28 februari 2010

Världens Bästa Välfärd

Den sittande högerregeringen håller på att utarma vår gemensamma välfärd. Vår gemensamma egendom reas ut, lärare förlorar jobbet trots att de så väl behövs och man sparkar på de som haft otur här i livet.

Som väl är så finns det ett alternativ som försvarar vår gemensamma välfärd - Vänsterpartiet. Vi vill nämligen bygga Världens Bästa Välfärd!

Vi vill bygga världens bästa välfärd, fri från riskkapitalister och fri från kortsiktiga vinstintressen. En välfärd som finns till för alla människor oavsett storleken på plånboken.

Vi vill bygga världens bästa välfärd, utan hetsjakt på sjuka och arbetslösa och med ett socialförsäkringssystem som är värdigt ett humanistiskt samhälle

En politik för välfärd innebär också en politik för arbetstillfällen. Det är arbetstillfällen inom offentlig sektor som säkrar välfärden. Men även inom den privata sektorn måste arbetstillfällen skapas för att bygga världens bästa välfärd.

Nu börjar det bli dags att utvärdera högerregeringens insatser för att skapa jobb. Det har blivit alltmer uppenbart att jobben som skulle skapas genom skattesänkningarna har uteblivit helt och i stället står var tionde människa i arbetsför ålder utan ett arbete att gå till.

Faktum är att svensk arbetsmarknadspolitik har havererat helt under högerstyret och orsaken är högerregeringens så kallade "jobbpolitik", där man har valt att stillasittande dränera statskassan på miljard efter miljard genom skattesänkningar främst till överklassen i stället för att genomföra offensiva, och nödvändiga, satsningar som hade skapat arbetstillfällen och säkrat välfärden.

Men högerregeringen väljer att fortsätta gynna de rika i stället för att hindra att människor tvingas ut i sysslolöshet, helt i onödan.

Vår politik ser inte helt oväntat helt annorlunda ut. Vi vill genomföra dessa nödvändiga satsningar för att möta framtiden och för att kunna bygga världens bästa välfärd.

För att värna välfärden måste vi stödja kommunerna! Inom offentlig sektor behövs det tusentals förskolelärare, undersköterskor, lärare osv osv. Trots att behoven snarast ökar och kommunerna egentligen skulle behöva anställa fler, så tvingas kommunerna att säga upp personal. På grund av högerregeringens vansinniga politik

För att värna välfärden måste vi också investera i infrastrukturen. Där finns stora behov av investeringar med många potentiella arbetstillfällen. Inte minst har det blivit tydligt med de senaste dagarnas kaos i tågtrafiken.

För att värna välfärden måste vi dessutom genomföra en rad klimatsatsningar, exempelvis på alternativa energikällor, men även genom ett utökat ROT-avdrag så att även flerfamiljshus kan renoveras och miljöanpassas.

Områdena där offensiva satsningar skulle behöva göras och där arbetstillfällen skulle kunna skapas för att värna välfärden kan utan problem göras mycket längre.

För att göra dessa satsningar så krävs det att vi höjer skatterna. Men till skillnad från högerregeringen så anser vi att det är de som har det bäst som ska bidra mest till vår gemensamma välfärd.

Därför vill vi höja skatten för de rikaste medan den sänks för de som har det allra sämst ställt. Det innebär att trots de skatthöjningar vi vill genomföra så får sex av tio svenskar högre nettoinkomster med vår politik än med högerregeringens.

Vi vill se ett rättvisare, jämlikare och mer solidariskt samhälle. Ett välfärdssamhälle där plånboken inte avgör om du har råd att söka sjukhusvård för dina barn eller inte. Ett välfärdssamhälle där man har rätt till ett arbete, men där man även har rätt att vara sjuk eller arbetslös utan att bli sparkad på.

En politik för välfärd innebär också en politik för arbetstillfällen. Därför står Sverige starkare rustat att möta framtiden med vår politik och vi kan dessutom bygga Världens Bästa Välfärd.


Bloggat: Stockholmsvänstern, Svensson,
Från Konfliktportalen.se: vsfstockholm skriver ”Natten mot den 3 mars 1940″, Albert Svensson skriver Västra Hisingen, loaderrorready skriver Curling: Som sport borde vara, andread0ria skriver Ohly – en superhjälte?, Röda Linjen skriver Från Fittja till Kreuzberg, Johan Frick skriver I min ungdom utkämpade jag många hårda strider
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

22 februari 2010

Därför har vi tågkaos

Tågkaoset har lett till att mängder av människor har den senaste tiden drabbats av tågförseningar. Det skapar irritation och stress över att inte vara säker på att komma i tid till jobbet eller studierna, för att inte tala om de stackare som har suttit fast på tåg i timmar.

