31 maj 2010

Israelisk terrorattack mot palestinsk nödhjälp

En flotta med nödhjälp till den av Israel inspärrade och hårt prövade befolkningen på Gaza-remsan har idag attackerats av israelisk militär, av allt att döma på internationellt vatten. Det var tidigt i morse som Israeler gick till angrepp mot Ship to Gazas frihetsflotta, Freedom Flotilla. Resultatet är åtskilliga döda, minst 19 personer enligt uppgift, samt ett stort antal skadade.

Även om MUF:s ordförande Niklas Wykman tycks se positivt på händelsen och hyllar mördarna, så är vi många som inte gör det. Idag anordnas därför protester runt om i Sverige för att visa vår avsky mot Israels mord på hjälparbetare som kommer med humanitära hjälpsändningar till ett utsatt och förtryckt folk. Kom och protestera mot Israels övervåld.
Bloggat: Peter Andersson, Svensson, Dagens Konflikt, Jens Holm, Jöran Fagerlund, Jonas Sjöstedt och många många fler.
Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DN1, 2, 3, 4, 5, SvD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

30 maj 2010

Kvinnorna de stora förlorarna på högerpolitiken

Vänsterpartiet tycker att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Likaså samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska också ha samma makt och inflytande över samhället och sina egna liv. Låter det som självklarheter? Det borde vara det, men är det inte. Siffrorna nedan talar sitt tydliga tragiska språk, men bakom siffrorna finns en ännu mer tragisk verklighet.

Under högerns styre har antalet fattiga ensamstående kvinnor med barn ökat med 22 000 och idag är över 160 000 fler kvinnor fattiga än när regeringen tillträdde! Skattesänkningarna har framför allt gått till män, vilket fått inkomstskillnaden mellan kvinnor och män att öka med över 1000 kr per månad. Samtidigt så är det kvinnorna som drabbats hårdast av de stora försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.


Regeringens skattesänkningar innebär mindre resurser till exempelvis barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg och det blir kvinnorna som återigen får ta konsekvenserna. Till skillnad från inom industrin och byggbranschen, så beror uppsägningarna i välfärdssektorn inte på minskad efterfrågan på vård, utbildning, omsorg och så vidare. Tvärtom så ökar behoven.

Trots det så driver regeringen en politik som innebär att tiotusentals undersköterskor, förskolelärare och lärare tvingas ut i arbetslöshet trots att det är jobb som behövs för att trygga omsorgen av våra barn, sjuka och gamla. Det leder i sin tur till att arbetsbelastningen på dem som jobbar kvar kommer att öka ytterligare samtidigt som löneutrymmet minskar.

Efter snart fyra år med en borgerlig regering vid makten så är det tydligt att kvinnorna är de stora förlorarna på högerpolitiken. Framför allt är det kvinnorna inom LO-yrken, exempelvis inom omsorgen, som förlorat mest på regeringens politik. Klyftorna mellan kvinnor och män ökar dramatiskt och årtionden av jämställdhetsarbete skjuts i sank. Vänsterpartiet vill vända på den utvecklingen.

Vi anser att arbete åt alla, generell välfärd och en stark offentlig sektor är grunden för jämställdhet. Fler jobb i offentlig sektor är inte enbart en förstärkning av välfärden, utan också en satsning och förstärkning av kvinnors arbetsvillkor och löner på hela arbetsmarknaden. Vi vill också ta krafttag i kommuner och landsting för att höja lönenivåerna där.

Vi är beredda att lagstifta så att kvinnor och män får samma rätt till heltidsarbete, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla. Vi vill också rensa upp i träsket av vikariat, timanställningar och andra visstidsanställningar som framför allt många kvinnor sitter fast i och sänka normalarbetstiden genom en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Även rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig jämställdhetsfråga för oss.

Vänsterpartiet tycker att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Vad tycker du?

