30 augusti 2009

Recept för jämställd ekonomi

Vänsterpartiets Ulla Andersson och Josefin Brink har presenterat en utmärkt rapport med vänsterpartiets idéer för en mer feministisk ekonomi, Recept för jämställd ekonomi. Rapporten har fått en del genomslag i media och framför allt så är det "nyheten" om att vänsterpartiet som man har fastnat för. Såväl Aftonbladet som Expressen och SvD har valt samma föga fantasifulla TT(?)-rubrik V vill lagstifta om rätt till heltid.

Rapporten innehåller dock mycket mer än så
Vänsterpartiets ambition är att ingå i en regering som tar kampen för jämställdhet på allvar. En förutsättning för det är att den ekonomiska politiken tillförs ett konsekvent feministiskt perspektiv.
I den här rapporten presenterar vi huvudlinjerna för en feministisk inriktning på den ekonomiska politiken och ett antal strategiska reformer som vi vill genomföra; feministiskt perspektiv på statsbudgeten, uppgradering av jämställdhetspolitiken, reformer för jämställt arbetsliv, familjeliv och bättre kvalitet i den gemensamma välfärden.
Förutom att visa på vilken politik som vänsterpartiet vill driva i regeringen efter nästa års val, så visar rapporten hur den sittande allians-regeringens politik har slagit mot jämställheten och snarast drivit utvecklingen bakåt i tiden.
Finansminister Anders Borg har flera gånger sagt sig vara feminist, och vilja åstadkomma jämställdhet med sin ekonomiska politik. I jämställdhetsbilagan till budgetpropositionen 2009 konstaterar regeringen att den ojämlika fördelningen av resurser mellan kvinnor och män har sin grund i arbetsmarknaden, att kvinnor tar ansvar för den största delen obetalt hemarbete och att fler kvinnor än män är deltidsarbetslösa.

Vidare redogör regeringen för att transfereringarna i socialförsäkringssystemet utjämnar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män samt att män har högre förvärvsinkomst och större överskott av kapital än kvinnor.

Stick i stäv med denna klarsynta analys har den borgerliga regeringen under sina tre år vid makten genomfört en rad ekonomiska reformer som i praktiken ökat de befintliga klyftorna mellan kvinnor och män.
Läs rapporten i sin helhet här.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Från Konfliktportalen.se: L. O. Kristoffer Ejnermark skriver De tragikomiska Israelförsvararna, Jinge skriver Kattens ögon – Kattbloggning, Anders_S skriver Dåliga sociala förhållanden bakom ungdomars oro, eiz skriver Svininfluensan, kimmuller skriver Demonstration mot nedskärningar i den offentliga sektorn

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...