Men varför är det så här då? Svaret är enkelt: det är borgarna som sitter i regeringen och inte Vänsterpartiet. SJ:s vd Jan Forsberg förklarar varför: Järnvägsnätet inte har underhållits eller byggts ut som det borde och blir därför lätt överbelastat.
– Vi har påpekat detta för regeringen under lång tid, att spåren är överlastade och behöver byggas ut. Sverige är också näst sämst i Europa på att satsa på löpande underhåll av spåren. Vi har inte byggt ut i den takt som trafiken ökat.
– Hela systemet är underdimensionerat.
Eftersom järnvägsnätet är fullt utnyttjat så finns helt enkelt inga marginaler för några större störningar, men det har alltså regeringen vägrat lyssna på. Hade Vänsterpartiet haft mer att säga till om så hade situationen sett helt annorlunda ut, eftersom vi, till skillnad från regeringen, vill satsa på att göra järnvägsnätet tillförlitligt igen.
Ett skäl till dessa förseningar alltså är bristande underhåll av den järnväg som redan är byggd. Vi vill i ett första skede minska tågförseningarna med 50 procent och föreslår därför kraftig höjda anslag till ett förbättrat banunderhåll.

Den andra orsaken då att det saknas spår att köra tillräckligt mycket tåg på. På trafikspråk säger man att det råder ”kapacitetsbrist”. Vänsterpartiet har därför i vårt infrastrukturförslag föreslagit massiva satsningar på nya järnvägar. Inget annat parti når vår ambitionsnivå.

För att förbättra tågtrafiken och minska tågförseningarna vill Vänsterpartiet därför:
- Bygga nya spår eller rusta upp gamla motsvarande ca 16 miljarder kr/år, dvs 80 % högre investeringsnivå än idag
- Stödja den lokal spårtrafiken genom att bygga nya banor och bidra till inköp av lokala spårfordon
- Rusta upp de lågtrafikerande banorna så att det är möjligt att använda dem
- Minska tågförseningarna med 50 % genom att höja anslaget till banunderhåll till 7,6 miljarder kr/år, vilket är drygt 2 miljarder mer än idag
- Avskaffa statens avkastningskrav på SJ och sänka SJ:s lönsamhetsmål till 5 %.Bloggat: Svensson, Alliansfritt, Jöran Fagerlund, Ekonomikommentarer, Björnbrum, Motvallsbloggen

Media: DN1, DN2, AB1, AB2, AB3, AB4Nyhetskanalen,

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Pudelns kärna - undersköterskan vinnare med Vänsterpartiets politik

Slutreplik till moderaterna Malin Petersson och Jan R Andersson (har inte publicerats i Barometern).

Intressant att ni exemplifierade med undersköterskor i Kalmar, vårdbiträden i Nybro och barnskötare i Färjestaden med tanke på att just offentliganställda kvinnor i glesbygden tillhör de som tjänar allra mest varje månad på Vänsterpartiets politik, jämfört med moderaternas politik. Detta enligt den oberoende utredningstjänsten RUT.

Det känns också bra att ni till slut tog bladet från munnen och kom fram till pudelns kärna där skillnaderna mellan de politiska alternativen blir tydlig. Till skillnad från Malin Petersson (M) och Jan R Andersson (M) så tror jag nämligen inte att undersköterskan i Kalmar som har slitit ut sin rygg i arbetet och barnskötaren i Färjestaden som blev uppsagd när kommunen tvingades spara, går hemma för att de är lata och arbetsskygga utan för att de inte har något val.

Därför vill vi också skapa ett rättvist socialförsäkringssystem med en a-kassa och sjukförsäkring värd namnet, så att man slipper se sin tillvaro rämna för att man blir arbetslös eller sjuk, i stället för att ytterligare straffa den som redan råkat illa ut.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro


Media: Vimmerby tidning1, 2Barometern

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

19 februari 2010

Steg i rätt riktning för (S)

Det är skönt att se att sossarna tar några rejäla kliv i rätt riktning mot en bättre flykting- och integrationspolitik, särskilt med tanke på att det inte är så många år sedan som sosseministrar under regeringen Persson stod på barrikaderna och spred fabricerade uppgifter för att få stöd för att utvisa apatiska flyktingbarn.

Var sossarna stått har ofta varit otydligt och ambivalent när man försökt behålla sin gamla solidaritetsretorik samtidigt som man inte velat missa "hårdare tag-tåget" av rädsla för att tappa väljare till SD, FP och de andra borgarna. Därför känns det bra att läsa på DN debatt om att de nu har ändrat kurs och bland annat vill göra det till ett gemensamt solidariskt ansvar för kommunerna att ta ansvar för nyanlända flyktingar genom en "lex Vellinge" och ekonomisk kompensation för de kommuner som tar ett större ansvar än andra.
Vissa kommuner har dessutom under många år tagit ett orimligt stort ansvar för asylsökande, medan andra inte tagit något ansvar alls. Detta blev extra tydligt när ledningen för en av Sveriges rikaste kommuner, Vellinge, med tvivelaktig retorik och misstänkliggöranden försökte stoppa en grupp ensamkommande flyktingbarn. Sammanbrottet i Vellinge blottlägger en utmaning för flyktingmottagandet.
Man vill även förbättra och bredda mottagandet för nyanlända genom bland annat ett "individuellt språklyft" inom SFI:n. Man menar också att skolan måste bli bättre på att "validera nyanlända elevers olika individuella kunskapsnivå tidigt i utbildningen" och ta till vara på de kunskaper som finns. Det kan vara viktiga steg för att stoppa slöseriet med de kunskaper och resurser som finns hos flyktingar och invandrare men som vi ofta inte utnyttjar idag.