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat


Från Konfliktportalen.se: Hans Norebrink skriver Rysk kontrarevolt, Kaj Raving skriver Tillgänglighet – en rättighet!, Anders_S skriver Nätverk 187 – relativt nytt gangsternätverk, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Är Dalai lama marxist?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Tillgänglighet - en rättighet!

Igår deltog jag i Tillgänglighetsmarschen i Kalmar tillsammans med Linda och alltför få andra. Tillgänglighet för alla är en rättighet var ett av budskapen som skanderades i regnet. Eller det borde i alla fall vara det. I ett flertal länder, bland annat i USA så faller otillgänglighet under diskrimineringslagstiftningen.

Likadant kunde det ha varit i Sverige om inte borgarna sagt nej till det när den nya diskrimineringslagen antogs 2008. Man menade att frågan behövde utredas ytterligare, trots att frågan har varit föremål för en rad utredningar redan. Ända sedan slutet av 90-talet har frågan utretts har jag för mig, så nu är det definitivt dax att funktionsnedsättning införs som diskrimineringsgrund i lagstiftningen.

Fast för att det ska bli mer än vackra ord av det så krävs också att inte minst kommunerna får mer resurser så att de får möjlighet att leva upp till de högre krav som måste ställas på kommunerna. Kommunerna måste ta också ta frågan om tillgängligheten på allvar och där kan jag tyvärr konstatera att Nybro kommun tycks ha stora brister eftersom vi hamnade på plats 184 av 204 i Humanas Tillgänglighetsbarometer som granskat kommunernas arbete med tillgänglighet. Och då ska man veta att resultaten över lag är ganska mediokra.

Här finns alltså mycket att ta tag i som vänsterpartist, både på kommunal- och riksnivå.Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Nätverk 187 – relativt nytt gangsternätverk, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Är Dalai lama marxist?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

28 maj 2010

Lars Ohly är övervakad


Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Tänk om det skulle vara möjligt att övervaka Sveriges partiledare i deras dagliga arbete. Kanske skulle det innebära att frågan om personlig integritet, både privat, i skolan och i arbetslivet sattes högre upp på den politiska dagordningen.
Nu finns möjligheten att låta dina kompisar övervaka Lars Ohly (v). Frågan om integritet är viktig. Inför valet i höst har Vänsterpartiet därför valt just integritet som en av de fyra frågor vi kommer driva extra starkt i valrörelsen under rubriken Rätten att få vara privat:
Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.
- Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att begära ut personlig information om människors Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och musik.
- Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet.
- Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrollera och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.


Bloggat: Esbati,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Rimlig dom för parkeringsdödsfallet?, loaderrorready skriver Ett jävla hattande, Vida Latina skriver Bästa colombianska bandet i Stockholm på lördag, Kaj Raving skriver S-kommunalråd vill inte kräva kollektivavtal, Hans Norebrink skriver ”Mångkulturalism gynnar islamism”
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

27 maj 2010

S-kommunalråd vill inte kräva kollektivavtal

– Jag tror inte att Emmaboda kommun skulle tjäna något på det och jag tror inte att man ska dra igång en stridsåtgärd från en kommun.
Dessa ord kommer från Emmabodas kommunalråd Ann-Marie Fagerström angående att Emmaboda kommun inkvarterade alla sina nattgäster under 2009 och 2008 på hotell Amigo, ett hotell där man konsekvent vägrat teckna kollektivavtal. En sådan minst sagt ljum inställning till kollektivavtal kunde man kan ha förväntat sig om Ann-Marie Fagerström varit centerpartist. Men nu är det så att hon råkar vara sosse!

Hotell och restaurangfacket är inte helt oväntat mycket kritiska till att kommunalrådet vägrar stötta förbundet i kampen för schyssta villkor. Marie Stan, ombudsman på HRF:
– Det är jättetråkigt att en socialdemokratiskt ledd kommun inte stöttar oss i arbetet att det är förbunden som ska teckna kollektivavtal och att vi försöker lägga oss där man har kollektivavtal.
Och "mycket kritisk" är väl det minsta man blir med tanke på att Ann-Marie Fagerström inte bara är socialdemokrat utan dessutom började sin politiska karriär inom fackföreningsrörelsen!

