19 september 2010

Rösta för välfärd!

Idag är sista chansen att rösta för ett bättre och mer solidariskt Sverige. Missa den inte, utan gå och rösta om du inte redan gjort det, och se till så att familj, vänner och bekanta gör detsamma. Det är ju på valdagen det avgörs, oavsett vad opinionssiffrorna säger, så gå och rösta idag om du inte redan gjort det!

Rösta på Vänsterpartiet, eller om du inte kan det, rösta på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Rösta för jobb, välfärd, jämställdhet och klimat. Rösta för att vi ska slippa fyra år till med en omänsklig sjukförsäkring, nedskärningar och privatiseringar av vår välfärd.

OBS: I vallokalen behöver du inte röstkortet. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.*(Är du på annan ort på valdagen? Det finns 870 röstningslokaler för förtidsröstning som är öppna på ...valdagen, minst en i varje kommun. För att förtidsrösta måste du ha ett röstkort. Om du inte har ett kan ...du ringa 020-825 825, hämta ett på kommunen eller ev. få utskrivet på plats i röstningslokalen)

Om du förtidsröstat men vill ändra dig är det bara att gå till vallokalen och lägga en ny röst, så ogillas den förra.

Ta med era vänner, familj och grannar och gå och rösta. Det är idag det gäller, imorgon är det försent!Bloggat: Svensson, Linda, Nicke, Andersson, Jens, Alltid rött, Ett hjärta RÖTT,

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, DN1, 2, 3, SvD1, 2, Ex1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Lars Ohly talar vid valfinal på Götaplatsen

18 september 2010

Det handlar om värderingar...

Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn. Jag har traskat varv efter varv runt lägenheten som en rastlös hund. För det finns ingenting annat att göra. Det svek som Alliansen visat de allra svagaste lämnar mig alldeles uppgiven och oförstående.

Idag sa man till min mamma att hon har fyra månader på sig att sälja sin lägenhet. Nu ska jag berätta om de senaste fem åren av hennes liv.
Så inleder Emelie blogginlägget som kanske kommer att avgöra valet. Hon berättar om sin mamma som lider av den allvarliga och sällsynta sjukdomen Akromegali och hur hennes liv föll ihop när hon kastades ut från sjukförsäkringen med högerns brutala regelverk. Emelies mamma är en av alla de som betalar priset för att paret Reinfeldt har fått en skattesänkning på över 100000 per år.

Men Emelies mamma är bara en av alla de enskilda personer som drabbats av regeringens utförsäkringskedja. Jag träffat många personer som kan berätta om hur en tillvaro med en rimlig ekonomisk trygghet har bytts ut mot osäkerhet och hur de nu har problem att klara av de mest grundläggande behoven i tillvaron. En undersökning som nätverket Resurs har gjort visar att en stor del av de utförsäkrade aldrig har råd att äta två lagade mål mat om dagen.

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än nödvändigt vid sjukdom eller skada. Så kan man inte med bästa vilja säga att det ser ut med högerns regler.

I stället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk. Men sjukdom försvinner inte för att den förbjuds och ingen blir friskare av att man sparkas ut från sjukförsäkringen och hamnar sist i kön av arbetslösa.

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna känna sig trygga med sjukförsäkringen och vill därför avskaffa utsorteringskedjan. Fasta tidsgränser ska ersättas med att hänsyn tas till varje enskild individ i varje enskilt ärende. Sjukförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen och vi vill därför höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp och ersättningsnivån till 80 procent så att alla har något att vinna på att försvara den generella välfärden.

Sjukdom ska inte behöva leda till fattigdom!

Emelie avslutar blogginlägget om sin sjuka mamma såhär:
Det är som skojfriska personer säger, enda giltiga skälet till frånvaro är egen begravning. Det är vad Alliansen säger också. Men de skojar inte.

Detta är Sverige 2010, under borgerligt styre. För mig är inte detta vilket val som helst. Det handlar inte om abstrakta plånboksfrågor eller ens rena ideologiska ståndpunkter egentligen. Det handlar om en människa och hennes rätt till värdighet.  
Det handlar om en människa som drabbats av den cyniska högerpolitiken, tillsammans med tusentals andra offer, som Reinfeldt inte vill kännas vid. I stället väljer han att skylla ifrån sig och ljuga. Blir det fyra år av högerstyre till som blir offren åtskilliga tusen fler.

