15 december 2010

Enbart Vänsterpartiet krävde skydd mot social dumping i EU

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, ledamot i EU-nämnden, krävde att Sverige skulle kräva juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen genom ett socialt protokoll som skydd mot social dumping i EU:s fördrag när EU-nämnden hade ett extra möte inför Europeiska Rådet idag. Då fanns nämligen en möjlighet att passa på när fördraget öppnas för att det blir möjligt att rädda euroländer i kris. En möjlighet som tidigare stängdes när Lissabonfördraget antogs. Jonas Sjöstedt:
-För att ett socialt protokoll som skyddar svensk arbetsrätt ska få genomslag krävs det att det blir en del av EU:s fördragstext. Om inte det sker är risken uppenbar att EU även i fortsättningen kommer att öppna för social dumping där löntagare från andra EU-länder utnyttjas med sämre arbetsvillkor när de arbetar i Sverige. Effekten av bland annat Lavaldomen måste rättas till. Det är nu vi har chansen att göra det.
Tyvärr så ville inte socialdemokraterna ställa sig bakom kravet, trots att det till stora delar handlade om formuleringar som man tidigare ställt sig bakom. EU prioriterades återigen före den svenska arbetsrätten. Därför var också Vänsterpartiet det enda parti som uttryckligen krävde att Sverige skulle kräva en fördragsändring så att grundläggande rättigheter får företräde framför ekonomiska intressen.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...