S-kommunalråd och tidigare fackligt aktiv som inte vill ställa krav på kollektivavtal! Man kan verkligen undra vart ideologin tog vägen? Det kanske inte bara är CUF som behöver gå Fackets grunder för att lära sig lite om kollektivavtalets värde...


Från Konfliktportalen.se: Hans Norebrink skriver ”Mångkulturalism gynnar islamism”, Vida Latina skriver Svenska medier och Colombias val – del 2, Anders_S skriver Bryt blockaden mot Gaza!, solidaron skriver Mysteriet med de svenska rojalisterna, tusenpekpinnar skriver Vad motiverar människor?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

25 maj 2010

Bemanningsmarknaden växer

Nio av tio bemanningsföretag räknar med att öka antalet anställda under andra kvartalet, det rapporterar LO-tidningen om. Branschen är vidare "mycket positiv till utvecklingen framöver".

Att branschen går en ljus framtid till mötes råder det knappast några tvivel om och samtidigt kommer "fasta" jobb att försvinna i motsvarande omfattning. Priset för detta blir det arbetarna som får betala . Dels direkt genom att de får en otryggare anställning och dels genom att maktförhållandena på arbetsmarknaden förskjuts ytterligare till arbetsköparnas fördel när kraven blir färre från otrygga arbetare och organiseringen av arbetarna försvåras för facken.

I de flesta avtal som slutits nu i vår så har bemanningsfrågan "lösts" på lite olika sätt. Gemensamt är dock att ingen av dessa lösningar lyckas med något annat än att möjligen sätta stopp för de värsta avarterna av att använda bemanningsföretag för att sätta återanställningsskyddet ur spel.

För drygt 20 år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att Las, Lagen om anställningsskydd, anpassades. Vänsterpartiet har om enda parti tydligt satt ner foten och gett tydliga besked om att det är en lagändring som krävs för att komma till rätta med de problem som detta medfört för den svenska arbetsmarknaden.

Läs gärna tidigare inlägg om att 9 av 10 av de svenska arbetarna inte vill jobba som inhyrda och en majoritet tycker att bemanningsfrågan är viktig nog att strejka för.Media: Blt, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Försäkringskassans rapport - ett beställningsjobb från regeringskansliet?

Tre olika nätverk som företräder grupper av sjukskrivna, Resurs, SLUSSA och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, har granskat den utredning från Försäkringskassan som sägs visa att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. På MyNewsDesk visar man att rapporten mer liknar ett beställningsjobb från regeringskansliet än en objektiv rapport från en självständig myndighet.
De tre nätverken Resurs, SLUSSA och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt har granskat den utredning som sägs visa att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. Detta är felaktigt. Det visar sig nämligen i utredningen att de allra flesta av dessa hade arbetat deltid redan före utförsäkringen. Hälften av dem med sjukpenning arbetade deltid före utförsäkringen. Av dem med sjukersättning arbetade hela 80 % deltid när de blev utförsäkrade.

Utredningen tycks istället visa på en minskning av den totala arbetstiden, då två tredjedelar av dem som haft sjukpenning tvingats gå ner i arbetstid på grund av hälsan efter utförsäkringen.

