26 november 2010

Sent ska Karin Helmersson (c) vakna

I dagens Barometern (dock inte på nätet) kan man läsa om hur centerpartisten Karin Helmersson oroas över den kommande generationsväxlingen inom omsorgen och att omsorgspersonalen i Nybro är dåligt utbildad. Därför vill hon öka statusen på yrket genom att utbildning värderas.

Sent ska syndaren vakna eller nåt liknande skulle man kanske kunna säga om det. Eftersom jag utgår ifrån att Helmersson inte röstade Rödgrönt så har hon ju själv bidragit till hur situationen ser ut med fyra år av högerpolitik där mer än 25000 anställda har försvunnit som konsekvens av neddragningar inom välfärden. Framför allt till att den är betydligt svårare att förändra än den skulle varit vid ett Rödgrönt styre.

De Rödgröna var nämligen överens om att förutom satsningar på mer personal inom välfärden även skjuta till resurser och satsa på ett omfattande generationsväxlings och traineeprogram i välfärden, just för att möta de problem som Helmersson nu ser. Men Helmersson, och alltför många andra, såg uppenbarligen inte detta som en viktig fråga vid valet utan valde att rösta för sänkt skatt istället.

Det valet innebär att nu lämpar regeringen över dessa kostnader på kommunen istället (plus en massa andra kostnader som kommunen inte får täckning för). Istället för mer och bättre utbildad personal så blir resultatet av högerregeringens skattesänkningar att kommunen nu tvingas ställa kompetensutveckling för omsorgspersonalen mot antalet anställda - och mot barngruppernas storlek i förskolan eller renoveringar av ishallen.

Prioriteringar måste alltid göras i kommunen, men givetvis blir det skillnad på dessa prioriteringar beroende på om regeringen, som den sittande, väljer att dränera kommunens kassa på åtskilliga miljoner eller eller om man, som de Rödgröna, istället hade valt att skjuta till pengar för rejäla satsningar. Fast det verkar vara något som många högerpolitiker helt enkelt inte vill låtsas om.

Läs också Ett hjärta RÖTT om det ökande bidragsberoendet i högerpolitikens spår, Löntagarbloggen om att industriarbetare är sjukare än andra och Tomas Jonsson om att Sverige fortsätter var kallt - inte bara i politiken. Jöran Fagerlund menar avslutningsvis att det är barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs. Kan bara hålla med.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

21 november 2010

Regeringen budgeterar för nytt tågkaos

Få som åkte tåg någon gång under förra vintern kunde undgå att drabbas av det kaos som rådde. Man kan tycka att den svenska järnvägen bör klara en svensk vinter, men prognosen för det ser mörk ut under högerstyret. Att järnvägen faktiskt inte har råd med högerregeringen står återigen klart när man nu budgeterar för fortsatt förfall och en återupprepning av tågkaoset i början av 2010.

Några av de främsta orsakerna bakom tågkaoset var att det saknas spårkapacitet nog att köra tillräckligt mycket tåg på och en ovilja att satsa på upprustning och underhåll av järnvägsnätet. Trots detta så minskar regeringen nu på investeringarna i nya spår med nästan 70% i sin budget.

Dessutom så har nu Trafikverket lämnat in en skrivelse där man konstaterar att man inte kommer att klara av underhållet för år 2011 ens på den järnväg som redan finns. Detta eftersom regeringen i sin budget minskar på underhållet av järnvägen 700 miljoner kronor om året.

Trafikverket konstaterar att konsekvenserna skulle bli förödande, med mer än dubbelt så många försenade tåg under 2011. Sämre punktlighet, ökat antal stora trafikstörningar och risk för att godstransporter flyttas från tåg till väg är bara något av det man varnar för eftersom det kommer saknas totalt en miljard kronor för underhåll och drift av det svenska järnvägsnätet.

Vi behöver mer än någonsin öka järnvägssatsningarna för att minska den lokala och globala miljöpåverkan och för att Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft. Vänsterpartiet kräver därför att politiken läggs om genom massiva satsningar på nya järnvägar och kraftigt höjda anslag till banunderhåll, för att möta nuvarande och framtida behov.

