27 februari 2011

Ronald McDonald skrattar hela vägen till banken när ungdomar utnyttjas

”Vi tycker det är en ineffektiv åtgärd” det är regeringens eget finanspolitiska råds dom om högerregeringens främsta satsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Högerregeringens misslyckande är monumentalt och massarbetslöshet har i stället bitit sig fast bland ungdomar. Nästan var tredje ungdom har inte ett arbete att gå till idag!

Av dem som får ett jobb så får alltfler acceptera allt sämre villkor.
De har satt det i system, säger Svante Ahlman, som varit biträdande butikschef på Lidl. De kör skiten ur folk, för det finns alltid någon annan att ta in.
[...]
Det jag minns starkast, berättar Sanna, är alla gånger vi blivit tillsagda att mobba ut folk, att frysa ut människor. Att vi ska få dem att säga upp sig, för att de inte är tillräckligt bra.

Det finns över 400 000 arbetslösa men bara 70 000 jobb. Ändå skyller regeringen på de utsatta, kallar dem lata och menar att ännu sämre villkor är lösningen på ungdomars situation. Men dumpning av ungdomars villkor är bara ytterligare ett sätt att smörja storföretagen på samhällets bekostnad.

Om miljardrullningen överhuvudtaget skapar några nya jobb är oklart. Klart är däremot att företag som McDonalds, och andra som liksom dem har som affärsidé att utnyttja och byta ut ungdomar kan skratta hela vägen till banken. För de 36 miljoner kronor som McDonalds fick till skänks av regeringen förra året så har man endast skapat 89 jobb. Det blir väldigt många skattekronor per arbetstillfällen...

Nog är det djupt tragiskt att regeringen på detta sätt väljer att låta tusentals ungdomar fastna i en destruktiv arbetslöshet, eller ännu destruktivare arbeten, istället för att lösa problemet med en politik som investerar i jobb och utbildning för att skapa full sysselsättning. Det vore viktiga insatser för att ge unga en väg in i arbetslivet. Det finns vinnare med regeringens politik - men det är inte ungdomarna.


Lästips: Löntagarbloggen fortsätter sin granskning av fas3, Djurens Rätt-bloggen om pälsmössor, Ett  hjärta

RÖTT om att Borg och Reinfeldt arkitekterna bakom systemskiftet, Svensson om den fackliga kampen i USA.
 
Media: DN1, 2, 3, Ex1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Upp till bevis för regeringen i bemanningsfrågan

Förra året ökade, som väntatmängden uthyrd personal kraftigt och siffrorna kom upp på samma höga nivå som 2008, som var uthyrningsbranschens bästa år hittills. Antalet inhyrda omfattade 61 000 personer 2010,1,5 procent av den arbetsföra befolkningen. Det sista kvartalet förra året omsatte de svenska bemanningsföretagen fem miljarder kronor, den högsta omsättningssiffran genom tiderna.

Fasta anställningar ersätts med inhyrda anställda, inte sällan som en medveten strategi för att kringa LAS (lagen om anställningsskyd) och annan arbetsrätt. Regeringen har förnöjt sett på och har givetvis inte varit intresserad av att täppa till möjligheten att kringå LAS eller att på annat sätt reglera bemanningsmarknaden. Josefin Brink skriver i LO-tidningen om att det nu är upp till bevis för regeringen i bemanningsfrågan:
Den förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin tog för vana i dessa debatter att instämma i det orimliga i att företag sparkade anställda och ersatte dem med inhyrd arbetskraft. Men han var inte var beredd att ändra lagstiftningen förrän AD hade meddelat dom i Marabou-fallet. Då skulle vi veta om det krävdes en lagändring, menade ministern.
Men frågan avgörs inte i domstol utan fackförbundet Livs och Marabou har gjort upp om en förlikning i frågan. Regeringen kan inte vänta längre utan måste nu täppa till kryphålen. Om man nu verkligen vill täppa till några kryphål vill säga och lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att hyra in arbetskraft när det finns anställda som har företrädesrätt till återanställning eller att använda inhyrning som permanent lösning. För några veckor sedan presenterade regeringens utredare Birgitta Nyström ett förslag till bemanningslag, att EU tagit fram ett bemanningsdirektiv som medlemsstaterna åläggs att genomföra.
Regeringen har ett gyllene tillfälle att genomföra dessa förändringar i samband med att EU:s bemanningsdirektiv ska införas. Bemanningsutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till hur direktivet kan genomföras i Sverige.
Vänsterpartiets ståndpunkt är iallafall klar. Nu är det upp till regeringen att bevisa var man verkligen står:
Vänsterpartiet anser därför att LAS måste kompletteras med en tydlig skrivning där det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning. Det ska inte heller vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov
[...]
I och med Lex Laval infördes ett kryphål som försvårar fackens möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi anser därför att utredningens förslag måste kompletteras med en regel om att utländska bemanningsföretag måste ha en behörig företrädare i Sverige. Bara så kan principen om likabehandling upprätthållas i verkligheten.
[...]
Nu är det upp till bevis för regeringen. Om Hillevi Engström menar allvar med att värna kollektivavtal, likabehandling och bekämpa lönedumpning och illojal konkurrens är en tydlig reglering av bemanningsverksamheten en utmärkt början.
Läs också Josefins artikel om hur regeringen blundar för att unga behandlas som slavar på arbetsmarknaden.

Lästips: Löntagarbloggen och Alliansfritt om hur villkoren för fas3 gör det nästan omöjligt att ta sig ur programmet till den riktiga arbetsmarknaden.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

26 februari 2011

De Tystas Röst avlivar myterna kring sjukförsäkringen

140 förtidspensionerades om dagen, Sverige hade över en halv miljon förtidspensionärer, svenskarna var det friskaste men samtidigt det mest sjukskrivna folket i Europa. Detta är ett axplock av de myter som flitigt har odlats av högerdebattörer. Och de fortsätter fortfarande att odlas, trots att forskningen har visat att det handlar om just myter och lögner.