Ett problem är att man inte har undersökt bortfallet närmare. Man har från den ursprungligt valda undersökningsgruppen tagit bort de 27 % som inte hade telefon(!) samt dem som inte kunde eller ville svara (30 % av nettourvalet), vilket medför 50 % bortfall totalt. Det finns ingen redovisning om den hälft som var utan telefon eller som inte kunde eller ville svara är mer drabbade av att ha blivit utförsäkrade, vilket är en stor brist.
Man får också stöd i sin kritik av försäkringskassan och dess ansvarigas sätt att presentera sina "objektiva" rapporter. TCO-utredaren Kjell Rautio:
Den samlade bild som växer fram när man granskar siffrorna i FK-rapporten skiljer sig alltså en hel del från den “positiva bild” som Försäkringskassan själv, via sitt pressmeddelande, nyligen lanserade i massmedia.
Forskaren och författaren till boken Kampen om sjukfrånvaron, Björn Johansson:
Hela rapporen framstår sammantaget som ett dåligt planerat och illa genomfört hastverk. Desto märkligare att Försäkringskassan i sitt pressmeddelande endast väljer att lyfta fram de "positiva" resultaten, och struntar i att nämna de reservationer som faktiskt finns i rapporten. "Hälften till sysselsättning, få till försörjningsstöd", lyder rubriken, och i pressmeddelandet slår verksamhetsområdeschefen Magdalena Brasch fast att "reformen har fungerat som avsett".
Det ligger nära till hands att tro att rapporten handlar om ett beställningsjobb från regeringskansliet och ska läggas till den övriga högen av myter, lögner och halvsanningar som regeringen producerat kring sjukförsäkringen. Många av dessa kan man läsa om här.


Bloggat: Ett hjärta rött, Alliansfritt, Utredarna,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Jamaica och kokainet, Hans Norebrink skriver Oljechock & depression, tusenpekpinnar skriver Mouffe, nationalvänstern och imperiet, dagspendlaren skriver Gratis är gott – Klirrisar åt folket!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

19 maj 2010

Ytterligare en clownmyt om Las avlivas

Högern, med centern och inte minst CUF-clownerna i spetsen går ju ofta och gärna till angrepp mot arbetslagstiftningen och då särskilt Las (lagen om anställningsskydd) som man upplever som ett rött skynke. Till sin hjälp för försöka bilda opinion i frågan så använder man sig av en rad myter, som i fallet med 14-årige Elias Giertz:
Centerpartiets ungdomsförbund vill ha bort Lagen om anställningsskydd (LAS). Det är en lag som bestämmer att arbetsgivare vid uppsägningar måste börja med att sparka den som var sist in på arbetsplatsen.
Men som tidigare konstaterats så är det inte Las som gör ungdomar arbetslösa, utan det faktum att ungdomar inte får en riktig anställning utan ofta fastnar i olika former av tillfälliga anställning, något som ju högern är ivriga förespråkare av. Men högerns omsorg inte heller om ungdomarna, utan i stället så handlar det om att man vill tillbaka till förhållandena som rådde innan Las, då företaget fritt kunde sparka ut den som var sliten i axlarna eller ställde för stora krav, så att man kan kuva fackföreningar och lönekrav.

Till skillnad från vad bland annat CUF hävdar så är Las inte heller ett hinder för företagen att anställa, vilket slås fast även av VDn för Svensk Handel, Dag Klackenberg, som citeras i en ny rapport, från SSR, där man granskar några av högerns myter kring Las:
”Las är egentligen inget hinder för att få in unga på arbetsmarknaden” /---/ ”Många arbetsgivare ser rött bara de hör talas om Las vilket tyvärr blir en blockering till att anställa.”
Faktum är att statistiken visar att inte ens hos företagen själva upplevs Las som ett stort problem, vare sig vid anställningar eller vid uppsägningar, tvärt emot vad Svenskt Täringsliv och dess megafoner i bland annat CUF hävdar.

Rapporten slår dessutom ihjäl ytterligare en utav myterna som högern sprider om Las, den om inlåsningseffekten och brist på rörlighet på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten slår hål på myten om Las och visar att rörligheten på arbetsmarknaden – som ju ofta beskrivs som för låg på grund av stel lagstiftning – i själva verket är ganska hög då 25 procent av de sysselsatta rör sig på svensk arbetsmarknad varje år. Det utgör nästan 1,2 miljoner personer.

