25 mars 2010

Kompromissa inte i bemanningsfrågan!

Att kompromissa i en avtalsrörelse är en sak man knappast kommer ifrån. Men jag hoppas att detta inte är sant, att man diskuterar såna här kompromisser i bemanningsfrågan, som LO-tidningen rapporterar om. Särskilt inte med tanke på att stridsviljan hos våra medlemmar är hög i frågan och de allra flesta är beredda att gå i strejk för att begränsa möjligheten att runda LAS. Då borde man fan inte diskutera kompromisser alls! Visserligen visar det att medlemmarna gärna vill komma till rätta med problemet, men jag tror inte att man är beredda att betala genom kraftiga försämringar av återanställningsskyddet.

Jag hoppas verkligen man tar sitt förnuft till fånga och lägger ner dessa kompromissdiskussioner som vi ändå omöjligtvis kan gå med på. Facket har inte visat någon riktig ryggrad sedan... ja, 70-talet eller  nåt, så det vore väl verkligen på sin plats att visa medlemmarna att man faktiskt är en kamporganisation och inte något jävla försäkringsbolag.
På LO-styrelsen i måndags diskuterats ett av dessa förslag, erfar LO-Tidningen. Det gick ut på att en tredjedel av de uppsagda ska vara överhoppningsbara vid återanställning, vilket betyder att arbetsgivaren i stor utsträckning skulle kunna välja vilka som ska återanställas. LO-styrelsen var inte särkskilt förtjust i idén.

Bland de andra idéerna finns att återanställningsrätten ska vara kortare än dagens nio månader samt att arbetsgivaren helt enkelt får plocka bort ett antal av dem som står högt upp på återanställningslistan. En fjärde variant som diskuterats är en kombination av inhyrning och visstidsanställning av dem med återanställningsrätt – tanken är att om inhyrningen ökar så ska visstidsanställningarna av tidigare uppsagda öka lika mycket.
Man diskuterar alltså att försvara återanställningsskyddet genom att urholka det kraftigt och enligt tidningen så är det tydligen dessutom mitt eget förbund, IF Metall som utvecklat flera kompromisser.
I stor utsträckning är det alltså IF Metall som för diskussionerna med arbetsgivarna, och det är IF Metall som försöker utveckla nya idéer. Enligt uppgifter till LO-Tidningen har förbundet varit med och utvecklat flera olika kompromissförslag.
Nu får det fan vara nog med läggmatcher! Först krisavtal, nu detta... jag bävar för vad detta kan leda till...


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Är Lars Vilks också CIA-agent?, salkavalka skriver MILITANT ARBETARKAMP NU OCH DÅ, Kaj Raving skriver Positivt om överklassbidraget, Hans Norebrink skriver Nödvändig sionism?, tusenpekpinnar skriver Revolution I: Slow-motion-revolution
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

24 mars 2010

Positivt om överklassbidraget

Debatten om överklassbidrag börjar kännas tämligen uttjatad men har ändå fört något positivt med sig. För visst har samma argument som användes när man lanserade bidraget luftats igen otaliga gånger från båda sidor, om än med viss variation. Och även om vissa inte tycker att man ska blanda in ideologin så är det just ideologi det handlar om i slutänden.

Just åsikten att man inte ska blanda in är för övrigt en åsikt som ofta presenteras av höger-företrädare när man vill bevara den rådande ordningen. Det är givetvis en ideologiskt grundad åsikt även det, precis som när det gäller åsikterna kring överklassbidraget. De ideologiska skiljelinjerna är de gamla vanliga med högern som tycker att städerskan ska subventionera en tjänst hon knappast har råd att köpa själv medan vänstern tycker att det borde vara överklassen kan betala städerskan vad hennes arbete faktiskt kostar om man nu inte vill städa själv och att pengarna i stället borde gå till de som behöver dem.

Men nog om detta, bidraget kommer ju att avskaffas när vi byter regering i höst och då har det ändå fört med sig det positiva att högern nu slutligen har kommit till insikt om, eller åtminstone visat, att staten faktiskt kan vara en aktiv aktör när det kommer till att föra en politik för att skapa arbetstillfällen. Att sen högerregeringen valt ett dyrt, ineffektivt och orättvist sätt att göra det på är en annan sak, men det ska vi ju som sagt rätta till om ett halvår.

