29 november 2009

Sverige - en övervakad nation

I veckan kommer FRA-lagen att träda i kraft och alla bloggare som är för frihet och emot ett övervakningssamhälle som skulle gjort Stalin grön av avund uppmanas att lägga ut följande text i sin blogg. Självklart stämmer jag in i följande uppmaning: Ta FRA-lagen till domstol!

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Dubaifrossan, vsfstockholm skriver Alla ut imorgon!, socforum09 skriver Uppsala socialistiskt forum, Jinge skriver Socialdemokraternas Trovärdighet, andread0ria skriver Högerextrem politik i praktiken, del 3

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

28 november 2009

Björklund fabulerar fritt

När folkpartiet hade landsmöte förra veckan så passade folkpartiets ledare Jan Björklund på att fabulera ihop några historier. Mest spridning fick hans saga om Zlatans bakgrund men det var en annan saga som fick lite värre konsekvenser.

När landsmötet diskuterade Las så passade björklund nämligen på att fabulera ihop en saga till, denna gång om ett företag i Kalmar.

Björklund berättade om hur han pratat med en kvinnlig personalchef på Atlas Copco i Kalmar, han ska även ha namngett henne, som skall ha berättat att turordningsreglerna i Las har gjort att man tvingades säga upp en massa kompetent personal som man ville behålla. Detta tog man alltså för intäkt att anställningstryggheten är ett hinder för företagen.

Nu till själva poängen: När uppsägningarna gjordes så kom företaget och facket i själva verket överens om en avtalsturlista.

En avtalsturlista innebär att man gör avsteg från den vanliga turlistan baserad på anställningstid för att i stället behålla personal med viktig kompetens, något som Las är öppet för och något som inte är helt ovanligt. Finns det behov av att behålla speciell kompetens så görs det redan idag, med nuvarande lagstiftning.

Utöver att Björklund helt bortser ifrån fakta så har det visat sig att han dessutom aldrig har pratat med chefen i fråga. I stället var det någon anställd på folkpartiets kansli som ringde, och som dessutom fick veta att Las-reglerna inte var något problem för företaget. Däremot så berättade chefen att det alltid innebär en kompetensförlust att säga upp folk.

Denna brist på problem rättade dock Björklund till när han fabulerade ihop sin historia, med resultatet att chefen känner sig felciterad och kränkt. Dessutom blev givetvis de fackliga företrädarna förbannade när de fick höra om den förmenta kritiken från personalchefen när man i själva verket kommit överens om avsteg från turordningen i full enighet. Följden av detta är att stämningen mellan fack och företag nu är extremt infekterad.

Starkt jobbat Björklund!Från Konfliktportalen.se: socforum09 skriver mack-fejs rekommenderar, Anders_S skriver Svininfluensans kulmen och väldigt få döda

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Tina Nordströms griskampanj (via Djurrättsalliansen)

tina nordströms griskampanj from griskampanj on Vimeo.

DjurrättsalliansenLäs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

27 november 2009

Krävde schyssta villkor - får sparken

Den amerikanska klädkedjan Urban Outfitters säger nu upp hela sin personal på 38 anställda.

Orsaken - de anställda ville ha schyssta villkor!

De anställda på Urban Outfitters ville ha schyssta villkor på sin arbetsplats med ob-tillägg, pension, försäkringar och allt annat som ingår i kollektivavtalet och gick därför till facket för att få ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Svaret från företaget kom stenhårt: Bli uppsagda ”på grund av arbetsbrist” eller säg upp er och börja på ett uthyrningsföretag!

Så lam är nämligen Lagen om anställningsskydd (LAS) idag att företag kan agera på detta vis och sätta lagen och allt anställningsskydd helt ur spel. Det är inte första och knappast sista gången det sker men jag tror knappast att det har använts så uppenbart som stridsmedel förut.

Att använda sig av bemanningsföretag för att pressa ner förhållandena för de anställda är en ren utpressningstaktik som används över hela Sverige.

Därför måste lagen givetvis stärkas så att denna svängdörr som öppnades i och med att den borgerliga regeringen öppnade för bemanningsföretag -93, utan att anpassa lagen, den dörren måste spikas igen för gott.

Namninsamling
Visa ditt stöd till de anställda på Urban Outfitters. Skriv under namninsamlingen.
http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4035

Media: DN, Metro, AB, AB2, e24, market, SvD, SvD2Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

C och FP diktaturkramare?