Högerns myter slås alltså återigen fast som just myter, även om de sprids av 14-åriga clown-aspiranter.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

16 maj 2010

CUF:s idealarbetsplats - McDonalds

"CUF tror att du vet hur mycket du vill jobba, vilken lön du bör ha och hur mycket semester du vill ta ut. Det är bara du, tillsammans med din arbetsgivare, som ska bestämma över din anställning. Fuck facket. Du vet bäst. Det vet vi."
här ser CUF:s idealarbetsmarknad ut:
"Hamburgerjätten McDonalds tvingar regelbundet ungdomar att arbeta gratis - och flera metoder har satts i system, uppger 100 anställda som SVT:s Dokument inifrån har talat med. Det vanligaste är att den anställda måste stämpa ut om det inte finns något att göra. Men den anställda måste stanna kvar och vara beredd att stämpla in igen om det behövs."
 Ja, vilken jäkla tur att den fackliga organiseringen är så svag på många McDonalds-restauranger så att ungdomar inte går miste om att jobba gratis! CUF består uppenbarligen av ett gäng j-a clowner!
Bloggat: Röda Berget, Jinge, Alliansfritt, Alltid rött,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

14 maj 2010

UR-kraft och en sväng till Mauritius

Idag har jag tillbringat en heldag i Emmaboda och besökt lite olika verksamheter tillsammans med Nicke och Micke från Emmaboda och vår kandidat till landstingsrådsposten i länet Linda Fleetwood.

Dagen började på Emmabodas fina bibliotek. Det märktes verkligen att det inte "bara" är ett bibliotek utan ett snarare ett kulturcentrum. Och det fantastiska är ju att det innebär att kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett hur tjock plånbok man har. Det är inget snack om att biblioteken fyller en viktig roll, inte minst som demokratibärare i samhället, därför är det viktigt att vi klär av högerns snack om att vi ska ägna oss åt att värna "välfärden kärna". Det innebär nämligen att man samtidigt säger att ta del av kultur, läsa böcker, tidningar, tidskrifter osv, det är ingenting som den som inte har pengar ska syssla med. Som vanligt handlar det om traditionell högerpolitik där man bara har bytt ut retoriken.

Efter besöket på biblioteket så hade vi så tur att vi fick en träff med företrädare för LO i Emmaboda och föreningen UR-kraft som höll på att planera en studiecirkel om våra socialförsäkringar när vi kom på fika. Det blev en stunds väldigt givande samtal med dem.

Efter lunch fick vi träffa Emmabodas flyktingsamordnare Margareta Eriksson och Vasiliki Karastogianni som berättade om hur kommunens flyktingmottagande ser ut och gav en relativt ljus bild av hur förutsättningarna ser ut trots att nazister ställer upp i kommunvalet i Emmaboda.

Dagen avslutades på allaktivitetshuset Loket som var en fantastisk verksamhet där en rad olika verksamheter och olika generationer samsas och ger liv åt verksamheten. Man berättade också att man arbetar med verklig valfrihet för de äldre. Alltså inte den borgerliga varianten där valfriheten består i kapitalets tillgång till ytterligare en marknad där de äldre i bästa fall kan välja vem som ska hjälpa dem med vardagsbestyren, utan med vänsterpartiets variant som innebär att de äldre får verklig valfrihet att faktiskt utforma sin vardag som de själva vill.

Dagen avslutades med en överraskning som Nicke och Micke inte velat avslöja. Det visade sig vara ett besök i Mauritius. Inte ö-gruppen visserligen, men nästan. Det var ett rum med en sandstrand där man kunde reglera temperatur osv så att det blev som en vistelse på exempelvis Mauritius. Snacka om en toppenavslutning på en bra dag.


Nicke har också skrivit om besöket och har några fler bilder.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

06 maj 2010

Förstamaj-rapport

Sent omsider kommer nu några rader om första-majfirandet som ägde rum i Oxhagen i Kalmar med hyfsat men blåsigt väder. Även om man alltid kan önska bättre uppslutning så var det inte så illa med bortåt 150 pers.