Det är ändå trevligt med detta trendbrott från högern, eftersom vänstern i alla tider sagt detta men då ständigt avfärdats som oseriösa slösare av skattepengar och anklagats för att vilja göda den "ofantliga" sektorn. För nog finns det branscher som behöver växa med hjälp av skattepengar. Jag kan dock inte se att just städhjälp åt överklassen är en sådan bransch som nödvändigtvis måste växa. Däremot så behöver välfärdssektorn växa rejält eftersom behoven ökar med en allt äldre befolkning och allt fler sjukdomar och annat som numera kan botas. Särskilt med tanke på att regeringen själv har bedömt att 60 000 jobb ska försvinna i form av välfärdsjobb inom kommuner och landsting.

Det innebär att det kommer finnas 60 000 färre sjuksköterskor, lärare, vårdbiträden och andra välfärdsarbetare till följd av regeringens politik, trots att högern nu alltså är medveten om att man aktivt kan arbeta för att skapa jobb. I stället för att rädda och skapa arbetstillfällen inom välfärden så väljer högern alltså att subventionera städhjälp åt överklassen.

Slutsatsen kan givetvis inte bli annan än att regeringen medvetet och aktivt arbetar för att montera ner välfärden för att i stället gynna överklassen. Man bedriver gammal klassisk högerpolitik med andra ord.


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – MÖJ och VSBJ, Hans Norebrink skriver Nödvändig sionism?, tusenpekpinnar skriver Revolution I: Slow-motion-revolution, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Debatten om arbetarlitteratur, theo skriver Till eder hushållsnära tjänst!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

23 mars 2010

Den svenska järnvägen bör klara en svensk vinter

Har tågen krånglat i vinter? Har du liksom jag drabbats av förseningar och inställda tåg? Kommit fram försent eller inte alls? Kanske har du blivit sittande på en halv-öde station någonstans när ett tågbyte inte fungerat? Man säger att det beror på den hårda vintern men i själva verket är det en ovilja att satsa på upprustning och underhåll av järnvägsnätet kombinerat med privatiseringar, avregleringar och höga kortsiktiga vinstkrav med exempelvis ett kraftigt minskat antal ploglok som följd, som är orsaken. Det är detta du har drabbats av, inget annat.

Det svenska järnvägsnätet är ett av Europas mest avreglerade och privatiseringarna har lett till en stor mängd underentreprenörer där ingen tar ett samlat ansvar och där vittnesmålen om olika bolag som inte kommunicerar med varandra är många. Kostnaderna för underhållet har också ökat kraftigt när en massa entreprenörer måste täcka sina kostnader - och givetvis göra vinst också. Priset för avregleringarna får resenärerna betala i form av förseningar och högre biljettpriser.

Ytterligare en av orsakerna till alla förseningar är att det saknas spår att köra tillräckligt mycket tåg på. När spårkapaciteten är mättad så innebär minsta störning att det lätt blir kaos i trafiken, vilket vi sett många prov på i vinter. Kaoset förvärras dessutom av en ovilja att satsa på underhåll av den järnväg som redan är byggd. Kostnaderna för denna försummelse, för enskilda resenärer som drabbas av förseningar, för företag som inte får sina varor i tid och för samhället i stort kan knappast överskattas.

Vänsterpartiet vill sätta stopp för dessa vansinniga privatiseringar och avregleringar. Vi vill råda bot på kaoset genom massiva satsningar på nya järnvägar och kraftigt höjda anslag till banunderhåll. Vi vill stödja den lokala spårtrafiken genom att bygga nya banor och rusta upp lågtrafikerade banor så att de kan användas i stället för att läggas ner. Vi vill också avskaffa statens avkastningskrav på SJ och sänka lönsamhetsmålet så att pengarna man får in kan gå till att förbättra tillgänglighet och service i stället.

De satsningar som vi vill genomföra skapar tusentals nya arbetstillfällen direkt och för med sig att ytterligare tusentals arbetstillfällen skapas i andra led. Satsningarna vi vill genomföra är nödvändiga för att återställa det skadade förtroendet för den spårburna trafiken som ett verkligt alternativ igen och nödvändiga ifall man tar klimatfrågan det minsta på allvar. Den svenska järnvägen bör klara av en svensk vinter.