Sverige behöver en regering som vågar satsa på järnvägen. Tyvärr så har vi istället en högerregering vid makten.

Kaj Raving (V)

Lästips:
Göran Fagerlund om att Jonas Sjöstedt inte släpptes in i Västsahara
Jonas Sjöstedt själv med lite valanalys
Nicke Grozdanivski om IF Metalls senaste avtal


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

19 november 2010

Ronald McDonald skriver insändare

Det är uppenbarligen inte ok att lyfta det faktum att McDonalds tjänade 140 miljoner kronor förra året på regeringens ungdomsrea.

Den här insändaren har nämligen fått McDonalds PR-avdelning att sätta nån konsult eller nåt på att formulera ett snyggt svar. Eller så är det bara så att de redan hade ett standardsvar på den typen av insändare liggande. Eller så är det kanske Ronald McDonald själv som fattat pennan.

I vilket fall som helst så stod det klart att det handlade om ett cirkulär när jag läste detta svar även i Nybro Tidning i morse, i princip ord för ord detsamma, fast undertecknat av Ivan Ström, som månglar burgare i Kalmar istället för i Visby.

Lite smickrande är det att man tydligen har lyckats irritera Svenska McDonalds lite =)Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Chocksänkning av a-kassan i utförsäkringarnas spår

IF Metall och en rad andra förbund sänker nu avgiften till a-kassan. Lägre arbetslöshet och fler som blir utförsäkrade gör att arbetslöshetsavgiften, som regeringen har beslutat om, kan sänkas. I dag betalar IF Metalls medlemmar 300 kronor varje månad i arbetslöshetsavgift. Från årsskiftet sänks avgiften till 75 kronor.

Det är i och för sig glädjande att man nu får mer över i plånboken, men det är definitivt inte lika kul att en tungt bidragande orsak till sänkningen är att många som blev arbetslösa under krisen nu har blivit utförsäkrade och att det innebär att kostnaderna för a-kassan sjunker. Mina långtidsarbetslösa kamrater får alltså betala priset för att vi med jobb ska få lite mer i plånboken. Det känns definitivt inte ok!

Dessa utförsäkrade kanske står helt utan inkomst eftersom a-kassan ger ersättning under maximalt 300 dagar. Kostnaderna för dem som går på aktivitetsstöd eller i värsta fall blir utförsäkrade betalas inte av a-kassan och då kan avgiften sänkas.Arbetslöshetsavgiften bestäms av hur mycket a-kassan betalar ut i ersättning totalt. Det har den borgerliga regeringen bestämt. När fler nu lämnar a-kassan, antingen för att de förbrukat sina dagar eller för att de fått jobb, kan avgiften sänkas.

Den enes bröd den andres död - borgarstyle...


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Inte värre än en fylla eller alkoholproblem, Hans Norebrink skriver Dröm om nyskapad samhällsgemenskap, Stefan Bergmark skriver Det trygga Malmö, admin skriver Mot en delad föräldraförsäkring, Lukas Löfling skriver Skarp kritik mot datalagringsdirektivet
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

15 november 2010

Praktikanter ersätter riktiga jobb

Jag blev tipsad om en artikel som visserligen är ett år gammal, men som visar på ett problem som är aktuellt även idag. Nämligen det att praktikanter och bidragsanställda tränger undan vanliga anställda något som bekräftades av åtskilliga arbetsförmedlare som jag talade med under valrörelsen.

Men trots att Arbetsförmedlingen alltså är medveten om problemet så kan de inget göra eftersom de är tvingade att uppfylla en kvot som regeringen beslutat om. Kvoten säger att AF måste få ut ett visst antal i praktikplatser osv, oavsett det verkliga behovet. Och arbetsköparna tackar och tar emot.

