09 januari 2011

Köttkonsumtion och socialism

Det första man måste göra, i varje strävan efter förändring, är att se vilka former av förtryck som förekommer.
– Noam Chomsky
Bloggaren Svensson har ett bra inlägg igår om köttkonsumtionen och miljön där jag håller med om stora delar. Att det inte är hållbart att kött- och mjölkproduktionen fortsätter som idag är vi helt överens om. Däremot utgår Svensson från att köttkonsumtionen är något som bör och ska fortsätta, och där skiljer vi oss givetvis åt. Visserligen talar hälso- och miljöargumenten för att vi måste ställa om vår kost, men det är inte främst därför vi bör sluta äta kött, utan det bör vi göra för att kunna skapa ett bättre samhälle än vad dagens kapitalistiska kan erbjuda. Då kan vi inte fortsätta försvara förtryck - av någon form.

Jag tänker därför bortse från själva miljöaspekten även om hans slutsats om att vi i Sverige, ur någon miljö/överlevnadssynpunkt, måste fortsätta äta kött och att man i Afrika rentav skulle kunna tvingas till att äta mer kött, givetvis är felaktig även den. Att ta omvägen via den omvända katalysator som köttet är, är givetvis vansinnigt om man vill ta till vara på naturresurser i form av odlingsbar mark och vatten, vilket ofta är bristvaror i Afrika. Men det, liksom de hälsoproblem som köttkonsumtionen för med sig, är en annan diskussion.

Att förändra mönstret i grunden så att vi konsumerar kött "hållbart" är jag nämligen övertygad om är helt omöjlig inom det kapitalistiska systemet. Hela det kapitalistiska systemet bygger ju på att utnyttja naturen och alla levande varelser, både djur och människor givetvis, så effektivt som möjligt ur ekonomisk synvinkel.

Att argumentera för en "hållbar" köttkonsumtion innebär alltså att man gör samma misstag som sossarna när de hoppas på att det ska gå att skapa en mänsklig kapitalism bara man tyglar den. Det innebär att det kan se bättre ut i perioder, men i slutänden är det alltså alltid dömt att misslyckas.

Som alla med den utgångspunkten gör Svensson det vanliga tankefelet att djur, särskilt "mat"djur, som kor eller grisar, existerar enbart som en naturresurs som finns till för att utnyttjas av oss människor. Därför så måste dessa också slaktas och ätas. Så är det givetvis inte. Det finns ingen naturlag som säger att vi måste döda kor, grisar och miljontals andra djur.

Människor behöver inte kött eller annat från djurriket för att överleva idag eller i framtiden, att hävda något annat är i det närmaste löjeväckande. Att vi ändå fortsätter utnyttja djur handlar endast om tradition, vana, eller om icke-argument som att "det är gott" eller "naturligt" att äta kött. Oavsett vilket så är det i praktiken allså för vårt höga nöjes skull. Tanken som Svensson utgår ifrån bygger på att den som är starkare automatiskt har rätt att utnyttja andra för sina egna syftens skull. Ett i grunden kapitalistiskt tankesätt med andra ord.

Knappast någon socialist skulle försvara ett samhälle där man accepterade att förtryck och mord på grund av hudfärg, intelligens, kön eller whatever. Ändå försvarar mängder av socialister dagligen och reflexmässigt ett sådant förtryck. För precis som "allas" rätt till frihet en gång i tiden enbart omfattade fria vita män, så blir rätten att slippa förtryck och mord plötsligt väldigt relativ för dessa socialister när det kommer att handla om vad man lägger på den egna tallriken.

Men självklart kan djur, även "mat"djur, existera för sin egen skull tills de självdör, även om de "utnyttjas" i syfte att hålla marker öppna och för att få tillgång till gödsel för att odla grönsaker (under dessa förhållanden kan man tänka sig att det är ok att utnyttja överskott av mjölk och ägg också). Att tänka att köttätande blir ok bara man behandlar djuren bra innan man slaktar dem är däremot inte mer rätt än att argumentera för att med goda slavägare så är slaveriet ok.
Människornas frigörelse … från grymhet och orättvisor kommer med tiden att föra med sig även djurens frigörelse. De två reformerna är oupplösligt sammanlänkade och ingen av dem kan fullt ut förverkligas ensam.
– Henry Salt
Artismen är en ideologi som kan jämföras med rasism och sexism. Den bygger på samma strukturer och tankesätt och därmed lika oacceptabel och så länge vi accepterar en av dessa ismer så kommer även de andra att gro. Förtryck av människor och förtryck av djur är nämligen två grenar på samma träd. Förtryck föder mer förtryck och de olika formerna av förtryck förstärker varandra. I ett framtida socialistiskt samhälle kan man självklart inte acceptera lite förtryck av bara vissa.

