31 december 2010

Nu går jag äntligen med i Republikanska Föreningen

2010 var året då kungamakten så tydligt blev en elitisk klick tillsammans med andra i den etablerade maktsfären, skriver Jan Scherman, vd för tv4, i Aftonbladet idag. Detta med anledning av att årets uppmärksamhet kring diverse klavertramp, skandaler och förfäders nazistiska kopplingar som har omsvärmat kungaparet i år. Och att detta försöker tysta ner av stora delar av vårt etablissemang.
Maktkotterier och informella vänskapsgrupper som sluter sig samman till försvar av privilegier, och som motarbetar en öppen och fri debatt, är ett hot mot demokratin. Det är det som den här debatten handlar om. 2010 var året då kungamakten så tydligt blev en elitisk klick tillsammans med andra i den etablerade maktsfären. 
Vet inte om jag håller med om det. Det sägs ofta att kungafamiljen vill vara så öppna och folkliga, men har det nånsin inte varit tydligt att kungafamiljen tillhört den elitiserade (finns det ordet?) överklassen? Fast å andra sidan så kan det ju kvitta om kungafamiljen är folklig eller elitistisk eftersom kungahuset oavsett vilket är en odemokratisk institution som å det snaraste bör avskaffas.

Att ha en statschef vars ämbete går i arv kan knappas anses vara förenligt med en utvecklad demokrati av någon, ändå försvaras fortfarande monarkins fortlevnad närmast reflexmässigt, även av personer som vanligtvis är sansade demokrater. Vissa av dem kallar sig dessutom socialister vilket bli ännu märkligare. Skönt att åtminstone Vänsterpartiet är tydligt i sitt försvar av demokratin.

Några rader ur Vilhelm Mobergs "Därför är jag republikan" kan vara på sin plats:
Och givetvis kan en sann och rättrogen monarkist icke i sitt hjärta betvivla, att vår nu regerande dynasti är av gudomlig härkomst; dylika tvivel skulle ifrågasätta dess sanna legitimitet. Bernadotterna kommer från goda familjer ur strävsam fransk medelklass. Men en verkligt lojal rojalist och undersåte låter sig naturligtvis icke förvillas av de historiska fakta som påstår att stamfaderns far var sakförare och att stammoderns föräldrar innehade manufakturaffär.
[...]
Glansen och skimret från kungatronen, som ännu i dag bländar de troende folken, kommer från magisk källa och har uppstått ur vilda folkstammars gudariter och gudakult. Konungadömet är skapat av magin och övertron. Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad, stadgas det i vår svenska regeringsform; paragrafen har uppkommit ur föreställningen om konungen som ett sakralt och övermänskligt väsen.
Det monarkiska statsskicket är sålunda ett uttryck för en uråldrig vidskepelse, som ännu hålles vid liv hos några västerländska kulturfolk, bland dem det svenska folket.
Republikanska föreningen vill att Sverige ska bryta med denna vidskepelse och införa republik för att bli en demokrati fullt ut. Jag har länge tänkt gå med utan att det blivit av. Jag ska därför avsluta detta inlägg nu för att betala för ett medlemskap.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

30 december 2010

Inhyrning ersätter fasta anställningar

Tillsvidareanställd personal ersätt alltmer av inhyrda när nu konjunkturen verkar vända och företagen behöver mer personal. Detta har jag skrivit om tidigare och bilden bekräftas nu åter.

Svenska företag går bra nu och storföretagen gör rekordvinster trots krisen, sannolikt till priset av att tusentals har förlorat sin försörjning och kastats ut i arbetslöshet. Vinsterna är tecken på att uppsägningarna i många fall inte var till för att säkra företagets överlevnad, vilket hävdats i många fall. Istället handlar det om att vinst sällan är nog, utan det måste bli en ökad vinst och då kastas allt socialt ansvar åt sidan. Och så har förstås krisen varit en god ursäkt för att göra sig av med såna som inte håller måttet.

Men om det innebär att behovet av arbetskraft ökar så är det givetvis bra. Vad som däremot är riktigt dåligt är att det blir allt färre tillsvidareanställningar och allt fler som hyrs in. Fler och fler hyrs nämligen in och inhyrning av personal blir allt vanligare bland små och medelstora företag, det rapporterar LO-tidningen utifrån en undersökning gjord av SEB. Och majoriteten av dagens inhyrda gör arbeten som tidigare utfördes av ordinarie, oftast fast anställd, personal.

Det bekräftar bilden jag skrev om sent i våras och i somras. Att andelen inhyrd personal ökar samtidigt som den tillsvidareanställda personalen minskar är något som man inte minst som fackligt aktiv givetvis ser på med oro. Man utnyttjar de inhyrdas svaga situation, deras behov av ett arbete och rädsla för att bli uppsagda för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden.
I skuggan av krisen så räknar nu bemanningsbranschen med att inhyrningen kommer att öka, något som dels riskerar att underminera kollektivavtalen och sätta själva syftet med lagen om anställningsskydd (Las) ur spel när turordningen sidsteppas med hjälp av bemanningsföretag där de som hyrs in tidigare inte sällan har varit fast anställda på inhyrningsstället.

Detta är illa nog, men frågan om inhyrning handlar minst lika mycket om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav genom en ständig påminnelse om att de är lätt utbytbara. Det är ett samspel mellan bemanningsföretagen som utnyttjar människors behov av arbete för att tillfredsställa de inhyrandes behov av fogligare arbetskraft och tillsammans dumpar de villkoren på arbetsmarknaden
För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Vänsterpartiet har som enda parti tydligt satt ner foten och gett tydliga besked om att det är en lagändring som krävs för att komma till rätta med de problem som detta medfört för den svenska arbetsmarknaden.

Dessutom är det dax att agera för att en lag om solidariskt ansvar blir verklighet som kamraterna i SAC kräver. En sådan lag, som redan finns i Norge och Tyskland, skulle göra företagen ansvariga för hur deras underleverantörer behandlar sina arbetare. Därmed skulle åtminstone de värsta avarterna kunna sorteras bort.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

28 december 2010

Reinfeldts ”hälsosamma risker” kastar ut människor i fattigdom

Regeringen håller envetet fast vid en a-kassa och en sjukförsäkring som kastar ut människor i otrygghet och fattigdom. Ingen från högerblocket (sd inkluderat) valde att bryta partilinjen när riksdagen måndagen 20 december röstade om en värdigare sjukförsäkring där man stoppar alla utförsäkringar med fasta tidsgränser och istället gör individuella bedömningar. Ändringen röstades därför ner.

Likadant gick det med förslaget om en rimligare ersättningsnivå i a-kassan. Förslaget gick bland annat ut på att en vanlig arbetare, med en lön på upp till 25 000 kronor i månaden, skulle få 80% av sin lön i a-kassa. Idag är det inte mer än c:a 10% av alla heltidsarbetande som faktiskt får det. Men även det förslaget fälldes alltså av regeringen med hjälp av sd.

