12 juli 2010

Ta jämställdheten på allvar

Vänsterpartiets ambition är att ingå i en regering som tar kampen för jämställdhet på allvar. Högre löner och fler anställda inom offentlig sektor, fasta heltidsjobb, en jämställd föräldraförsäkring och dagis dygnet runt är punkter som Vänsterpartiet prioriterar för att jämna ut klyftan mellan kvinnor och män.

En ny regering måste vända den utveckling vi sett under högerregeringen och som drivit jämställdheten åtskilliga steg bakåt. Trots att finansminister Anders Borg flera gånger sagt sig vara feminist, och vilja åstadkomma jämställdhet med sin ekonomiska politik så har högerpolitiken haft precis motsatt effekt och klyftorna mellan kvinnor och män har ökat.

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män är nu över 1000 kr större per månad än för fyra år sedan. Regeringens skattesänkningar, som främst har tillfallit män, har lett till att 25 000 undersköterskor, förskolelärare och lärare tvingas ut i arbetslöshet trots att det är jobb som behövs för att trygga omsorgen av våra barn, sjuka och gamla.

Skattesänkningarna har också betalats genom nedmontering av sjukförsäkringen vilket har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats, de flesta kvinnor. Antalet fattiga ensamstående kvinnor med barn ökat med 22 000 och idag är över 160 000 fler kvinnor fattiga än när regeringen tillträdde!

Siffrorna talar sitt tydliga språk och framför allt är det kvinnorna inom LO-yrken, exempelvis inom omsorgen, som får betala ett högt pris för högerpolitiken. Vänsterpartiet vill vända på den utvecklingen och minska den klyfta mellan kvinnor och män som alliansregeringens politik har skapat. Det kommer en rödgrön regering göra!

De Rödgrönas jämställdhetsförslag kommer att ge alla de kvinnor arbetar ofrivillig deltid möjligheten att få rätt till heltid. Barnomsorg på obekväm arbetstid kommer att underlätta för alla de föräldrar, inte bara kvinnor, som har oregelbundna arbetstider. 12 miljarder satsas på kommuner och landsting för att skapa jobb inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Vi satsar för att vända den ojämlika utvecklingen som högerpolitiken lett till, därför får kvinnor i genomsnitt 1 400 kronor mer än män om året i den Rödgröna budgeten. En Rödgrön politik är en jämställdhetspolitik för hela Sverige.

Kaj Raving (V)
RiksdagskandidatPolitometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

lilithsvalin sa...

Hur ska ni åtgärda lönediskrimineringen mot kvinnor mer konkret? Det sktiver ni inte mycket om. Varför bara satsa på den offentliga sektorn? kvinnor tjänat dåligt även inom den privata sektorn. Är det något som ha glömts bort?

Kaj Raving sa...

Det politiken kan påverka är den offentliga sektorn - och normerna. Det är det vi kan göra, och gör genom våra satsningar.

Den konkreta lönesättningen inom de privata branscherna är en sak för respektive fackförbund.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...