20 januari 2010

Rödgrönt svar om sjukförsäkringen

Vänsterpartiet var redan från början tydliga när det gällde sjukförsäkringen. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga med att man åtminstone inte ska behöva oroa sig för hur man ska klara sin vardag ekonomiskt om man har oturen att bli sjuk eller skadad. Man måste få kunna fokusera på att bli frisk och även om det även ska finnas krav på den sjuke så måste dessa krav följas av tydliga rättigheter och möjlighet att ställa krav på att få den hjälp och rehabilitering man behöver för att komma tillbaks till arbetslivet.

Något alternativ till att avskaffa utsorteringskedjan var därför inte aktuellt utan de fasta tidsgränserna skulle ersättas med att hänsyn tas till varje enskild individ i varje enskilt ärende. Sjukförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen därför menar vi att taket i sjukförsäkringen ska höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån till 80 procent så att alla har något att vinna på att försvara den generella välfärden.

Nu har de Rödgröna kommit överens om hur sjukförsäkringen ska se ut då man kommer i regeringsställning efter 19 september och det är bra och viktiga besked man lämnar. Viktigt är också att man är tydlig med att man inte vill tillbaks till det gamla utan vill ha en ny, bättre, sjukförsäkring.
Våra tre partier har nu enats om hur vi vill utforma sjukförsäkringen om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Alla människor ska ha möjlighet att arbeta och försörja sig själva. Det är grunden när vi nu tar strid för en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Vi vill inte gå tillbaka till den situation vi hade under förra mandatperioden då alltför många lämnades utan aktiva insatser och stöd för att komma tillbaka i arbete. Vi har därför utvecklat och omprövat vår politik för att få fler sjuka människor tillbaka i arbete och till en fungerande livssituation.
Av vänsterpartiets politik haft ett starkt inflytande ser man också. Ersättningen ska höjas och fungera efter inkomstbortfallsprincipen. Och, inte minst viktigt, så ska varje enskild individ få synas även om man råkar vara sjuk och krav ska följas av tydliga rättigheter för individen. Inga generella avslag, eller sjukskrivningar för den delen, med andra ord. Viktigt för individen, viktigt för samhället i stort.
Vi vill se en generell sjukförsäkring som omfattar alla, ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. Vi anser att ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukpenningperioden.

Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt. Vi vill stärka individens rättigheter och införa en individuellt utformad handlingsplan med de aktiva insatser som behövs. Vårt förslag innebär att krav på individen att vara aktiv alltid ska åtföljas av motsvarande rätt till aktiva individanpassade insatser.
De dogmatiska tidsgränserna ska också bort. Utsorteringen efter 550 dagar tas bort direkt och de som har kastats ut ur sjukförsäkringen av regeringen kommer att återförsäkras om de behöver det. Under nästa år ska man sedan "avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar".

Det är nödvändiga besked för alla dessa tusentals människor som nu lever med rädsla och oro för att bli utkastade ur försäkringen av högerregeringen, eller som redan blivit det, om att den Rödgröna regeringen tänker återupprätta människovärdet och byta ovisshet och otrygghet mot stöd och hjälp att först kunna bli friska och därefter komma tillbaka i arbete.
Efter valet 2010 är det hög tid att skapa ett nytt trygghetssystem som ger människor hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid som rehabiliteringsarbetet tar. Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Sverige sköter sig dåligt i dagsläget. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.


Missa inte Ilse-Maries inlägg Reinfeldt – fusköverenskommelsernas champion


Bloggat: Jöran Fagerlund, Ung Vänster, Jonas Sjöstedt, Rödgrönt samarbete

Media: AB, GP, GP2, Östran, DN, LO-tidningen, LO-tidningen2

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ), Jinge skriver Rätt att skjuta vargarna i Skånes Djurpark?, martin skriver Den anställde blir skyddslös, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Högerns nyspråk, Fredrik Jönsson skriver Jerry Williams förklarar varför han är kommunist
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...