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.”

Dessa ”hälsosamma risker” gör nu att vi lagom såhär i jultid ser hur helt nya grupper, med allt fler utförsäkrade och arbetslösa, söker sig till härbärgen. Vi ser också hur var sjunde barn befinner sig under fattigdomsstrecket idag. Barnfattigdomen når rekordnivåer och beräknas öka med närmare 50 procent mellan 2006-2010. Den utvecklingen valde den samlade högern att fortsätta.

Kaj Raving (V)

Senast från industribloggarna: Göran fortsätter om kongressen i juni och Lisa skriver om arbetsmarknad och arbetsmiljö i läroplanen

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,  

27 december 2010

Dags att ställa kapitalismen inför rätta

Jag hörde två nyheter på radion idag som fick mig att börja fundera på om det inte är dags att ställa kapitalismen inför rätta för brott mot folkrätten även om de nyheter jag hörde om kanske snarare bör klassas som terroristhandlingar.

Den ena nyheten handlade om BPs oljeplattform som exploderade den 20 april med elva dödades och flera skadade om följd. Nu visar det sig att inget av säkerhetssystemen fungerade som det skulle. Den andra nyheten handlade om höstens slamkatastrof i Ungern där tio människor dog och många skadades av giftigt avfall från en aluminiumfabrik.

Jag är helt övertygad om att det i båda fallen handlade om ett medvetet risktagande från ledningens sida. Det är nämligen precis ett sånt risktagande som premieras i den kapitalistiska logiken. Oddsen för en olycka är ju extremt liten och vinsten begränsas om man förebygger riskerna som sig bör. Det handlar helt enkelt om en enkel kalkyl där möjligheten till en större vinst i c:a 101 fall av 100 vinner mot ett väldigt litet risktagande, om än med ödesdigra konsekvenser.

Kapitalisterna förespråkar ett system där människor, miljö, djur och natur endast är olika kalkylerade riskposter och kostnadposter. Däremot vill kapitalisterna inte kännas vid konsekvenserna som ofrånkomligen kommer när systemet tillämpas! Istället handlar det om "enskilda fall" hävdar man, och så försöker man nödtorftigt dölja de värsta avarterna. Inte sällan på samhällets bekostnad.

Men det handlar inte om "enskilda fall" annat än i form av enskilda symptom på en ideologi som i grunden är sjuk. I en ideologi som bygger på vinstintresset som det högsta heliga så är konsekvenser som de med BPs oljeplattform i Mexikanska Gulfen och i slamkatastrofen i Ungern en naturlig och ofrånkomlig del.

 
Nytt från industribloggarna från Göran och Leine.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Rädslan för nya influenser

Igår skrev jag ett inlägg om Qaisar Mahmood som tyckte att lediga helgdagar borde vara religionsneutrala. Som väntat kom idag ett svar från den kristna konservativa högern som orerar om det kristna kulturarvet. I just detta fall handlade det inte om en representant från sd, men väl om en kristdemokratisk frikyrkopastor från Skåne, Tuve Skånberg. Men han delar uppenbarligen sd:s rädsla för det nya och för influenser utifrån:
Det är sant att våra helger och flera av våra röda dagar vuxit fram ur den kristna traditionen under mer än tusen år i vårt land. De är en del av vårt kristna kulturarv, som också återfinns i lagstiftning, personnamn, konst, litteratur och kultur av olika slag.
Vare sig vi tycker om det eller inte så finns det kristna kulturarvet där, och kan inte tänkas bort, lika lite som vi kan tänka bort bottenvåningen i ett flervåningshus.
Det är sant att våra helger och flera av våra röda dagar vuxit fram ur den kristna traditionen som började importeras för c:a tusen år sen. Det är också sant att en sedan dess har sammanfogats med traditioner som fanns sedan tidigare liksom den hela tiden har sammanfogats med traditioner som kommit med influenser utifrån. Precis det som också sker idag.

Så istället för pastorns liknelse om den kristna traditionen som bottenvåningen i ett flervåningshus så menar jag att den kristna traditionen är som innerväggarna i bygget Sverige; det är jobbigt att byta ut dem helt, men inte omöjligt. Dessutom är de vanligtvis rätt trista i sig själva och behöver kompletteras med såväl tapeter som lister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 december 2010

Religionsfria helgdagar?

Borde lediga helgdagar vara religionsneutrala? Kanske en god tanke som presenteras på Aftonbladet debatt idag. Och varför inte kan jag tycka, åtminstone inom sådana manschett-arbetsplatser som Qaisar Mahmood uppenbarligen jobbar på. Där kan jag inte se att det skulle medföra några större hinder.

Som ateist skulle jag inte ha några bekymmer med detta. Det kunde vara trevligt om man hade ett konto att kanske lägga ut några dagar på den långa tråkiga hösten istället. Långfredag i november kanske inte vore fel?

Men även om tanken är god, och även om jag finner tanken om att skilja ytterligare på religion och samhälle mycket sympatisk, så tror jag att det är svårt att genomföra på arbetsplatser där man har någon form av produktion som måste rulla. Fast svårt betyder ju inte detsamma som omöjligt, så varför inte testa där möjligheterna finns?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

25 december 2010

Nu blir det ytterligare lite jävligare för de sjuka

Här gick man i sin enfald och trodde att regeringen nu gjort vad man kunnat för att göra livet så surt som möjligt för de sjuka - tills man fick läsa i Aftonbladet att regeringen till årsskiftet drar åt tumskruvarna ytterligare ett varv och gör det ytterligare lite jävligare för en av samhällets mest utsatta grupper. Något är definitivt ruttet i högersverige!

Efter nyår blir det nämligen Försäkringskassans handläggare som ensam avgör vem som är sjuk eller frisk nog att jobba. Läkarnas ord kommer att väga lättare eftersom de inte ska uttala sig om arbetskapaciteten hos sin patient, utan det ska som sagt handläggaren ensamt avgöra. Trots detta finns ingen tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Något som JO finner vara "häpnadsväckande".
Aftonbladet berättade i tisdags om Christina Reyes som nekades sjukpenning trots att hon var dödligt sjuk och bara vägde 36 kilo.
En specialistgrupp hade slagit fast att hon omöjligen kunde jobba, men deras utlåtande kördes över av Försäkringskassans handläggare.
Först efter sin död fick Christina rätt i domstol.
Efter årsskiftet riskerar ännu fler att drabbas av den hårda sjukersättningsreformen.
I det tysta förbereder Försäkringskassan nya rutiner som ska hindra läkare att skriva utlåtanden om en persons arbetsförmåga.
Och "häpnadsväckande" är väl knappast överord när vi har ett system där dödssjuka människor som blivit av med sjukpengen får rätt först efter sin död. Högerregeringen sjukförsäkring finns uppenbarligen inte till för att människor, som individer, ska få en chans att bli friska utifrån sina egna förutsättningar, det sa man ju blankt nej till för mindre än en vecka sen. Istället blir den enbart ett medel att tvinga ut svårt sjuka att ställa sig sist i kön bland alla friska arbetslösa på arbetsmarknaden.

