25 oktober 2010

Rödgröna förslag för en bätttre arbetsmiljö

I dag presenterade de Rödgröna sin gemensamma budgetmotion, skuggbudgeten, som visar hur Sverige hade kunnat utvecklas i en rättvisare riktning än under högerregeringen. Mer pengar till kommunerna, fler jobb, förbättrad a-kassa och bättre sjukförsäkring är viktiga delar i motionen som till största delen är baserad på de löften som lämnades i valrörelsen.

Men de Rödgröna har inte bara lämnat in en gemensam budgetmotion, utan även en motion för en rejäl upprustning av arbetsmiljöarbetet som ett nödvändigt svar på regeringens innehållslösa handlingsplan för arbetsmiljön. Idag invalidiseras 16 personer varje dag i olyckor på jobbet. Ändå har regeringen inga förslag för en reell förändring av situationen.
Regeringens handlingsplan innehåller vackra ord om arbetsmiljöns betydelse men är kliniskt ren från konkreta åtgärder. Här finns inga förslag på insatser för att skapa ett friskare arbetsliv med goda arbetsvillkor där människor inte blir sjuka av att arbeta eller skadas i arbetet – ett hållbart och utvecklande liv. 
Vänsterpartiet vill satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt till arbetslivs- och arbetsmiljöforskning.

Högerregeringen inledde tvärtemot detta sin regim med kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs in och Arbetsmiljöverket har drabbats av neddragningar på 30%. Konsekvenserna av detta blir att arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av.

De rödgröna förslagen i korthet:

  • Upprustning av arbetsmiljöarbetet i form av satsning på Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet.
  • Återskapa en samlad arbetslivsforskning.
  • Skapa ett forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö.
  • Alla tillbud och olyckor på arbetsplatserna ska rapporteras till Arbetsmiljöverket så att tillförlitlig statistik ska finnas tillgänglig.
  • Utveckla företagshälsovården.
  • Nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna.Bloggat: Martin Moberg, Jens Holm, Peter Andersson, Ali Esbati,
Media: AB, Ex1, 2, 3, DN1, 2, SvD, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...