som många vill ha. Men i vårdbolagens värld så gäller inte marknadsekonomins lagar. Där gör man vinst om man drar ner på helgpersonal, drar in nattmackan för de äldre eller skippar sommarutflykten på gruppboendet. Ju mer av våra gemensamma skattepengar man lyckas stoppa undan, desto större ”vinst”.
Vad vi behöver är en helt annan utveckling i välfärden. Mot en demokratisk och gemensamt fiansierad hälso- och sjukvård som finns till för att generera god vård och omsorg för patienterna, inte högre vinstmarginal åt vårdjättarna.
Bloggat: Ett hjärta RÖTT, Alliansfritt,

Missa inte Jöran Fagerlunds film från ett seminarium i EU-parlamentet med Richard Wilkinson, författare till boken Jämlikhetsanden.

Från Konfliktportalen.se: Jöran Fagerlund skriver Mobilisera för vänsterseger i regionvalet, Röda Lund skriver Skyltar som får en att tänka på annat, Stefan Bergmark skriver Poesi som häcklar diktatorerna, rebecka skriver Après moi, le déluge!, Johan Frick skriver Den fria viljan, finns den?, Kaj Raving skriver En trist historia när landstingsstyrelsen sammanträdde
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Tomas Agdalen sa...

Diskussionen om USA:s sjukvårdssystem kontra vårt är intressant. Vad Obama vill är att lämna det efterfrågebaserade systemet för ett behovsbaserat, likt det vi har idag. Det förra brukar anses medföra övervård medan det senare brukar anses ge undervård. Det beror på att det i de efterfrågestyrda systemen saknas incitament för att hålla ner konsumtionen och det motsatta gäller i det andra systemet, som mer bygger på prioriteringar och individuella beslut av behandlade läkare. Än mer intressant är att man får en känsla av vi i Sverige jämfört med USA går i motsatt riktning. Man vill ha mer av prislappar och en förutsägbarhet i vården vården kan ge.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...