Cyniskt? Javisst, men inte särskilt märkligt. Snarare ett helt naturligt utslag utifrån den ideologi som den regering om en majoritet av svenska folket ville ha styr efter. Att slå mot de sjuka fyller då sitt naturliga syfte. Dels som en del i den nedmontering av välfärden som efterfrågas av högern, men kanske framförallt så fungerar en stor grupp sjuka som sparkas ut på arbetsmarknaden utmärkt som en inflationsdämpare som håller arbetarklassen på mattan.

Bloggat: Jinge, Röda Malmö, Kulturbloggen, Lasse,

Nytt från Industribloggarna: Göran om knugen och Camilla om sjukförsäkringen,

Media: AB1, 2, 3, 4, Svd, DN1, 2, LO-tidningen, KA,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

23 december 2010

God Jul! Men glöm inte att ta ansvar för julbordet!

Jag gör om Djurens Rätts-bloggen och rekommenderar två artiklar från Aftonbladet när vi nu närmar oss juletid. Först ut Hirad Rezazadeh som skriver om att man ska ta sitt ansvar när man dukar upp julbordet (och annars också givetvis).
I min mening är utnyttjandet av djuren för köttproduktion det värsta förtrycket som mänskligheten utövar. Du har ett ansvar gentemot de människor som lider av hunger, mot miljön samt mot de miljarder djur som lider i våra djurfabriker. Låt också julen bli en högtid för omtanke mot de allra mest försvarslösa, och inte en högtid där liv går förlorat. Du har möjlighet att bli vegetarian eller vegan. Ta det ansvaret! 
Som Pelle Strindlund skriver så finns det ju alternativ och möjlighet att ta det ansvaret. Gör det du också!
Generationer av sunda och friska veganer visar att man kan livnära sig utan att konsumera animalier. Vi behöver inte döda för att leva. När vi växlar över till vegetabilisk föda skonar vi grisarna, hönorna och de andra djuren. Men vi skulle även själva bli vinnare. Förtrycket av andra arter tvingar oss att leva med en osanning: att blodsutgjutelse och omsorg är förenligt. Veganism är ett sätt att låta ord, självbild och handlingar komma i samklang. Vi är som samhälle och individer inte dömda till att vara djurens plågoandar. Vi kan vara människor som visar djuren verklig respekt, och låter dem leva för sin egen skull. 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

21 december 2010

Regeringen fortsätter slå på sjuka och arbetslösa

Regeringen håller envetet fast vid en a-kassa och en sjukförsäkring som kastar ut människor i otrygghet. Ingen från högerblocket (sd inkluderat) valde nämligen att bryta partilinjen och rösta för förslaget om en värdigare sjukförsäkring där man stoppar alla utförsäkringar med fasta tidsgränser och istället göra individuella bedömningar.

Vittnesmålen om hur de nya reglerna slår mot människor och hur de drabbar svårt sjuka människor har varit många, men det tycks inte berört högerföreträdarna. Inte heller Hägglund (kd) med anhang, trots vädjan från bland annat sina partikamrater.

Likadant gick det med förslaget om en rimligare ersättningsnivå i a-kassan. Förslaget gick bland annat ut på att alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden ska få 80 procent av sin lön i a-kassa. Men även det förslaget fälldes alltså av regeringen med hjälp av sd. Men givetvis ska de arbetslösa vara tacksamma ändå!

Högerpolitiken har ökat klyftorna dramatiskt. De drastiska nedskärningarna i socialförsäkringarna har tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom. I måndags fanns möjligheten att ta några steg mot en mer solidarisk välfärd för alla. Det är talande att högern inte ville det utan väljer att fortsätta slå på de sjuka och arbetslösa med synsättet att de bara är lata och arbetsovilliga.

Slående är också att jag knappt hittat några som helst artiklar om högerns agerande i dessa två så viktiga frågor. Tycker media verkligen att det var så oviktigt att tusentals människor tvingas kvar i otrygghet?

Avslutar med ett lästips. Industribloggaren Göran Johansson har skrivit två bra inlägg med reflektioner kring det fackliga medlemskapet och IF Metall. Vår organisation och starkt medlemskap respektive Vår organisation och starkt medlemskap, del 2

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, KA1, 2,
Från Konfliktportalen.se: L. O. K. Ejnermark skriver Lars Ohly har rätt, Lasse Franck skriver Mera Mattsson, Johan Frick skriver Fadren, en feministisk kritik, Röda Lund skriver The Trotsky, admin skriver Ingen jul utan fångarna, Lukas Löfling skriver Lokala partiet sviker Morgongåva
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Byggföretaget Botrygg försöker tysta bloggare

En bloggare, Calle Fridén, fackligt aktiv inom byggnads, hotas med stämning av byggföretaget Botrygg efter att han skrivit om en arbetsplatsolycka på Botryggs arbetsplats i Henriksdalshamnen i Stockholm. Han länkade också till en artikel där samma olycka beskrevs.

För detta har han alltså fått ett mejl från vd:n Michael Cocazza, där han hotas av att stämmas för förtal av företaget om han inte genast tar bort inlägget.

Yttrandefrihet... någon?

Jag hoppas att Cocazza och Botrygg får riktigt mycket skit nu. För som Johan Folin skriver:
Företag får inte komma undan med att hota bloggare med juridiska problem för att företagen kritiseras. Det måste lyftas fram, och bloggare måste få veta att de har rätt att kritisera företag utan att riskera att bli anmälda för förtal.
Nu verkar ju inte Calle vara av den rädda typen, men om den här typen av beteende från företagen tolereras så är risken att vi närmar oss situationen i USA, där företag försöker tysta kritiker genom just ett sånt agerande som Cocazza visar prov på. Men än är vi i alla fall inte där utan vi har vår yttrandefrihet och Calle behöver därmed inte oroa sig för någon stämning. Men försöket är skrämmande nog.

