12 april 2010

Resenärer och miljö måste gå före kortsiktiga vinstintressen

Svar till Jan G Andersson (M) som i sitt svar på den här debattartikeln tydliggör den klara ideologiska skillnaden mellan moderaterna och vänsterpartiet. Till skillnad från honom så sätter nämligen jag resenärens intresse och miljöns bästa före de privata företagens intresse av att göra kortsiktiga vinster.

Till skillnad från honom så menar jag också att om vi ska lyckas minska miljö- och klimatpåverkan och om vi ska kunna möta framtidens transportbehov så måste staten vara aktiv och satsa framåt. Det funkar inte att stå bredvid och se på och hoppas att saker och ting löser sig ändå. Det kräver satsningar på en väl fungerande tågtrafik och pengar till nya järnvägar.

Vänsterpartiet vill göra massiva och nödvändiga satsningar på nya järnvägar - för att skapa nya jobb och för att Sverige ska bli bättre rustat att möta framtidens behov. Vår ambitionsnivå på 15,9 miljarder kronor per år under planperioden 2010-2021 är betydligt högre än regeringens vars otillräckliga satsningar innebär att vi i praktiken backar in i framtiden.

Ska järnvägen kunna bli ett verkligt alternativ så måste man även göra något åt det bristande underhållet av den järnväg som redan är byggd. Banverket menar att om man vill minska tågförseningarna med 50 % och öka godskapaciteten med 50 %, så måste 7,6 miljarder kronor per år läggas på banunderhåll. Vi delar Banverkets bedömning om att detta är nödvändiga satsningar och går efter det i vår infrastrukturplan för perioden 2010-2021.

Det är dags att det satsas på järnvägen även i Kalmar län. Förutom upprustningen av Emmabodabanan och en uppgradering av Kust till kustbanan, så vill vi därför göra en rejäl satsning på en upprustning och modernisering av Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping. Samt på en planskild spårkorsning i Linköping, så att tågen från Kalmar och Västervik inte behöver vänta på tågen från Södra Stambanan.

Den borgerliga regeringen har valt att inte lyssna till Banverkets begäran utan väljer i stället att satsa på tok för lite! Som man bäddar får man ligga brukar man säga. Regeringens låga ambitioner under de kommande 12 åren kommer inte att leda till minskade förseningar. Det krävs resurser och inte retoriska knep som att skylla allt på den förra regeringen, om man vill att resenärer i framtiden inte ska drabbas av tågförseningar.

Som om regeringens låga järnvägsambitioner inte vore nog, så vill de även privatisera och dela upp den kollektiva trafikverksamheten ytterligare. Det kommer att leda till att dagens problem förvärras ytterligare. Resenären blir knappast lyckligare av att veta att det är ett annat företag som har ansvaret, när tågen inte går som de ska.

Vänsterpartiet har hela tiden drivit kravet på en sammanhållen järnväg, just för att det gynnar miljön och resenärerna. Avreglering, bolagisering och konkurrensutsättning tvingar fram stora förändringar och försämringar inom kollektivtrafiken. Det här är inte rätt väg att gå om man vill sätta resenären och miljön i centrum.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat Kalmar län


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Man föds inte till bilist, man blir det, Johan Frick skriver Bortglömt och konstigt, cappuccinosocialist skriver Lite uppdateringar
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...