Centerpartiet och folkpartiet ingår i den Liberala internationalen som nyligen valde en ny vice ordförande. Den som valdes var ingen mindre än Roberto Micheletti, diktatorn som ledde militärkuppen i Honduras där den rättmätige presidenten Manuel Zelaya avsattes, en kupp som den Liberala internationalen vägrar att kritisera. Tvärtom så har organisationens ordförande berömt kuppmakarna och kritiserat kritiker av kuppen.

Frågan är när vi nu får se ett kraftigt avståndstagande från dessa partier som påstår sig förespråka demokrati? Vill man över huvud taget vara kvar i en organisation som så öppet stödjer en diktator? Eller anser man att en diktatur endast är fel om det en vänsterdiktatur medan en högerdiktatur som Michelettis är helt ok?

Jag ser fram emot ett svar på dessa frågor.

Media: Arbetaren1, 2, Proletären, Latinamerika.nu,

Bloggat: Svensson, Trotten,Från Konfliktportalen.se: herman skriver Socialistiska forum, Jinge skriver Filippa Reinfeldts Landsting – Sämst!, Anders_S skriver Tålamodet slut i Göteborgs hamn, Fredrik Jönsson skriver “Som nationalsocialister finner vi grunden för politiken i rasen”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

24 november 2009

Sellout från PP när man fick komma in i finrummet

Idag sa EU-parlamentet ja till telekompaketet som var en stor fråga i EU-valrörelsen för att man vill kunna stänga av användare, som exempelvis fildelat, helt och hållet från internet. Nu har man efter mycket manglande fått till en kompromiss där man åtminstone har rätt till "rättslig prövning". Vad prövningen ska bestå i är däremot inte klarlagt. Eva-Britt Svensson (V):
– Kompromissen är så luddig och öppen för tolkningar.
Piratpartiet gick till val på en enda fråga i valet till EU-parlamentet - att friheten på nätet skulle värnas, utan kompromisser. Väl inne i finrummet visade sig dock inte idealen vara så mycket värda, åtminstone inte så mycket att man inte kunde tänka sig att sälja ut dem för en halvtaskig kompromiss. Christian Engström (pp):
– Det är inte perfekt, men det är ett steg i rätt riktning.
Så grattis alla som vill begränsa friheten på internet, ni har kommit en bra bit på vägen.
Och till alla er som la er röst på Piratpartiet i valet till Europaparlamentet i tron att de stod för motsatsen kan jag bara säga - ni skulle röstat på Vänsterpartiet!
Vi vet hur det känns att utsättas för maktens övergrepp. Vi vet vad övervakning och åsiktsförtryck är, för vi har känt av dess verkningar.

Därför värderar vi frihet och den enskildes skydd mot övergrepp. Därför älskar vi det fria internet. Därför räcker det inte med ett halvdant skydd för medborgarnas rättigheter. Därför röstar jag nej till telekompaketet
Media: SvD, AB, AB2, Europaportalen, DNFrån Konfliktportalen.se: Jinge skriver GrisPestens orsak?, Cvalda skriver Panoptikon, Anders_S skriver Det är mycket svin i media, tusenpekpinnar skriver Telia vill avskaffa det fria internet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

22 november 2009

Gästinlägg: Rör inte min semester!!

Regerings förslag låter så här:
*En ny beräkningsregel för semesterlön, sammalöneregeln. Föreslås införas som huvudregel för arbetstagare med fast lön.
*Procentregeln, som gäller för semesterlön idag, behålls och förenklas.
*Reglerna för när semester intjänas under frånvaro, semesterlönegrunadande frånvaro, föreslås förenklas genom att frånvaro pga sjukdom eller arbetsskada som längst är semesterlönegrunande i ett år istället för två.
*Reglerna om när semester intjänas under frånvaro som beror på ledighet med tillfällig föräldrapenning förenklas.
*Reglerna för när arbetstagare med tidsbegränsade anställningar tjänar i semester föreslås ändras.
*De regler som nu gäller för hemarbetande och okontrollerade arbetstagare tas bort.
*En ny regel föreslås som innebär att endast ett visst antal semester ska ersättas med semesterlön p, semestern pga frånvaro inte har kunnat läggas ut under semesteråret.
*Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010
Det låter ju så fint och bra när man hör det, en förenklad semesterlag. Bättre villkor för de med visstidsanställning. Inte sant?
Men det vi inte ser, eller snarare det som regeringen inte VILL att vi ska se, är försämringarna som detta faktiskt innebär. Framför allt så kommer detta att drabba de som är långtidssjukskrivna hårdast. En redan illa utsatt grupp. Som vanligt.
För det handlar just om det, att försämra villkoren för människor som skadats i arbetet och som är långtidssjukskrivna.
Enligt regeringen är förslaget till ny semesterlag en förbättring.
Vi i de fackliga organisationerna håller inte med.