Bloggat: Löntagarbloggen, Röda Berget, Arbetarperspektiv,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

19 december 2010

Ohly: Vänsterpartiet måste våga vara samhällsförändrande

Lars Ohly går idag ut på DN debatt i en uppgörelse med det rödgröna samarbetet och menar att S är ett räddhågset parti utan självförtroende när han ger sin bild av varför vi och det rödgröna regeringsalternativet förlorade valet.
När det rödgröna samarbetet inleddes 2008 var det vi i Vänsterpartiet som talade om behovet av ett gemensamt politiskt projekt. Vi menade att vi inte bara skulle byta regering, utan att vi också skulle byta politik. I det inledande skedet fick vi också gehör för det, vilket var en förutsättning för att Vänsterpartiet skulle vara med.
[...]
I praktiken fick detta projekt inte någon betydelse. Orsaken till det var Socialdemokraternas och Miljöpartiets ovilja att avvika alltför mycket från Alliansens politik. Och det är i praktiken en omöjlighet att ha jämlikhet som utgångspunkt och samtidigt försöka lägga sig så nära Alliansen som möjligt.
 Om samarbetet finns mycket att säga, men jag tror inte vi hade något annat val än att finna oss i att bli en del av det när vi väl blev inbjudna (med armbågen). Men samarbetet innebar också att allteftersom sossarna gjorde sitt för att skapa ett Alliansen Light så såg vi samtidigt till att det inte fanns något reellt alternativ att gå till för den som faktiskt ville se en samhällsförändring. Förutom till sd då.

Vänsterpartiet var i valrörelsen inte mer alternativ till sossarna än det rödgröna till alliansen. Jag kan förstå att det inte imponerade på väljarna.

Som riksdagskandidat var det också ganska pestigt att presentera rödgröna överenskommelser, oavsett hur bra dessa var. Vissa hade ju tydlig vänsterprägel men varje överenskommelse innebar också att jag kunde säga allt mindre om vad Vänsterpartiet faktiskt vill. Ju fler överenskommelser som gjorde, desto svårare kändes det att motivera varför nån faktiskt skulle rösta på oss. När man ändå vill ha samma politik så kan man väl lika gärna rösta på det större partiet?

Man kan väl konstatera att även jag hade svårt att riktigt tro på den politik vi gick till val på. Inte minst på grund av att den inte ledde framåt mot nån reell förändring, utan mest polerade av de värsta skavankerna på högerpolitiken. Men som läget såg så kändes det ändå som rimliga kompromisser och ett pris vi fick vara beredda på att betala när vi väl satt i samarbetet och alternativet var en fortsatt högerregering.

Men nu är det kapitlet slut, liksom samarbetet och Lasses slutsats kring vad som krävs av oss framöver känns därför självklar, om än luddig, särskilt om S tänker fortsätta sin högersväng.
Därför hoppas jag mycket på de interna processer som nu pågår i de andra rödgröna partierna. Även vi i Vänsterpartiet har en läxa att göra. Min slutsats är att vi måste våga räta på ryggarna, våga vara vänster och samhällsförändrande och att vi har allt att förlora på ett närmande mot mitten. Sverige behöver en riktig opposition.
Artikeln är en följd av den valutvärdering som partistyrelsen gjort, en utvärdering som jag i stort kan ställa mig bakom.

Bloggat i ämnet: Jonas Sjöstedt väntar på självkritiken från partiledningen, medan Olsson betalar, Illegal,immoral&fattening och Jinge menar att Lasse ska avgå. Alf Norberg undrar varför vi fortsätter backa.
 
Media: AB1, 2, Ex, SvD1, 2

Från Konfliktportalen.se: Lasse Franck skriver Expressen hetsar och sprider sverigedemokratpropaganda, Röda Lund skriver 2 steg från paradise, Kaj Raving skriver Proteinpornografi – Svenska Akademien, admin skriver Bugg i kommentarsfunktionen, autonomak skriver Lite julstämning med Karl Marx, cappuccinosocialist skriver Kort om kommentarer
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

18 december 2010

Proteinpornografi - Svenska Akademien

Med anledning av det här inlägget.

Svenska Akademien - En Varning ft. Promoe

Den billiga skinkan har ett pris i lidande

För ett år sedan avslöjade Djurrättsalliansen hur verkligheten ser ut för svenska grisar. Och det var långt ifrån en sörgårdsidyll med fritt bökande grisar, den bild som många väljer att se framför sig när man köper sin svenska skinka. Expressen:
Svenska grisar må ha det förhållandevis bättre än exempelvis danska. Men föreställningen om att den svenska grisnäringen är småskalig och naturnära är lika falsk för det.
Istället handlade det om uppsvällda kadaver, kannibalism, bölder och sår på grisfarmerna och det ser likadant ut idag. Detta förutom kastrering utan bedövning, trängsel, stress och annat som också anses vara ok i grisens vardag. Så ser nämligen verkligheten ut för de svenska grisarna tills de hamnar i slakteriet där stress och hög arbetsbelastning leder till att de kan bli skållade levande innan de hamnar på julbordet. Expressen igen:
På Scans slakteri i Kristianstad passerar 700 grisar i timmen på det löpande bandet. Det lokala facket slog i oktober larm om att arbetsbelastningen och stressen är för hög. Så det är kanske ingen slump att samma fabrik utmärkte sig i den rapport som livsmedelsverket släppte i går, om tillståndet vid svenska slakterier. I Kristianstad har flera grisar av misstag skållats levande. Man har helt enkelt glömt bort att döda dem först.
[...]
En undersökning från 2009 visade att mer än en tredjedel av grisarna vid några av de största slakterierna hade rivskador från slagsmål. Det var förmodligen snarare uppfödningen än slakteriet som gjorde dem störda och våldsamma. Även om slakterinäringen har problem så är det framförallt på gårdarna som djurskyddet brister.
Sverige har en av världens hårdaste djurskyddslagar, men så länge kontrollen är otillräcklig spelar det liten roll.
[...]
Samtidigt är det alldeles för lätt att som köttkonsument skylla allt elände på enstaka bönder. Den billiga skinkan och hårt rationaliserade djuruppfödningen har ett pris i lidande. Det bör man tänka på när man dukar upp sitt julbord.
Den billiga skinkan på julbordet, svensk eller inte, har ett pris i lidande. Om man inte väljer skinka utan rumpa förstås.


Ny utredning av Blackstaby Gris AB from Djurrättsalliansen on Vimeo.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bildt vägrar fortfarande att svara om folkrättsbrott

Jonas Sjöstedt lämnade nyligen in en interpellation till utrikesminister Carl Bildt (m) om hans kopplingar till Lundin Oil och de grova brott mot mänskliga rättigheter som skedde i samband med Lundin Oils affärer i Sudan enligt en rapport från European Coalition on Oil in Sudan (en sammanslutning av ett 50-tal europeiska NGO:er).