Men hur jobben kan bli fler genom att arbetsköparna får bidrag för att ta emot gratis arbetskraft istället för dem som sagt upp har jag svårt att förstå. Svaret är givetvis att det blir de inte utan det enda som sker är att arbetsköparnas möjligheter att utnyttja utsatta människor ökar.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Risk för mer järnvägskaos när högerregeringen drar ner på underhållet

Få som åkte tåg någon gång under förra vintern kunde undgå att drabbas av det kaos som rådde. Man kan tycka att den svenska järnvägen bör klara en svensk vinter, ändå ser det mörkt ut under högerstyret. Att järnvägen faktiskt inte har råd med högerregeringen står återigen klart när man budgeterar för fortsatt förfall.

Förutom att regeringen minskar på investeringarna i nya spår med nästan 70% i sin budget, så har dessutom Trafikverket lämnat in en skrivelse där man konstaterar att man inte kommer att klara av underhållet ens på den järnväg som redan finns för år 2011. Detta eftersom regeringen minskar underhållet av järnvägen med 700 miljoner kronor om året.

Sämre punktlighet, ökat antal stora trafikstörningar och risk för att godstransporter flyttas från tåg till väg. Det blir konsekvenserna rapporterar Riksdag & departement:
Den största förändringen är att punktligheten kommer att sänkas från 95 procent till 87 procent på samtliga bantyper, skriver Trafikverket.
Mängden av stora driftstörningar kommer att öka successivt, och flera situationer liknande vinterkaoset 2010 kan komma att uppstå. Det ställer stora krav på beredskap när anläggningarnas tillstånd försämras och behovet av investeringar ”accelererar”, som Trafikverket uttrycker det.
För att klara miljömål och för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft så behöver vi en regering som vågar satsa på järnvägen och Vänsterpartiet kräver att politiken läggs om för att möta behoven genom massiva satsningar på nya järnvägar och kraftigt höjda anslag till banunderhåll.

Men tyvärr så är det en högerregering som sitter vid makten...

Bloggat: Ulla Andersson, Alliansfritt Sverige1, 2, Linda Fleetwood, Svensson, Peter Andersson,


Media: R&D, DN1, 2SR, SvtSvD1, 2,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Det räcker inte med ny partiledare, Hans Norebrink skriver Seger trots Stalin, Michael Voss skriver Lars Hedegaard gør hele venstrefløjen til sympatisører af Blekingegadebanden, Röda Lund skriver Super Marxio!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

14 november 2010

Kristdemokrater bekräftar bilden av ett reaktionärt, gammalmodigt parti

Kristdemokraterna i Kalmar län bekräftar bilden av ett gammaldags reaktionärt och patriarkalt parti med moraliska värderingar som knappt var fräscha ens under tidigt 1900-tal. Visserligen så accepterar man numer åtminstone att kvinnor engagerar sig politiskt, men uppenbarligen inte att de tar plats, klär sig och på annat sätt agerar på ett sätt som bryter mot de fastställda moraliska kd-normerna.
Tatuerad, piercad, ung, kvinna, utmanande klädsel och frispråkig. Det blev lite väl mycket för KD. Det omöjliga blev till slut omöjligt och Anna-Stina Stenbäck lämnar politiken. 
Det är trist för, politiken i Kalmar län kommer att bli lite fattigare utan Anna-Stina. Under valrörelsen har jag mött henne under flera debatter och kunnat konstatera att vi inte på något sätt är överens, tvärtom. Det finns nog få åsikter, om någon, som vi kan enas kring. Hon har alltså fel i i princip allt och hon representerar en människosyn som jag inte kan förlika mig med. Men det är ju mångfalden av åsikter i politiken som gör den spännande och håller den levande.

Men säga vad man vill om Anna-Stina, hon bröt definitivt upp bilden av en kristdemokrat i vissa stycken. Givetvis så framhöll hon i grunden samma gamla reaktionära, bakåtsträvande politik som alla andra kristdemokrater men med den bild av ett "modernare" kd som Anna-Stina ändå representerade blev det uppenbarligen för utmanande ändå för att tolereras inom kd.