Nu har bloggen De Tystas Röst gjort en sammanställning av alla dessa myter som har florerar kring sjukförsäkringen. Från bloggen:
Det finns ett antal myter om den svenska sjukförsäkringen. De florerar fortfarande och lever sitt eget liv; bland politiker och opinionsbildare, i tidningsartiklar och på bloggar, i samtal, diskussioner och kommentarer, i vardagen och på nätet. Det finns bara ett sätt att stoppa mytbildning – det är att dra fram myterna i ljuset, analysera dem och slå hål på dem en efter en med fakta.
Syftet med detta dokument är att bemöta myterna om den svenska sjukförsäkringen. Dokumentet har sammanställts i samarbete med andra och kommer att uppdateras löpande. Vi hoppas att det är till hjälp för dig som är intresserad av eller engagerar dig i sjukförsäkringsfrågan. Innehållet i detta dokument är public domain, vilket innebär att det är fritt att kopiera och sprida.
Myterna om sjukförsäkringen:
1. ”Världens friskaste folk samtidigt som världens mest sjukskrivna.”
2. ”Sverige hade en halv miljon förtidspensionärer.”
3. ”Förr förtidspensionerades 140 personer om dagen.”
4. ”Sjukförsäkringen kostade för mycket.”
5. ”Det fuskades mycket med sjukförsäkringen.”
6. ”Utförsäkrade återvänder till jobb.”


Media: Ex1, 2DN1, 2, AB, LO-tidningen1, 2, 3, Svt, SvD,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

23 februari 2011

Katastrofen får inte fortsätta

Varje dag förtidspensioneras 17 unga människor och totalt fanns det förra året nästan 30 000 unga människor i Sverige som fick aktivitetsersättning (det som ofta kallas förtidspension). Under alliansregeringens första fyra år vid makten ökade antalet unga förtidspensionerade med nära 50 procent. Det är en katastrof som inte kan få fortsätta!

Högerregeringen har känt till detta utan att göra något. Nu har dock socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) sagt att han vill minska antalet unga förtidspensionärer. Han talar däremot inte om när eller hur detta ska ske, men med tanke på regeringens tidigare åtgärder för att minska sjuktalet så finns det all anledning att vara orolig för vad han kommer hitta på.

Att rutinmässigt ge unga förtidspension är ofta att ge dem liv i armod. Men att som högerregeringen fokusera på indragna ersättningar är inte heller en väg framåt. I stället behöver de utsatta ungdomarna stöd tidigt i livet genom bra åtgärder och ett trygghetssystem värt namnet där den unge ges ekonomisk trygghet med många möjligheter att ta sig in i arbetslivet.

För att minska sjuktalet sparkade regeringen helt enkelt ut tiotusentals sjuka från sjukförsäkringen, som nu i stället står sist i kön av alla arbetssökande. Dessa blev knappast friskare, ofta tvärtom, däremot betydligt fattigare. Är det samma skrämmande behandling som nu väntar tusentals ungdomar? Fortfarande har inget svar getts på den frågan.

Lästips: Linda har fått sin debattartikel publicerad, Ett hjärta RÖTT skriver om bidragspartiet moderaterna och Göran skriver om att det är skillnad på folk och folk när försäkringskassan gör sina bedömningar.

Media: AB, DN,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

22 februari 2011

Relativisera inte fattigdomen i Sverige

Innebär fattigdom i Sverige enbart att det kan "kännas skamfullt att vara den som inte har den senaste mobiltelefonen på skolgården eller som inte åkt till Thailand på jullovet"? Det tycks Alice Teodorescu mena när hon raljerar över Rädda barnens rapport kring barnfattigdomen i Sverige. Och precis som Linda Fleetwood blir jag förbannad.


För visst har vi kanske inga svältande barn i Sverige, men det innebär definitivt inte att vi inte skulle ha någon fattigdom, det yttrar sig bara annorlunda. Som forskaren Torbjörn Hjort talar om i sin avhandling som heter ”Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer”. Bakom den lite torra titeln döljer sig en tragisk verklighet.

I avhandlingen berättar han om hur familjer kan välja att isolera sig och säga nej till inbjudningar från goda vänner för att det förväntas att man ska ha med sig en present eller att man ska bjuda igen - man har helt enkelt inte råd med det. För så kan fattigdom yttra sig i Sverige. Och ofta är det barnen som drabbas extra hårt, vilket Malin Widerlöv, som lever på existensminimum, beskriver i en debattartikel.
Mina barn har utvecklat egenskaper jag inte alls känner igen hos dem före jag blev sjuk och fattig eller hos andra svenska barn som jag känner. De har aldrig behov av någonting längre. Yngste sonen döljer sitt nageltrång, han är rädd att vi ska behöva köpa nya skor. Han är ständigt rädd för att han ska kosta pengar, att det ska hända någon katastrof, att det inte ska finnas pengar till hyran, att jag ska bli sjuk igen, att jag inte ska orka, att syskonen ska behöva något som vi måste ha, mediciner eller något som kan göra att andra ska förstå hur fattiga vi är. Att vårt utanförskap, vår ”skuld” och samhällets straff av oss, ska synas. Han tror att vi är annorlunda än andra, att vi är mindre värda, att vi för alltid kommer att leva i en egen klass för sig, i marginalen, vid sidan av.
Jag känner igen mig i Malins berättelsen. Jag har själv tillhört dessa barn och jag vet hur det är att ”inte vilja” hänga med på saker så fort det kostar något eller hur det är att hoppas att man inte blir bjuden på något kalas den här månaden, för det enda par byxor som passar har en reva i sig och att köpa en present är inte att tänka på bara. Hur man inte ens frågar sina föräldrar för man vill inte göra dem ledsna. Och aldrig att man vill visa hur man har det eller hur man känner för någon.