Rapporten är över 100 sidor lång och beskriver hur tusentals civila dog, bostäder brändes ner, kvinnor våldtogs och över tvåhundratusen människor tvångsförflyttades när Sudans regering gick in och "säkrade" kontrollen över de oljefält som Lundin Oil tänkte exploatera. Carl Bildt, som var styrelsemedlem i Lundin Oil under stor del av den aktuella tiden, vägrar uttala sig i frågan. Jonas Sjöstedt har nu ställt frågan på nytt:
Vid frågestunden i riksdagen 15 december ställde jag följande fråga till utrikesminister Carl Bildt: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att säkerställa att Lundin Oil/Lundin Petroleum uppfyller sina skyldigheter enligt fredsavtalet och betalar en skälig gottgörelse till offren och efterlevande till offren för kriget i området för Block 5A i Sudan?
Det var samma fråga som jag den 23 november ställde i en interpellation Bildt. Vid båda dessa tillfällen har Carl Bildt valt att lämna min fråga obesvarad. Istället hänvisar han utan rimlig förklaring till handelsminister Ewa Björling.
Affären var på tapeten i somras men som vanligt fäster inget skit på teflonmannen. Kanske inte så konstigt förvisso, eftersom Bildt vägrar svara själv utan skickar fram handelsminister Ewa Björling istället.

Carl Bildt fortsätter alltså smita undan sitt ansvar. Hur länge ska han tillåtas fortsätta med det innan han blir bortjagad från den politiska scenen för gott som den paria en utrikesminister som skamlöst varit del av blodiga oljeaffärerna borde vara?

Nedan en film som handlar om Carl Bildt, Lundin Oil och Sudan som Maj Wechselmann har gjort.Från Konfliktportalen.se: Kaj Raving skriver Socialdemokrati till salu?, Johan Frick skriver Angående helgens bombattentat, L. O. K. Ejnermark skriver Yan Abramovich Frenkel – den sovjetiska kompositören, Röda Lund skriver Det finns alternativ – Kubas ekologiska exempel, cappuccinosocialist skriver Ulf Nilsons rop på hjälp
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

17 december 2010

Socialdemokrati till salu?

Aftonbladet rapporterar idag om att en rad sossar varit betalda av Svenskt Täringsliv för att vrida politiken högerut. Eller mot en högre grad av "tillväxtvänlighet" som man kallar det.
Aftonbladet har fått tillgång till dokument som visar hur arbetsgivar- och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv i juni anlitade PR-bryrån Prime för ett projekt kallat ”Den naturliga tillväxten” med syfte att påverka Socialdemokraternas politik.
[...]
I dokumenten är målet tydligt: politiken ska ”utformas i alla väsentliga delar i syfte att främja ekonomisk tillväxt”. I dokumenten finns planer för hur S ska påverkas från valrörelsen 2010 ända fram till nästa val.
Med tanke på de utspel mot en klar högervridning som kommit från Mona Sahlin och andra ledande sossar alltsedan valet, så känns det inte så långsökt att tro att det var väl investerade pengar också.

Kanske är det också en förklaring till Stefan Löfvens utspel om a-kassan. SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén, skriver nämligen om hur lobbyarbetet har förts av köpta s-märkta företrädare även genom sossarnas täta band med facken.
Jag är tyvärr inte helt förvånad. För några år sedan blev vi, SEKO, kontaktade av Prime som undrade om vi ville vara med i ett energipolitiskt nätverk. Eftersom energipolitiken är viktig för våra medlemmar så valde vi att gå i detta tillsammans med några andra fackförbund. Men det tog inte lång tid innan vi började känna obehag över deltagandet i nätverket. Det utvecklades mer och mer till en ren kärnkraftslobby och det kröp också fram att det var näringslivet som finansierade projektet. Vi valde att omgående lämna detta, tillsamman med Elektrikerförbundet.
Även om detta är ett trovärdighetsproblem som främst rör sossarna, så rör detta alltså även oss som är fackligt förtroendevalda. För om det är så att Svenskt Täringsliv, som är fackföreningsrörelsen huvudmotståndare, har inflytande över vår förbundsledning, var fan står vi då?

Eller som Johan Weterholm uttrycker det:
Men helt klart är frågan om vem i hela världen man kan lita på relevant. Inte många visar det sig, inte många.
En rad sossar har givetvis bloggat om detta, dock med lite olika inställningar och slutsatser: Peter Anderson, Martin Moberg, Peter Högberg, Calle Fridén, Johan Westerholm, Mikael Granstedt,

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Efter Arbetet, DN, Resume,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

16 december 2010

Moderat: arbetslösa borde vara tacksamma istället

Den långtidsarbetslöse har sig själv att skylla eftersom han/hon har visat sig vara värdelös på arbetsmarknaden. Därför borde därför bör den arbetslöse också vara jävligt tacksam när en snäll arbetsköpare (eller snarare arbetstagare, eftersom han/hon fan inte köper någon arbetskraft!) låter denna så värdelösa individ utföra arbete på sin arbetsplats. Mot en ersättning från samhället givetvis.

Dessa fräscha åsikter hämtade direkt från 1900 kallt luftar den Helena Rivière, tidigare moderat ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, i en debattartikel på Newsmill:
Är det otänkbart att begära lite positiv respons av människor som fått del av arbetsmarknadspolitiken med alla dess insatser?
[...]
I den anda av socialdemokrati som fortfarande omger oss är svaret på alla Tomas Rambergs frågor att alla människor ska kunna leva som alla andra (på skattebetalarnas bekostnad). De ska vara opåverkade av sin arbetslöshet (och däri ligger också frånvaron av en slutgräns för a-kassan). De ska anställas och få lön som alla andra även om de i åratal visat sig vara icke anställningsbara med normala mått mätt. (min kursivering)
Att man ska bocka riktigt djupt också skriver Helena Rivière visserligen inte rakt ut men det kan väl ändå ses som underförstått.

Som om inte detta vore illa nog så är det fler som luftar idéer i samma fräscha anda när den franske professorn Pierre Cahuc som jobbat med långtidsutredningen presenterade delrapporterna på temat "att skapa arbeten". Avskaffa turordningen var ett av de innovativa förslagen och dumpa lönerna för unga och äldre ett annat.

Kampen är uppenbarligen jävligt långt från över!

Från Konfliktportalen.se: L. O. K. Ejnermark skriver Regeringens totalitära beslut om kontroll över SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion, cappuccinosocialist skriver Ulf Nilsons rop på hjälp, Kaj Raving skriver Rösta för en mänskligare sjukförsäkring, Bo Myre skriver Vi måste bli färre konsumenter på jorden, guldfiske skriver Sparka på de döda, Erik skriver Dagen då den brittiska parlamentsmajoriteten sattes i rubbning
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Rösta för en mänskligare sjukförsäkring

Idag röstar riksdagen om den motion som skyndsamt vill stoppa regeringens utförsäkringslinje med alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och alla "enskilda fall" som blivit följden. Som fallet med den utförsäkrade småbarnsmamma i Emmaboda som nu har 400 kronor att klara sig på resten av månaden.