Men som Birgitta skriver så är problemet större än att en enskild individ lämnar politiken:

Dels för att vi politiska partier ska tillvarata unga människor som vill engagera sig partipolitiskt (såna har vi inte så många att man kan slösa med dem), dels för att detta är ytterligare ett bevis på att unga kvinnor blir motarbetade på den politiska arenan. Det är ett stort bekymmer.

Män har makten. Traditionerna har makten. Konventionerna har makten. Kanske har konservativa partier större problem än radikala med de här frågorna, men problemen finns överallt om än i olika grad. 
Jag kan inte säga att jag har svaret eller någon lösning, annat än att det är viktigt att man är medveten om hur det ofta ser ut och rannsakar sig själv och sina egna utgångspunkter. Det är allas vårt ansvar. Men säkert blir det inte lättare att rekrytera vare sig unga eller kvinnor till politiken när det blir sådana här bilder av hur politiken fungerar som visas upp.

Intressant i detta är också kommentarerna till artikeln från diverse sd:are som uppenbarligen inte tycker att kd är reaktionära nog men som ändå passar på att ondgöra sig över muslimer och deras kvinnosyn som tydligen kommer att tvinga alla att bära slöja inom en snar framtid. Idioter!

Bloggat: Birgitta Axelsson Edström, Alliansfritt Sverige,Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

12 november 2010

Men grattis Mc Donalds…

”Vi tycker det är en ineffektiv åtgärd” det är regeringens eget finanspolitiska råds dom om högerregeringens främsta satsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Högerregeringens misslyckande är monumentalt och massarbetslöshet har i stället bitit sig fast bland ungdomar. Nästan var tredje ungdom har inte ett arbete att gå till idag!

Men regeringens svar för att möta ungdomsarbetslösheten är inte att stödja arbetsgivare som anställer ungdomar som faktiskt är arbetslösa. Istället införde man ett generellt bidrag för alla företag som har ungdomar anställda, oavsett om de anställer eller inte. Kostnaden för detta ineffektiva bidrag är 16 miljarder.

Om miljardrullningen överhuvudtaget skapar några nya jobb är oklart. Klart är däremot att i två av de branscher som sysselsätter flest ungdomar, privat detaljhandel och hotell och restaurang, så har andelen ungdomar minskat i stället för att öka. Detta trots att det totala antalet anställda har ökat.

Nog är det djupt tragiskt att regeringen på detta sätt väljer att låta tusentals ungdomar fastna i en destruktiv arbetslöshet i stället för att lösa problemet med en politik som investerar i jobb och utbildning för att skapa full sysselsättning. Det vore viktiga insatser för att ge unga en väg in i arbetslivet. Men det innebär inte att det inte finns vinnare med regeringens politik.

Vissa kan nämligen skratta hela vägen till banken. Företag med många unga anställda kan nu håva in miljoner av våra skattepengar till årets vinst utan att det behöver leda till nytt arbete för en enda ungdom! McDonalds ensamt tjänade 140 miljoner kronor förra året på regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för unga.

Ungdomar idag behöver är riktiga jobb och framtidstro – men drog en nit när högerregeringen vann valet. Men grattis Mc Donalds…

Kaj Raving (V)


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

10 november 2010

Men vem ska betala?

Har kollat på Uppdrag Granskning om den låsta, underbemannade, demensavdelningen på ett boende i Piteå och blir givetvis upprörd över hur de som blivit gamla behandlas. Och ropen efter mer personal hörs från många håll och det är det svårt att inte hålla med om att det är berättigat. Jag tror inte personal inom omsorgen skulle tacka nej till åtskilliga fler kollegor, inte någonstans i någon svensk kommun eller på något boende.

Men är det då någon som reflekterar över att mer personal kostar en massa pengar. Uppåt 90% av kostnaderna på ett boende utgörs ju utav personalkostnader. Är alla de som nu upprörs över situationen i Piteå (och på många andra håll) beredda att faktiskt betala för att fixa till situationen? Är personalen i Piteå beredd att lägga lite mer i skatt för att kunna bemanna avdelningen även på natten?