Slutligen, men inte minst viktigt, är dessa satsningar nödvändiga för att Sverige, och Kalmar län, ska stå starkare rustat att möta framtiden.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat Kalmar län


Media: Barometern,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Inget hot mot SDN-möte, Bo Myre skriver Reykjavík 9 – livstid för “attack” på parlamentet?, loaderrorready skriver Kapitalets käftar, Hans Norebrink skriver Ly(s)ande nytänk!, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Jan Björklund saknar kunskap, Redaktionen skriver SD-ordförande sa sig vara journalist från KB
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

21 mars 2010

Äldretema hos Stockholmsvänstern

Stockholmsvänstern hade i fredags äldretema under rubriken Dagens Äldrepolitik med flera texter med förslag på hur man vill att äldrevården i Stockholm ska se ut. Det är läsvärt även för den som inte bor i Stockholm. Inte minst viktigt tycker jag det är att man även som äldre och ofta beroende av andra för sitt välbefinnande ska ha den självklara rätten att ställa krav och själv kunna påverka sin vardag.

Individens valfrihet och möjlighet att styra över sin egen vardag en grundläggande rättighet. Det är inte något som förändras bara för att man blir äldre och får hjälp av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, snarare tvärtom. Eftersom de äldre inte bara är hjälptagare utan som medborgare även ägare så ska de givetvis också ha rätt att styra över verksamheten.

Därför är det bra att vi visar på alternativ för att införa verklig valfrihet för de äldre så att de får makt att styra över sin vardag. Detta till skillnad mot borgarnas fejkade valfrihet där man vill degradera de äldre från ägarskapet och göra dem till kunder i stället. Denna ”valfrihet” vill man inte skapa för de äldres skull utan i äkta kapitalistisk anda så vill man skapa ytterliga en marknad för riskkapitalisterna att tjäna grova pengar på.

Verklig valfrihet handlar inte om att få välja vilken kapitalist som ska få profitera på din utsatta situation, utan om att få makt att faktiskt få styra över sin vardag.


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Löjligt att Expressenreportrar fått grävpris, Redaktionen skriver ”Främlingsfientliga partier måste få svar på tal”
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
 Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

17 mars 2010

Varför är det så viktigt att skapa en ny kvinnodominerad låglönemarknad Åkesson?

Debatten med Anders Åkesson (c) fortsätter.

Anders Åkesson (c) fortsätter att ihärdigt försvara att man lägger stora skattepengar på ett bidrag riktat till de allra rikaste i stället för att lyssna på den mycket stora majoritet av svenska folket som enligt en färsk undersökning hellre vill satsa skattepengar på fler anställda inom vård, skola och omsorg än på avdrag för hushållsnära tjänster. Varför inte ta till dig det Åkesson?

Rutavdraget används mest av de rika. Något annat mönster syns inte, hur man än försöker trixa med statistiken. Flest miljonärer hittar man i Danderyd och det är också där de allra flitigaste användarna finns. Precis som i Danderyd så är den flitigaste användaren även i Kalmar län inte helt oväntat den som tjänar över en miljon om året. Låginkomsttagare subventionerar alltså de rikas städhjälp och Vimmerbybor får betala för att Danderydsborna ska slippa städa själva.

Låt mig ändå göra klart att jag har ingenting emot att överklassen köper städhjälp – om man är beredd att betala vad det kostar. Men uppenbarligen tycker man inte att städarens arbete är värt att betala fullt pris för. Det jag vänder mig emot är att regeringen då går in och skapar en skattefinansierad marknad åt dem genom ett permanent bidrag (inte ett tillfälligt som ROT-avdraget).

Vilken bransch som än subventionerades med så stora summor skulle givetvis växa. Det jag undrar är varför Åkesson tycker att det är så viktigt att skapa just en ny kvinnodominerad låglönemarknad, präglad av otrygga anställningar och deltidstjänster som det ofta inte går att leva på, samtidigt som 60 000 arbeten beräknas försvinna inom välfärden som en följd av regeringens politik.

Bilden av alla de arbetstillfällen som detta kostsamma bidrag påstås ha skapat blir också alltmer ifrågasatt. Nationalekonomen Roland Spånt har räknat ut att antalet nya arbetstillfällen som skapats genom detta bidrag bara är en bråkdel av de som branschen själv påstår, och det till enorma kostnader för varje arbetstillfälle!