Valet imorgon är i första hand ett värderingsval! Därför måste vi rösta bort högerregeringen.

För när vi går till valurnan så kan vi välja att fortsätta låta vinstintresset och egenintresset styra Sveriges utveckling. Eller så väljer vi att rösta för ett samhälle där vi håller ihop, där solidariteten är vägledande och där vi tillsammans bygger Världens bästa välfärd – utan vinstintressen.

Under fyra år av högerstyre har vi sett hur klyftorna mellan fattiga och rika och mellan kvinnor och män har ökat. Vi har efter fyra år av högerstyre idag fler fattiga ungdomar, fler fattiga ensamstående mammor och fler fattiga barn än vi kanske nånsin tidigare haft i modern tid. Vid valurna så står vi inför valet om det är den utvecklingen vi vill fortsätta eller om vi vill ha ett samhälle som håller ihop.

Vill vi ha ett samhälle där Emelies mamma får sällskap av ytterligare tusentals olyckssystrar och -bröder? Det vill inte jag! Jag vill vara med och bygga ett samhälle där ingen lämnas utanför utan där vi i stället håller ihop och tar hand om varandra. Jag tror att ett sånt samhälle är bättre - för alla. Det handlar om värderingar...


Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, DN1, DN2, DN3, Arbetaren, Ex1, Ex2, Sydsvenskan,
Bloggat: Jinge, Svensson, Jöran Fagerlund, Alltid rött, Alliansfritt, Storstad, S-buzz, Annarkia, Mikael, Ett hjärta RÖTT, Trotten, Esbati, KallaSverige, Emil, Alliansfritt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Sverige är inte bara Stockholm

Sverige är inte bara Stockholm. Därför behövs det en politik som tar tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i hela landet. När andra partier överger landbygden för Stureplan så tar Vänsterpartiet strid för att hålla ihop hela Sverige. Vi menar att staten har huvudansvaret för att garantera att inte glesbygdslän som Kalmar län lämnas i sticket utan får likvärdiga förutsättningar som de mer tätbefolkade delarna av Sverige.

Att upprätthålla god kvalitet i välfärden är en grundförutsättning för annan service och arbetstillfällen ska stanna kvar och utvecklas på orten. Därför är våra krav på ökade statsbidrag till kommuner och landsting också en viktig regionalpolitisk fråga. Vi menar också att det behövs en högre utjämningsgrad i skattesystemet. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar till bra vård, omsorg och skola utan vinstintressen.

Staten måste ta ansvar för att hela landet ska ha en garanterad grundläggande service och infrastruktur. Därför är vi kritiska till systemet med kommunal medfinansiering av infrastrukturinvesteringar. Vi avvisar alla slags avregleringar av post, järnväg, apotek och försäljning av våra gemensamma bolag. Vi vill hellre hålla ihop Sverige genom att ta ett helhetsgrepp för en rättvis regionalpolitik. För det har vi en rad förslag, varav några är:

1. Hjälp lanthandeln och macken att överleva. Vi vill stärka den lokala privata servicen genom att regeringen tar initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna som skulle ge möjlighet till storinköpsrabatter. Vi föreslår också ett särskilt stöd på 50 miljoner kronor per år för att trygga tillgängligheten för grundläggande kommersiell service i landsbygd, t.ex. till bensinmackar.

2. Säkra polisservicen även i glesbygd. Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om polis¬närvaro i hela landet. Nu måste det tas till krafttag för att frågan ska få en lösning. En lösning skulle kunna vara särskilda servicebussar som kan hantera tillståndsansök¬ningar, stöldanmälningar, pass, rådgivning och annat. Vi anser att en utredning ska ge förslag på hur po¬lisservicen ska komma även landsbygden till del.

3. Skapa nya jobb på landsbygden. Jobb skapas genom satsningar på gröna näringar som t.ex. förädling av skogsråvara och genom att satsa på besöksnäringen. Vi vill därför avsätta 50 miljoner kronor per år för att öka turismen, men även förstärka småföretagen genom att ge möjlighet till statligt riskkapital, ta bort ansvaret av sjuklönekostnader för småföretag och sänka arbetsgivaravgiften för soloföretag vid nyanställningar. Vi vill också satsa på Industriella Utvecklingscentra (IUC) för att få fart på industrin på landsbygden.