Efter att demonstrationståget gått ett varv runt Oxhagen så blev det samling i Oxhagsskolan där det blev fika och tal samt underhållning av trubaduren Kim Stranne.

Emmy Axelsson Hyltén från Ung Vänster inledde talen med att hålla ett jättebra tal där hon bland annat tog upp det faktum att skolan som vi just befann oss i skulle privatiseras och de barn som inte skulle gå där skulle bli tvungna att bussas till en annan skola i stället.
– Den här skolan, Oxhagsskolan, finns inte efter sommaren. Då har en privatskola flyttat hit och ska hyra lokalerna. Privata skolor är inte demokratiskt styrda. Jag vill inte se ett Kalmar där vi skickar skattepengar till aktieägare istället för att köpa skolböcker, pennor och ger lön till lärare! Skämmes!
Därefter var det min tur och det talet, som främst handlade om välfärden, kan läsas nedan. Jag avlöstes sedan av Mariann Ericsson från Jönköping som sitter med i partistyrelsen och som bland annat sa
– När arbetslösheten och fattigdomen var som störst under mellankrigstiden var det starka arbetarkvinnor som slet för att göra sina röster höjda, och det är kvinnor som fortsätter den kampen också idag.
På kvällen blev det sedan sedvanlig fest i partilokalen hemma i Nybro.

Här kommer talet jag höll:

Kamrater, mötesdeltagare. Idag på första maj 2010 så för vi vidare en gammal tradition av protester och solidaritetsyttringar. Det är en tradition av att hålla ihop som trots att den har pågått i mer än 120 år fortfarande är aktuell. Håll ihop! är också parollen för dagens firande.

Det handlar om att hålla ihop välfärden, hålla ihop arbetsmarknaden, hålla ihop ekonomin, det handlar om att hålla ihop Sverige. Det handlar om att hålla ihop mot högerpolitikens orättvisor och klasskamp. Det handlar om solidaritet och rättvisa!

När man hör högern presentera sin politik så kan man lätt få intrycket av att om man bara sänker skatterna så blir det mer till alla, hela tiden.

Så är det givetvis inte, för i högerns Sverige ska det helt enkelt löna sig att vara rik och frisk medan den som är fattig och sjuk ska straffas för det. Regeringen politik har gjort de rika rikare och de fattiga fattigare. Klyftorna har ökat och Sverige dras isär. 

Vänsterpartiets politik ser inte helt oväntat helt annorlunda ut. Mot den cyniska högerpolitiken ställer vi ett solidariskt och rättvist samhälle utan klyftor mellan fattig och rik, mellan kvinna och man eller mellan nya och gamla svenskar.

Vi tar dessutom ansvar för landets framtida ekonomi och vill genomföra nödvändiga satsningar som regeringen har struntat i. Det här vill vi göra för att möta framtiden och för att kunna bygga världens bästa välfärd. 

Kamrater! Vår gemensamma välfärd har skadats i grunden av regeringens klasspolitik. Många har ställts utanför trygghetssystemen eller fått sänkta ersättningar. Många har tvingats uppleva hur barngrupperna på deras barns dagis blir ännu större. Många oroar sig för om deras gamla mamma ska få bra vård på äldreboendet. 

Som om det inte vore nog så säljer regeringen ut vår gemensamma egendom till privata bolag. Bolag som roffar åt sig allt mer av våra skattepengar och för över dem till skatteparadis i stället för att de går till sjukvård, skola och äldreomsorg. Högerpolitiken utarmar vår gemensamma välfärd.

Som väl är så finns det alternativ till den cyniska högerpolitiken. Ett socialistiskt alternativ som sätter människovärdet före profitintresset.
Vänsterpartiet vill nämligen bygga Världens Bästa Välfärd!

Vi vill bygga världens bästa välfärd, fri från riskkapitalister och fri från kortsiktiga vinstintressen. Vi vill att våra gemensamma tillgångar ska gå till en välfärd som finns till för alla människor, oavsett storleken på plånboken.

