05 februari 2011

Dags för jämlik vård

 Alla medborgare i Sverige, oavsett kön, funktionshinder, ålder, sexuell läggning -eller klasstillhörighet, borde ha rätt till god vård på samma villkor. Så ser det tyvärr fortfarande inte ut utan idag kan man läsa om att fattiga får vänta längre på operation än rika. Vilken klass man tillhör är avgörande för vilken vård man får och dessa klassskillnader i vilken vård man får förstärks av de privatiseringar och avregleringar som högerregeringen tvingar fram.

I Kalmar län arbetar vi med att skapa en jämlikare vård och Vänsterpartiet driver givetvis på frågan, inte minst genom vårt landstingsråd Linda Fleetwood. I vårt sjukvårdsprogram för Kalmar län kan man läsa följande:
-         Skärp arbetet för att erbjuda en jämlik vård. Enligt senaste folkhälsorapporten finns det fortfarande skillnader i vilken vård man erbjuds som beror på vilken klass och vilket kön man tillhör. Vänsterpartiet är det enda partiet i landstinget som har motionerat om att det finns skillnader i ohälsa mellan könen. Det finns nu en stor risk för att patienter med sociala problem, kraftiga funktionsnedsättningar och multisjuka blir bortsorterade av de privata nyetableringarna. 
-         Använd ett perspektiv med klass, kön och etnicitet som kvalitetsindikatorer när landstingets kvalitets- och säkerhetsarbete ska utvecklas
Vänsterpartiet kan aldrig acceptera att den som är fattig får sämre vård än den som är rik. Därför kommer vi alltid att stå i framkant och driva på för en jämlik vård för alla, oavsett plånbok.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...