04 september 2009

Ett positivt svar om avknoppning

Omsorgspersonal inom äldreomsorgen i Nybro skriver i en insändare att de vill kunna öppna eget inom omsorgen och "hoppas få ett positivt svar från ledande politiker i Nybro Kommun". Högerpartier som centern, SPI och kristdemokraterna tog givetvis glädjeskutt efter insändaren och har sjungit privatiseringens lov i olika insändare. Även vänsterpartiet vill givetvis ge ett positivt svar till personalen, även om det kanske inte är positivt i den mening som de eftersträvade. Men det är positivt ur den bemärkelsen att vi vill se en demokratiskt utbyggd omsorg som styrs av personalen men som inte reducerar de äldre till kunder.
Svar till Helen Danielsson, Anneli Berg, Berit Johansson, Carina Ottosson, Gunilla Hagman (och kommunens alla andra invånare) om privatisering av omsorgen.

Vänsterpartiet vill skapa en modern och demokratisk offentlig sektor där personalen styr verksamheten, i samråd med de äldre och deras anhöriga och med stöd av politiker och tjänstemän. Vi vill inte reducera de äldre och deras anhöriga till att vara kunder, när de faktiskt är ägare idag!

Få äldre som bor på ett särskilt boende vill flytta till ett nytt boende, för vissa är det i praktiken inte möjligt. Vi menar därför att det knappast är realistiskt att de äldre ska påverka sin vardag genom att ”ta sin Mats ur skolan” och flytta om de inte är riktigt nöjda med den omsorg de får. Vi menar att de äldre, tillsammans med anhöriga och personal i stället ska få möjlighet att direkt få påverka sin vardag. Inte som kund, utan som ägare!

Visst låter det trevligt att personalen ska kunna starta kooperativ eller bolag och därmed styra sitt arbete (även om man kanske inte tänker på att man samtidigt degraderar de äldre och deras anhöriga från ägare till kunder) och det kan säkert vara en nyttig utmaning för personalen. Men erfarenheterna från otaliga andra kommunerna visar att den sagan sällan blir långvarig. Oftast tar den slut redan vid första upphandlingstillfället då kommunen inte kan favorisera den avknoppade verksamheten. I stället så blir det vanligtvis någon omsorgsjätte som Attendo eller Carema som tar över verksamheten och den avknoppade verksamheten står där med Svarte-Petter.

Privatisering och konkurrensutsättning påstås ofta leda till förbättringar av löner och arbetsvillkor men erfarenheterna visar på något helt annat. När privata företag tar över kommunal verksamhet så är personalnedskärningar rutin, liksom minskat löneutrymme för de som blir kvar. Dessutom så minskar medborgarnas och personalens insyn och demokratiska inflytandet i privata företag. Hittar man något problem i verksamheten så går det ofta inte att rätta till förrän det är dags att upphandla verksamheten igen, vilket kan handla om år.

Dessutom så växer problemet med privata välfärds-företag som vägrar teckna kollektivavtal eller som går i konkurs och dumpar en nedgången, krisande och kostsam verksamhet i knät på kommunen och dess skattebetalare i stället.

Vi vill istället i mesta möjliga grad föra ner besluten inom omsorgen, skolan osv. till de som är närmast berörda och har de riktiga kunskaperna. Genom att i högre grad ta tillvara personalens kunskaper och erfarenheter kan de gemensamma välfärdstjänsterna utformas mer rationellt, men också anpassas till de behov som finns inom varje unik verksamhet.

Vi tror att det leder till att både personalen och brukarna blir nöjdare samtidigt som kommunen sparar pengar. Det tycker vi är en mycket bättre lösning än att ett privat vårdbolag ska få berika sig på bekostnad av personalen och oss skattebetalare.

Kaj Raving (V) och Mariann Karlsson (V)
Från Alliansfritt Sverige om ytterligare en aspekt av privatisering.
Trots en fantastisk utveckling med nya möjligheter att göra sin röst hörd, så får vi allt fler rapporter om människor som skrämts till tystnad genom hot om att förlora jobbet eller bli utsatt för repressalier. Då spelar det ingen roll att formerna för att uttrycka sig ökat, en megafon tjänar ingenting till om man är rädd för att prata.
[...]
För vem är det som ser när sjukhuset slarvar med rutinerna? Eller när tunnelbanan slarvar med säkerheten? Att personalen slår vakt om sin egen situation är i sin tur garanten för vår säkerhet. I offentlig verksamhet är meddelarskyddet lagstadgat, i privat verksamhet saknas det skyddet och därmed finns inte samma möjligheter att slå larm.
Media: Ka1, 2, 3, Svt, Svt, DN,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Forum för Tillrättalagd Historia, Anders_S skriver Bilen ger frihet, eiz skriver Det räcker inte Sahlin, Jinge skriver Lita på media om pandemin?, jesper skriver Lars Dahlberg ljuger!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Och det är skandal att inte samma lagar gäller för privata utförare av offentligt betald verksamhet, som inom den offentliga sektorn.
Jag begriper uppriktigt sagt inte hur våra regeringar tillåts bete sig som de gör, att människor inte protesterar så det skriker om det.

bloggkraft sa...

Exakt samma förutsättningar skall gälla privat verksamhet såsom staglig verksamhet både vad gäller regler budget och frihet/ansvar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...