07 mars 2010

Regeringen överdriver antalet nya RUT-jobb med 1300%!

I medierna upprepas till leda att avdraget för hushållstjänster gett 11000 jobb. Detta saknar helt grund och bristen på faktakontroll är en skamfläck, men en fjäder i hatten för dem som är upphovet till lurendrejeriet.
Debatten om RUT går vidare och det är ord och inga visor som kommer från nationalekonomen Roland Spånt när han i en artikel i SvD sågar uppgifterna om att 11.000 nya jobb skulle ha skapats genom överklassbidraget. Uppgiften har spridits den senaste tiden, inte minst så sprider moderaterna siffran i sin nya RUT-kampanj.

Siffran har hittills helt oreflekterat och oemotsagt (med undantag) spridits flitigt av olika media. Nu när siffran då granskas genom att Spånt räknar baklänges utifrån de avdrag som faktiskt gjorts, så visar det sig att den tycks kraftigt överdriven, kanske med så mycket som 1300%! De 11.000 jobb som man påstår har skapats motsvaras enligt Spån i själva verkat av inte mer än 900 jobb - och det till en kostnad av 800.000 per nytt jobb.

Det är ju inte första gången som regeringsföreträdare slänger sig med siffror som visar sig vara helt tagna ur luften. Men den stora frågan är fortfarande: Varför tycker högern att det är så viktigt att subventionera just städhjälp åt överklassen?
Vilken sektor som än subventioneras kommer givetvis att växa och det är ju ingen naturlag att det är just städhjälp som ska subventioneras. Man hade lika gärna kunnat satsa på att skapa fler arbetstillfällen inom välfärden, med fler undersköterskor som hjälper de gamla och sjuka eller förskollelärare som tar hand om våra barn.

Men man satsar alltså inte på välfärden. Tvärtom så bekostas städhjälpen åt överklassen genom neddragningar i välfärden. Det handlar alltså om traditionell högerpolitik där överklassen gynnas ytterligare en gång på bekostnad av arbetarklassen eftersom det är arbetarklassen som främst tjänar på en väl utvecklad välfärd.

Överklassavdraget ökar helt enkelt klyftorna i samhället.


Bloggat: Alliansfritt, Storstad, Peter Andersson, Jöran FagerlundEtt hjärta RÖTT, Badlands Hyena,

Missa inte bloggstafetten som uppmärksammar 100 år av kvinnokamp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Kent K. sa...

Så länge den som städar åt höginkomsttagaren inte själv har råd att anlita en städare i sin tur så är det just ett samhälle med herrskap och tjänstefolk som byggs upp! Det vill vi inte återgå till!

7mev sa...

Nationalekonomen Roland Spant har räknat F_E_L!!! "Det ledande företaget debiterar 360 kronor i timmen, som ska täcka löner". Det är fel! Avdraget täcker inte hela arbetskostnader utan bara 50%. Det är 180kr i timme. Undrar om han verkligen är "fil dr nationalekonom, tidigare chefsekonom på TCO". Socialdemokraterna har svårt att räkna!

7mev sa...

Ett annat sätt att beräkna effekterna är på basis av Skatteverkets utbetalningar. För ROT-delen har ca 3,7
mdr kr utbetalats mellan juli-december 2009. För helåret 2009 beräknas siffran bli så hög som 7 mdr kr.
Detta innebär att den totala arbetskostnaden inklusive moms varit åtminstone 14 mdr kr (sannolikt mer
eftersom en hel del projekt överskrider maxgräsen) . Vid en antagen timkostnad på 400 kr inklusive moms
motsvarar detta knappt 35 miljoner arbetade timmar. Detta innebär ca 20 000 årsarbeten. Om vi antar att
hälften annars hade varit svartjobb, eller inte utförts alls eller utförs av hushållen själva, motsvarar det totalt
10 000 nya heltidsjobb. Med ett antagande om att 30 % varit svartjobb, eller inte utförts alls, blir antalet
nya jobb ca 7 000 st.
För RUT-delen är utbetalningarna under andra halvåret 305 mkr. Detta innebär i sin tur en omsättning
på marknaden på drygt ca 600 mkr. Med en genomsnittlig timkostnad (inklusive moms) på 300 kr,
motsvarar detta ca 2 miljoner arbetade timmar, eller omkring 1 200 heltidsjobb -bara under det andra
halvåret. I stort sett hela denna del kan antas ha varit svartjobb eller icke existerande tidigare.
Utbetalningstakten har dock ökat mycket snabbt under hösten, och utfallet för de senaste månaderna är
avsevärt högre, se nedan.
Sammanlagt kan alltså ROT- och RUT-avdragen antas ha lett till minst ca 12 000 nya heltidsjobb under
2009, men räknar man upp de senaste månaderna till årstaktkan man anta att avsevärt fler jobb har
skapats.

Kaj Raving sa...

Med din uträkning så skulle överklassbidraget motsvara 2.200 (eftersom 1.111 avrundas till 1.100, inte 1.200 som du menar) nya jobb på ett år, dvs exakt samma siffra som Spånt presenterar i första läget.

Ni räknar lite olika men kommer i första ledet fram till exakt samma siffra, så vad är du upprörd över?

Och oavsett om alla dessa 2.200 jobb skulle räknas så är det VÄÄÄÄLDIGT lång från de 11.000 som regeringen och branchens intresseorganisation hävdar och det är DET som är själva poängen.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...