01 augusti 2010

Centern vill avskaffa anställningsskyddet på 7 av10 IF Metall-arbetsplatser

Centern vill slopa turordningen för små företag och även i övrigt avveckla det anställningsskydd som finns idag. IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven menar att det innebär att anställningstryggheten helt försvinner på små företag.
- För en del låter det kanske inte så allvarligt att undanta några småföretag. Men hur många är det? Bara IF Metall har 8 000 företag med färre än 10 anställda. Det är 70 procent av företagen som IF Metall har avtal med. 
Ungefär likadant ser det ut i min avdelning, avd 41 Kalmarsund, där 7 av 10 arbetsplatser har mindre än 10 anställda.

Vid uppsägning av personliga skäl krävs att det finns skäl, och dessa kan bli prövade av domstol. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är det däremot alltid arbetsköparen som ensidigt bestämmer om det är arbetsbrist, och hur stor den är.

För att det ändå ska ske på ett något sånär rättssäkert sätt finns i dag turordningsregler - som centern alltså vill slopa på en majoritet av IF Metalls arbetsplatser.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...