Vi vill bygga världens bästa välfärd, utan hetsjakt på sjuka och arbetslösa och med ett socialförsäkringssystem som är värdigt ett humanistiskt samhälle

Kamrater! För att värna välfärden så måste det också skapas jobb. Det är arbetstillfällen inom offentlig sektor som säkrar välfärden. Men även inom den privata sektorn måste arbetstillfällen skapas för att Sverige både ska kunna komma stärkt ur krisen och möta framtida behov. 

Vänsterpartiet har en rad konkreta förslag för att skapa en långsiktigt stark arbetsmarknad. Utöver investeringar i den offentliga sektorn så är ett konkret jobbskapande förslag Vänsterpartiets klimatlyft. 

Klimatlyftet innebär att vi både ställer om samhället för att möta klimathoten och samtidigt skapar sysselsättning och delaktighet inom hela samhället - från statliga myndigheter till privata företag, från byggnadsarbetare till miljöforskare. 

Kamrater! Högerregeringen gick för fyra år sedan till val på att skapa arbetstillfällen. Nu när det då är dags att utvärdera högerregeringens resultat efter snart fyra års prat om "jobbpolitik" och "arbetslinje" så är det också uppenbart att jobben som skulle skapas genom skattesänkningarna har uteblivit helt och i stället har vi en massarbetslöshet där var tionde människa i arbetsför ålder står utan ett arbete att gå till.

I stället för att skapa jobb har regeringen ägnat sig åt att göra livet svårt för sjuka och arbetslösa. Det är ett slöseri utan like! Faktum är att svensk arbetsmarknadspolitik har havererat helt under högerstyret. 

Orsaken är högerregeringens marknadsfundamentalistiska syn som säger att arbetslösheten sjunker om folk bara piskas tillräckligt hårt till att söka jobb som inte finns.

Samtidigt har man valt att stillasittande dränera statskassan på miljard efter miljard genom skattesänkningar till överklassen i stället för att genomföra offensiva, och nödvändiga, satsningar som hade skapat arbetstillfällen och säkrat välfärden. 

Det senaste året har 30.000 arbetstillfällen försvunnit inom välfärden. Ändå har finansminister Borg gjort klart att kommuner och landsting inte kan räkna med något stöd från regeringen. Det är en politik som om den blir verklighet kommer att leda till ytterligare 20.000 uppsagda välfärdsarbetare. 

Som väl är, kamrater, så finns det alternativ, ett socialistiskt alternativ. Arbete åt alla är grunden för vänsterpartiets syn på välfärd. Med fler jobb för att göra mer nytta så håller vi ihop samhället bättre. 

Behovet av arbetskraft är egentligen stort. Områdena där offensiva satsningar skulle behöva göras och där arbetstillfällen skulle kunna skapas för att värna välfärden är många. Ändå väljer regeringen att med armarna i kors låta människor gå utan arbete. 

Kamrater! Regeringens skattesänkarpolitik har gröpt ur statens finanser. Vänsterpartiet tar ansvar för ekonomin. Vi tänker inte göra som regeringen och låtsas att det går att bevara välfärden samtidigt som man sänker skatterna med 100 miljarder. Utan prioriterar man sänkt fastighetsskatt för Lidingö-direktörer och städhjälp åt Östermalsmstanter, ja då säger man samtidigt ja till större barngrupper i förskolan och färre händer i vården. Svårare än så är det inte.

Vänsterpartiet prioriterar annorlunda. För att göra de satsningar vi vill, för att skapa ett mer solidariskt och jämlikt samhälle, för att bygga upp välfärden igen, så krävs det att vi höjer skatterna för de rikaste. För till skillnad från högerregeringen så anser vi att det är de som har det bäst som ska bidra mest till vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet vill se ett rättvisare, jämlikare och mer solidariskt samhälle. Ett välfärdssamhälle där plånboken inte avgör om du har råd att söka sjukhusvård för dina barn eller inte. Ett välfärdssamhälle där man har rätt till ett arbete, men där man även har rätt att vara sjuk eller arbetslös utan att bli sparkad på.

