06 maj 2010

Jan R Andersson (m) budgeterar för fortsatt förfall

Slutreplik till Jan R Andersson (m). Nu börjar desperationen lysa igenom på allvar. Som svar på en artikel om bristen på statliga satsningar på järnvägen så känner sig Andersson tvungen att lyfta fram hela alliansens infrastruktursatsning, med både vägar och järnvägar och oavsett om dessa satsningar betalas av staten eller om de är tänkta att betalas med kommunala pengar och EU-bidrag.

Fast de statliga satsningarna på järnvägen blir inte större för att man nämner andra finansiärer och satsningar på vanliga vägar samtidigt. Tvärt om så är satsningarna fortfarande otillräckliga för att möta behoven, precis som jag konstaterade från början. Det är också talande att Andersson inte med ett ord nämner banunderhållet, trots att det kanske är det främsta skälet till förseningar. Det är i och för sig förståeligt med tanke på att regeringen bara vill lägga 2/3 av vad som behövs för att klara framtida underhållsbehov.

Alliansen och Jan R Andersson har nu under fyra år haft makten och möjligheten att göra satsningar på att rusta upp järnvägen, inte minst i norra Kalmar län där behoven är stora. Det handlar om satsningar som hade varit nödvändiga för att klara Sveriges framtida transportbehov och som skulle ha skapat tusentals arbetstillfällen i kristider.

Men i stället för att genomföra dessa nödvändiga och jobbskapande satsningar så har man valt att låta bli och lagt en budget utan tillräckliga satsningar för att klara framtidens behov av järnväg! Dessutom budgeterar man medvetet för ett fortsatt förfall av järnvägsnätet!

Vänsterpartiet har tidigare flaggat för att stora investeringar på infrastrukturen, inte minst järnvägen, är nödvändiga i Kalmar län. Detta bekräftades även av Lars Ohly när han besökte länet 22/4. Kommunikationerna i länet måste förbättras både söderut och norrut och inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt så är Tjustbanan en vital länk där satsningar behöver göras (utöver de tåg som den Rödgröna landstingsmajoriteten köpt in).

Att Vänsterpartiet också har inflytande i det rödgröna samarbetet visade sig inte minst idag då den Rödgröna oppositionen presenterade sina infrastruktursatsningar med stora satsningar på tågtrafiken när nio miljarder ska användas till att bland annat förbättra utnyttjandet av lågtrafikerade banor som Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat Kalmar länFörhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...