27 januari 2010

Vänsterpartiets politik leder till ett jämlikare och bättre samhälle

Såhär sa Fredrik Reinfeldt i förra valrörelsen "Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb." Att det skulle skapa fler jobb gjorde man också till motivet för att sänka skatten - och uppenbarligen gick bluffen hem. Resultatet är att var tionde människa i arbetsför ålder nu saknar ett arbete att gå till.

Men nu, när det börjar närma sig valet när regeringens insatser för att skapa jobb ska utvärderas, så blir det alltmer uppenbart att det handlade om just en bluff. Jobben som skulle skapas genom skattesänkningarna har uteblivit helt och i stället står vi nu här med en rekordarbetslöshet som inte kan förklaras bort med krisen.

Faktum är att svensk arbetsmarknadspolitik har havererat helt under högerstyret, vilket har lett till att Sverige, från att ha legat ungefär två procentenheter under genomsnittet i början av 2000-talet, nu i stället hamnar på EU-genomsnittet när det gäller arbetslösheten. Vi i Sverige har alltså klarat oss betydligt sämre i krisen än EU-genomsnittet - och hur kommer det sig?

Orsaken är högerregeringens "jobbpolitik", där man har valt att stillasittande dränera statskassan på miljard efter miljard genom skattesänkningar främst till överklassen i stället för att genomföra offensiva, och nödvändiga, satsningar som hade genererat arbetstillfällen.

För behoven av arbetskraft är stora! Inom offentlig sektor behövs det tusentals förskolelärare, undersköterskor, lärare osv osv. Ändå tvingas kommunerna, på grund av regeringens politik, att i säga upp personal, trots att behoven snarast ökar och kommunerna egentligen skulle behöva anställa fler.

Infrastrukturen har också stora behov av investeringar med många potentiella arbetstillfällen. Inte minst är det tydligt här i Kalmar län som i mångt och mycket framstår som avkroken som regeringen glömde. Ska järnvägen bli ett verkligt attraktivt alternativ för människor och varor så måste man också satsa på den, inte låta den förfalla.

Dessutom behövs det en rad klimatsatsningar, exempelvis på alternativa energikällor, men även genom ett utökat ROT-avdrag så att även flerfamiljshus kan renoveras och miljöanpassas. Även många skolor har stora renoveringsbehov och det behövs också byggas nya bostäder, främst anpassade för unga och framför allt i storstäderna. Områdena där offensiva satsningar skulle behöva göras och där arbetstillfällen skulle kunna skapas kan utan svårighet göras längre. Varje jobb som skapas till leder dessutom till fler arbetstillfällen.

Behoven är alltså stora och dessutom nödvändiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft för framtiden. Men regeringen väljer fortfarande att gynna de rika i stället för att hindra att människor tvingas ut i sysslolöshet, helt i onödan.

Detta till skillnad från Vänsterpartiet. Vår politik ser inte helt oväntat helt annorlunda ut då vi vill genomföra dessa nödvändiga satsningar för att möta krisen och dessutom satsa på att utveckla välfärden. För att göra dessa satsningar så krävs det att vi återställer skatterna.Till skillnad från högerregeringen så anser vi dock att det är de som har det bäst som ska bidra mest till vår gemensamma välfärd.

Därför vill vi höja skatten främst för de rikaste medan den sänks för de som har det allra sämst ställt. Det innebär att trots skatthöjningen så får, enligt RUT (Riksdagens utredningstjänst), 60 procent av befolkningen högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Dessutom så leder Vänsterpartiets politik till att välfärden utvecklas och att Sverige står starkare rustat att möta framtiden.

Vår politik leder helt enkel till ett jämlikare och, kort sagt, bättre samhälle.Media: UNT, AB, LO-tidningen,
Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Phan vad det snöar, Anders_S skriver Märkligt på Västtrafik, andread0ria skriver Att vilja men inte kunna, campkent skriver Öppet möte – Jobben, klimatet & Köpenhamn
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...