Nej, i ett framtida socialistiskt samhälle kommer man att ta avstånd från allt förtryck, det är jag övertygad om, även om vägen dit är lång. Jag avlutar med en lätt omskrivning av något Svensson själv har skrivit.
Framtiden kommer att kräva stora omställningar av samhället och dessutom kommer det att innebära att de delar av dagens vänster (huvuddelen av dagens vänster om jag ska vara ärlig) som har en inriktning på livstilsfrågor (köttätande) med all sannolikhet blir än mer obetydlig och oväsentlig än den är idag.
Citaten från Chomsky och Salt har jag snott från Per-Anders Svärd som skriver om sådana här saker på ett mycket  bättre sätt än vad jag mäktar med.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anders_S sa...

Vi är som sagt vad inte överens och jag är övertygad om att samhällsutvecklingen kommer att göra ditt resonemang helt meningslöst och obsolet.

Framtiden kommer att innebära handel, därmed måste man livnära dig på lokalt producerade livsmed. vidare kommer det att innebär att för att producera vegetabilisk föda så kommer det att krävas naturgödsel då fosfor kommer att ta slut. Mer naturgödsel och lokal produktion I Sverige betyder ökad djurhållning här, minskad produktivitet vid odling av vegetabilier osv. att då inte ta vara på kött som produceras av djur som betar på marker där vi inte kan odla är slöseri med resurser.

Ditt resonemang duger i ett överflödssamhälle, men har ingen som helst funktion och bäring i ett samhälle med knappa resurser. Och sådan kommer framtiden att bli. Även med socialism. Mänskligheten kommer inte att ha råd med den typen av moralism och livsstilspolitik etc som du förespråkar. Att förespråka att man inte ska äta kött är för mig ungefär detsamma som att förespråka fortsatt bilism, fats med elbilar. Det är inte en hållbar lösning i framtiden.

Kaj Raving sa...

Som väl är så är jag övertygad om att alltfler från den politiska vänstern kommer att se förbi dina och andras försök att göra vad man lägger på tallriken till enbart en livsstilsfråga och i förlängningen inse det politiskt orimliga i att äta kött.

Att hålla djur för mat tar betydligt mer mark, vatten och energi i anspråk än om man utnyttjar marker för att odla föda till människor istället. Ökad djurhållning kräver alltså mer mark eller ökad avkastning för att ge samma mängd mat som ifall vi äter vegetariskt. Och alltså en större mängd gödsel. Ditt resonemang är alltså i själva verket ett cirkelresonemang som utgår ifrån köttätande som det enda alternativet.

"Ditt resonemang duger i ett överflödssamhälle, men har ingen som helst funktion och bäring i ett samhälle med knappa resurser. Och sådan kommer framtiden att bli. Även med socialism. Mänskligheten kommer inte att ha råd med den typen av moralism och livsstilspolitik etc som du förespråkar. Att förespråka att man inte ska äta kött är för mig ungefär detsamma som att förespråka fortsatt bilism, fats med elbilar. Det är inte en hållbar lösning i framtiden."

Det är precis tvärtom. I framtiden kommer vi inte ha råd med att du och andra fortsätter att reflexmässigt och in absurdum försvara er livstilism som består på bekostnad av andra djur och människor. Att förespråka socialism med det fortsatta förtryck som köttätande innebär är som att förespråka socialism där man tycker att det är ok med rasism och sexism. Enligt mig helt oförenligt!

Anonym sa...

"Att förändra mönstret i grunden så att vi konsumerar kött "hållbart" är jag nämligen övertygad om är helt omöjlig inom det kapitalistiska systemet. Hela det kapitalistiska systemet bygger ju på att utnyttja naturen och alla levande varelser, både djur och människor givetvis, så effektivt som möjligt ur ekonomisk synvinkel"

Det är ju helt befängt att likställa en fri marknad med en oreglerad marknad. Självklart får samhället sätta spelreglerna som sedan profitörerna får hålla sig till om dom vill tjäna pengar. Något annat vore ju helt idiotiskt.

Kaj Raving sa...

"Självklart får samhället sätta spelreglerna som sedan profitörerna får hålla sig till om dom vill tjäna pengar. Något annat vore ju helt idiotiskt."

Som jag skrev redan i inlägget så är det en fruktansvärt naiv inställning. Det är ju bara att titta på hur dagens regleringar av djurskyddet (inte) fungerar, för att uppfödarna i jakt på ökad profit i möjligaste mån alltid försöker skapa sin egna oreglerade marknad. Det kommer alltid att se ut så inom det kapitalistiska systemet även inom graden av det kan gå i vågor.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...