Istället rigida tidsgränser måste man givetvis göra individuella bedömningar. I ett upprop vädjar därför bland annat patientföreningar, läkarorganisationer och fackförbund till allianspolitiker i riksdagen att sätta stopp för fortsatta utförsäkringar. Även enskilda borgerliga politiker ställer sig bakom uppropet och uppmanar sina partikamrater att rösta för den rödgröna motionen.
– Utförsäkringarna är orättfärdiga och som kristdemokrat kan jag aldrig stå upp för dem. Det säger Kd-politikern Thord Carlsson från Sollefteå som uppmanar sina partikamrater i riksdagen att rösta rödgrönt på torsdag.
Gertie Gladnikoff, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som är initiativtagare till uppropet hoppas att allianspolitiker ska "våga rösta förförslaget att stoppa de förgörande sjukförsäkringarna!":
Vi vädjar till er att stoppa det misslyckade experimentet att skicka dokumenterat svårt sjuka människor till Arbetsförmedlingen. Bara några ynkliga procent av dem som utförsäkrades vid årsskiftet har kommit i jobb på den reguljära arbetsmarknaden och över hälften av dem som skickades till Arbetsförmedlingen var i september tillbaka hos Försäkringskassan - oftast med ytterligare försämrad hälsa på grund av ekonomisk stress och oro för framtiden.

Experimentet har visat att det inte är Arbetsförmedlingen som kan lösa sjuka människors hälsoproblem, det är sjukvården. Sjukvårdens brister måste inventeras och lösas. Satsningar måste göras på adekvat, individuellt inriktad rehabilitering, även för idag eftersatta grupper. Det är den enda effektiva vägen tillbaka till hälsa och tillbaka till arbetsmarknaden!
Det hoppas jag också!

Uppdatering:  Emelie Holmquist, dotter till den i valrörelsens slutspurt rikskända Annica Holmquist, hoppas också att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga.
Jag är inte nöjd, och jag slutar inte föra oväsen, förrän detta sjuka system rehabiliterats och friskförklarats. 
Bloggat: Alliansfritt, Göran, Leine, Martin, Löntagarbloggen, Ilse-Marie,Från Konfliktportalen.se: Kaj Raving skriver Vänsterpartiet röstade för fred, Bo Myre skriver Vi måste bli färre konsumenter på jorden, guldfiske skriver Sparka på de döda, Erik skriver Dagen då den brittiska parlamentsmajoriteten sattes i rubbning, allaljuger skriver Du ser. Du känner. Du fångar det. Du skrattar åt det. Du krossar det., Röda Lund skriver Om Gud inte finns
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

15 december 2010

Vänsterpartiet röstade för fred

Vänsterpartiet röstade för fred och bistånd istället för fortsatt krig när riksdagen idag röstade ja till att förlänga den svenska krigsinsatsen i Afghanistan. Tyvärr så röstade en stor majoritet av riksdagen för fortsatt krigande eftersom socialdemokraterna och miljöpartiet bröt den rödgröna överenskommelsen och gjorde upp med regeringen istället.

All heder dock åt de fyra miljöpartister som stod för sin övertygelse och gick emot partilinjen med motiveringen att "Vi kan omöjligen ställa oss bakom en överenskommelse som är så luddig att den – i värsta fall – öppnar för ett krig utan slut." Så borde fler ha haft kuraget att resonera.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Enbart Vänsterpartiet krävde skydd mot social dumping i EU

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, ledamot i EU-nämnden, krävde att Sverige skulle kräva juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen genom ett socialt protokoll som skydd mot social dumping i EU:s fördrag när EU-nämnden hade ett extra möte inför Europeiska Rådet idag. Då fanns nämligen en möjlighet att passa på när fördraget öppnas för att det blir möjligt att rädda euroländer i kris. En möjlighet som tidigare stängdes när Lissabonfördraget antogs. Jonas Sjöstedt:
-För att ett socialt protokoll som skyddar svensk arbetsrätt ska få genomslag krävs det att det blir en del av EU:s fördragstext. Om inte det sker är risken uppenbar att EU även i fortsättningen kommer att öppna för social dumping där löntagare från andra EU-länder utnyttjas med sämre arbetsvillkor när de arbetar i Sverige. Effekten av bland annat Lavaldomen måste rättas till. Det är nu vi har chansen att göra det.
Tyvärr så ville inte socialdemokraterna ställa sig bakom kravet, trots att det till stora delar handlade om formuleringar som man tidigare ställt sig bakom. EU prioriterades återigen före den svenska arbetsrätten. Därför var också Vänsterpartiet det enda parti som uttryckligen krävde att Sverige skulle kräva en fördragsändring så att grundläggande rättigheter får företräde framför ekonomiska intressen.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

14 december 2010

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd!

Imorgon kommer högerregeringen, med stöd av socialdemokraterna och miljöpartiet, att besluta om att fortsätta det hopplösa kriget i Afghanistan. Argumentet som gång efter gång återkommer om varför Sverige ska fortsätta kriget är att man ska skapa säkerhet, bekämpa talibaner, bygga demokrati och rädda landets kvinnor är de vanligaste skälen som upprepas.

Men utvecklingen utvecklingen i Afghanistan idag går i fel håll på i princip alla dessa områden. För samtidigt som antalet utländska soldater har ökat kraftigt i Afghanistan så har våldet blivit allt värre, talibanerna flyttat fram sina positioner och freden blivit allt mer avlägsen.

De framsteg som gjordes för de afghanska kvinnorna efter talibanernas fall 2001 har också gått tillbaka. Människorättsorganisationen Human Rights Watch senaste rapport visar att situationen för de afghanska kvinnorna på flera punkter i själva verket har försämrats de senaste åren. Detta trots, eller kanske på grund av, att Sverige och flera andra länder har soldater där.

Efter att Sverige i nio år haft soldater i Afghanistan är det nu hög tid att vi konstaterar att den internationella militära insatsen misslyckats. Miljoner afghanska flickor förvägras rätten att gå i skolan, de senaste valen har varit allt annat än demokratiska och för alltför många afghaner är fortfarande vardagen kantad av övergrepp och djupaste fattigdom.


Afghanistan toppar statistiken över undernäring bland barn, andelen kvinnor som inte kan läsa och mödradödlighet. Det är faktiskt idag i Afghanistan långt farligare att bli gravid än att vara utländsk soldat. Men samtidigt som en säker förlossning kostar 35 kronor vill den svenska regeringen lägga nästa två miljarder på den militära insatsen nästa år.

Det är hög tid att Sverige bekämpar det verkliga problemet i Afghanistan; fattigdomen, hungern och hopplösheten. Att ha en svensk soldat i Afghanistan kostar lika mycket som att ge 1400 afghanska flickor och pojkar utbildning under ett helt år. När riksdagen imorgon ska rösta om den svenska insatsen i Afghanistan borde valet vara enkelt. Ersätt soldaterna med bistånd!