Vänsterpartiets integrationspolitiska talesman, Kalle Larsson, välkomnar även han förslaget.
- Integrationspolitiken och flyktingmottagandet måste förändras. Flera av de förslag Socialdemokraterna idag presenterar visar på en välkommen kursändring. Det gäller bland annat alla kommuners skyldighet att kunna ta emot asylsökande och flyktingar, att anhöriga skall omfattas av introduktionsinsatser och skolans betydelse.
Kanske kan man se artikeln som att sossarna nu markerar mot smygrasism och sätter ner foten mot främlingsfientligheten. Att man väljer en ny riktning i stället för att av rädsla för att tappa väljare till SD och med risken för ökad främlingsfientlighet som motiv, steg för steg (eller som med apatiska-dabatten, med stora kliv) anpassat sin politik deras främlingsfientliga agenda. Jag hoppas det.

Men även om det är ett stort kliv bort från den skamliga debatten om de apatiska flyktingbarnen så återstår det mycket för sossarna att bevisa innan man framstår som ett humanistiskt parti i mina ögon igen.

Påpekande: Det här inlägget tar upp min syn på socialdemokraternas officiella politik och inte hur enskilda sossar har agerat. Jag är fullt medveten om att många sossar, antagligen en majoritet, har förespråkat en helt annan linje än den som bedrivits av ledningen, inte minst när det gäller de apatiska flyktingbarnen, och att många också är radikala motståndare mot främlingsfientlighet i alla dess former.

Dagens Konflikt tar upp en viktig fråga som inte berördes i sossarnas artikel: papperslösas rätt till vård.


Bloggat: Vi i Sverige,
Media: AB, Ex, SvD,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Fifflet i moderaterna, loaderrorready skriver Nytt på nätet och på gång i Lund, Redaktionen skriver Sverigedemokrat jämställer muslimer med nazister – polisanmäls, Bo Myre skriver Rozbrat – the final strike (eng / sve), andread0ria skriver Halv seger för sopåkarna
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

18 februari 2010

Nya sparkar mot de utförsäkrade

När utsorteringskedjan slog till med full kraft vid årsskiftet och regeringen kommenderade tusentals sjuka att bli friska över natten, drog in deras sjukersättning och sparkade ut dem i arbetslöshet, så lovade Sven Otto Littorin att de flesta ändå skulle "få lite mer i plånboken" som arbetslös än som sjukskriven. Kanske var det något han hittade på som en uppmuntran för alla dem som skulle se sin redan utsatta livssituation raseras totalt, eller också var det ytterligare något som moderata spinndoktorer hittat på att försöka lägga locket på debatten. Eller så var han helt enkelt totalt okunnig:
– Majoriteten av de som nu lämnar sjukförsäkringen och går över och får den här introduktionen på Arbetsförmedlingen. De kommer faktiskt att få lite mer i plånboken än man hade när man var sjukskriven.
Oavsett vilket så var det helt enkelt inte sant. Nu visar det sig nämligen att det i själva verket blev precis tvärtom mot vad han lovade och de allra flesta har fått en lägre ersättning än innan.73 procent av de 11 500 som utförsäkrats och flyttat över till arbetsförmedlingen, över 8 300 personer, fick lägre ersättning i januari, än de fick som sjukskrivna.

Nya sparkar på de som redan ligger ner med andra ord, men moderaterna, de fortsätter väl göra vågen.Bloggat: Peter Andersson, Röda Berget,
Media: SR, DN, SvD, AB1, AB2,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Israel bakom mord på Hamas-ledare?, Bo Myre skriver 7 – 13/3, Sthlm: Frihetliga feministfestivalen, kvinnopolitisktforum skriver What a way to make a living, loaderrorready skriver Humor från en sovande man, andread0ria skriver Granska polisen!, Johan Frick skriver Mytomaner, besvärliga men roliga
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

16 februari 2010

Vänsterpartistisk närvaro ger moderat desperation

Media blev portade när de båda vänsterpartistiska riksdagsledamöterna LiseLotte Olsson och Torbjörn Björlund skulle träffa arbetsförmedlingens personal i Emmaboda. När riksdagsmannen Jan R Andersson (M) besökte Arbetsförmedlingen där för bara någon månad sedan så var media dock mer än välkomna. Och bara några timmar innan det öppna mötet "Stoppa hetsjakten på sjuka och arbetslösa" som Vänsterpartiet i Emmaboda anordnade i går skickade Eva Bengtson Skogsberg (M) ett mejl från riksdagen till media. Som Östrans reporter uttrycker det.
Vänsterpartiets öppna möte i Emmaboda "Stoppa hetsjakten på sjuka och arbetslösa" blev politiskt mycket känslig.
Att sjukförsäkringsfrågan gnager och skaver hos regeringsföreträdarna har varit tydligt - och förståeligt. Inte minst hos moderaterna har man kunnat se tecken på ren desperation genom bland annat Gunnar Axéns och partikamraten Helena Rivières bottennapp då de gick till angrepp mot en av de drabbade.

