01 augusti 2010

Är inte tillgång till rent vatten en mänsklig rättighet?

Närmare 900 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Ytterligare 2,6 miljarder saknar de mest grundläggande behoven för personlig hygien. Brist på rent vatten är en av de främsta orsakerna till spridning av sjukdomar och svält i världen och varje år dör 1,5 miljoner barn under fem år av sjukdomar orsakade av förorenat vatten och brist på sanitär utrustning.

Därför slog FN:s generalförsamling nyligen fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter. Fullt rimligt kan nog varje vettig själ tycka. Det tycks dock inte regering Reinfeldt anse eftersom man eftersom man valde att lägga ner sin röst. Miljöminister Andreas Carlgren (c):
- Vad vi har vänt oss emot är själva principen, att man formulerar det som en mänsklig rättighet.
Idag är rent vatten en rejäl kassako för kapitalister i länder där vattnet har privatiserat. Att skriva under på att vatten är en mänsklig rättighet betyder att regeringen också skulle tvingas agera för att inte bara de som har råd att betala ska få tillgång till rent vatten. Och det vore ju bryta mot den för kapitalisterna så heliga marknadens profitintresse.Bloggat: Alliansfritt, Alliansfritt, Peter Andersson, Jöran Fagerlund, Martin Moberg, Högberg,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...