30 december 2010

Inhyrning ersätter fasta anställningar

Tillsvidareanställd personal ersätt alltmer av inhyrda när nu konjunkturen verkar vända och företagen behöver mer personal. Detta har jag skrivit om tidigare och bilden bekräftas nu åter.

Svenska företag går bra nu och storföretagen gör rekordvinster trots krisen, sannolikt till priset av att tusentals har förlorat sin försörjning och kastats ut i arbetslöshet. Vinsterna är tecken på att uppsägningarna i många fall inte var till för att säkra företagets överlevnad, vilket hävdats i många fall. Istället handlar det om att vinst sällan är nog, utan det måste bli en ökad vinst och då kastas allt socialt ansvar åt sidan. Och så har förstås krisen varit en god ursäkt för att göra sig av med såna som inte håller måttet.

Men om det innebär att behovet av arbetskraft ökar så är det givetvis bra. Vad som däremot är riktigt dåligt är att det blir allt färre tillsvidareanställningar och allt fler som hyrs in. Fler och fler hyrs nämligen in och inhyrning av personal blir allt vanligare bland små och medelstora företag, det rapporterar LO-tidningen utifrån en undersökning gjord av SEB. Och majoriteten av dagens inhyrda gör arbeten som tidigare utfördes av ordinarie, oftast fast anställd, personal.

Det bekräftar bilden jag skrev om sent i våras och i somras. Att andelen inhyrd personal ökar samtidigt som den tillsvidareanställda personalen minskar är något som man inte minst som fackligt aktiv givetvis ser på med oro. Man utnyttjar de inhyrdas svaga situation, deras behov av ett arbete och rädsla för att bli uppsagda för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden.
I skuggan av krisen så räknar nu bemanningsbranschen med att inhyrningen kommer att öka, något som dels riskerar att underminera kollektivavtalen och sätta själva syftet med lagen om anställningsskydd (Las) ur spel när turordningen sidsteppas med hjälp av bemanningsföretag där de som hyrs in tidigare inte sällan har varit fast anställda på inhyrningsstället.

Detta är illa nog, men frågan om inhyrning handlar minst lika mycket om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav genom en ständig påminnelse om att de är lätt utbytbara. Det är ett samspel mellan bemanningsföretagen som utnyttjar människors behov av arbete för att tillfredsställa de inhyrandes behov av fogligare arbetskraft och tillsammans dumpar de villkoren på arbetsmarknaden
För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Vänsterpartiet har som enda parti tydligt satt ner foten och gett tydliga besked om att det är en lagändring som krävs för att komma till rätta med de problem som detta medfört för den svenska arbetsmarknaden.

Dessutom är det dax att agera för att en lag om solidariskt ansvar blir verklighet som kamraterna i SAC kräver. En sådan lag, som redan finns i Norge och Tyskland, skulle göra företagen ansvariga för hur deras underleverantörer behandlar sina arbetare. Därmed skulle åtminstone de värsta avarterna kunna sorteras bort.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...