20 november 2009

Alliansen kompenserar jobbmisslyckandet med ungdomsrea

Alliansens misslyckande med att skapa arbetstillfällen leder nu till desperata utspel där företrädare för de olika partierna tävlar om att rea ut ungdomars arbetskraft som sekunda vara! Nu senast är det centerpartiet som menar att en ung människas arbetsinsats inte är värd mer än två tredjedelar av en vuxens. Tjänar en vuxen 15000:- så är ungdomars arbetsinsats inte värd mer än 10000:- menar man. Tidigare har det kommit liknande förslag från andra borgerliga partier.

I stället för att driva en offensiv ekonomisk politik genom att möta krisen med investeringsprojekt för att möta framtida behov och skapa arbetstillfällen så har regeringen valt att sänka skatterna. Något som främst kommit de mest välbärgade till del och som inte skapat några nya jobb. Vänsterpartiet tar jobbfrågan på allvar och väljer en politik som ger ungdomar jobb i stället för en politik som mest tyder på handlingsförlamning. Att inte möta de stora investeringsbehov som finns när vi har en så stor arbetslöshet som idag är ett dubbelt samhällsslöseri.

Vänsterpartiet vill satsa på en politik som ger ungdomar jobb i stället för att tvinga ungdomar att sälja sin arbetskraft till reapris och vi vill satsa på långsiktiga investeringar för både jobb, välfärd och klimat eftersom det är när det är lågkonjunktur som man ska genomföra stora statliga investeringar. Detta skapar många arbetstillfällen och när det skapas arbetstillfällen så får även ungdomar jobb. Ungdomar får dessutom oftast jobb betydligt fortare än de som är äldre. En ungdom är i genomsnitt inskriven halva tiden på arbetsförmedlingen jämfört med en vuxen innan han/hon får ett nytt jobb.

Vi vill därför genomföra omfattande investeringar i en omställning för transport- och energisektorn. Dessa är nödvändiga för miljön, men också för vår framtida konkurrenskraft. Vi vill satsa på välfärden med fler händer i vården och fler lärare i skolorna. Fler anställda inom offentlig sektor skapar fler jobb i andra sektorer eftersom dessa har råd att gå till frisörsalonger, skohandeln, restauranger osv. när de inte längre är arbetslösa.

Vi vill satsa på fler jobb i byggsektorn för att bygga billiga bostäder åt unga och studenter och för att miljöanpassa dagens bostadsbestånd. Varje byggjobb ger dessutom ytterligare tre arbetstillfällen. Dessa och många fler nödvändiga satsningar vill vi göra – och det skulle ge jobb idag!

Utöver detta så vill vi genomföra satsningar direkt riktade mot unga, som att avveckla den s.k. ”Jobbgarantin för unga” och ersätta den med ett Jobbstartsprogram som tidigt ska ge ungdomar utbildning och praktik. Vi vill också ge ett särskilt anställningsstöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa ungdomar och satsa på utbildning genom fler platser på högskolan och inom Kvalificerade yrkesutbildningar liksom en höjning av kvaliteten på gymnasiets yrkesutbildningar.

Alla dessa satsningar är nödvändiga att genomföra för att möta våra framtida behov - vi har helt enkelt inte råd att låta bli! Framför allt så har vi inte råd att behandla våra ungdomar som sekunda vara på arbetsmarknaden när vad ungdomar idag behöver är riktiga jobb och framtidstro! Vi vädjar därför till regeringen: Låt inte ungdomarna betala priset för ert katastrofala jobb-misslyckande.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro
Mathilda Karlsson
Ordf. Ung Vänster NybroFrån Konfliktportalen.se: Jinge skriver Obildad Utbildningsminister!, Bo Myre skriver Rinkebyhuset stormat och ännu ett brev levererat, Anders_S skriver HQ Bank – en modern investmentbank

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...