Jag vill inte se en utveckling där stora skattepengar subventionerar en välbeställd minoritets hemmastädning. Jag vill hellre satsa på en välfärd som kommer alla till del, där skattepengar investeras i gemensamma välfärdstjänster som skola, barnomsorg och äldreomsorg. Jag vill helt enkelt bygga Världens Bästa Välfärd!

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat Kalmar län
Från Konfliktportalen.se: L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Ännu en propagandamegafon från högern, Anders_S skriver Överreaktion från Erdogan, komakino skriver Fackklubb 717 online, Johan Frick skriver Onsdag förmiddag, tusenpekpinnar skriver Arenadebatt och queer antikapitalism, jesper skriver En film om Fackklubb 717
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.


Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

09 mars 2010

Anders Åkesson (c) argumenterar för städhjälp åt Lidingö-direktörer

Anders Åkesson (c), liksom en rad andra borgerliga företrädare, har den senaste tiden argumenterat för att det är viktigare att direktören med villa på Lidingö får subventionerad städhjälp än att vi kan anställa fler undersköterskor inom omsorgen i Vimmerby för att ta hand om våra gamla och sjuka.

För det är precis så det ser ut. Enligt SCB är det nämligen, knappast oväntat, framförallt höginkomsttagare och boende i kommuner som Lidingö som har utnyttjat överklassbidraget medan de med lägre inkomst kan räknas i promille. Samtidigt så utarmas vår gemensamma välfärd och personal sägs upp, trots att personalbehoven snarast ökar. Vill vi verkligen använda våra skattepengar på det sättet?

För istället kunde dessa mångmiljonbelopp som nu går till att subventionera en städerska åt Lidingö-direktören använts för att anställa nya välfärdsarbetare och utveckla välfärden. Det kunde innebära fler undersköterskor i Vimmerby, fler förskolelärare i Oskarshamn och bättre mat till de äldre i Borgholm. Framför allt skulle det innebära att pengarna gick till de som behöver det i stället för till dem som redan har ett överflöd.

Därför säger Vänsterpartiet nej till högerns överklassbidrag. Vi vill satsa på en välfärd som kan komma alla till del - efter behov och inte efter plånbokens storlek. Vi vill satsa på en välfärd där den enskildes inflytande över innehållet i hemservice, i vårdens planering och så vidare ökar. Men också de anställdas löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det ska märkas!

Vänsterpartiet vill inte subventionera städhjälp åt Lidingö-direktörer, däremot vill vi bygga Världens Bästa Välfärd!

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat


Media: AB1, AB2, SEKO
Bloggat: Rödgrön, Ett hjärta RÖTT, Jöran Fagerlund, Alliansfritt,
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

07 mars 2010

Regeringen överdriver antalet nya RUT-jobb med 1300%!

I medierna upprepas till leda att avdraget för hushållstjänster gett 11000 jobb. Detta saknar helt grund och bristen på faktakontroll är en skamfläck, men en fjäder i hatten för dem som är upphovet till lurendrejeriet.
Debatten om RUT går vidare och det är ord och inga visor som kommer från nationalekonomen Roland Spånt när han i en artikel i SvD sågar uppgifterna om att 11.000 nya jobb skulle ha skapats genom överklassbidraget. Uppgiften har spridits den senaste tiden, inte minst så sprider moderaterna siffran i sin nya RUT-kampanj.

Siffran har hittills helt oreflekterat och oemotsagt (med undantag) spridits flitigt av olika media. Nu när siffran då granskas genom att Spånt räknar baklänges utifrån de avdrag som faktiskt gjorts, så visar det sig att den tycks kraftigt överdriven, kanske med så mycket som 1300%! De 11.000 jobb som man påstår har skapats motsvaras enligt Spån i själva verkat av inte mer än 900 jobb - och det till en kostnad av 800.000 per nytt jobb.

Det är ju inte första gången som regeringsföreträdare slänger sig med siffror som visar sig vara helt tagna ur luften. Men den stora frågan är fortfarande: Varför tycker högern att det är så viktigt att subventionera just städhjälp åt överklassen?
Vilken sektor som än subventioneras kommer givetvis att växa och det är ju ingen naturlag att det är just städhjälp som ska subventioneras. Man hade lika gärna kunnat satsa på att skapa fler arbetstillfällen inom välfärden, med fler undersköterskor som hjälper de gamla och sjuka eller förskollelärare som tar hand om våra barn.