Hur det ser ut just hos personalen i Piteå vet jag inte, men hur det ser ut hos svenska folket i stort vet vi. Svaret fick vi för snart två månader sen, den 19 september, och det blev ett nej. Vänsterpartiet gick till val på att skapa Världens bästa välfärd eftersom vi anser att det är omänskligt att hantera våra gamla på det sätt som skett i Piteå och på andra ställen. Men en majoritet av svenskarna var uppenbarligen inte beredda att lägga pengar på en förbättrad välfärd utan valde att betala lite mindre i skatt. Priset för det betalar gamla och dementa för dagligen nu genom situationer som den vi sett i Piteå. Och personalen i Piteå.


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Partistyrelsen i S avgår?, L. O. K. Ejnermark skriver Boris Vian – Je Bois, Hans Norebrink skriver Äntligen vardagsmuslimer!, >> 907 skriver Politisk extremism och den normala liberalismen, admin skriver Afghanistan har blivit NATOs Vietnam, Lasse Franck skriver Familjeterapi
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Kalmarmoderat JK-anmäls för motions-plagiat

Jan R Andersson (m)
Den moderate riksdagsmannen från Kalmar, Jan R Andersson, skrev tillsammans med tre andra moderater en motion om att man borde lagstifta mot Jantelagen (sic!).

Det kan tyckas dumt, oseriöst, och inte minst skrämmande nog, att moderaterna vill kräva lagstiftning mot människors tankar. Lagen finns ju bara i sinnevärlden och är därför givetvis är helt omöjlig att lagstifta mot. Det visade sig dock att det inte var illa nog, utan det visade sig snart också att stora delar av  motionen var plagierad direkt från Wikipedia.

Nu rapporterar Alliansfritt Sverige att tilltaget får vidare konsekvenser då tilltaget nu JK-anmäls och Jan R Andersson och hans medskribenter avkrävs ett skadestånd på 5000 kronor för upphovsrättsbrott.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

05 november 2010

Kriget i Afghanistan är en destruktiv återvändsgränd

Nio år av svenskt krig i Afghanistan vittnar om att krigsinsatsen där är ett stort misslyckande. Våldet har ökat och spridit sig till allt större delar av landet. Talibanerna flyttar fram sina positioner trots att antalet utländska soldater har ökat. Svenska soldater, för att inte tala om tusentals civila Afghaner, har dött i ett krig som inte kan vinnas militärt. Detta misslyckande vägrar dock bombhögern att ta till sig i de partiövergripande förhandlingar som förts.

Vänsterpartiet väljer därför att stå utanför uppgörelsen om Afghanistanpolitiken. Högerregeringen är helt enkelt inte intresserad av att avsluta kriget, och resultatet blir därför att Svenska trupper kan komma att vara kvar och strida vid sidan av USA:s och Nato:s Afghanistantrupper även efter 2014. Det kan vi aldrig ställa upp på!

Sverige bör bidra till att skapa förutsättningar för fred och demokrati i Afghanistan. Våra pengar bör gå till skolböcker – inte vapen, till barnmorskor – inte soldater, till minröjning – inte bomber, till att skapa fred och välstånd – inte krig och förödelse.

Kriget i Afghanistan är en destruktiv återvändsgränd. Vänsterpartiet vill se en rörelse för fred och solidaritet. Vi kräver därför att de svenska trupperna tas hem så snart som det är möjligt att genomföra på ett ansvarsfullt sätt, och att det civila biståndet ökas istället. För det svenska och för det afghanska folkets skull!

Kaj Raving (V)Från Konfliktportalen.se: Hans Norebrink skriver Religiös ondska, Anders_S skriver Varför i herrans namn skulle hovet stämma förlaget?, jesper skriver Vem vare som fucking rösta?, Kaj Raving skriver Kanske du ska försöka se verkligheten utan blå dunster framför ögonen Hillevi?, Lasse Franck skriver Vilket är bäst – brett eller rätt?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

04 november 2010

Kanske du ska försöka se verkligheten utan blå dunster framför ögonen Hillevi?