Nu har dock den moderata desperationen fått ytterligare ett ansikte i riksdagsledamoten Eva Bengtsson Skogsberg, boende i Nybro men nyinflyttad från Emmaboda. Bara ett par timmar innan ett besök i Emmaboda av de båda vänsterpartistiska riksdagsledamöterna så fick hon alltså tydligen stora skälvan och kände sig tvungen att förekomma det hela genom följande mejl. Det var ett förfarande som Östran-reportern förklarade att hon trots 30 års erfarenhet aldrig upplevt tidigare.
Från: Eva Bengtson Skogsberg < eva.bengtson.skogsberg@riksdagen.se >
Datum: måndag 15 feb 2010 15.57.18 GMT+01:00
Till: undisclosed-recipients:;
Ämne: en nyanserad bild av sjukskrivningarna


Hej
Vänsterns riksdagsföreträdare besöker med jämna mellanrum Emmaboda.
Syftet är givetvis att sätta en negativ bild av regeringens sjukförsäkringsreform.
Det är viktigt att denna svartmålning inte får stå oemotsagt.
Jag har tyvärr inte tid att gå på Vänsterns öppna möte i Folkets Hus i kväll men ha skrivit ner några punkter för att få en mer nyanserad debatt. Det förekommer ingen hetsjakt på sjukskrivna. De svårt sjuka bedöms inte hårdare än förut, tvärtom. Vänstern missade väl Rapportsinslaget där detta tydligt framgick. Det är snarare så att oppositionen skrämmer upp och oroar människor helt i onödan.

Vad vänsterns företrädare inte kommer att nämna på mötet är:
Att Sverige under den förra regeringen befäste vår plats som nummer ett i ohälsoligan.
Att 140 människor om dagen förtidspensionerades under 10 år.
Att den vändning som sades komma under vänsterregeringen, var ett resultat av just det ökade talet förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar
Att människor som verkligen hade arbetsförmåga aldrig fick chansen
Att vi nu efter omläggningen av politiken kan se hur sjuktalen rasar.
Att antalet nu förtidspensionärer minskar kraftigt
Att vänstern vill införa en 58 års gräns som kommer att slå hårt mot människor med medfödda funktionshinder.
Att reformeringen av sjukförsäkringen inte är en helt ny ide. Redan hösten 2006 kom socialförsäkringsutredaren Anna Hedborg med förslag i den riktning som nu har genomförts.
Vi vet att många människor for illa över att bli behandlade som om att de inte hade någon som helst möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet.
Nu ges chansen att rehabiliteras på ett tidigt stadium, arbetspröva och ev återgå till arbete. Går inte detta blir det omprövad sjukskrivning.
De som tidigare förtidspensionerats får jobba ideellt eller arbetspröva utan risk att sjukersättning dras in. Man får tjäna upp till ett basbelopp innan ersättningen minskar och klarar man inte arbetet så har man kvar ersättning som tidigare.
Att beskrivningen ”tvingat människor till arbete” inte är något annat än att ge människor möjligheter till att utnyttja alla verktyg som finns, har tyvärr inte kommit fram i diskussionen.
Ring mig gärna om du har ytterligare frågor se uppgifter nedan
hälsningar
Eva


-----------------------------------
Eva Bengtson Skogsberg
Riksdagsledamot (m)
Ledamot i Civilutskottet
Förbundsordförande i Kalmar län
Bortsett från hur pinsam denna uppenbara desperation blir, så är de "argument" hon lyckas rada ett enda manifest över att moderaterna inte vill ta ansvar för sin egen politik utan fortsätter att skylla på att det är vänstern som skrämmer upp människor i onödan. 

Som synes så är de flesta "argumenten" dessutom av "det var minsann inte bättre på sossarnas tid" - typen och egentligen inte ens värda att kommentera. Att det mesta av det är rena påhitt har redan Björn Johnsson visat och samtidigt konstaterat att det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder.

Att de Rödgröna presenterat ett eget förslag på en helt ny sjukförsäkring nämner hon knappt alls och vad Bengtsson Skogsberg väljer att definitivt inte berätta om är regeringens egna bedrifter. Som att man
  • skapat en möjlighet för företag att lätt göra sig av med sjuka anställda
  • sänkt taket i sjukförsäkringen med hela 25%
  • genom förändrad beräkningsgrund sänkt ersättningsnivån till 77,5%
  • tagit bort semesterdagar för långtidssjuka
  • tvingat deltidssjukskrivna att säga upp sig och bli arbetslösa på heltid
  • utförsäkrat tusentals sjukskrivna och ställt 12.132 svenskar utan sjukersättning i februari
  • satt en maxgräns för hur länge man får vara sjuk i högerns Sverige osv osv
Med tanke på den sista punkten så är det inte så märkligt att regeringen har lyckats med att minska sjuktalen och antalet förtidspensionärer. Efter 364 dagar så räknas man ju helt enkelt inte som sjuk, oavsett om man har tillfrisknat eller inte även om högern tycks resonera som så att blir de sjuka bara fattiga nog så ser de nog till att bli friska.
Man har inte förändrat verkligheten men man har snyggat till siffrorna. Men, vänta här nu... var det inte just det man anklagade sossarna för att göra?