Men man satsar alltså inte på välfärden. Tvärtom så bekostas städhjälpen åt överklassen genom neddragningar i välfärden. Det handlar alltså om traditionell högerpolitik där överklassen gynnas ytterligare en gång på bekostnad av arbetarklassen eftersom det är arbetarklassen som främst tjänar på en väl utvecklad välfärd.

Överklassavdraget ökar helt enkelt klyftorna i samhället.


Bloggat: Alliansfritt, Storstad, Peter Andersson, Jöran FagerlundEtt hjärta RÖTT, Badlands Hyena,

Missa inte bloggstafetten som uppmärksammar 100 år av kvinnokamp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

06 mars 2010

En läxa för ett bortskämt patrask

Under 1900-talet ansåg borgarna att proletärerna började få det för bra och att de blev bortskämda med lyx och flärd. Men att högern kom till makten i kombination med krisen i slutet av 2000-talets första årtionde hjälpte till att få patrasket på bättre tankar igen. I slutet av högerns mandatperiod 2006-2010 uttryckte sig statsminister Fredrik Reinfeldt (m) så här* apropå krisen:

”På detta sätt framtvingades en ansträngd arbetsflit inom många hushåll, där lättja och liknöjdhet tidigare rått. Den ekonomiska krisen blev en nyttig läxa för framtiden. Det är också allmänt erkänt att de med bekymmer och klagan genomlidna krisen haft det goda med sig, att den lösa befolkningen har lärt sig behovet av arbete och sparsamhet.”*Det skulle kunna vara Reinfeldt som uttryckt detta men inlägget kan möjligen vara en travesti på en text som finns på stationen i Alvesta och beröra något som landshövding Knut Erik Skjöldebrand uttryckt i samband med nödåren 1868-1869. Svaret hittas i Alvesta.

Från Konfliktportalen.se: loaderrorready skriver Ännu ett nazistiskt vansinnesdåd, Anders_S skriver Den borgerliga avmoderniseringen, tusenpekpinnar skriver Kapitalet är produktivitetens våldsamma tak, Hans Norebrink skriver Nationen före Stalin, Johan Frick skriver Blanda inte in barnen!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

01 mars 2010

Naturligtvis skiljer sig V:s och M:s skattepolitik från varandra

Moderaterna Jan Enarsson och Jan R Andersson försöker återigen få det till att deras politik främst gynnar medel- och låginkomsttagare medan Vänsterpartiets politik skulle innebära att vårdbiträdet i Nybro med flera skulle förlorade en månadslön. Ett kreativt utnyttjande av retoriken skulle man kunna kalla det, eftersom sanningen är den, att de allra flesta vinner på Vänsterpartiets politik. Och de största vinnarna blir dessutom kvinnor, pensionärer och glesbygdsbor!

Det här visar en rapport som Riksdagens utredningstjänst (RUT) har gjort, det är alltså inget som Vänsterpartiet hittat på självt. Förutom att de allra flesta tjänar på vår politik direkt så innebär den samtidigt att vi säkrar välfärden och skapar en rejäl sysselsättningspolitik med många nya jobb i välfärden och i byggbranschen.

Vi vill bygga världens bästa välfärd där det finns fler lärare och undersköterskor i Nybro för att ta hand om våra barn och gamla i stället för att de ska gå arbetslösa som i moderaternas Sverige. Dessa satsningar vill vi finansiera genom skatt efter bärkraft där alltså hela 60% av Sveriges befolkning tjänar på vår politik, även om vi behöver höja skatten för att klara det. Då får vi dessutom många nya jobb och inte minst en välfärd värd namnet – för alla – på köpet.

Vi vill också skapa ett rättvist socialförsäkringssystem med en a-kassa och sjukförsäkring värd namnet, så att man slipper se sin tillvaro rämna för att man blir arbetslös eller sjuk. Till skillnad från Jan Enarsson (M) och Jan R Andersson (M) så tror jag nämligen inte att kassörskan från Målerås som är sjukskriven med utslitna axlar eller glasarbetaren från Orrefors som är arbetslös, går hemma för att de är lata och arbetsskygga utan för att de inte har något val.

Naturligtvis skiljer sig V:s och M:s skattepolitik från varandra. Vår fördelningspolitik står i direkt motsats till den som Enarsson och Andersson förespråkar. Det innebär att de som vinner på en moderat politik; direktören med stor villa på Lidingö, börsmäklaren med fet månadslön och lägenhet i Stockholms innerstad och Östermalmstanten med en stor förmögenhet blir de stora förlorarna med Vänsterpartiets politik samtidigt som undersköterskor, pensionärer och Alsterbrobor blir de största vinnarna.

