25 december 2009

Arbetarna beredda att ta strid mot inhyrd arbetskraft

En majoritet av svenskarna, 77 procen, anser att det är fel att företag arbetsgivare säger upp anställda och tar in arbetskraft via bemanningsföretag. Det visar en undersökning som Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport har beställt. Och medan nästan 8 av 10 anser att det är fel att ersätta fast personal med inhyrd, så är det ännu färre som själva skulle vilja jobba som inhyrd. 9 av 10 vill ha sin anställning direkt i det företag där de arbetar i stället för att arbeta som inhyrd.

Och att LO-medlemmarna inte vill riskera att bli utbytt eller tvingas arbeta som inhyrd hos sitt gamla företag syns också i siffrorna. Det främst är de som drabbas av detta otyg som sätter LAS och turordning ur spel och följaktligen är det också en viktig fråga för dem. Detta visar sig inte minst i att 8 av 10 är beredda att strejka för stopp för företagens möjligheter att bete sig på detta sätt.
Det finns en stark opinion mot denna nya trend. Vi lät opinionsföretaget Novus Opinion mäta vad den svenska allmänheten tycker om detta. På frågan ”Tycker du att det är rätt eller fel att arbetsgivare säger upp anställda och tar in arbetskraft via bemanningsföretag?” svarar 77 procent att det är fel, 11 procent att det är rätt och resten svarar vet ej.
Medan förbundens medlemmar är beredda att ta till stridsåtgärder för att få igenom LO:s krav på en reglering av inhyrningen av personal så är arbetsköparsidan beredd att återigen ta EU-domstolen till hjälp för att för att bryta upp fackets makt genom att hävda att en begränsning av inhyrning av personal strider mot EU:s bemanningsdirektiv vilket Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe påstår att det gör.

Med tanke på erfarenheterna från Laval-fallet så är jag rädd att han i slutänden kan få rätt. EU-domstolen har ju gång efter annan bevisat att fackliga rättigheter inte står högt i kurs och tyvärr så är det ju en ordning som ett flertal av de största fackförbunden har accepterat förutsättningslöst och i det närmaste kravlöst.

Sossarna, som alltid vill vara duktiigast i EU-klassen och inte ställa till besvär, sa ju tyvärr också ok till att det är EU:s domstol som reglerar den svenska arbetsrätten när man röstade ja till Lissabonfördraget förra året, utan att sätta ner foten och kräva några som helst garantier för den svenska modellen. Något som kan komma att visa sig bli ett historiskt misstag när Svenskt Täringsliv och dess organisationer använder sig av EU som murbräcka för att bryta ner fackens möjlighet att ta strid för villkoren på svensk arbetsmarknad, vilket man givetvis kommer att fortsätta med framöver.

Det bästa botemedlet mot dessa försök att vrida tillbaka förhållandena på arbetsmarknaden hundra år är givetvis att gå ur EU. Men eftersom det knappast är aktuellt i dagsläget så gäller det att den rödgröna regering som tar över nästa år dels ställer krav på EU att ge f-n i att bakbinda (de svenska) fackföreningarna (och när EU ändå gör så se till att inte blint lyda) och dels om att stärka den svenska lagstiftningen - utan att ängsligt se på vad EU skulle kunna ha att säga.

Var Vänsterpartiet står i dessa frågor står helt utan tvivel, mer tveksamt är det när det gäller miljöpartiet som man dels inte vet var de står i förhållande till EU och som man definitivt aldrig vet var de står när det gäller arbetsrättsliga frågor. Tyvärr så kan man bara konstatera att den framtida svenska arbetsrätten i slutänden till stora delar kommer att hänga på sossarna i stället för de arbetare som faktiskt är beredda att ta strid för att försvara denMedia: DN, KA, LO-tidningen1, LO-tidningen2, LO-tidningen3, LO-tidningen4

Från Konfliktportalen.se: Johan Frick skriver Det ärliga svaret, Jinge skriver Jamen, VÄNSTERN då Per Gudmundson?, Anders_S skriver Vem äger egentligen Geely Automobile?

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...