Genom utsorteringskedjan har alliansen lyckats snygga till siffrorna, och sänka skatterna för de rikaste inte att förglömma. Priset betalas av de tusentals som har haft oturen att bli sjuka i ett Sverige styrt av  Eva Bengtsson Skogsbergs regering. Men det vill hon inte att Vänsterpartiet ska tala om.

Men det kan jag lova att vi kommer att fortsätta med!Bloggat: Micke
Media: Barometern,
Läs mer om försämringarna i sjukförsäkringen och om de konsekvenser de fått på Kalla Sverige och Resursbloggen.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

15 februari 2010

Bra möte och ett gott skratt

Var ikväll på ett öppet möte i Folkets hus i Emmaboda. De båda vänsterpartistiska riksdagsledamötena LiseLotte Olsson och Torbjörn Björlund var på plats för att tala om främst sjukförsäkringen.

Trots att tekniken strulade så att vi inte kunde se filmen Det är inte okey så blev det bra samtal kring det sjuka system som regeringen har skapat för att straffa de som har oturen att bli sjuka i högerns kalla Sverige.

Dagens skratt stod ändå en moderat, Eva Bengtsson Skogsberg (M), numera boende i Nybro, för. Hon kände sig uppenbarligen så skraj för att vänsterpartisterna skulle komma till Emmaboda och säga negativa saker om regeringens försämringar av sjukförsäkringen att hon kände sig tvungen att i förväg skicka ut ett pressmeddelande till tidningarna där hon försöker förekomma genom att i vanligt moderat manér påpeka att allt minsann inte var perfekt på sossarnas tid.

Pinsamt värre! Det skriker verkligen desperation på hög nivå och det är ju trevligt att det är vänsterpartiet som är målet för desperationen, det visar att vi har gjort ett bra jobb i den här frågan. Ett blogginlägg utlovas när jag får tag i pressmeddelandet.
Från Konfliktportalen.se: vsfstockholm skriver Exklusivt: intervju med Stockholms bästa Flamman-försäljare, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Män som hatar kvinnor – i teater och film, Anders_S skriver Göteborg – europas coolaste stad?, loaderrorready skriver Veckans Varning
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

12 februari 2010

Dags att Stoppa kylan nu! i ett kallt Sverige

Idag startar LO en kampanj för att rikta ett sökarljus på konsekvenserna av regeringens politik. Fokus kommer att ligga på hur regeringen har försämrat i sjukförsäkringen och a-kassan och hur detta slår samtidigt som man ersätter riktigt arbetsmiljöarbete med smileys för att visa hur företag sköter arbetsmiljöarbetet.

Kampanjen som kallas Kalla Sverige utgår från hemsidan med samma namn där man bland annat kommer att presentera personliga berättelser om och av människor som har drabbats av regeringens systemskifte. Målsättningen med kampanjen är att informera alla medlemmar och andra för att på så sätt Stoppa kylan till valet 2010.

Bra jobbat LO.

Läs också: Få utförsäkrade återgår till arbete, Läxan vi kan lära av sjukförsäkringsdebatten, Om ett samhälle som sorterar ut, Ett kallare Sverige, Lästips och ett RÖTT hjärtaLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

11 februari 2010

Reinfeldts besked till arbetslösa ungdomar: Ni är lata!

I en artikel i dagens upplaga av Sydsvenskan kan man läsa om vad Fredrik Reinfeldt tydligen anser är orsaken till att Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland den högsta i Europa - ungdomar är helt enkelt för lata! Det är säkert ett besked som det rekordstora antalet förstagångsväljare uppskattar.
"- Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. Också i lågkonjunktur byter folk jobb.

- En viktig orsak till att många ungdomar inte får jobb är att de
inte söker jobb." 


Bloggat: Lindahl, Alliansfritt, s-buzz
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Världens bästa välfärd

Svar till moderaterna Malin Petersson och Jan R Andersson.

Kvinnor, pensionärer och glesbygdsbor är de största vinnarna med Vänsterpartiets politik, det visar en rapport som Riksdagens utredningstjänst (RUT) har gjort. Hela 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster än med regeringens politik samtidigt som vi säkrar välfärden och skapar en rejäl sysselsättningspolitik med många nya jobb i välfärden och i byggbranschen.

Vi vill bygga världens bästa välfärd där fler lärare i Mönsterås och undersköterskor i Borgholm finns för att ta hand om våra barn och gamla i stället för att de ska gå arbetslösa som i moderaternas Sverige. Vi vill också skapa ett rättvist socialförsäkringssystem med en a-kassa och sjukförsäkring värd namnet, så att industriarbetaren från Nybro slipper se sin tillvaro rämna för att han blir arbetslös eller sjuk.

