01 mars 2010

Nytt avslöjande: Sjuka behöver faktiskt vård

Innan sjukskrivna slussas över till arbetsförmedlingen så bör de vara medicinsk färdigbehandlade och ha fått anpassad rehabilitering för att klara av arbetslivet. Den för de flesta självklara slutsatsen har fackförbundet ST kommit fram till i en ny rapport om sjukförsäkringens konsekvenser efter regeringens försämringar. Men man konstaterar också att regeringens politik helt bygger på motsatsen där de utförsäkrade flyttas från medicinsk behandling och rehabilitering till arbetsförmedlingen i stället.

När högerregeringen genomdrev den nya utförsäkringskedjan i sjukförsäkringen så utgick man uppenbarligen från sin grundläggande syn på de sjukskrivna; att majoriteten av dem bara är simulerande latmaskar som behöver en spark i häcken för att ta tag i sina liv.

Följaktligen så har man då också utgått ifrån att de allra flesta utav dessa lata simulanter snarast skulle börja arbeta igen efter att de vid årsskiftet fick denna vällovliga spark i form av att regeringen förbjöd en mängd sjukskrivna att vara sjuka längre.

Nu kommer dock fackförbundet ST med, för regeringen, chockerande nytt avslöjande i dagens DN när man nämligen slår fast att vad de sjuka behöver är faktiskt vård - inte att kastas ut på en arbetsmarknad utan rimliga möjligheter till stöd och hjälp.
Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka. Det är den verklighet som försäkringskassehandläggare och arbetsförmedlare ställs inför i mötet med sina klienter. Den verkligheten är helt annorlunda än den bild som regeringen utgått ifrån.
Eftersom regeringen felbedömt behoven, så följer också att de åtgärder som valts har fel inriktning. 57 procent i undersökningen anser inte att de insatser som i dag erbjuds långtidssjukskrivna är väl anpassade till behoven. Anledningen är att de utförsäkrade behöver betydligt tyngre insatser än vad regeringen bedömt.
76 procent anger att de som nu utförsäkras bör erbjudas mer av medicinsk rehabilitering och vård. 69 procent uppger att det behövs mer av arbetslivsinriktad rehabilitering än i dag. 58 procent anser att det behövs större möjligheter till subventionerade anställningar. Däremot efterlyser betydligt färre stöd för jobbsökande som till exempel matchning, coachning och CV-granskning.
Dessutom bekräftar man de tidigare uppgifterna om att Sven Otto Littorins löfte om att de flesta utförsäkrade skulle få en högre ersättning när de gick över till arbetsförmedlingen helt enkelt inte är sant utan att de flesta av de utförsäkrade får sänkt ersättning. Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST:
– Ska det straffa sig att jobba, eftersom ersättningen sänks för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program, tvärtemot Sven-Otto Littorins utfästelser om motsatsen nyligen.
Man tar även upp en rad andra punkter i rapporten. Som att minskade resurser tillsammans med ett otydligt regelverk som inte är anpassat efter de faktiska behoven gör att de flesta tror att man inte kommer att klara av sitt uppdrag.

Sammantaget ger rapporten en bild av att regeringens försämringar har lett till vad som utan överdrift kan kallas för en humanistisk kollaps baserad på högerns ideologi. Det är en kollaps av en omfattning som jag tror att få skulle kunna föreställa sig och som jag tror att få svenskar vill veta av.


Bloggat: Peter Andersson, Alliansfritt, Emil Broberg, De tystas röst,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Väderkaos i Västeuropa, loaderrorready skriver Lindängen: Öppet brev till Region Skånes styrelse, Kaj Raving skriver Världens Bästa Välfärd, vsfstockholm skriver ”Natten mot den 3 mars 1940″, Albert Svensson skriver Västra Hisingen, andread0ria skriver Ohly – en superhjälte?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...