22 november 2009

Gästinlägg: Rör inte min semester!!

Regerings förslag låter så här:
*En ny beräkningsregel för semesterlön, sammalöneregeln. Föreslås införas som huvudregel för arbetstagare med fast lön.
*Procentregeln, som gäller för semesterlön idag, behålls och förenklas.
*Reglerna för när semester intjänas under frånvaro, semesterlönegrunadande frånvaro, föreslås förenklas genom att frånvaro pga sjukdom eller arbetsskada som längst är semesterlönegrunande i ett år istället för två.
*Reglerna om när semester intjänas under frånvaro som beror på ledighet med tillfällig föräldrapenning förenklas.
*Reglerna för när arbetstagare med tidsbegränsade anställningar tjänar i semester föreslås ändras.
*De regler som nu gäller för hemarbetande och okontrollerade arbetstagare tas bort.
*En ny regel föreslås som innebär att endast ett visst antal semester ska ersättas med semesterlön p, semestern pga frånvaro inte har kunnat läggas ut under semesteråret.
*Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010
Det låter ju så fint och bra när man hör det, en förenklad semesterlag. Bättre villkor för de med visstidsanställning. Inte sant?
Men det vi inte ser, eller snarare det som regeringen inte VILL att vi ska se, är försämringarna som detta faktiskt innebär. Framför allt så kommer detta att drabba de som är långtidssjukskrivna hårdast. En redan illa utsatt grupp. Som vanligt.
För det handlar just om det, att försämra villkoren för människor som skadats i arbetet och som är långtidssjukskrivna.
Enligt regeringen är förslaget till ny semesterlag en förbättring.
Vi i de fackliga organisationerna håller inte med.

Förslaget innebär nämligen bland annat att rätten till semesterlönegrundande
sjukfrånvaro begränsas från två hela intjänandeår till bara ett. En fortsättning på de nya, tuffare reglerna för sjukskrivning som trädde i kraft 2008. I klarspråk betyder detta att en löntagare som är långtidssjukskriven på grund av arbetsskada förlorar 25 dagars betald semester.

I förslaget finns även en ny beräkningsmodell för semesterlön. Detta kan ge en sämre ersättning per semesterdag än tidigare. Det kan komma att skilja ett par hundra kronor per betald semesterdag. Med dagens lagstiftning så får en arbetare med 23 000 i månaden 1325 kr per semesterdag medan han med den "förenklade" lagstiftningen får 1157 kr. Den nya lagen innebär alltså i detta exempel 1 325 – 1157 = 168 kr mindre, per dag!
Eller en förlust på c:a 4200:- per år för 25 semesterdagar.

Den gamla beräkningsmodellen kommer att finnas kvar, men det står fritt för arbetsgivaren att själv välja vilken modell som de önskar att använda och givetvis kommer de flesta att välja den billigare varianten.

Regeringen gömmer sig bakom vad de kallas att "förenkla" semesterlagen. Genom förslaget riskerar den enskilde att förlora 25 betalda semesterdagar samt ett par tusen kronor per år i sänkt semesterlön.

Den ursprungliga semesterlagen tog oss flera år att förhandla fram, ska vi verkligen tillåta att den borgerliga regeringen slår undan benen för oss på det här sättet?

Den borgerliga regeringens politik kan beskrivas med ett enda ord. JAG. För det är vad den handlar om. Att sko sig själv och mer eller mindre utplåna solidariteten.

Jessica Eliasson
Ungdomsansvarig IF Metall Östra BlekingeFrån Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Få deltagare på SD-möte i Vellinge, Jinge skriver Slutet för AIK Hockey?, Fredrik Jönsson skriver Alla till Vellinge!, Bo Myre skriver Moscow: Ivan Khutorskoy murdered by Nazis

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...