Dessa satsningar vill vi finansiera genom skatt efter bärkraft där alltså hela 60% av Sveriges befolkning tjänar på vår politik, även om vi behöver höja skatten för att klara det. Naturligtvis skiljer sig V:s och M:s skattepolitik från varandra. Vår fördelningspolitik står i direkt motsats till den som Petersson och Andersson förespråkar. Det innebär att de allra flesta är vinnare med vår politik men att direktören från Lidingö får betala mer till vår gemensamma välfärd än vad läraren, undersköterskan och industriarbetaren gör.

Det kallar vi en rättvis politik.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet NybroFörhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

07 februari 2010

Spelar roll eller?

Klimathotet kan vara överdrivet skriver Aftonbladet idag. Jag hoppas verkligen de har rätt, annars är frågan om vi inte redan är rökta. Men vad spelar det för roll om klimathotet är överdrivet eller inte? Vi kan ju knappast göra annat än att utgå ifrån ett värsta-scenario i vilket fall, och se till att ställa om produktion, konsumtion osv utifrån det.

För vad är alternativen? Antingen utgår vi ifrån ett värsta-scenario, agerar utifrån det och hoppas att vi ändå har fel. Att det inte var så illa som vi var rädda för. Det skulle jag definitivt inte ha några problem att försvara gentemot min son.

Däremot skulle jag ha väldigt svårt att försvara att vi utgick ifrån att det inte var så farligt med hänvisning till någon form av samhällsnytta, om det sen visade sig att vi hade fel. Jag har definitivt ingen lust att säga att det fanns visserligen många forskare som varnade oss men vi valde att utgå ifrån att det ändå inte var så farligt.
Jag har definitivt ingen lust att säga att vi struntade i att ta det säkra före det osäkra när hans framtid låg på spelbordet.
Jag har definitivt ingen lust att säga att vi hade möjligheten att förhindra att den värld han ska leva i gick åt helvete men att vi struntade i att göra vad som krävdes.

Så det spelar ingen roll om klimathotet är överdrivet eller inte, vi måste agera som om det inte är det i vilket fall eftersom alternativet är alltför skrämmande.

Men med tanke på att vi idag inte ens är i närheten av en nödvändig omställning, så får vi i alla fall verkligen hoppas att forskarna har väldigt fel.Bloggat: Jinge, Leffe45

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Ta hem soldaterna NU!, Anders_S skriver Sverige ut ur Afghanistan!, zwitterjon skriver evasion – the path of maximum resistance, Josefin skriver Klass och sexualitet funkar bra ihop, loaderrorready skriver Hjälplärare för både unga och vuxna
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

06 februari 2010

Reinfeldt och sanningen - en följetong

Snart sagt varenda påstående som Reinfeldt kom med i partiledardebatten i Agena och som sedan  prövats mot fakta visar sig vara påhittade och tagna ur luften. Först var det 100.000 nya sysselsatta som blev 40.000 som också den siffran visade sig vara påhittad. Även Hägglund hade för övrigt svårt för det där med sanningen i debatten.

Nu visar det sig att inte heller Reinfeldts påstående om att Sverige klarat sig bäst i krisen håller för någon granskning. Det stämmer helt enkelt inte överens med verkligheten. Tvärtom så är Sverige ett av de länder som klarat sig allra sämst och efter extremt hårt drabbade Irland och Island tillhör Sverige de länder som har sjunkit mest i OECD:s välståndsrankning.

Tro fan att Reinfeldt inte får vara riktigt glad när verkligheten ständigt vägrar anpassa sig till hans påståenden!


Bloggat, Jinge, Höglunds tankar, Kulturbloggen, Röda Malmö, Alliansfritt,
Media: DN, SR, Svt, AB1, AB2, AB3,
Från Konfliktportalen.se: loaderrorready skriver Varför tänka själv?, Anders_S skriver Varför är folk så lättlurade?, Fredrik Jönsson skriver ”Förskingrad partikassa gav böter”, socforum09 skriver bild.jpg
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

05 februari 2010

Reinfeldt har fortsatta problem med sanningen

Statsminister Fredrik Reinfeldt har uppenbart stora problem med att förhålla sig till den verklighet som hans egen politik har skapat, dvs en skenande arbetslöshet. Det har dels gjort att han helt har slutat prata om arbetslösheten för att i stället tala om antalet sysselsatta. Det är väl ingen skillnad kan man tycka vid en första anblick, men grejen är att eftersom befolkningen konstant ökar så ökar också antalet sysselsatta även om inte arbetslösheten minskar.

Det har också gjort att Reinfeldt är beredd att ta till vilka siffror som helst oavsett om de är sanna eller inte, bara de låter bra. Och sanna har inte siffrorna han slängt sig med varit, inte heller denna gång.

Först var det i partiledardebatten i Agenda som han upprepade gånger stoltserade med att sysselsättningen minsann hade ökat med 100.000! Snart uppdagades det dock att det helt enkelt inte var sant. I stället har sysselsättningen i bästa fall ökat markant, samtidigt som andelen av befolkningen som är sysselsatt har minskat rejält. Med andra ord: arbetslösheten har ökat!

