12 augusti 2009

Regeringen vill göra det dyrare att åka tåg

Att åka tåg är det klimatsmartaste sättet att resa på och att öka tågtrafiken på bekostnad av andra färdmedel är ett bra och nödvändigt sätt att minska på koldioxidutsläppen. Utsläppen från motortrafik bidrar starkt till en ökad växthuseffekt. Därför måste kollektivt resande uppmuntras och då särskilt med tåg. Detta kräver en kraftigt ökad tillgänglighet med stora infrastrukturinvesteringar samt, inte minst, att man håller priset lågt så att tågresandet blir ett verkligt attraktivt alternativ. Så jag håller tveklöst med Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, om att "alla kollektiva investeringar ska tas via skattemedel".

Nu vill dock regeringen höja avgiften som tågbolagen betalar för att använda spåren, banavgiften, och göra den upp till dubbelt så dyr, något som givetvis sedan slår igenom i biljettpriset och gör det dyrare för både den enskilde och företagen att välja tåget framför andra färdmedel det säger Gunnar Wulff, chef för tågdivisionen på Veolia.
– Vi tycker inte om att man ska höja banavgifterna. Skulle man mer än fördubbla dem så skulle det naturligtvis slå igenom på framförallt höga biljettpriser, för man måste ta ut pengarna någonstans. Så det kommer att drabba kunden i slutändan.
I stället för att satsa på klimatsmart resande och transporter så vill man alltså genomföra en åtgärd som är direkt kontraproduktiv och som snarast riskerar att minska tågåkandet. Samtidigt sätter regeringen klimatmål som man åtminstone själva tycker är ambitiösa och talar om att sänka koldioxidutsläppen med upp till 40%.

Frågan är: Hur tänker man här? Tänker man alls?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Wilhelmsen – biltransporter och Burmaaffärer, kimmuller skriver Motarbetaren startar nyhetsbrev, Johan Frick skriver Låt de sämst presterande få platserna – och sluta tävla!, Jinge skriver Arctic Sea – Mystiken tätnar, Tuss skriver Problemet med i-landsproblemen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...