Förslaget innebär nämligen bland annat att rätten till semesterlönegrundande
sjukfrånvaro begränsas från två hela intjänandeår till bara ett. En fortsättning på de nya, tuffare reglerna för sjukskrivning som trädde i kraft 2008. I klarspråk betyder detta att en löntagare som är långtidssjukskriven på grund av arbetsskada förlorar 25 dagars betald semester.

I förslaget finns även en ny beräkningsmodell för semesterlön. Detta kan ge en sämre ersättning per semesterdag än tidigare. Det kan komma att skilja ett par hundra kronor per betald semesterdag. Med dagens lagstiftning så får en arbetare med 23 000 i månaden 1325 kr per semesterdag medan han med den "förenklade" lagstiftningen får 1157 kr. Den nya lagen innebär alltså i detta exempel 1 325 – 1157 = 168 kr mindre, per dag!
Eller en förlust på c:a 4200:- per år för 25 semesterdagar.

Den gamla beräkningsmodellen kommer att finnas kvar, men det står fritt för arbetsgivaren att själv välja vilken modell som de önskar att använda och givetvis kommer de flesta att välja den billigare varianten.

Regeringen gömmer sig bakom vad de kallas att "förenkla" semesterlagen. Genom förslaget riskerar den enskilde att förlora 25 betalda semesterdagar samt ett par tusen kronor per år i sänkt semesterlön.

Den ursprungliga semesterlagen tog oss flera år att förhandla fram, ska vi verkligen tillåta att den borgerliga regeringen slår undan benen för oss på det här sättet?

Den borgerliga regeringens politik kan beskrivas med ett enda ord. JAG. För det är vad den handlar om. Att sko sig själv och mer eller mindre utplåna solidariteten.

Jessica Eliasson
Ungdomsansvarig IF Metall Östra BlekingeFrån Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Få deltagare på SD-möte i Vellinge, Jinge skriver Slutet för AIK Hockey?, Fredrik Jönsson skriver Alla till Vellinge!, Bo Myre skriver Moscow: Ivan Khutorskoy murdered by Nazis

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

20 november 2009

Alliansen kompenserar jobbmisslyckandet med ungdomsrea

Alliansens misslyckande med att skapa arbetstillfällen leder nu till desperata utspel där företrädare för de olika partierna tävlar om att rea ut ungdomars arbetskraft som sekunda vara! Nu senast är det centerpartiet som menar att en ung människas arbetsinsats inte är värd mer än två tredjedelar av en vuxens. Tjänar en vuxen 15000:- så är ungdomars arbetsinsats inte värd mer än 10000:- menar man. Tidigare har det kommit liknande förslag från andra borgerliga partier.

I stället för att driva en offensiv ekonomisk politik genom att möta krisen med investeringsprojekt för att möta framtida behov och skapa arbetstillfällen så har regeringen valt att sänka skatterna. Något som främst kommit de mest välbärgade till del och som inte skapat några nya jobb. Vänsterpartiet tar jobbfrågan på allvar och väljer en politik som ger ungdomar jobb i stället för en politik som mest tyder på handlingsförlamning. Att inte möta de stora investeringsbehov som finns när vi har en så stor arbetslöshet som idag är ett dubbelt samhällsslöseri.

Vänsterpartiet vill satsa på en politik som ger ungdomar jobb i stället för att tvinga ungdomar att sälja sin arbetskraft till reapris och vi vill satsa på långsiktiga investeringar för både jobb, välfärd och klimat eftersom det är när det är lågkonjunktur som man ska genomföra stora statliga investeringar. Detta skapar många arbetstillfällen och när det skapas arbetstillfällen så får även ungdomar jobb. Ungdomar får dessutom oftast jobb betydligt fortare än de som är äldre. En ungdom är i genomsnitt inskriven halva tiden på arbetsförmedlingen jämfört med en vuxen innan han/hon får ett nytt jobb.

