21 februari 2011

Fler skadade och döda på jobbet med sämre arbetsmiljö

Fler skadar sig på jobbet rapporterar LO-tidningen. 4 300 fler än förra året skadade i olyckor på jobbet, tio procent fler än året innan. 49 arbetare omkom också förra året, jämfört med 35 året innan. Med krisen bröts den tidigare positiva trenden. Inte så konstigt, eftersom den som riskerar att bli ruinerad vid arbetslöshet ofta är beredd att ta lite större risker i sitt arbete för att inte verka besvärlig. Och då vägrar ändå regeringen med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) i spetsen att räkna praktikanter som skadar sig. Lite spill får man räkna med tycks vara resonemanget.

Bland det först högerregeringen gjorde när man inledde sin regim var att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs in och Arbetsmiljöverket har drabbats av neddragningar på 30%.
Konsekvenserna av att regeringen drar in på skyddet för arbetarna för att i stället subventionera arbetstillfällen inom välkända arbetsmiljöfällor som exempelvis städning i privata hem och sänka skatten för de som främst köper tjänsterna blir stora. Arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av, främst småföretag där 8 av 10 brister i arbetsmiljön.

Och visserligen så gör neddragningarna att främst överklassen får in skatt sänkt och sin städning rabatterad av staten, men samtidigt så kostar neddragningarna samhället mångmiljardbelopp. Bortsett från de personliga tragedierna då givetvis. Men det är klart, med en smiley löser man säkert allt...

Lästips: Nicke har vuxit till sig lite sen -74, Linda reagerar över att det raljeras över fattigdomsbegreppet i borgarpressen, Birgitta konstaterar att vi har en bit kvar till ett jämställt samhälle och Ilse-Marie visar vad arbetslinjen verkligen innebär.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.

Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ”personliga samarbetssvårigheter” eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström som under drygt ett halvårs tid fick personlig information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.

Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.

Anställda har en grundlagsskyddad yttrandefrihet som inte under några som helst omständigheter får sanktioneras i form av negativa åtgärder knutna till anställningsförhållandet, som t.ex. hot om uppsägning, avskedande eller andra straffsanktioner. Att lagar och konventioner respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.
Således även inom det statligt ägda och under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.


Sverige har dessutom infört en ny lag i syfte att stärka skyddet för just kritikrätten. Syftet med lagen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. Hur ställer sig ansvariga för statens bolag till detta?

Skyddsombud på Posten Logistik ,
Exportgatan 16 i Hisingsbacka.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...