4. Satsa på infrastruktur och bostäder i hela landet. Vi vill göra stora satsningar på infrastruktur i hela landet. Det handlar bl.a. om nya järnvägar, men också ett kraftigt ökat banunderhåll. Vi vill även satsa stort på utveckling av kollektivtrafiken i landsbygd. Vi vill också öka bostadsbyggandet i landsbygden. Genom ett investeringsstöd på 1,4 miljarder skapas nyproduktion av hyresrätter, men vi tillskjuter också ytterligare medel till renovering och energieffektivisering.

Detta är bara en liten del av de förslag som vi kommer att driva i en Rödgrön regering för att säkra ett Sverige som håller ihop hela vägen från Treriksröset till Smygehuk.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat


Från Konfliktportalen.se: L. O. K. Ejnermark skriver Folkpartist ansvarade för informationsdagen i skolan – (S) & (V) bjöds inte in, andread0ria skriver Därför ska du rösta, Kaj Raving skriver Emelie behöver inga fler skattesänkningar, loaderrorready skriver Moderaterna – det nya arbetarpartiet?, Hans Norebrink skriver Häxjakten avmoderniserad, Bo Myre skriver Antirasism – ett aktivt demokratiskt ställningstagande
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

15 september 2010

Världens bästa välfärd - utan privata vinster

I kvällens Uppdrag Granskning avslöjades hur svenska skolor säljs till riskkapitalbolag placerade i skatteparadis. Bolag som knappast bryr sig om eleverna utan bara om den egna vinsten – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad.

Det är givetvis åt h-e! Skattepengarna ska givetvis stanna i klassrummen och komma eleverna till del inte hamna i fickorna hos riskkapitalister som inte ens betalar skatt i Sverige

Vänsterpartiet anser att skolans mål ska vara att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag. Ingen har lyckats förklara hur de hundratals miljoner som varje år försvinner från skolan ner i privata fickor skulle ge barnen bättre kunskaper.

Det är dags att stoppa de vinstintressen som dränerar välfärden och vi kommer att driva frågan om att stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätta kunskapen främst i en ny regering.

Men vinst plockas inte bara ut från skolor, så här ser det ut också i vården, i äldreomsorgen och i barnomsorgen. Riskkapitalbolag placerade i skatteparadis tjänar miljarder på våra skattepengar. Det är pengar som vi istället skulle kunna använda till att anställa fler lärare, sjuksköterskor och läkare.

Vi vill bygga världens bästa välfärd, utan privata vinster. Därför bör Du rösta på Vänsterpartiet på söndag.

(Du har väl inte missat att du kan få följa dina pengar till (skatte)paradiset Caymanöarna?)


Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, SvD, Svt1, Svt2, GP,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

14 september 2010

Träffade SDs Pressekreterare Erik Almqvist på stan..

Kampanj för en värdig sjukförsäkring

Emil Broberg har med anledning av att Corren rapporterade om "Maria" som är obotligt sjuk i cancer och som försäkringskassan hänvisar till arbete, försökt få igång en liten SMS-kampanj för en värdig sjukförsäkring. Då det inte finns någon möjlighet för Maria att arbete på grund av sin sjukdom tvingas hon nu leva på socialbidrag.

Maria tillhör liksom alla andra sjuka och arbetslösa regeringens bondeoffer för att kunna genomföra sina skattesänkningar. Med fortsatt högerstyre väntar inga förbättringar för Maria och hennes olyckssystrar och bröder utan enbart fortsatta skattesänkningar på välfärdens bekostnad. Det är inte värdigt ett land som Sverige och vi behöver en ny rödgrön regering som har lovat att rätta till den förda politiken.

Vill du hjälpa till att skapa ett Sverige som håller ihop och ingen lämnas utanför så kopiera texten nedan till ett SMS och skicka den till alla du känner.
Maria är döende i cancer. Borgarnas politik har ställt henne utan sjukförsäkring och inkomst. Det är inte värdigt. Rösta för en rödgrön regering. Skicka vidare!
Här kan du läsa ett pressmeddelandet från nätverket Resurs om hur Kristdemokraternas väljare grundluras


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

11 september 2010

Världens bästa välfärd på YouTube
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Högern straffbeskattar industriarbetare

Hur mycket får du ut i ersättning från a-kassan om du blir arbetslös? 80 procent tror de flesta, men så ser inte verkligheten ut. I dag är det faktiskt bara en av tio som når upp till 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen har blivit mycket sämre samtidigt som den blivit mycket dyrare.