Vi vill därför genomföra omfattande investeringar i en omställning för transport- och energisektorn. Dessa är nödvändiga för miljön, men också för vår framtida konkurrenskraft. Vi vill satsa på välfärden med fler händer i vården och fler lärare i skolorna. Fler anställda inom offentlig sektor skapar fler jobb i andra sektorer eftersom dessa har råd att gå till frisörsalonger, skohandeln, restauranger osv. när de inte längre är arbetslösa.

Vi vill satsa på fler jobb i byggsektorn för att bygga billiga bostäder åt unga och studenter och för att miljöanpassa dagens bostadsbestånd. Varje byggjobb ger dessutom ytterligare tre arbetstillfällen. Dessa och många fler nödvändiga satsningar vill vi göra – och det skulle ge jobb idag!

Utöver detta så vill vi genomföra satsningar direkt riktade mot unga, som att avveckla den s.k. ”Jobbgarantin för unga” och ersätta den med ett Jobbstartsprogram som tidigt ska ge ungdomar utbildning och praktik. Vi vill också ge ett särskilt anställningsstöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa ungdomar och satsa på utbildning genom fler platser på högskolan och inom Kvalificerade yrkesutbildningar liksom en höjning av kvaliteten på gymnasiets yrkesutbildningar.

Alla dessa satsningar är nödvändiga att genomföra för att möta våra framtida behov - vi har helt enkelt inte råd att låta bli! Framför allt så har vi inte råd att behandla våra ungdomar som sekunda vara på arbetsmarknaden när vad ungdomar idag behöver är riktiga jobb och framtidstro! Vi vädjar därför till regeringen: Låt inte ungdomarna betala priset för ert katastrofala jobb-misslyckande.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro
Mathilda Karlsson
Ordf. Ung Vänster NybroFrån Konfliktportalen.se: Jinge skriver Obildad Utbildningsminister!, Bo Myre skriver Rinkebyhuset stormat och ännu ett brev levererat, Anders_S skriver HQ Bank – en modern investmentbank

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

06 november 2009

Regeringen hittar på nya siffror för att dölja sitt misslyckande

Alliansen gick till val på att minska utanförskapet, ett begrepp som deras spinn-doktorer hittade på under valrörelsen och som inkluderade allt från de som gått arbetslösa i tio år till de som varit hemma med en förkylning under någon dag.

Att regeringens "kamp" mot utanförskapet är ett katastrofalt misslyckande behöver man inte vara någon raketforskare för att inse. Till och med hos regeringen själv tycks insikten ha slagit till. Utifrån denna insikt, tänker man då kanske att de:

1. Erkänner sitt misstag och ändrar man sin politik
2. Erkänner att "utanförskapet" var ett hittepå-begrepp som passade bra i valrörelsen men vars innehåll man egentligen skiter i
3. Åtminstone håller käften och försöker begrava begreppet till det passar de egna syftena igen

Men nej då, man fortsätter i stället den kreativa banan man gav sig in på när man uppfann begreppet. Man drar till med en grov lögn och hittar helt sonika på nya siffror - och vips så har de 1.2 milj som alliansen placerade i utanförskapet 2006 fått sällskap av ytterligare 500.000 när man presenterar samma utanförskap tre år senare.

Sen påstår man helt fräckt att utanförskapet har minskat!
När sanningen i själva verket är den att utanförskapet, med regeringens definition, stadigt fortsätter att öka, så väljer regeringens företrädare att stoppa huvudet i sanden och i stället medveten ljuga väljarna rakt upp i ansiktet.

Patetiskt!

Bloggat: Alliansfritt Sverige, StockholmsvänsternFrån Konfliktportalen.se: Anders_S skriver En av Sveriges fulaste städer har fått pris som vackrast, Jinge skriver Mahmoud Abbas ”avgång”, vsfstockholm skriver Alltså bara jajaja. JA!, kimmuller skriver Influensavården i Skåne hotas av personalflykt, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Israelförsvararnas illusionära guldgruva

Förhoppningsvis fann du detta intressant , , , , ,

04 november 2009

Alliansen fortsätter ungdomsrean

Det blir mer och mer uppenbart att alliansen har tappat all tro på framtiden för våra ungdomar. Utspelen där man på olika sätt vill rea ut ungdomars arbetsinsats har kommit med jämna mellanrum under de senaste åren.