Nu har jag det bra, men fler barn än kanske någonsin tidigare i modern tid har det likadant, eller värre, enligt Rädda Barnens rapport. Och högerpolitiken driver på utvecklingen.
Fattigdomen på 2000-talet luktar inte, syns inte alltid, men känslan av skam rotas djupt i den som lever och växer upp i fattigdom. Under samma tid som 10 000 fler barn har tvingats till fattigdom har skatterna i Sverige sänkts med närmare hundra miljarder kronor. Enorma summor som har försvunnit från den gemensamt finansierade välfärden. När välfärden minskar så minskar också jämlikheten. Vi kan läsa det i statistiken, men de barn och föräldrar det berör känner det varje dag. Utformningen av skattesänkningarna under regeringen Reinfeldt har i sig ökat ojämlikheten. Den tiondel med högst inkomster har fått nästan lika mycket som 60 procent av hela befolkningen. Så slits Sverige isär.
Så ser verkligheten ut i ett Sverige där klyftorna ökat så att de nu är de största i modern tid. Så ser verkligheten ut i högerpolitikens Sverige! Det är ovärdigt ett riktigt välfärdssamhälle att det ser ut på det sättet! Men högerpolitiken har ingenting att erbjuda de som kastats ut i fattigdom annat än fortsatt fattigdom.

Jag menar att vi måste få till en förändring på detta. Alla har rätt till ett värdigt liv utan att ständigt behöva gå runt med en klump som ligger i magen och gnager. Därför säger Vänsterpartiet nej till de orättvisa skattesänkningar, och de miljardbesparingar på sjuka, arbetslösa, småbarnsföräldrar och andra som uppenbarligen har ökat fattigdomen i Sverige.

Jag avslutar med att citera Linda:
Alice skriver vidare att det är inte det materiella som är viktigt utan att människor ska vara fria att fatta sina egna beslut. Men, det är också ett uttalande från någon som aldrig saknat pengar. Det är tillgången på tillräckligt med pengar som gör att man har en möjlighet att göra verkliga val. Det är pengar som skyddar, i all synnerhet, mot andras brist på respekt. Den insikten och respekten saknar Alice i sin ledare tycker jag. Välkommen Alice, att följa med till en annan del av verkligheten!
Tillägg: Jag ser hos Ett hjärta RÖTT att Alice Teodorescu inte är ensam om att håna Sveriges mest utsatta!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Jobbcoacher - regeringens lekstugefiasko

Den borgerliga regeringens strategi för att få fler jobb har stått på två ben. Det ena benet består i att sänka skatterna. Det är en strategi som fått tydliga effekter, även om det kanske inte är sånt regeringen vill skylta så mycket med. Men som jobbskapande åtgärd är det värdelöst.

Det andra benet har bestått av en satsning på jobbcoacher, en resultatlös och förnedrande katastrof som till och med är värdelösare än skattesänkningar som jobbskapande åtgärd. Eller vad sägs om detta? Nyhetskanalen:
Totalt delar 867 privata företag på miljarder i regeringens satsning på jobbcoacher. TV4Nyheterna har kartlagt och granskat samtliga. Granskningen visar ekonomiska oegentligheter i var sjätte företag och att Arbetsförmedlingen har betalat ut mångmiljonbelopp till företag som saknar F-skattsedel.
Eller detta krassa konstaterande från DN och SvD som sammanfattar hur effektiv åtgärden varit under rubriken Fiasko för jobbcocher:
Inte ens två av tio, 17 procent, får ett riktigt jobb efter att ha fått hjälp av en jobbcoach, visar en granskning som TV 4 Nyheterna gjort.
Och fiasko är väl ändå något av ett understatement med tanke på att de som fått "hjälp" av en jobbcoach har fått arbete i mindre grad än de som inte haft coachning:
Utvärderingen visar att arbetssökande som har haft jobbcoachning i något större omfattning har fått praktikplatser, men i något mindre omfattning ett arbete än arbetssökande som inte har haft jobbcoachning. Det finns ingen skillnad i resultat mellan arbetssökande som har haft intern respektive extern jobbcoachning.
Fast när man ser vad vår skattepengar går till så är det kanske inte så förvånande ändå:

Ett coachföretag i Västerås påstår sig hjälpa arbetslösa att få jobb genom att andas genom hjärtat. Den arbetssökande får en elektrod fäst i örsnibben, kopplad till en maskin som lyser grönt då andningen går genom hjärtat på det rätta sättet.
För detta lekstugefiaskofår vi punga ut inte mindre än tre miljarder skattekronor!

Bloggat: Alliansfritt1, 2, Ett hjärta RÖTT, Yttrandefrihet, ftw, Martin Moberg, Göran,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

21 februari 2011

Fler skadade och döda på jobbet med sämre arbetsmiljö

Fler skadar sig på jobbet rapporterar LO-tidningen. 4 300 fler än förra året skadade i olyckor på jobbet, tio procent fler än året innan. 49 arbetare omkom också förra året, jämfört med 35 året innan. Med krisen bröts den tidigare positiva trenden. Inte så konstigt, eftersom den som riskerar att bli ruinerad vid arbetslöshet ofta är beredd att ta lite större risker i sitt arbete för att inte verka besvärlig. Och då vägrar ändå regeringen med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) i spetsen att räkna praktikanter som skadar sig. Lite spill får man räkna med tycks vara resonemanget.

