24 augusti 2009

Bestraffa inte klimatsmart resande

Vi vet att utsläppen från motortrafik är en starkt bidragande faktor till en ökad växthuseffekt. Att åka tåg är däremot det klimatsmartaste sättet att resa på i Sverige och att öka tågtrafiken på bekostnad av andra färdmedel är därför ett bra och nödvändigt sätt att minska på koldioxidutsläppen. Klimatsmart resande och transporter behöver uppmuntras och gynnas för att bli ett attraktivt alternativ.

Man måste därför verkligen fråga sig hur regeringen då tänker när man nu vill göra det dyrare för tågbolagen att använda spåren genom att göra banavgiften upp till dubbelt så hög, något som givetvis sedan slår igenom i biljettpriset och gör miljövänligt resandet dyrare för den enskilde och miljövänliga transporter dyrare för företagen. Man bestraffar den som vill välja ett hållbart alternativ.

Ett ökat tågresande kräver förstås en kraftigt ökad tillgänglighet med stora infrastrukturinvesteringar samt, inte minst, att man håller priset lågt så att tågresandet blir ett verkligt attraktivt alternativ. I Vänsterpartiets infrastrukturförslag hittar man därför en rejäl höjning av underhållet jämfört med vad regeringen vill lägga, liksom rejäla satsningar på nya järnvägar. Detta ska självklart bekostas med gemensamma medel i stället för att läggas på biljettpriset, vilket kommer att ske om regeringen driver igenom förslaget.

Miljövänligt resande ska prioriteras – inte bestraffas.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Barometern, Norran

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Johan Frick skriver Låt inte sverigedemokrater rita om kartan för oss, Jinge skriver Klok åklagare räddar Odell, kamratwot skriver Back to school, Anders_S skriver Inte bara Göteborg har drabbats av ungdomsoroligheter de senaste dagarna, tusenpekpinnar skriver Inga politiker!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Kan ingen upplysa dårarna i Rosenbad att stålhjul mot stålräls rullar betydligt lättare än gummihjul mot asfalt?
Börja med att tvinga företag att transportera det som kan på järnväg. Det är ett oskick att ha sina lager på rullande lastbilar för att utnyttja "just in time".

Anonym sa...

Tåg är bra på många sätt, men det är inte det klimatsmartaste sättet att resa, för det är cykeln. *Hälften* av alla bilresor i Sverige är under fem kilometer och de flesta av dessa skulle enkelt kunna ersättas av cykelresor.

Kaj Raving sa...

Anonym: Det är alldeles riktigt att cyklar är ännu miljövänligare, liksom att promenera och att detta ofta kan ersätta kortare bilresor. Det är också något man behöver arbeta med att få bort, detta "okynneskörande". I inlägget så syftar jag dock snarast på lite längre resor.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...