25 oktober 2010

Konjunkturinstitutet goes Radetzki

Nationalekonomen Marian Radetzki har gjort sig känd mest för att i en intervju med Janne Josefson ha förespråkat kraftigt ökade klassklyftor med en halvering av lönerna för de lågutbildade, sämst betalda på arbetsmarknaden som ett medel för att minska arbetslösheten. Även om han tror att många skulle tycka illa om en sån politik på grund av "dess negativa biverkningar", så menar han att "det är de hungriga lejonen som jagar bäst... och detta gäller också människor."

De lågavlönade, lågutbildade måste alltså skärpa sig och själva ta sig i kragen, vilket också Fredrik Reinfeldt menade i en TV-intervju -93 (för övrigt samma år som han skrev Det sovande folket, där han beskrev det svenska folket som "mentalt handikappade") när han var ordförande för MUF. En politik som han sedan har arbetat för att förverkliga med följden att redan efter fyra år under högern så är klassklyftorna de största i modern tid.

Nu rapporterar LO-tidningen att Konjunkturinstitutet (KI) gör gemensam sak med Radetzki och Reinfeldt och förespråkar fattigdom som ett medel att råda bot på arbetslösheten.
Lågkonjunkturen består till 2014 med hög arbetslöshet och långsam löneutveckling, enligt Konjunkturinstitutet (KI). Samtidigt öppnar KI för samma tankegångar som Anders Borg: lägre minimilöner för dem med lägst utbildning ger fler sysselsatta. [...]

Men samtidigt som KI är nöjda med att löneutvecklingen har varit återhållsam resonerar man om möjligheten att sänka relativlönen för en grupp människor, de med lägst utbildning utan gymnasiekompetens.
Hittills har lönespridningen främst ökat genom att de högavlönade drar från. En sänkt minimilön skulle öka lönespridningen genom att de med lägst löner sackar efter än mer.
Skälet är enligt KI att denna grupp har betydligt lägre sysselsättningsgrad än dem med gymnasie- eller högre kompetens, och att lägre minimilöner då skulle hjälpa dem in i arbetslivet.
"det är de hungriga lejonen som jagar bäst... och detta gäller också människor."Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Sköt mot flera poliser med hagelgevär, loaderrorready skriver Dagens citat, Fredrik Jönsson skriver Malmö: Demonstrera mot våld, petter skriver Fronesis och ”Kampen om folket”
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...