Bland det först högerregeringen gjorde när man inledde sin regim var att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs in och Arbetsmiljöverket har drabbats av neddragningar på 30%.
Konsekvenserna av att regeringen drar in på skyddet för arbetarna för att i stället subventionera arbetstillfällen inom välkända arbetsmiljöfällor som exempelvis städning i privata hem och sänka skatten för de som främst köper tjänsterna blir stora. Arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av, främst småföretag där 8 av 10 brister i arbetsmiljön.

Och visserligen så gör neddragningarna att främst överklassen får in skatt sänkt och sin städning rabatterad av staten, men samtidigt så kostar neddragningarna samhället mångmiljardbelopp. Bortsett från de personliga tragedierna då givetvis. Men det är klart, med en smiley löser man säkert allt...

Lästips: Nicke har vuxit till sig lite sen -74, Linda reagerar över att det raljeras över fattigdomsbegreppet i borgarpressen, Birgitta konstaterar att vi har en bit kvar till ett jämställt samhälle och Ilse-Marie visar vad arbetslinjen verkligen innebär.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

20 februari 2011

Svensk sjukvård på väg mot amerikanskt haveri

En jämlik hälso- och sjukvård borde vara en självklarhet den svenska välfärden. Högerregeringen, ivrigt uppbackad av ett marknadsfundamentalistiskt EU, är dock på god väg att driva sverige i en helt annan riktning, när allt mer av svensk sjukvård säljs ut till riskkapitalbolag. Vi är på väg mot en ojämlikare, dyrare och sämre sjukvård, dvs en amerikaniserad sjukvård.

Svensk sjukvård är fortfarande bland de bästa i världen, och långt ifrån den dyraste. Amerikansk sjukvård är dyrast i världen, och långt ifrån den bästa. Sverige är på väg att införa en amerikansk modell, men det är fel väg att gå.
Skattesänkningar och statsbidrag som dragits ned och ersatts med tillfälliga tillskott under valåret har gjort att många landsting och kommuner går på knäna. Men istället för att se till så att landsting och kommuner får de resurser den behöver så säljs allt mer av svensk hälso- och sjukvård ut till riskkapitalbolag. Regeringen tar ju hellre strid för svenskt snus än för svensk välfärd. Resultatet är att ytterligare pengar försvinner från vården och istället går till privata vinster.

Sjukvården bör ägas gemensamt och fördelas efter behov, men när vården privatiseras är det andra intressen än behovet som styr, nämligen vinstintresset. Och vinstintresset leder fel i sjukvården:
Enligt klassiska marknadsekonomiska modeller ska marknaden organiseras så att de som mest efterfrågar produkten får den. Därför organiseras till exempel primärvården nu så att de som mest efterfrågar sjukvård ska få den, till exempel unga akademiker med snuviga barn. Det betyder samtidigt att de som mest behöver sjukvård riskerar att inte får den, till exempel multisjuka äldre, eftersom de ofta har mycket svårt att göra fria och välinformerade val.
Privatiseringen innebär inte sällan att våra skattepengar hamnar i skatteparadis när stora bolag som tryckt på för att få köpa upp vårdcentraler och sjukhus kan skratta hela vägen till banken. Dessa företag lever gott på våra skattemedel samtidigt som varje skattekrona som går till vinst är en skattekrona som borde ha gått till en bättre verksamhet istället.
”Vinsten” som dessa företag gör är såklart ingen riktig vinst. I en marknadsekonomi så gör ett företag vinst om man producerar en produkt som många vill ha. Men i vårdbolagens värld så gäller inte marknadsekonomins lagar. Där gör man vinst om man drar ner på helgpersonal, drar in nattmackan för de äldre eller skippar sommarutflykten på gruppboendet. Ju mer av våra gemensamma skattepengar man lyckas stoppa undan, desto större ”vinst”.
Vad vi behöver är en helt annan utveckling i välfärden. Mot en demokratisk och gemensamt fiansierad hälso- och sjukvård som finns till för att generera god vård och omsorg för patienterna, inte högre vinstmarginal åt vårdjättarna.
Bloggat: Ett hjärta RÖTT, Alliansfritt,

Missa inte Jöran Fagerlunds film från ett seminarium i EU-parlamentet med Richard Wilkinson, författare till boken Jämlikhetsanden.

Från Konfliktportalen.se: Jöran Fagerlund skriver Mobilisera för vänsterseger i regionvalet, Röda Lund skriver Skyltar som får en att tänka på annat, Stefan Bergmark skriver Poesi som häcklar diktatorerna, rebecka skriver Après moi, le déluge!, Johan Frick skriver Den fria viljan, finns den?, Kaj Raving skriver En trist historia när landstingsstyrelsen sammanträdde
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , , ,

18 februari 2011

Fas3 - förnedring i arbetslinjens namn

Handel med människor har blivit en regeringsunderstödd lönande affärside i sverige. Inom högerregeringen kallar man det för arbetslinjen inom ramen för fas3-programmet. För de som har oturen att hamna där handlar det däremot inte om annat än förvaring och förnedring och rena slavkontrakten där kritik obönhörligen bestraffas.

Över 25000 människor satt fast i fas3-träsket i januari. Möjligheterna till ett riktigt jobb är obefintliga, inte minst eftersom deltagaren inte får vare sig studera eller söka jobb under tiden. Den som hamnat i träsket har alltså små möjligheter att ta sig ur situationen medan den som erbjuder sig att förvara honom/henne får 5000/mån i ersättning.

Förr itiden fanns det fattigauktioner där fattiga människor auktionerades ut av kommunerna till lägstbjudande. Den som krävde minst betalt köpte sig människor som sen kunde arbeta för dem. Gränsen till slaveri var hårfin. Man får blunda extremt hårt för att inte se likheten mellan fattigauktionerna och högerregeringens fas3. Förnedringen är densamma nu som då.


