11 oktober 2010

Sd:s kommunpolitik strider mot socialtjänstlagen

Sverigedemokraternas kommunpolitiska program strider mot socialtjänstlagen och kan bli ett problem för kommunernas socialtjänstemän, det rapporterar suntliv.nu om. Man har intervjuat Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun som berättar att SD:S människosyn strider mot socialtjänstlagens portalparagraf, och då kan de politiska besluten bli ett dilemma för många socialchefer framöver om partiet får inflytande över politiken.

Roland berättar hur fel det blir när man som sverigedemokraterna försöker lägga en etnisk aspekt på problem som i grunden har med den sociala situationen att göra, eller annorlunda uttryckt: klasstillhörigheten.
Sverigedemokraterna har formulerat ett antal ”Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik”, där de föreslår flera kommunala beslut som handlar om att särbehandla människor med invandrarbakgrund. De vill bland annat att kommunerna ska sluta ”fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen”.
– Men problemet med bostadsområden som till exempel Rosengård i Malmö är ju framför allt den sociala strukturen. En hög koncentration av människor som inte talar svenska och inte har arbete eller förankring i det svenska samhället leder naturligtvis till problem. Då måste den sociala strukturen vara en faktor när man fördelar pengar till samhälleliga verksamheter, säger Roland Persson.
Och det så precis likadant ut hos de lägsta klasserna för hundra år sedan med "getton" med upplopp och kriminalitet och motsvarande diskriminering och rop från etablissemanget om hårdare tag mot patrasket som idag. Skillnaden ligger främst i den etniska sammansättningen. För hundra år sedan var gruppen i princip helsvensk, även om den till stora delar bestod av inflyttade från landsbygden. Idag består gruppen till större delen av invandrare.

Sd (och högern i övrigt) försöker lösa dagens problem med samma medel som högern använde för hundra år sedan - hårdare tag mot de mest utsatta utan att låtsas om att det grundläggande problemen består. Eller ännu värre är det ju faktiskt eftersom man vill förvärra de grundläggande problemen genom att inte kompensera för de sociala problem om finns.

Det fungerade inte för hundra år sedan utan ledde till ett samhälle med djupa klyftor mellan olika grupper. Det krävdes att landet var en hårsmån från revolution och inbördeskrig innan samhällsutveckling så sakterliga började förändras till det bättre. Det kommer knappast att fungera nu heller med en högerregering som ökar de ekonomiska klyftorna samtidigt som sd spär på genom att med sin rasism och främlingsfientlighet så split och skapa konflikter mellan grupper som egentligen har gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

Svaret på de problem som finns är alltså inte klassisk högerpolitik eller den brunare varianten som går ut på att bryta mot socialtjänstlagen och göra skillnad på människor utifrån någon grumlig syn på etnicitet. Istället är det riktig vänsterpolitik för att bryta ner klassamhället och skapa ett jämlikare samhälle för alla som är svaret och där står Vänsterpartiet i främsta ledet för att bekämpa såväl klassklyftor som rasism i alla dess former.

Läs också Vi i Sverige för många argument mot sd.


Media: Ex1, 2
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Obehagligt i Örebro, autonomak skriver Hönan eller ägget?, Johan Frick skriver Acceptera det som händer, loaderrorready skriver Vem bryr sig?, Kaj Raving skriver Bättre skola när man följer forskningen
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...