Igår under frågestunden i riksdagen så var det då dags för nästa lögn. I debatten påstod då Reinfeldt att sysselsättningen visserligen inte ökat med 100.000 som han tidigare hävdat, men att den ändå ökat med 40.000 sedan 2006 "då regeringen tillträdde". Nu har det då visat sig att inte heller dessa siffror stämmer.

I stället för att förhålla sig till sanningen så använder han sig denna gång av medeltalet från 2006 och tillgodoräknar sig alla de arbetstillfällen som skapades under hela året trots att regeringen bara hade makten någon månad. Dessutom används medeltalet för 2009, ett år som arbetslösheten har ökat rejält. Men genom att räkna på snittet så får man ner siffrorna eftersom arbetslösheten var mycket högre i slutet. Det är en falsk matematik som Alliansfritt Sverige skrivit en rapport om.
Där beskrivs i detalj hur Reinfeldt har konstruerat siffran "40 000" i ökad sysselsättning sedan "2006 - då vi tillträdde" - en siffra som är falsk.
Den förklarar också hur han, om Reinfeldt skulle vilja räkna ärligt, skulle komma fram till en minskning på 51 000 sysselsatta.
Den förklarar också varför Reinfeldt vill fokusera på just sysselsättningssiffror - då de ökar automatiskt med befolkningsökningen.

Läs hela rapporten från Alliansfritt Sverige här.Bloggat: Alliansfritt1, 2, 3, Viktor Tullgren,
Media: SvD, DN, Politiken.se,
Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Maud Olofsson i utförsbacken, Anders_S skriver Problemet med Mosa Sayeds avhandling stavas postmodernism, Redaktionen skriver Sverigedemokraterna behöver dig!, Kaj Raving skriver Välkommet stöd för vår motion från Fotbollsfrun, Fredrik Jönsson skriver sdnyheter på Twitter, Josefin skriver Popstjärnor, kemikalier och ett jävla samhälle
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

04 februari 2010

Välkommet stöd för vår motion från Fotbollsfrun

Vänsterpartiet i Nybro lämnade för ett år sedan in en motion om att minska kommunens negativa miljöpåverkan genom att införa en köttfri dag i veckan inom kommunens verksamheter. Jag har skrivit om motionen tidigare, senast här och på vänsterpartiets hemsida finns det mer att läsa här, här och här finns själva motionen. Efter att ha harvat på remisser och annat så var det dags för motionen att komma upp till omröstning i fullmäktige för snart två veckor sedan och röstades, tyvärr inte helt oväntat, ner.

Men även om just den frågan förlorades så har vi åtminstone lyckats med att lyfta upp frågan på dagordningen i och med att SR Kalmar gjorde ett inslag om motionen som sändes dagen för beslutet. Motionen fick även fart på de lokala MUF:arna som skrev en insändare om att barn inte ska tvingas äta vegetariskt eftersom det inskränker "individens frihet".
Att tvinga kommuninvånarna att äta vegetarisk mat är inte bara ett bevis på vänsterns politiska klåfingrighet utan även en inskränkning på individens frihet att själv kunna välja vad man ska äta.
Idag fick vi dock ett välkommet stöd för vår motion när Fotbollsfrun Malin Wollin gav MUF:arna svar på tal.
Vänsterpartiet i Nybro har lagt fram en motion som föreslår vegetarisk kost ett par dagar i veckan inom kommunens verksamheter. Utmärkt. Det blir nyttigare, billigare och mer klimatneutralt. Ett förslag i en tid då alla måste vara med och hjälpa till. Bra jobbat, vänstern.
Men Moderata ungdomsförbundet blev tydligen tvingade att sitta kvar med broccolin för länge när de var barn.
Ingen ska tvingas äta vegetariskt, skriver de, och menar att vänstern inskränker på individens frihet. Haha, individens frihet. Vem brydde sig om min frihet när jag hade att välja på blodpudding eller svält när jag var tolv?
Hon ställer också en mycket relevant fråga som nog tyvärr inte bara gäller MUF:arna.
Och vet MUF ens vad vegetarisk kost är? Vegetarisk mat är inte mat minus kött. Vegetarisk mat är mat.
Min barndoms skolmatsal bjöd ett par gånger i månaden grönsakssoppa, var det att tvinga mig att äta vegetariskt eller ett naturligt inslag i den upptårtade kostcirkeln? Vegetarisk mat är inte mumbojumbo, vi har ätit vegetariskt i alla tider.
Lugna ner sig MUF, detta är inte ett övergrepp på ungdomars valfrihet. De har alltid valet att bortskämt fnysa åt maten och tugga tuggummi tills nästa lektion. Så gjorde jag själv.

Jag har själv skrivit ett svar, fast möjligen något elakare, men den publicerar jag senare.


