25 maj 2010

Försäkringskassans rapport - ett beställningsjobb från regeringskansliet?

Tre olika nätverk som företräder grupper av sjukskrivna, Resurs, SLUSSA och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, har granskat den utredning från Försäkringskassan som sägs visa att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. På MyNewsDesk visar man att rapporten mer liknar ett beställningsjobb från regeringskansliet än en objektiv rapport från en självständig myndighet.
De tre nätverken Resurs, SLUSSA och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt har granskat den utredning som sägs visa att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. Detta är felaktigt. Det visar sig nämligen i utredningen att de allra flesta av dessa hade arbetat deltid redan före utförsäkringen. Hälften av dem med sjukpenning arbetade deltid före utförsäkringen. Av dem med sjukersättning arbetade hela 80 % deltid när de blev utförsäkrade.

Utredningen tycks istället visa på en minskning av den totala arbetstiden, då två tredjedelar av dem som haft sjukpenning tvingats gå ner i arbetstid på grund av hälsan efter utförsäkringen.

Ett problem är att man inte har undersökt bortfallet närmare. Man har från den ursprungligt valda undersökningsgruppen tagit bort de 27 % som inte hade telefon(!) samt dem som inte kunde eller ville svara (30 % av nettourvalet), vilket medför 50 % bortfall totalt. Det finns ingen redovisning om den hälft som var utan telefon eller som inte kunde eller ville svara är mer drabbade av att ha blivit utförsäkrade, vilket är en stor brist.
Man får också stöd i sin kritik av försäkringskassan och dess ansvarigas sätt att presentera sina "objektiva" rapporter. TCO-utredaren Kjell Rautio:
Den samlade bild som växer fram när man granskar siffrorna i FK-rapporten skiljer sig alltså en hel del från den “positiva bild” som Försäkringskassan själv, via sitt pressmeddelande, nyligen lanserade i massmedia.
Forskaren och författaren till boken Kampen om sjukfrånvaron, Björn Johansson:
Hela rapporen framstår sammantaget som ett dåligt planerat och illa genomfört hastverk. Desto märkligare att Försäkringskassan i sitt pressmeddelande endast väljer att lyfta fram de "positiva" resultaten, och struntar i att nämna de reservationer som faktiskt finns i rapporten. "Hälften till sysselsättning, få till försörjningsstöd", lyder rubriken, och i pressmeddelandet slår verksamhetsområdeschefen Magdalena Brasch fast att "reformen har fungerat som avsett".
Det ligger nära till hands att tro att rapporten handlar om ett beställningsjobb från regeringskansliet och ska läggas till den övriga högen av myter, lögner och halvsanningar som regeringen producerat kring sjukförsäkringen. Många av dessa kan man läsa om här.


Bloggat: Ett hjärta rött, Alliansfritt, Utredarna,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Jamaica och kokainet, Hans Norebrink skriver Oljechock & depression, tusenpekpinnar skriver Mouffe, nationalvänstern och imperiet, dagspendlaren skriver Gratis är gott – Klirrisar åt folket!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

1 kommentar:

Birgitta sa...

Försäkringskassan här ger vare sig besked om när pengarna kommer eller om de kommer
Detta gäller en änka 87 år,förståndshandikappad pojke 24 år eller kvinna 50 år och arbetslös
Vid förfrågan säger de att det är 30 dagars väntan
Ånkan har varit detta i två månader
Pojken bor på kommunalt gruppboende men får ej soc,bidrag under utredningstiden och kvinnan som är arbetslös är nu även djupt deprimerad
Funderar på att tipsa TV(men vet ej om dessa människor orkar delta)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...