Hillevi Engström (m)
Den nya arbetsmarknadsministern, Hillevi Engström (m), har kommit på en briljant lösning på alla arbetsmiljöproblem! Eftersom regeringen i sin nya handlingsplan för arbetsmiljön väljer att i stort sett inte göra någonting, utan hon lägger över ansvaret för arbetsmiljön på den enskildes fria val i stället:
- Jag tror att man som konsument på arbetsmarknaden också kommer att välja den arbetsgivare som har en schyst arbetsmiljö och som behandlar sina anställda väl.
Den som söker arbete behöver förstås bara titta på hur arbetsmiljön verkar vara på arbetsplatsen. Verkar den dålig så är det ju bara att gå och välja ett annat arbete. Vips så kommer alla arbetsköpare att slåss om att erbjuda den mest strålande arbetsmiljö utan att regeringen ställer några krav på dem. Att ingen har tänkt på det förut...

... för det kan väl inte vara så att 9% arbetslöshet och det faktum att man inte får tacka nej till något erbjudet jobb, i princip oavsett omständigheterna, för då rycker hela eller delar av din ersättning, det kan väl inte vara så att just det i praktiken verkar något hämmande på det fria valet och på Hillevis briljanta idé?

Kanske ska försöka igen Hillevi, och den här gången kanske du ska försöka se verkligheten utan blå dunster framför ögonen...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

03 november 2010

Sjukförsäkringsfusket är en myt, skattefusket en verklighet

Idag kunde jag hämta det senaste numret av Dagens Arbete i brevlådan. Tidningen håller ofta hög kvalitet med intressanta artiklar och reportage. Detta nummer utgjorde inget undantag då man publicerar en gedigen granskning av av fusket med vårt socialförsäkringssystem, inte minst då fusket med sjukförsäkring som den högerregeringen ansåg att det fuskades så mycket med att man utan problem skulle kunna spara in en miljard på att minska "fusk, missbruk och överutnyttjande inom sjukförsäkringen".

Fast i själva verket så handlar granskningen om en nedmontering av den myt som skapats kring bilden av det omfattande fusket, en myt jag skrivit om tidigare.
Försäkringskassans jakt på bidragsfuskare ledde till 320 fällande domar förra året. Trots att fusket beskrivits som ”omfattande” utgjorde det endast 0,04 procent av alla utbetalningar 2009.
Man sätter också jakten på fusket i perspektiv.
När kostnaden för sjukskrivningarna rusade iväg till 132 miljarder i början av 2000-talet hotades statsfinanserna enligt flera debattörer. Färre bryr sig om att 133 skattemiljarder aldrig når statskassan varje år.
Läs det långa reportaget här; Helt sjukt om fusk och fel, eller i form av dessa kortare artiklar;
Det omfattande fusket; 0.04 procent
Helt sjukt om fusk och fel
Regeringen räknade med att spara miljarder
Skattefusk för miljarder medan de sjuka jagas

Mer läsning i ämnet på den eminenta bloggen Ett hjärta RÖTT, liksom hos Politik och poesi.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

01 november 2010

Regeringens neddragningar på arbetsmiljön kostar miljarder

Varje år kostar skador i arbetet samhället mångmiljardbelopp, rapporterar Dagens Arbete. Det finns inte mycket forskning om de samhällsekonomiska kostnaderna men om våra arbetsskador tar lika mycket av BNP som i Nederländerna skulle det handla om närmare 90 miljarder kronor, skriver man. Enbart dödsolyckorna i arbetet kostar årligen cirka 1 miljard kronor.

Bland det första som regeringen gjorde efter valet 2006 var att lägga ned Arbetslivsinstitutet, som bedrev viktig forskning om arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterade hälsofrågor, och dra tillbaka pengarna som skulle ha gått till vidareutbildning av skyddsombud. Dessutom minskades anslagen till Arbetsmiljöverket så att arbetsmiljöinspektörerna, som ska bevaka att arbetsgivarna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar, blev betydligt färre.

Resultatet är att Sverige halkar efter i arbetsmiljöforskningen, att skyddsombuden fått sämre förutsättningar att klara sina uppdrag och att det blivit betydligt färre arbetsmiljöinspektioner. På många håll är också kunskaper för att får ett fungerande arbetsmiljöarbete bristfälliga.