Bloggat: Fotbollsfrun
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

01 februari 2010

Reinfeldts verklighet har inget med verkligheten att göra

I måndagens partiledarebatt i Agenda så påstod statsminister Reinfeldt upprepade gånger att sysselsättningen ökat med hundratusen personer under regeringens tid. Förutom att det är uppenbart bisarrt att räkna sysselsättning i absoluta tal och inte i procent så visar det sig dessutom nu att påståendet inte har något som helst med verkligheten att göra.

Det regeringen gjort var att man jämfört äpplen med apelsiner och på sätt kommit fram till en siffra som passade det egna syftet. Om man i stället håller sig till de korrekta jämförelserna så ser det helt annorlunda ut.  Då kan det i stället på sin höjd röra sig om 11.800 fler sysselsatta, om man är välvillig med statistiken, medan det är 12.300 färre om man inte är lika snäll. Oavsett vilket så är det väldigt långt från de 100.000 som Reinfeldt påstod fanns. Utöver det så har vi haft en befolkningsökning på 200.000 människor.

Så tvärtemot vad statsministern påstår så har antalet arbetslösa ökat med 100.000 - och det är ingen påhittad siffra. Det ger onekligen ett helt nytt perspektiv på högerregeringens ständiga påståenden om att oppositionen inte har koll på siffrorna. Något att tänka på nästa gång Reinfeldt påstår att oppositionen far med önsketänkande.

Om man nu använde sig av siffran för att medvetet föra folket bakom ljuset eller om det nu är så att man bara har dålig koll på siffrorna så är anledningen till att man använde sig av siffran i debatten helt klar. Det handlar givetvis om att Reinfeldt är desperat över att visa en annan verklighet än den som alla vi andra kan se omkring oss och som visar på regeringens monumentala misslyckande när det gäller att skapa arbetstillfällen.

Följaktligen så har Reinfeldts verklighet heller inget med verkligheten att göra.


Bloggat: Alliansfritt1, 2, S-buzz, oven, Alf Norberg, Emil Broberg,Göran Johansson

Media: Svt, Politikerbloggen, DI, SR, DN,SvD, AB

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver De Krimninella Jägargängen, Anders_S skriver PET-anklager: Behov for en undersøgelse, tusenpekpinnar skriver Strukton rail och Banverket mördar utanför Linköping, Fredrik Jönsson skriver Strömbäck: Hägglund har rätt i sin kritik mot medierna, theo skriver Politiska celler av arbetslösa
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

När tänker regeringen ge besked till väljarna?

Är besked till väljarna inte viktigt? Det frågar sig CUF-ordföranden Magnus Andersson med anledning av att Lars Ohly inte tycker att det är nödvändigt att de Rödgröna är överens i alla frågor inför nästa val.

Visst kan det vara viktigt med besked till väljarna och beskedet har också getts, inte minst från Vänsterpartiet och Lars Ohly: En ny regering är inte ett självändamål i sig utan det en Rödgrön regering måste arbeta för är en helt ny politik där rättvisa och solidaritet är de överordnade målen i stället för dagens utslagning och ökade klyftor.

Men det handlar också om att Vänsterpartiet inte tänker nedvärdera sig till att bli en vänsterflank av socialdemokraterna på det sätt som centerpartiet kommit att uppträda som moderaternas extremhögerflygel. Vi kommer även i fortsättningen att ha vår egen politik och den kommer vi att försöka driva igenom i stor omfattning som möjligt även efter valet 2010.

Precis som Lasse sa så måste det slutliga beskedet om vilken politik som ska drivas ges av väljarna: "väljarna måste ha möjlighet att påverka genom sitt val. "

Men det intressanta är att medan den Rödgröna oppositionen har presenterat en gemensam politik på ett flertal områden och på andra förklarat att man inte är ense, men att man ändå tänker regera tillsammans så försöker högerregeringen att framstå som enig, trots att man i själva verket är oeniga på en rad punkter och har varit så sedan man kom till makten.

Inte minst kom det fram i kvällens partiledardebatt i Agenda när det gäller kärnkraftsfrågan, där folkpartiet vill utöka kärnkraften medan centerpartiet inte ens kan enas internt om man ska överge sin tidigare hjärtefråga och bli kärnkraftskramare som övriga borgare eller inte.

Det enda man tycks ha kommit överens om inom högerregeringen inför framtiden är att man ska fortsätta på den linje man drivit hittills. Med andra ord så kan vid vid en borgerlig valseger förvänta oss fortsatt mer utslagning, mer övervakning, ännu större klyftor, minskad jämställdhet, ytterligare försämrad välfärd...osv... osv...

När tänker regeringen ge det beskedet till väljarna?Bloggat: Peter Andersson, Alliansfritt1, 2, 3, Alf Norberg, Magnus Ahlkvist, Joakim Hörsing,

Media: AB1, 2, DN1, 2, 3, 4, 5, SvD1, 2, Ex, SR,

Från Konfliktportalen.se: Redaktören skriver ”Vi och utlänningarna”, Jinge skriver Korruption inom Jägarförbundet, Kaj Raving skriver Vänstern väl representerad med inflytelserika bloggar i Kalmar län, Anders_S skriver Ökade klyftor – mer våld?
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...