Att gynna undersköterskor, pensionärer och Alsterbrobor framför direktörer, börsmäklare och rika Östermalmstanter tycker Enarsson och Andersson är en orättvis politik. Jag håller inte med!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Detta är ett svar på en insändare som finns även här och här, fast då delvis under andra namn. Tidigare replikskifte här.


Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Nytt avslöjande: Sjuka behöver faktiskt vård

Innan sjukskrivna slussas över till arbetsförmedlingen så bör de vara medicinsk färdigbehandlade och ha fått anpassad rehabilitering för att klara av arbetslivet. Den för de flesta självklara slutsatsen har fackförbundet ST kommit fram till i en ny rapport om sjukförsäkringens konsekvenser efter regeringens försämringar. Men man konstaterar också att regeringens politik helt bygger på motsatsen där de utförsäkrade flyttas från medicinsk behandling och rehabilitering till arbetsförmedlingen i stället.

När högerregeringen genomdrev den nya utförsäkringskedjan i sjukförsäkringen så utgick man uppenbarligen från sin grundläggande syn på de sjukskrivna; att majoriteten av dem bara är simulerande latmaskar som behöver en spark i häcken för att ta tag i sina liv.

Följaktligen så har man då också utgått ifrån att de allra flesta utav dessa lata simulanter snarast skulle börja arbeta igen efter att de vid årsskiftet fick denna vällovliga spark i form av att regeringen förbjöd en mängd sjukskrivna att vara sjuka längre.

Nu kommer dock fackförbundet ST med, för regeringen, chockerande nytt avslöjande i dagens DN när man nämligen slår fast att vad de sjuka behöver är faktiskt vård - inte att kastas ut på en arbetsmarknad utan rimliga möjligheter till stöd och hjälp.
Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka. Det är den verklighet som försäkringskassehandläggare och arbetsförmedlare ställs inför i mötet med sina klienter. Den verkligheten är helt annorlunda än den bild som regeringen utgått ifrån.
Eftersom regeringen felbedömt behoven, så följer också att de åtgärder som valts har fel inriktning. 57 procent i undersökningen anser inte att de insatser som i dag erbjuds långtidssjukskrivna är väl anpassade till behoven. Anledningen är att de utförsäkrade behöver betydligt tyngre insatser än vad regeringen bedömt.
76 procent anger att de som nu utförsäkras bör erbjudas mer av medicinsk rehabilitering och vård. 69 procent uppger att det behövs mer av arbetslivsinriktad rehabilitering än i dag. 58 procent anser att det behövs större möjligheter till subventionerade anställningar. Däremot efterlyser betydligt färre stöd för jobbsökande som till exempel matchning, coachning och CV-granskning.
Dessutom bekräftar man de tidigare uppgifterna om att Sven Otto Littorins löfte om att de flesta utförsäkrade skulle få en högre ersättning när de gick över till arbetsförmedlingen helt enkelt inte är sant utan att de flesta av de utförsäkrade får sänkt ersättning. Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST:
– Ska det straffa sig att jobba, eftersom ersättningen sänks för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program, tvärtemot Sven-Otto Littorins utfästelser om motsatsen nyligen.
Man tar även upp en rad andra punkter i rapporten. Som att minskade resurser tillsammans med ett otydligt regelverk som inte är anpassat efter de faktiska behoven gör att de flesta tror att man inte kommer att klara av sitt uppdrag.

Sammantaget ger rapporten en bild av att regeringens försämringar har lett till vad som utan överdrift kan kallas för en humanistisk kollaps baserad på högerns ideologi. Det är en kollaps av en omfattning som jag tror att få skulle kunna föreställa sig och som jag tror att få svenskar vill veta av.


Bloggat: Peter Andersson, Alliansfritt, Emil Broberg, De tystas röst,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Väderkaos i Västeuropa, loaderrorready skriver Lindängen: Öppet brev till Region Skånes styrelse, Kaj Raving skriver Världens Bästa Välfärd, vsfstockholm skriver ”Natten mot den 3 mars 1940″, Albert Svensson skriver Västra Hisingen, andread0ria skriver Ohly – en superhjälte?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...