Konsekvenserna av att regeringen inte heller i sin nya handlingsplan föreslår några reella förbättringar blir alltså att samhället belastas med miljardkostnader för att företagen inte avkrävs ett ansvar för allas rätt till en arbetsplats där man slipper riskera sin hälsa. Men framför allt så innebär det en mängd personliga tragedier där de verkliga priset av regeringens nedskärningar kommer att betalas av enskilda individer och deras anhöriga.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Högern vill inte sluta kriga

Nio år av krig i Afghanistan vittnar om att krigsinsatsen där är ett stort misslyckande där våldet har eskalerat och spridit sig till allt större delar av landet. Tusentals civila dödas och trots att antalet utländska soldater har ökat, så flyttar Talibanerna fram sina positioner. Detta misslyckande vägrar dock bombhögern att ta till sig.

Vänsterpartiet väljer därför att inte gå vidare med förhandlingar om Afghanistanpolitiken med högerregeringen eftersom man inte är intresserad av att diskutera den avgörande frågan, den om att byta strategi och ersätta krigshetsandet med ökat civilt stöd och bidrag till politiska lösningar. Högerregeringen är helt enkelt inte intresserad av att avsluta kriget. Trots att det är ett krig som inte kan vinnas.

Vänsterpartiets ställningstagande i frågan är glasklart: trupperna ska hem och ersättas med humanitära åtgärder så snart det är möjligt. Lars Ohly:
När är det dags att dra den uppenbara slutsatsen att kriget är ett misslyckande? Nu, tycker Vänsterpartiet. Vi måste byta strategi. Den brokiga motståndsrörelsen går inte att besegra militärt. Fler soldater är inte är lösningen på säkerhetsläget i landet. Det Afghanistan behöver är ökat bistånd och en politisk lösning på konflikten. Istället för att med militära medel försöka besegra motståndsgrupperna borde vi med civila medel attackera orsakerna till att unga afghanska män ansluter sig till den brokiga motståndsrörelsen – fattigdom och bristen på arbete, utbildning och framtidstro.
Tyvärr så väljer S och MP att bryta den gemensamma Rödgröna överenskommelsen överenskommelse som gick ut på att arbeta för att börja ta hem trupperna redan nästa år och att den svenska närvaron i Afghanistan avslutas 2013. Istället fortsätter de att förhandla om en fortsatt krigsinsats med regeringen med resultatet att Svenska trupper kommer att vara kvar och strida vid sidan av USA:s och Nato:s Afghanistantrupper efter 2014.

Afghanistan behöver fred och utveckling, inte krig och fler bomber. Därför håller Vänsterpartiet fast vid innehållet i den tidigare Rödgröna överenskommelsen om att ta hem de svenska trupperna och istället öka det civila biståndet.
Många afghanska mammor dör när de föder barn. Samtidigt betalar vi pengar till majorer istället för barnmorskor. Många afghanska pappor kan inte sparka fotboll med sina barn. Samtidigt lägger vi våra pengar på att delta i kriget istället för benproteser och minröjning. Många afghanska flickor hoppas på att få gå i skolan, men förgäves. Och våra pengar betalar vapen istället för matteböcker. Vanliga afghanska familjer i vanliga afghanska byar har vant sig vid att äta sin middag till ljudet av bombmattor i grannbyn, för att våra pengar går till ett krig där bombanfall är ett stående inslag istället för matleveranser. Tanken svindlar när jag tänker på vad vi kunnat åstadkomma om västvärldens pengar hade satsats på afghansk välfärd istället för på bandvagnar och missiler. 


Bloggat: Jöran Fagerlund, Jinge, Jonas Sjöstedt, Emil Broberg, Peter Högberg, Mikael Nilsson, Jens Holm, Robin Sörbom,Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LO-tidningen, DN1, 2, 3, 4, SvD1, 2, 3, 4, 5, Ex1, 2, 3, SR, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...