Nu senast handlar det om Centerpartiet som tycker att det arbete en ungdom utför inte är värt mer än två tredjedelar av en vuxens. Ett förslag som med all önskvärd tydlighet visar att man har tappat tilltron till sin egen politik och att den ska lösa de stora problemen med ungdomsarbetslösheten. När man inte lyckas driva en politik som skapar jobb så återstår tydligen endast att dumpa priserna på arbetsmarknaden. Och det är ungdomarna som får betala priset för alliansens bristande framtidstro!


Som Josefin Brink mycket riktigt skriver i sitt debattsvar så är det inte ungdomsrea och lönedumpning som är svaret. Problemet ligger i stället i att ungdomar oftast fastnar i tillfälliga anställningar av olika slag och när dessa löper ut så blir de givetvis arbetslösa. Fast huvudproblemet ligger givetvis främst i att regeringen driver en politik som prioriterar skattesänkningar åt överklassen före nya jobb.

Detta trots att det finns ett stort behov av offentliga investeringar som kan skapa många arbetstillfällen, inte minst åt unga. Exempelvis genom att bygga bostäder för unga och studenter, något som det på många håll finns ett enormt behov av.

Inte heller de borgerliga ungdomsförbunden verkar tro något gott om sig själva utan anser att det enda ungdomar har att konkurrera med är dumpade villkor. Muf:s Niklas Wykman tror också han på lönedumpningsspåret men glömmer inte att slänga in arbetsrätten. Om han med den hade syftat på alla former av tillfälliga anställningar som numer är tillåtna och som hindrar många ungdomar från att få en stadig inkomst så att de kan planera sina liv, ja då hade jag gett honom rätt. Men jag anar att han fortfarande syftar på LAS (Lagen om anställningsskydd), trots att det redan är bevisat att LAS-regeln om "sist in först ut" endast berör en bråkdel av de ungdomar som blir arbetslösa 2,5%. Detta rent teoretiskt räknat, i praktiken blir det ännu färre.

Mot regeringens bristande tro på framtiden och sin egen förmåga att åstadkomma verkliga förbättringar för ungdomar måste vi ställa vänsterpartiets tro på att man genom politiken faktiskt kan skapa ett bättre samhälle för alla där framtidstron kan spira.
Men framför allt måste den totala arbetslösheten bekämpas med en ekonomisk politik som leder till fler jobb. Sverige behöver ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att klara klimatutmaningen. Vi behöver bygga ut järnvägar och annan kollektivtrafik, renovera och energieffektivisera våra bostäder och börja producera och exportera modern energiteknik. Vi behöver dessutom bygga ut den gemensamma välfärden, så att vi får den skola, sjukvård och äldreomsorg vi behöver i framtiden. Det kräver stora gemensamma investeringar som centerpartiet och deras allianspartners inte är villiga att göra, därför att de prioriterar sänkta skatter för dem som redan har jobb och höga inkomster. Det är en politik utan framtidsvisioner, utan svar på hur vi ska klara både klimatutmaningen och framtidens jobb och välfärd. Istället är det alltså beskedet att det är sänkta löner som ska skapa framtidens jobb. Varför skulle en enda ung människa attraheras av en sådan politik?
Ja, varför skulle ungdomar attraheras av ett politiskt alternativ som inte tror på en framtid för dem? Därför är det inte utan att man blir lite oroad av socialdemokraten Berit Högmans åsikt om att "man ska inte alls avfärda den här typen av förslag". För det ska man definitivt göra och jag hoppas att hennes uttalande inte var för väl förankrat i partiet utan ett utslag av tillfällig obetänksamhet.

Eller säger det något om tillståndet inom (S)?Från Konfliktportalen.se: Bo Myre skriver Svart Verkstad i Stocksund, andread0ria skriver Ett brev betyder så mycket…, Anders_S skriver Original Gangsters – gangstergäng från nordöstra Göteborg, Jinge skriver Berglin i SvD och vargfrågan, vsfstockholm skriver VSF förnyar sig., admin skriver Stöd de tio Fittjaborna!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...