Bloggat: Ett hjärta RÖTT, Aftonbladets ledarblogg, Alliansfritt, Yttrandefrihet, ftw,

Media: Dagens Arena, LO-tidningen1, 2, 3, 4, 5, 6, AB1, 2, 3Arbetaren, Östran,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

14 februari 2011

Har arbetsförmedlingen lyckats eller misslyckats?

Läser idag om att arbetsförmedlingen har utvärderat Jobb- och utvecklingsgarantin och att de i stort har misslyckats med att hjälpa personer som hade varit långvarigt arbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden, vilket är själva syftet.


Eller var det syftet och har arbetsförmedlingen verkligen misslyckats? Om man utgår ifrån att det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att minska arbetslösheten så är svaret tveklöst ja. Är syftet i själva verket ett annat så är man på god väg att lyckas.

Och högerregeringens främsta syfte har ju alltid varit att sänka skatten och montera ner välfärden. Att arbetslösa och sjuka då hamnar i kläm är väl spill man får räkna med i arbetslinjens namn. De får väl skylla sig själva när de väljer att inte arbeta.

Bloggat: Löntagarbloggen, Alliansfritt, Ett hjärta RÖTT, Leine,

Media: DN1, 2, 3, AB1, SvD1, 2, 3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

13 februari 2011

Ensam är starkast enlig Ledarna

Representanter för arbetsköparna vill luckra upp den svenska lönebildningsmodellen som bygger på att medlemmarna är betydligt starkare som kollektiv än som enskilda individer. Modernisering kallar man det, föga överraskande.

Fan vad överraskande... not!

Badland Hyena beskriver det hela på ett pedagogiskt sätt.

Ali Esbati har också bloggat om det, liksom Göran Johansson.

Har ni för övrigt tänkt på att märkligt nog är allt som förändrar styrkeförhållande till fördel för arbetsköparna alltid "modernt" medan motsatsen alltid är "bakåtsträvande"?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

12 februari 2011

Vinstintresset måste bort från skolan

Vinstintresset måste bort från skolan. Bara så kan vi hindra riskkapitalbolag placerade i skatteparadis från att utnyttja skolan till att tjäna storkovan skattefritt. Det skriver Rossana Dinamarca (V) i en debattartikel SvD och avslutar:
Det är inte hållbart att allt mer av skolans pengar går till annat än undervisning. För att elevernas kunskaper bli bättre ska pengarna användas för att anställa fler och bättre utbildade lärare.
Detta borde inte vara något märkligt. Elevernas kunskaper borde stå i första rummet, inte vinstintresset. Men med privatisering av skolan kommer eleven alltid i andra hand, eftersom det ligger helt i linje med den kapitalistiska marknadslogiken som friskolor givetvis måste följa. Privatisering leder fel eftersom de förväntas ge avkastning till sina ägare. Det innebär att man maximerar intäkterna och minimerar kostnaderna, och bra undervisning kostar. Så länge man har det fokuset så hjälper knappast fler inspektioner.Fast blir resultaten sämre så är det ju bara elevernas eget fel förstås.

Media: SvD, SR, AB, Vänsterpartiet,

Bloggat: Nicke,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Menar Anders Åkesson (c) allvar?

Menar centerpartisterna Anders Åkesson och Solveig Zander allvar när de påstår sig vilja förändra sjukförsäkringen? Eller är det bara ett spel för galleriet för att få folk att tro att de bryr sig utan att de ska behöva göra något i riksdagen. Ska man se till deras tidigare agerande så lutar det mot det sistnämnda.
Det här var den bästa reformen och det bästa beslutet vi fattade i kammaren under förra mandatperioden
Orden är Solveig Zanders och kommer från en riksdagsdebatt så sent som i december förra året när hon argumenterade mot den motion som skyndsamt ville stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser.

Både Anders Åkesson och Solveig Zander har ju medverkat till att aktivt ha raserat sjukförsäkringen och kastat ut tusentals redan utsatta människor i ytterligare otrygghet. Läkare har till och med konstaterat att nya diagnoser uppkommit som en följd av de försämringar som röstades igenom under applåder och jubel från högern. Och såvitt jag vet så var de båda på plats då.
Men alla kan ju ändra sig och har de båda kommit till insikt om det elände de har varit med om att ställa till så är det jättebra. Men om man nu ändå menar allvar med sin omvändelse under galgen så utgår jag ifrån att såväl Anders Åkesson som Solveig Zander reserverar sig mot regeringens budget om den inte innehåller kraftiga förändringar av sjukförsäkringssystemet. Allt annat vore hyckler!

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alltid rött alltid rätt, Dårarnas Paradis,
 
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,
 

Ett brev från verkligheten - sprid vidare

Ilse-Marie, med bloggen Ett hjärta RÖTT har fått ett mejl från en kvinna som drabbats hårt av regeringens utförsäkringslinje. Från Ett hjärta RÖTT:
Hennes brott består av en cykelolycka på väg hem från arbetet.

Efter en godkänd arbetskada (på deltid) har hon inte rätt att vara sjuk och få sjukpenning på den del som hon faktiskt arbetar. De regler hon drabbats av är bara ett exempel på hur den ”nya arbetslinejn” knappast stimulerar till arbete – speciellt för de som lyckas återgå i arbete på deltid efter sjukdom eller arbetsskada. Nu känner hon istället att hon hamnat i ett verkligt ”utanförskap”. Hennes arbetsinsats räknas inte och hennes sjukförsäkringsavgift (för den del hon arbetar) är inte värd ett öre.
Brevskrivare vill vara anonym, men vill sprida sin berättelse för att visa på hur brutala och orimliga regeringens regler är i praktiken även om regeringsföreträdare är stolta över vad de åstadkommit. Det är regeringens utförsäkringslinje som skapar ett verkligt utanförskap. Här kommer brevet i sin helhet:
Mitt brott består i att jag kört omkull på cykel på väg hem från jobbet, och fått en komplicerad knäledsfraktur samt svåra smärtor i ländrygg och höft.