För en vanlig metallindustriarbetare som jag, så är den verkliga inkomsten vid arbetslöshet i stället 66 procent i snitt. Den första månaden är ersättningen dessutom mycket lägre än så. Samtidigt så straffbeskattar regeringen oss IF Metallare och andra arbetare genom en a-kasseavgift som är fem gånger så hög som med de rödgröna vid makten.

De rödgröna partierna lovar en höjning av taket i a-kassan så att fler vanliga industriarbetare får en hygglig ersättning vid arbetslöshet. 2012 vill vi att alla som tjänar 25 000 kronor i månaden ska få ut 80 procent av lönen och att ingen ska behöva betala mer än 80 kronor i a-kasseavgift.


Från Konfliktportalen.se: L. O. K. Ejnermark skriver Centerpartiets fuskmanifest – eller osmakligt hyckleri av Maud Olofsson, Hans Norebrink skriver Utopi (s)om funkade, Anders_S skriver Farlig järnvägsövergång?, allaljuger skriver Det gäller att ta sida?, Lukas Löfling skriver Vill vi ha en statsminister som inte tar ansvar?, loaderrorready skriver Unga ska ha stryk
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

08 september 2010

Billig populism, (C)hristina Davidsson

Jag tycker att det vore klädsamt om Christina Davidsson ville ta ansvar för in egen politik innan hon går ut och kritiserar andra, för ansvaret för landsortsklubbarnas situation vilar tungt på Centerpartiet. Att som Christina Davidsson och hennes parti driva en politik när man sitter i majoritet i kommunen för att sedan, i opposition och utan ekonomiskt ansvar, byta fot och säga att man vill driva en helt annan politik, det är inte annat än ren och skär populism.

Centerpartiet var med och styrde kommunen innan Vänsterpartiet tillsammans med S och mp bildade majoritet efter förra valet. Enligt föreningarna själva så har aktivitetsstödet i princip legat still sedan mitten av -90talet och investeringsstödet sjunkit sedan tidigt -90tal, med andra ord till största delen under en tid då Vänsterpartiet var i opposition.

Under de ekonomiskt goda år som Sverige hade innan högern tog över i riksdagen så hade Centern alla möjligheter att skjuta till rejält med pengar till föreningarna, men valde alltså att låta bli. Att man sedan, när man hamnat i opposition, plötsligt byter fot kan inte ses som annat än billig populism.

Vänsterpartiet har varit med och styrt kommunen under en mandatperiod som till större delen präglats av kraftigt minskade bidrag från regeringen och en skenande arbetslöshet. Det har inneburit att kommunen har tvingats spara över hela linjen. Även föreningarna har drabbats även om vi givetvis velat annat eftersom vi anser att tillgången till idrott håller ihop samhället och är en viktig del av välfärden.

Nu är kommunens ekonomi sanerad efter Centerns delaktighet i styret och vi kan satsa framåt mot fyra nya år. Därför vill vi höja föreningsbidragen och snarast efter valet göra en översyn av aktivitets- och investeringsstöd tillsammans med föreningarna så att de i ett första skede hamnar i nivå med kringliggande kommuner.

För mer information kontakta Kaj Raving 0709-829668


Från Konfliktportalen.se: Lukas Löfling skriver Vänsterpartiet tredje största, Anders_S skriver Nyckelperson i muthärvan anhållen, loaderrorready skriver Ekosocialism – Innan det är för sent!, >> 907 skriver Planka.nu i nya Brand & Bilen som Gemenskap
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

04 september 2010

Följ dina skattepengar till Caymanöarna

Varje år går miljarder av våra skattepengar rakt ner i privata fickor i stället för tillbaks till skolan, vården, omsorgen och allt det andra som är vår gemensamma välfärd. En stor del av pengarna hamnar i skatteparadis som Caymanöarna. Nu har du chansen att få följa efter dina skattepengar genom att vinna en resa till just Caymanöarna. Det gör du genom att gå in på Skatteresan och gissa på hur många sjuksköterskor man hade kunnat anställa för de pengar som nu går till vinster i stället.

Om du dessutom röstar på Vänsterpartiet 19 september så kan du dessutom bidra till att dina skattepengar faktiskt går till välfärd i stället för till vinster. Det vinner alla på!


Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, DN1, DN2, DN3, SvD1, Svd2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...