27 oktober 2010

Den gamla kampen om makten på arbetsplatsen

Strejkrätten är en demokratisk rättighet som finns inskriven både i vår grundlag och i internationella konventioner. Strejken har alltid varit arbetarnas enda verktyg för att skapa bättre förhållanden på sin arbetsplats. Fram till 1928 kunde arbetarna också strejka när, hur och oavsett varför de ville. 1928 kom lagen om kollektivavtal och lagen om arbetsdomstol och högerregeringen införde de restriktioner som i princip gäller för strejkrätten dag (vilket ledde till Sveriges hittills största politiska strejk).

Sedan dess gäller att facken kan strejka för att få till stånd ett kollektivavtal, det är strejkens syfte idag. Det är ju i kollektivavtalet som arbetarnas anställningsvillkor regleras. Lönenivån är kanske det man främst tänker på, men kollektivavtalen reglerar även många andra delar som arbetstider, semester, övertidsersättning, osv, osv. Under den tid som kollektivavtalet gäller så gäller också arbetsfred, dvs mot att man får vissa minimivillkor reglerade så lovar facken att inte strejka.

Men trots att strejkrätten är strikt reglerad och dessutom använd väldigt sällan så är den ändå ett rött skynke för Svenskt Täringsliv och dess företrädare som vill "modernisera" strejkrätten.
”Jag vill modernisera strejkrätten utifrån hur den ser ut i dag. Att strejka är ett omodernt sätt att umgås, inte minst vad gäller sympatiåtgärder. Men då måste vi hitta andra sätt för arbetstagarna att visa sitt missnöje. Jag vill inte ta bort utan modernisera arbetstryggheten.”
Önskemålen som man har för att "modernisera" strejkrätten har man drivit sen länge. Det handlar exempelvis om proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att arbetsköparen vid alla konflikter kan vända sig till domstol och begära att den stoppar strejken. Det gör man genom att påstå att den stridsåtgärd som facket vidtar inte står i någon rimlig proportion till vad facket vill uppnå och kan på så sätt stoppa alla stridsåtgärder, åtminstone tillfälligt. Man vill också gärna sätta stopp för alla sympatiåtgärder, dvs att olika förbund hjälper varandra vid konflikter. Detta skulle göra många konflikter helt verkningslösa, framförallt i branscher där anslutningsgraden är låg.

Ett annat gammalt önskemål är att avskaffa fackens möjlighet att hävda att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det önskemålet har regeringen redan tillgodosett när man i våras sa ja till Lex Laval, som begränsar strejkrätten i samband med utstationering och försvårar för facket att teckna avtal med utländska företag.

Strejken är arbetarnas enda verktyg för att tvinga ett kollektivavtal med rimliga villkor. Kollektivavtalen sluts i en ren intressekamp mellan arbetare och arbetsköpare. Fram till nu har arbetarna använt strejken (eller snarare hotet om strejk) för att förstärka sin ställning och minska arbetsköparens automatiska övertag. Därför har vi överlag i Sverige också rätt så goda villkor på arbetsmarknaden jämfört med många andra länder, vilket givetvis sticker Svenskt Täringsliv i ögonen.

Förhandlingen sker ju utifrån styrkeförhållandena och det är givetvis därför som man är så angelägna om att begränsa strejkrätten. På så sätt kan man vrida verktyget ur händerna på facket och flytta fram sina positioner betydligt. När facken inte längre har något verktyg för att upprätthålla, än mindre förbättra, villkoren i kollektivavtalen så kommer dessa i snabb takt att raseras och facken kommer snart att tappa sin roll helt.

Det vi ser är inget nytt utan en del i den gamla kampen om makten på arbetsplatsen. En kamp som vi inte har råd att förlora.

Bloggat: Alliansfritt, Peter Andersson, Löntagarbloggen, Löntagarbloggen, Martin Moberg,Från Konfliktportalen.se: Bo Myre skriver Ett brev till socialdemokratin, L. O. K. Ejnermark skriver Benulic med titeln marxist – Timbros kelgris, loaderrorready skriver Tröst åt ett fä, Anders_S skriver Moderat partisekreterare köpt av Shell, Fredrik Jönsson skriver Kommentar på SD-blogg: ”lasermannen han är bra”, Johan Frick skriver Att samla mod
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...