Det förekommer stora orättvisor genom de nya regler som införts i sjukförsäkringssystemet vilket jag själv har drabbats av. Jag behöver hjälp med att påtala hur fel dessa regler slår.

Trots stora besvär har jag kommit upp i en arbetstid på 50% .

När 550 dagar gått i den så kallade rehabiliteringskedjan kan man ansöka om förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada. Samtidigt blir man erbjuden ett överlämnandemöte på arbetsförmedlingen. Om man tackar nej till det riskerar man att inte ha rätt till sjukpenning och man mister sin SGI.

Tackar man ja till att överlämnas till arbetsförmedlingen så läggs arbetsskadeutredningen ner, vilket man inte blir informerad om av sin handläggare.

Hur många arbetsskadeutredningar har lagts ner på grund av detta? Får de drabbade ens veta att arbetsskadeutredningen lagts ner?

Själv blev jag informerad sedan jag tackat nej till överlämnande och själv tog kontakt med arbetsskadeenheten.

Jag fick en godkänd arbetsskada på knät (25%) och har varit sjukskriven på 50% för knä och rygg. Ryggen tar inte försäkringskassan hänsyn till eftersom den inte är en godkänd arbetsskada. Under tiden har ryggen varit under utredning samtidigt som jag arbetat 50% sedan ca två år tillbaka. Sedan mina 550 dagar var slut 2010-01-02 har jag levt på halv lön samt en sjukpenning på 25%. Efter flera undersökningar hos en ortopedspecialist kom han fram till att en operation kanske kunde hjälpa mig.

Jag tog kontakt med handläggaren på försäkringskassan för att få vetskap om jag vid en operation hade rätt att få sjukpenning för de 50% som jag arbetade och det sa hon att jag hade rätt till. Vilket en tid efter operationen visade sig vara fel information.

Om man är sjukskriven på deltid för arbetsskada och fått sjukpenning(25%) utan uppehåll så har man inte rätt att få sjukpenning ens på den del man arbetat (50%) och betalat sjukförsäkringsavgift för.

Jag får alltså varken lön eller sjukpenning för läkning och rehabiliterig efter operationen. Min kropp är uppdelad i två fjärdedelar och en halva enl. dessa regler.

Ortopedspecialisten som opererade mig konstaterade att skadorna, säkerligen var orsakat av traumat när mitt knä skadades och att de också orsakat mina ländryggsmärtor. Därför har jag ytterligare en gång ansökt om förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada.

Blir rygg, höft godkänd arbetsskada kan försäkringskassan ta hänsyn till både rygg, höft och knä i sin bedömning.
Det konstiga är att om jag får förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada på deltid så har jag inte rätt som alla andra att vara sjuk och få sjukpenning på den del (50%) som jag arbetar.

Det måste väl vara en miss i reglerna!!! Jag har svårt att tro att det var menat att det skulle bli så här komplicerat. Känner det som att jag hamnat i ett utanförskap.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avslutningsvis: Jag har inte kommenterat situationen i Nordafrika tidigare, men jag gläds med Egyptens som nu slipper sin diktator och hoppas att de nu får verklig demokrati också. Dessutom hoppas jag att fler får uppleva samma sak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloggtips: Göran Johansson skriver att Ogräs i SD:s undervegetation visar rötterna, Jöran Fagerlund skriver om att Mobilisera för vänsterseger i regionvalet efter att valmyndigheten har beslutat att regionvalet skall göras om. Peter Andersson skriver att Det kostar skjortan att låta trafiken snöa in.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

09 februari 2011

En trist historia när landstingsstyrelsen sammanträdde

Idag har jag i egenskap av nybliven partisekreterare i landstinget i Kalmar län bevittnat mitt första landstingsstyrelsemöte. Och det var en osedvanligt trist historia. Inte för att jag tror att det vanligtvis är en spännande tillställning, men hade det åtminstone funnits en hyfsad opposition i det Rödgrönt styrda landstinget så kunde det kanske ha blivit intressant i alla fall.

Nu satt där istället en opposition bestående av en rad uppenbart frustrerade allianspolitiker som inte riktigt vet hur de ska kunna bedriva oppositionspolitik. I något slags försök att kompensera för denna brist så valde man att gödsla styrelsemötet med yttranden som man lade fram i en omfattning så att de själva till slut inte hade koll på vad de talade om. De agerade som ett fotbollslag som vet att de kommer att förlora stort oavsett vad de gör, så istället för att spela boll så koncentrerar de sig på att gång på gång sparka bollen över sidlinjen och på annat sätt störa spelet.

Inte minst Pierre Edström (fp) ägnade lång tid åt att, precis som i sin debattartikel, låta bli att säga nåt nytt om projektet Unga Vuxna. Då är det inte heller så intressant att det också finns demokratiskt tagna beslut på landstingsfullmäktige om att verksamheten Unga Vuxna ska utvärderas och analyseras för att se om det är den bästa modellen för att säkra psykiatrins uppdrag. Det uppdraget är givetvis att ge ett bra bemötande och bra vård till ungdomar, såväl som till barn och vuxna. Utvärderingen ger sedan en grund för den fortsatta inriktningen. Detta förklarade givetvis landstingsrådet Linda Fletwood (V) - ännu en gång...