Bloggat: Björnbrum

Från Konfliktportalen.se: Röda Lund skriver Om Gud inte finns, Stefan Bergmark skriver Början på slutet för biblioteket?, herman skriver När vi generaliserar, och när vi inte gör det, autonomak skriver Självmordsbombare i grannens rabatt, Kaj Raving skriver Lönande att vara medlem i facket, martin skriver Hackerns makt
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Fler vräkningar en konsekvens av högerpolitiken

Antalet människor som blivit vräkta från sina bostäder har ökat rejält under 2010 jämfört med året innan, rapporterar Östran. I år har 36 vräkningar genomförts i Kalmar län, jämfört med 26 under förra året. Då räknas ändå inte alla som tvingas bort från sitt hem in i statistiken.

Det är en fullt naturlig konsekvens av den högerpolitik som svenska folket röstat fram. Sviterna av högerpolitiken kunde vi ju se även till förra julen då vi fick rapporter om att fattigdomen ökade. Sen dess har högerpolitiken fortsatt och regeringen har ingenting gjort för de fattiga förutom att byta räknesätt. Och nu, när det återigen lackar mot jul så kan vi se hur fattigdom tvingar utförsäkrade att söka sig till härbärgen.

Fattigdom och hemlöshet, julen kommer att bli väldigt tragisk i många familjer. Jultomten är tydligen en elak jävel i år också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

13 december 2010

Lönande att vara medlem i facket

Att vara medlem i facket lönar sig alltid. Det finns bara ett sätt att försäkra sig mot oseriösa arbetsgivare och det är att vara med i facket. Till stor del handlar det om att vi lovar varandra att inte konkurrera med varandra om jobben med sämre löner och sämre villkor som vapen. Det innebär att man ofta inte ser nyttan av facket, eftersom styrkan med facket handlar just om att man slipper försämrade villkor.

Men nog händer det att man också kan se en mer direkt nytta med medlemskapet. Som det hundratal anställda på bemanningsföretaget Manpower i Göteborg som tack vare att IF Metall i Göteborg har jobbat aktivt med frågan om de bemanningsanställdas löner under något år.

Enligt avtal ska nämligen de inhyrdas löner vara i nivå med de andra anställdas för att förhindra lönedumpning. Det har den dock inte varit för de inhyrda på IAC i Göteborg, utan de har fått i snitt 3 000 - 4 000 kronor för lite i månaden. IF Metall-avdelningens arbete har nu lett till att de bemanningsanställda lagom till jul kan få över 100 000 kronor retoraktivt i lön.

Jag säger liksom blogg-kompanjonen Göran; bra jobbat! Där kan bemanningsföretagen stå med lång näsa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

12 december 2010

Det är arbetslinjen min vän...

Han är rullstolsburen och nästan blind. 20 timmar i veckan genomgår han ­dialys. Resten av tiden går åt till återhämtning.
Men nu ska Jan Gustafsson, 43, tvåbarnspappa från småländska Sävsjö utförsäkras. Och tvingas söka jobb.
För fem år sedan jobbade han fortfarande som lastbilschaufför. Men långvarig diabetes har gett en rad följdsjukdomar. En nervsjukdom i benen, neuropathier, gör att han sitter i rullstol. Permanent. Med ständiga smärtor. Jan har också laserbehandlats ett stort antal gånger efter blödningar i ögonen. En ny operation kan göra att han får behålla de 13 procent av synen han har kvar.
I bästa fall.
Ändå ska Jan ut och söka jobb. I Sverige har nämligen högerregeringen infört en perverterad variant av arbetslinjen. Den går i korthet ut på att du är frisk nog att arbeta om du inte kan visa upp din egen dödsattest (som måste godkännas av en försäkringsläkare givetvis). Eftersom du är frisk, ja då ska du också ut och söka jobb.

Alltså ska Jan ut och söka jobb. Det är arbetslinjen min vän...

Fler som har bloggat om sjukförsäkringen Annarkia undrar när är man tillräckligt sjuk för att slippa utförsäkring, Alliansfritt om att utförsäkringarna är på tapeten igen, Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen och avslutningsvis Badlands Hyena.

Media: AB1, 2, SvD,


Från Konfliktportalen.se: autonomak skriver The Apollo Program Was A Hoax, Vida Latina skriver ”Rätt åt svenskarna”, Röda Lund skriver På tal om terror…, admin skriver Vi måste bli färre människor på jorden, >> 907 skriver Analys: Den brittiska studentrörelsen, Lasse Franck skriver Lasse Franck
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

10 december 2010

Stefan Löfven (s) förespråkar högersväng med bortre parentes i a-kassan

Efter att man genomfört den stora utrensningen av kommunister ur förbundet i slutet av -40talet så har det som idag är IF Metall varit det förbund inom LO-familjen som stadigt hållit till på högerflanken. Att förbundet håller den ställningen är ordförande Stefan Löfven en garant för.

Liksom Sahlin i sitt avskedstal, så förespråkar nämligen även Löfven (s) en bortre parentes i a-kassan. En bortre parentes måste till för att kunna höja taket så att fler industriarbetare får ut 80% i a-kassa tycks vara argumentet. Det är en politik som får kritik från såväl andra förbund som från ledande socialdemokrater.

Att fler får 80% är jättebra, rentav nödvändigt. Men tidsbegränsad a-kassa – är det detta sossarna och facket ska förespråka? Och för de som faller utanför, vad väntar då? Tvångsåtgärder i arbetslinjens namn? Det är dags att ta itu med det kapitalistiska spöket som finns inom s-rörelsen, inklusive IF Metalls ledning. Det är dags att bestämma sig för om man vill ha ett två-tredjedels-samhälle eller inte.

Uppdatering: Arbetarrörelsens Tankesmedja stämmer in i kritiken.

Bloggat: Lasse, Kildén & Åsman,

Media: AB1, 2, 3, Svt, Östran, DA, DN, KA,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

09 december 2010

Fas 3 - lönedumpning i Arbetslinjen namn

Hur blir det fler jobb genom att arbetsköparna får bidrag för att ta emot gratis arbetskraft? Den frågan är högst relevant idag. Svaret är givetvis att det blir de inte utan det enda som sker är att arbetsköparnas möjligheter att utnyttja utsatta människor ökar och att riktiga jobb slås ut istället. Statlig reglerad lönedumpning i arbetslinjen namn helt enkelt.