Kamrater, mötesdeltagare. I höst är det val i Sverige. Det valet kommer att handla om hur vi håller ihop. Det handlar om hur vi håller ihop sjukvården, hur vi håller ihop skolan, äldreomsorgen, a-kassan, sjukförsäkringen. Det handlar om hur vi håller ihop välfärden, arbetsmarknaden, ekonomin. Det handlar om hur vi håller ihop Sverige.

Det är också ett val där vi står inför en helt ny politisk situation. När vi går till val i höst så gör vi det för att bilda regering tillsammans med miljöpartiet och socialdemokraterna. 

Om två dagar kommer vi att presentera en gemensam budget. Viktiga besked har redan getts om satsningar på infrastruktur, om höjt tak i a-kassan och om att utförsäkringskedjan ska försvinna. Det har getts besked om att det kommer mer pengar till kommuner och landsting för satsningar på välfärden. 

Det är viktiga besked om att vi inte bara ska byta regering, utan också byta politik. Men för att se till så att det arbetet fortsätter även efter valet så krävs det ett starkt Vänsterparti i en Rödgrön regering.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd, utan vinstintressen. Det arbetet börjar nu. Så låt oss hålla ihop och låt oss tillsammans kasta ut högern från Rosenbad i höst! Tack för mig!Bloggat: Tomas1, 2, 3, 4, 5, 6, Birgitta1, 2, Linda, V-Nybro,

Media: Östran, SR,
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Jan R Andersson (m) budgeterar för fortsatt förfall

Slutreplik till Jan R Andersson (m). Nu börjar desperationen lysa igenom på allvar. Som svar på en artikel om bristen på statliga satsningar på järnvägen så känner sig Andersson tvungen att lyfta fram hela alliansens infrastruktursatsning, med både vägar och järnvägar och oavsett om dessa satsningar betalas av staten eller om de är tänkta att betalas med kommunala pengar och EU-bidrag.

Fast de statliga satsningarna på järnvägen blir inte större för att man nämner andra finansiärer och satsningar på vanliga vägar samtidigt. Tvärt om så är satsningarna fortfarande otillräckliga för att möta behoven, precis som jag konstaterade från början. Det är också talande att Andersson inte med ett ord nämner banunderhållet, trots att det kanske är det främsta skälet till förseningar. Det är i och för sig förståeligt med tanke på att regeringen bara vill lägga 2/3 av vad som behövs för att klara framtida underhållsbehov.

Alliansen och Jan R Andersson har nu under fyra år haft makten och möjligheten att göra satsningar på att rusta upp järnvägen, inte minst i norra Kalmar län där behoven är stora. Det handlar om satsningar som hade varit nödvändiga för att klara Sveriges framtida transportbehov och som skulle ha skapat tusentals arbetstillfällen i kristider.

Men i stället för att genomföra dessa nödvändiga och jobbskapande satsningar så har man valt att låta bli och lagt en budget utan tillräckliga satsningar för att klara framtidens behov av järnväg! Dessutom budgeterar man medvetet för ett fortsatt förfall av järnvägsnätet!

Vänsterpartiet har tidigare flaggat för att stora investeringar på infrastrukturen, inte minst järnvägen, är nödvändiga i Kalmar län. Detta bekräftades även av Lars Ohly när han besökte länet 22/4. Kommunikationerna i länet måste förbättras både söderut och norrut och inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt så är Tjustbanan en vital länk där satsningar behöver göras (utöver de tåg som den Rödgröna landstingsmajoriteten köpt in).

Att Vänsterpartiet också har inflytande i det rödgröna samarbetet visade sig inte minst idag då den Rödgröna oppositionen presenterade sina infrastruktursatsningar med stora satsningar på tågtrafiken när nio miljarder ska användas till att bland annat förbättra utnyttjandet av lågtrafikerade banor som Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat Kalmar länFörhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...