Men sådant har uppenbarligen mindre betydelse när borgarna vill skapa rubriker genom att svartmåla verksamheten genom att försöka måla upp en bild som inte existerar. Som väl var fick chefen för psykiatrin, Florence Eddyson-Hägg, möjlighet att själv tala om hur det egentligen ser ut och kunde konstatera att den bild som Pierre Edström försökte måla upp inte hade särskilt mycket med verkligheten att göra. Men det är tydligen den nivån som högern i Kalmar län bestämt sig för att hålla i brist på egen politik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

07 februari 2011

Ökande klyftor sliter isär samhället

Klyftorna ökar i snabb takt i Sverige. I takt med att arbetarklassens löner pressas nedåt och i takt med att arbetarklassen straffas för att man oftare blir sjuk och/eller arbetslös så får den svenska överklassen slopad förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt med mera och blir följaktligen allt rikare. Detta visar LO:s rapport Alltid mer, aldrig nog om inkomstklyftor i Sverige som man presenterar på DN debatt idag.
Den övergripande bilden är tydlig. Mellan 1950 och 1980 minskade skillnaden mellan makteliten och industriarbetarna. År 1950 var maktelitens genomsnittliga inkomst 11 industriarbetarlöner. År 1980 hade makteliten i genomsnitt en inkomst på 5 industriarbetarlöner. Under de senaste trettio åren har däremot klyftorna mellan elitens inkomster och industriarbetarnas löner ökat dramatiskt. 2007 är så här långt toppåret för maktelitens relativa inkomst. 
Jag önskar att jag kunde säga att de ökande klyftorna helt kunde tillskrivas det faktum att vi har en högerregering. Men sanningen är att klyftorna ökade även när socialdemokraterna styrde, den fattige blev fattigare och den rika rikare även då.

Men om nu socialdemokraterna anträdde vägen mot ökande klyftor så ser vi nu hur trygghetssystemen raseras i en fruktansvärd fart samtidigt som överklassen gynnas genom skattesänkningar och bidrag. Följden blir att det sluttande plan som socialdemokraterna anträdde nu leder mot en högerpolitikens ravin där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär.

Bloggat: Politik och poesi, Svensson, Funky fresh, Annarkia, Ett hjärta RÖTT, Lasses blogg, Jens Holm, Martin Moberg, Olsson betalar, Göran Johansson,

Media: Ex1, 2, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, DN1, LO-tidningen1, 2, GP1, 2, SvD1, 2, e24, KA, DA, Svt1, 2,
Från Konfliktportalen.se: Jöran Fagerlund skriver Kampanjen ”Håll ihop mot rasismen” besökte Frölunda torg, Kaj Raving skriver SD-riksdagsman i fyllecell – är det kulturellt betingat?, Röda Lund skriver Andreas Malm talar i Lund om revolutionerna i Nordafrika, salkavalka skriver IF THE KIDS ARE UNITED – TANKAR OM EGYPTEN OCH VÄRLDEN, Stefan Bergmark skriver Gammallaestadianerna lika många som twittrarna
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

06 februari 2011

SD-riksdagsman i fyllecell - är det kulturellt betingat?

Naturlig hemvist för SD-riksdagsmän?
Bloggen Vi i Sverige har utifrån det faktum att SD-toppen William Petzäll omhändertagits av polisen efter att, vad det tycks, ha löpt amok på en blandning av alkohol och droger formulerat en kul travesti på SDs egen politik. Den går ju som bekant i allt väsentligt går ut på att dra stora generella växlar utan egentlig grund.

Efter att ha räknat på äkta SD-vis så har Vi i Sverige kommit fram till att 5% av SD:s riksdagsledamöterna fått tillbringa en natt i fyllecell. Kan det möjligen vara så att SD-riksdagsmän är extra kulturellt betingade att snedtända på alkohol och tabletter och hamna i fyllecell?
Nu har det visat sig att SD-riksdagsledamöter är kraftigt överrepresenterade i polisens fylleceller. Ca 50000 personer omhändertas varje år av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB). Det är ca 0,6% av Sveriges befolkning över 15 år. Sedan en av Sverigedemokraternas 20 riksdagsledamöter, William Petzäll, omhändertagits av polisen för att han kraftigt berusad och tablettpåverkad slagit sönder inredningen i sin ex-flickväns lägenhet, har 5% av SD:s riksdagsledamöter fått tillbringa en natt i fyllecell.
Bloggat: Alltid rött, Svensson, Martin Moberg,

Media: DN1, 2, SvD1, 2, GP, Ex1, 2, 3, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, KvP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Cancersjuka tvingas sälja barnens leksaker - Socialförsäkringsministern "det blir fel ibland"

"Det blir fel ibland", det var socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons (M) enda svar till alla dessa tusentals "enskilda fall" som drabbas av regeringens utförsäkringslinje.

Som Jan Gustafsson. Visserligen är han rullstolsburen och nästan blind och går på dialys 20 timmar i veckan. Resten av tiden går åt till återhämtning. Ändå tycker regeringen att han ska ut och arbeta.

Eller Elisabeth, 46, som spyr av smärta på jobbet men blev utförsäkrad för att hon enligt reglerna kan jobba.

Eller svårt MS-sjuke Mattias Pettersson, som nu tvingas flytta för att han har utförsäkrats och levt på sparade pengar från ett banklån under ett halvår. Givetvis borde även han ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb istället.

Eller cancersjuka som tvingas välja bort medicinerna för att ha pengar till hyran vilket Cancerhjälpen rapporterade om för några veckor sedan.

