16 juni 2010

Järnvägen har inte råd med högerregeringen

Ingen som åkte, eller försökte åka, tåg i vintras kan ha undgått att det som präglade trafiksituationen på järnvägen var ett rent kaos. Ett kaos som kostade minst 3 miljarder kronor! Sverige har inte råd att klara järnvägen under vargavintrar, det vet därför DN att rapportera efter att Trafikverket gjort en utredning som fastslår att persontrafiken på järnväg klarade sig dåligt - och godstrafiken ännu sämre.

Att det var kaos i persontrafiken är illa nog, både för den enskilde och för samhället och miljön. Men långsiktigt så är det ändå värst ifall tron på godstrafikens förmåga att klara sin uppgift att leverera i tid skadas och då hjälper det verkligen inte att Trafikverket dessutom vet att berätta att Sverige inte heller i framtiden kommer att klara en sådan vargavinter som 2009/2010.

Det är säkert sant, åtminstone om högern får styra ett tag till, för kostnaderna hade till stora delar kunnat undvikas, både för samhälle och enskilda. Att de uppstod beror nämligen på aktiva beslut av regeringen eftersom man inte har något intresse av att göra de investeringar som krävdes för undvika det kaos vi fått se. I stället vill man fortsätta privatisera Europas mest avreglerade järnväg, trots att just avregleringen är en av de stora orsakerna bakom kaoset. Det är regeringens vanliga medicin: om en åtgärd inte fungerar, så ta till mer av samma åtgärd.

Trafikverket har i utredningen identifierat brister inom fyra områden som bidrog till den uppkomna situationen. Två av dessa områden är:
Infrastruktur
Gränssnitt mot entreprenörer

Det saknas alltså helt enkelt spår att köra tillräckligt mycket tåg på - spårkapaciteten är mättad. Det innebär att minsta störning lätt leder till kaos i tågtrafiken, vilket vi fått se alltför många gånger under den gångna vintern. Dessutom har man låtit bli att satsa på underhåll av den järnväg som redan är byggd.

Avregleringar och privatiseringar har också lett till en stor mängd underentreprenörer där ingen tar ett samlat ansvar och där olika bolag inte kommunicerar med varandra är många. Kostnaderna för underhållet har också ökat kraftigt när en massa entreprenörer måste täcka sina kostnader - och givetvis göra vinst också.

Dessa två orsaker kan direkt härledas till regeringens politik. För även om det i ärlighetens namn inte var de som påbörjade den politik som ledde fram till vinterns kaos så har de fortsatt på samma spår - och ökar farten. Förtroendet för tågtrafiken måste återupprättas och liknande kaos i framtiden måste förhindras och de Rödgröna tar ett stort kliv i rätt riktning.

Tidigare: Därför har vi tågkaos, Den svenska järnvägen bör klara en svensk vinter


Från Konfliktportalen.se: aik-micke skriver Överklassen och ansvarskännandet…, Anders_S skriver AB Custos – ett av de klassiska investmentbolagen, >> 907 skriver Umeå: Utbyggnad av kollektivtrafiken, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Mörkrädda moderater och centerpartistisk brist på fantasi…
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...