11 juli 2010

Ungdomsarbetslösheten - regeringens mest katastrofala misslyckande!

Högerregeringens största misslyckande är utan tvekan ungdomsarbetslösheten. Med över 160 000 ungdomar utan arbete, nästan var tredje ungdom, så kan regeringens politik inte ses som annat än en ren katastrof. Nu visar det sig dessutom att främsta satsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten har misslyckats kapitalt.

Regeringens satsning för att möta ungdomsarbetslösheten har nämligen varit att sänka arbetsgivaravgiften för alla företag som har ungdomar anställda oavsett om de anställer någon ny eller inte. Från regeringens sida så hävdade man att det ge 10 000 nya jobb till en kostnad av nästan 10 miljarder. Eller nästan en miljon per jobb och år!

Nu visar det sig dock att även denna åtgärd kan läggas till regeringens rad av misslyckanden. Hotell- och Restaurangfacket och Handelsanställdas förbund har utvärderat regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften.
Vi har utvärderat sänkningen av arbetsgivaravgiften och jämfört perioden mellan år 2006, innan sänkningen infördes, och 2009, då avgiften var lägre för alla under 26 år. Utvärderingen visar att andelen unga anställda sjunkit från 53,9 procent till 53,5 procent mellan åren 2006 och 2009. Trots den ekonomiska krisen har båda våra branscher blivit större och antalet anställda fler. Men trots detta har arbetsgivarna alltså inte sett ungas arbetskraft som mer eftertraktad än tidigare.
I två av de branscher som sysselsätter flest ungdomar, privat detaljhandel och hotell och restaurang, minskar alltså andelen ungdomar i stället för att öka. Trots att det totala antalet anställda har ökat!

Utan att några nya jobb har skapats så kan exempelvis McDonalds lägga runt 200 miljoner extra i skattkistan i år - av våra skattepengar!

För att lösa ungdomsarbetslösheten krävs en politik för full sysselsättning – inte en högerpolitik för ökade klyftor. Det innebär exempelvis att anställningsstöd går till arbetsgivare som anställer ungdomar som faktiskt är arbetslösa, i stället för att ge miljonbidrag till McDonald.

Men viktigast för att lösa ungdomsarbetslösheten är en politik för full sysselsättning. Det innebär investeringar i jobb: i bostadsbyggande, infrastruktur och gröna jobb. Det innebär investeringar i välfärden med fler anställda i vården och skolan liksom en satsning på generationsväxling välfärden – en viktig insats för att ge unga en väg in i arbetslivet och för att värna kompetensen i välfärdsjobben.

Ungdomar idag behöver är riktiga jobb och framtidstro – inte ökade klyftor!Bloggat: Vänsterekonomerna, Ung Vänster, Alliansfritt Sverige,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

6 kommentarer:

Ulrik sa...

Rätta mig gärna om jag har fel men om man jämför ungdomsarbetslösheten med EU-snittet så har nuvarande regering skött sig bra. Den stora katastrofen är förra regeringen ansvarig för. Det var under framför allt 2004 och 2005 som den svenska ungdomsarbetslösheten rusade iväg. 2004 med 2,7% och 2005 med 2,2% jämfört med EU-snittet. (Se Ungdomsarbetslöshet internationellt på ekonomifakta.se)

Kaj Raving sa...

Ok, du har fel. Det tydligaste enligt den tabell som du själv hänvisar till är att ungdomsarbetslösheten var hög -04-05, men att den sjönk fram till att nuvarande regering kom till makten, då ungdomsarbetslösheten började stiga, innan krisen slog till på allvar.

Dagens ungdomsarbetslöshet ligger på en extrem nivå som bara kan jämföras med den under den förra högerregeringen under 90-talet.

Med detta sagt så betyder det inte att jag försvarar den högerpolitik om den socialdemokratiska regeringen i många stycken bedrev, som också ledde till en hög ungdomsarbetslöshet, det betyder bara att den borgerliga regering vi har nu är ännu sämre.

Ulrik sa...

Jag tror inte att jag har fel, jag tror att du missförstår mig. Ett betyg på hur Sveriges regering har skött sig kan man få om man jämför med EU-snittet. Då framgår det att den regering som hade ansvaret 2004 och 2005 skötte sig exeptionellt dåligt. Den regering som har ansvaret nu har skött sig mycket bättre vid en jämförelse med övriga EU.

Jag tror inte att det stämmer som du säger att ungdomsarbetslösheten sjönk sista tiden innan nuvarande regering kom till makten om man jämför med EU-snittet. I jämförelse med övriga EU har den svenska ungdomsarbetslösheten ökat varje år sedan 2001 med undantag för 2007 då en liten förbättring fanns.

Det betyder inte att jag tycker att den nuvarande regeringen har gjort ett bra jobb vad det gäller ungdomsarbetslösheten men i alla fall ett bättre jobb än den förra regeringen.

(Jag reserverar mig för att jag kanske läser tabellen fel men jag tror att den siffra som står på året är ett genomsnitt för det året.)

Kaj Raving sa...

Det är riktigt att arbetslösheten inte sjönk relativt EU innan regeringsskiftet utan parallellt med EU-snittet. Under nuvarande regering så har dock ungdomsarbetslösheten ökat relativt EU. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också att öka i Sverige och vi är nu fjärde sämst i EU!

Ulrik sa...

Det stämmer som du säger att "Under nuvarande regering så har dock ungdomsarbetslösheten ökat relativt EU." Men det är dock bara marginellt jämfört med ökningen relativt EU under den förra regeringen. Den förra regeringen har alltså en mycket större skuld än den nuvarande när det gäller den i Sverige relativt höga ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten har varit skrämmande hög i Sverige under många år och jag tycker att om man försöker lägga skulden på vår nuvarande regering så är man helt fel ute. Då kan man inte förstå orsakerna och hitta lösningar. Det viktiga är att försöka lösa problemet och då kanske man ska titta på vad dom länder som har lyckats har gjort i stället. Titta på Nederländerna och Danmark till exempel.

Kaj Raving sa...

Regeringen har inte skapat ungdomsarbetslösheten, det har jag heller aldrig påstått, däremot så har de förvärrat situationen, vilket inte kan ses som annat än ett enormt misslyckande. Särskilt inte utifrån de extremt dyrbara åtgärder som de menar skulle ge jobb. Att de väljer att slänga skattepengar till multinationella företag i stället för att lägga dem på åtgärder om skulle kunna hejda den ökande ungdomsarbetslösheten. Det är de skyldiga till.

Ska man sen se på statistiken så som du vill, så får man gå tillbaks till när ungdomsarbetslösheten drog iväg på allvar första gången, vilket var när högern styrde under 90-talet. Efter det har den sjunkit, men bara varit på "låg" nivå under ett fåtal år, händelsevis precis i början av 2000-talet då jämförelsen från Ekonomifakta startar. Hur ungdomsarbetslösheten ser ut relativt EU i ett längre perspektiv går däremot inte att utläsa, men nu drar den alltså iväg igen, även relativt EU, under en ny högerregering.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...