Eller som nu rapporteras om, med cancersjuka som tvingas sälja barnens leksaker för att klara ekonomin, vilket Cancerhjälpen tillsammans med cancerläkare nu beskriver i ett öppet brev till regeringen:
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd. 
Föga överraskande så gör regeringens utförsäkringslinje de sjuka ännu sjukare. Nog blir det fel ibland. Eller rättare sagt, det blir fel hela tiden när högerregeringen får härja fritt.

Uppdaterat: Nu räcker det inte ens att vara död för slippa undan arbetslinjen.Bloggat: Ett hjärta RÖTT, Alliansfritt,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

05 februari 2011

”Det blir fel ibland”

Är det meningen att sjuka människor ska behöva bo på gatan? det undrar Mattias Pettersson, ett av alla de tiotusentals "enskilda fall" som drabbats av högerregeringens utförsäkringslinje.

Vad är då socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons (M) svar på den tragedi som pågått i snart tre år med alla de problem som drabbat människor som Mattias. Jo han konstaterar att det är "bekymmersamt" (kan vara årets understatement som redan är avklarat) och att man "tittar på det".

Mattias och alla andra i hans sits är säkert redan medvetna om att läget är "bekymmersamt", men socialförsäkringsministern har inga lösningar och inga svar att ge dem annat än att "det blir fel ibland"! Utslagningen kommer alltså att fortsätta.

Är det meningen att sjuka människor ska behöva bo på gatan? undrar Mattias Pettersson. Svaret tycks vara - JA!


 Bloggat: Ett hjärta RÖTT, Martin Moberg,

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, DN1, LO-tidningen1, 2, SvD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Dags för jämlik vård

 Alla medborgare i Sverige, oavsett kön, funktionshinder, ålder, sexuell läggning -eller klasstillhörighet, borde ha rätt till god vård på samma villkor. Så ser det tyvärr fortfarande inte ut utan idag kan man läsa om att fattiga får vänta längre på operation än rika. Vilken klass man tillhör är avgörande för vilken vård man får och dessa klassskillnader i vilken vård man får förstärks av de privatiseringar och avregleringar som högerregeringen tvingar fram.

I Kalmar län arbetar vi med att skapa en jämlikare vård och Vänsterpartiet driver givetvis på frågan, inte minst genom vårt landstingsråd Linda Fleetwood. I vårt sjukvårdsprogram för Kalmar län kan man läsa följande:
-         Skärp arbetet för att erbjuda en jämlik vård. Enligt senaste folkhälsorapporten finns det fortfarande skillnader i vilken vård man erbjuds som beror på vilken klass och vilket kön man tillhör. Vänsterpartiet är det enda partiet i landstinget som har motionerat om att det finns skillnader i ohälsa mellan könen. Det finns nu en stor risk för att patienter med sociala problem, kraftiga funktionsnedsättningar och multisjuka blir bortsorterade av de privata nyetableringarna. 
-         Använd ett perspektiv med klass, kön och etnicitet som kvalitetsindikatorer när landstingets kvalitets- och säkerhetsarbete ska utvecklas
Vänsterpartiet kan aldrig acceptera att den som är fattig får sämre vård än den som är rik. Därför kommer vi alltid att stå i framkant och driva på för en jämlik vård för alla, oavsett plånbok.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

04 februari 2011

Sjunkande reallöner målet med högerpolitiken

Försämrad a-kassa har i Tyskland lett till att reallönen har sjunkit rapporterar LO-tidningen:
De tyska arbetarnas plånböcker har magrat under en tioårsperiod. Löntagarna har fått sina reallöner sänkta. En förklaring är försämringar av a-kassan. 
Andra faktorer som framhålls som orsaker bakom reallönesänkningen är en ökad andel tillfälliga anställningar och en ökad låglönemarknad. Nån som inte känner igen mönster från högerregeringens Sverige? Från första början var huvudstrategin i högerregeringens jobbpolitik att pressa tillbaka lönerna

Andelen tillfälliga anställningar har ökat, a-kassan har i högsta grad försämrats och efter att ha skapat en helt ny låglönemarknad genom överklassbidraget så förespråkar Anders Borg (m) nu mycket riktigt också offentligt sänkta lägstalöner.

Syftet är givetvis att pressa ner den så kallade reservationslönen, vilket kom i öppen dager när interna moderat-dokument dök upp, vilket jag skrivit om tidigare:
Nu kryper alltså sanningen fram bakom den tomma retoriken fram. Man vill pressa ner lönerna för de som redan idag har sämst betalt och är mest utsatta. I USA är working poor ett begrepp, är det något som moderaterna vill överföra till Sverige? Att den lägsta lönen som någon är beredd att arbeta för sjunker leder i förlängningen till att hålla nere lönenivån även för övriga arbetare.
Högerregeringens syfte är klart. Sverige ska gå samma väg som Tyskland.
Arbetarkollektivet ska uppenbarligen hålla sig på mattan även under de nya moderaterna, även om Borg vägrar säga sanningen.
Lästips: Vänsterpartiets landstingsråd i Kalmar län, Linda Fleetwood, förespråkar RUT, Lennart Holmlund skriver om att regeringen nu är nöjd med massarbetslösheten, Göran Johansson skriver om att hoten och trakasserierna ökar mot anställd personal inom Försäkringskassan och

Media: LO-tidningen1, 2, 3, Ex, Sydöstran, AB,
Från Konfliktportalen.se: Stefan Bergmark skriver Gammallaestadianerna lika många som twittrarna, L. O. K. Ejnermark skriver Den undermåliga utvärderingen av sexköpslagen, Mattias skriver Liberal diskrimineringslag blev Katri Linnas fall, Jöran Fagerlund skriver Föreläsningarna från bostadskonferensen uppe som filmer, Röda Lund skriver Direktrapport från Kairo: Lugnet före stormen, Kaj Raving skriver Maudan – regeringens trotsiga hundvalp
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...