Gill Hagström räknar med att hamna i Fas 3 till sommaren och kommer med en klockren analys i Ekot:
– Jag ser med fasa fram mot fas 3, jag kommer aldrig att kunna acceptera det, jag kommer inte att må bra. Det är inte bara det att folk mår dåligt som är i fas 3, det urholkar hela arbetsmarknaden. Jag konkurrerar med mig själv, varför ska de anställa mig när de kan få mig gratis, och dessutom få 5 000 kronor i månaden för mig? Fas 3 dumpar ju löner.
Den som hamnar i Fas3 tvingas leva på socialbidrag eller "aktivitetsstöd" från Försäkringskassan, har ingen som helst rätt till varken fast anställning, semester eller möjlighet att söka andra jobb. Just nu sitter 24000 i den sitsen och den som nekar till att ställa upp som gratis arbetskraft riskerar att ställas helt utan försörjning - allt medan arbetsköparna kan skratta hela vägen till banken.

Man ska inte tro att detta är någon form av olycksfall i arbetet. Tvärtom så är detta med Fas3, liksom att man sparkar ut sjuka i arbetslöshet, ett medvetet steg för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden. Eller det högerregeringen kallar för Arbetslinjen. Ur Ingemar Göranssons Angreppet på det fackliga löftet:
Den nya borgerliga strategin är nyliberal. Den vill gynna ägandet indirekt med marknadskrafterna som medel. Genom att kraftigt öka utbudet av arbetskraft med fler sökande på arbetsmarknaden, färre, lägre och sämre ersättningar till dem som har arbete, kommer fler att tvingas ta arbete till lägre lön och sämre villkor.

De anställdas tillkämpade förmåner och rättigheter ska spolas bort, inte genom politiska beslut, utan med en arbetets marknad där arbetslösa ställs mot arbetande, där sjuka ställs mot friska, där exportmarknad ställs mot hemmamarknad, där kvinnor ställs mot män och där gamla ställs mot unga.
Bloggat: Göran, Alliansfritt, Annarkia,
Media: AB1, 2, 3, 4, DN, Svt,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Plundringen av Ryssland, Röda Lund skriver Till försvar av Wikileaks, Hans Norebrink skriver Kulturrelativ rysshet inte pk, aik-micke skriver Norrländsk separatism!, Kaj Raving skriver Fakta om invandringens kostnader inte vad sd skulle önska
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

08 december 2010

Fakta om invandringens kostnader inte vad sd skulle önska

Via min Industribloggs-kollega Leine hittar jag denna mycket intressanta artikel som skriver om den franska forskaren Xavier Chojnicki som har gjort precis vad sd jämt tjatar om - räknat på invandringens kostnader. Slutsatsen är väl däremot inte vad sd skulle önska; invandring påverkar nämligen knappt alls länders ekonomi sett över tid.
Det är på uppdrag av den franska socialministern som den nya studien tagits fram, som en del i ett större forskningsprojekt. Ekonomen Xavier Chojnicki och hans kollegor på universitetet i Lille har beräknat kostnader och inkomster till följd av invandring i landet år 2005.
[...]
Resultaten visar på plus i statskassan med mellan 37 och 114 miljarder kronor, men Chojnicki själv är noga med att påpeka att summan skulle kunna bli helt annorlunda ett annat år.
[...]
Xavier Chojnicki nämner att USA gjort flera liknande undersökningar, men också Tyskland, Österrike och Spanien. Enligt honom kommer de alla fram till mer eller mindre liknande slutsatser, nämligen att den ekonomiska effekten sett över längre tid är mer eller mindre neutral.
Den slutsatsen passar knappast det rasistiska och högerextrema sd, som skyller problem på invandrare och som vill kasta ut människor till krig, förföljelse och förtryck, som utnyttjar människors oro och skyller allt på invandrare istället för att göra något åt de verkliga problemen.

Men det är en bra grund för oss att bemöta ytterligare en av sd:arnas myter och hitte-på siffror om invandringens kostnader med.

Frågor, påståenden och svar om invandring och rasism

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Riv upp, gör om, gör rätt!

Massavlysning av svenska folket är idag en realitet med FRA-lagen. Men som om det inte vore illa nog med det så visar det sig dessutom att FRA läcker info om svenskarna till utländska underrättelsetjänster, det rapporterar Ny Teknik:
Det finns stora brister i integritetsskyddet för svenskar när FRA, Försvarets radioanstalt, byter information med utländska underrättelsebyråer. Det uppger en person, som säger sig heta Lars och vara anställd på FRA, i ett mejl till Signalspaningskommittén.
"Lars" uppger att det inte görs någon fullständig granskning av information som utbyts mellan FRA och underrättelseorgan i andra länder, erfar Ny Teknik. Därmed kan uppgifter om vanliga svenska medborgares mejl, telefonsamtal, kontakter och sociala nätverk hamna i händerna på utländsk underrättelsetjänst. Detta kan strida mot lagen om behandling av personuppgifter i FRAs verksamhet.
Vi kan inte ha kvar en av de mest långtgående avlyssningslagarna i världen. Det finns bara en sak att göra:

Riv upp, gör om, gör rätt!

Media: AB1, 2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kass svensk a-kassa

Som jag har skrivit om tidigare så befinner sig den svenska a-kassan numer i internationell strykklass och tillhör nu de allra sämsta inom OECD. Framför allt beror det på att de allra flesta har inkomster som överstiger taket i a-kassan.

Ur LO-tidningen:
A-kassan har de senaste 30 åren varit mer av ett grundskydd än ett inkomstskydd. Majoriteten av landets löntagare har under hela perioden haft inkomster över taket i försäkringen och därför inte nått 80 procents ersättning vid arbetslöshet.
 [...]
Statistiken visar att i dag är det färre än 10 procent av de heltidsarbetande som vid arbetslöshet får 80 procentig ersättning.
Taket till a-kassan sänktes ju som en av högerregeringens första åtgärder och en IF Metallare får idag inte ut mer än drygt halva sin lön i a-kassa. Första månaden är det dessutom betydligt mindre än så eftersom man utökade antalet karensdagar också.

A-kassan är en försäkring som ska ge individen trygghet. Men en bra a-kassa är också viktigt för hela samhället eftersom det håller konsumtionen uppe även i kristid, vilket förhindrar att krisen fördjupas. En generös a-kassa är också bra för samhällsekonomin därför att det bättre tar tillvara på människors potential och ger en betydligt flexiblare arbetsmarknad när man slipper den inlåsningseffekt som rädslan för arbetslöshet med dålig a-kassa ger.

Man kan inte bekämpa arbetslösheten genom att bekämpa de arbetslösa och tvinga ut folk i låglönejobb eller direkt fattigdom. Trygghet - inte rädsla - för samhället framåt. Därför måste vi också ha socialförsäkringar som är värda namnet. Därför röstade vänsterpartiets kongress för att a-kassan ska höjas till 90 procent för 90 procent samt att karensdagarna vid arbetslöshet ska slopas.

Industribloggarna Göran och Kent-Erik har också bloggat om den kassa a-kassan, liksom Ilse-Marie.

Media: DN, Svt, LO-tidningen

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...