30 juni 2009

Hjältarna på Lagena

Lagena-konflikten fortsätter även om 26 anställda nu ändå sägs upp. Men även om det givetvis är en tragisk förlust för de som arbetar där så är det ändå en seger för Lagena-arbetarna att de genom sin kamp mot kapitalisternas framstötar har lyckats lyfta upp frågan om anställningstrygghetens vara eller icke vara på den fackliga och politiska dagordningen. Bland annat så lyfte Lars Ohly frågan i sitt tal i Almedalen.

”Det finns en illusion om att vi har två jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Samtidigt vet många av oss att arbetsrätten har urholkats.

Några exempel på detta; företaget Lagena i Jordbro som ägs av Systembolaget – ett statligt bolag – använder utpressning mot sina anställda för att få igenom försämringar i avtalen och är beredda att säga upp anställda för att sedan direkt hyra in andra från bemanningsföretag och därigenom kringgå turordningsreglerna.

Man använder makten för att sätta sig över lagstiftarens intensioner. Istället för en trygghet och ett medinflytande vi kan vara stolta över har vi patronföretag som Lagena i Jordbro.”

Lagena-konflikten slutade tidigt att enbart handla om företaget Lagena och om ledningens agerande där. Frågan är mycket större än så och det har vi arbetarna på Lagena att tacka för och därför förtänar de tveklöst epitetet hjältar!

Frågan berör i själva verket hela arbetarrörelsen. Om detta skrev Micke och jag följande insändare som dock inte verkar tas in någonstans :-(

På Systembolagets dotterbolag Lagena har det blossat upp en strid. På företaget, där en tredjedel av arbetarna sades upp i höstas, har man nu återigen varslat en tredjedel av den fasta personalen. I deras ställe vill man nu ta in inhyrda arbetare.

Tyvärr så är detta inte något unikt. Vi har sett det förut och det blir allt vanligare. Det unika med Lagena är att arbetarna där sade stopp! Man vägrade att acceptera företaget agerande utan tog strid för rätten till en trygg anställning.

Och striden pågår, även om arbetsdomstolen beordrade arbetarna att återgå till arbetet efter en fyra dagars strejk där företaget tog hjälp av bemanningsföretag och polis för att få igång arbetet. De strejkande riskerar nu stora böter efter att Lagena stämt dem inför arbetsdomstolen och de behöver allt stöd de kan få, såväl ekonomiskt som moraliskt, för att fortsätta kampen, om än i andra former. Hur man kan gå till väga kan man läsa på lagenasolidaritet.wordpress.com.

Utfallet av kampen ligger nu i hela arbetarrörelsens intresse och gäller inte bara arbetarna på Lagena. Kampen är en strid för anställningstryggheten på hela arbetsmarknaden och mot otrygga anställningar. Det är en kamp för rätten att slippa risken att sägas upp ena dagen för att nästa bli inhyrd på samma ställe. Det som Lagenas ledning gör är nämligen något som sprider sig som en löpeld över landet, när man kringgår anställningsskyddet och undergräver de fackliga rättigheterna.

En nyligen genomförd undersökning visar att många företag säger upp mer personal än vad som är motiverat. Man passar på att göra sig av med personal i kristider helt enkelt. Samtidigt så ser Bemanningsföretagen ljust på framtiden med mer än en fördubbling av uthyrningsbranschen i sikte efter krisen. Det är svårt att inte se mönstret!

Just därför måste vi stödja arbetarna på Lagena och därför måste vi också ta kampen på varje arbetsplats och i hela samhället – för ett anställningsskydd värt namnet och för en annan politik.

Kaj Raving och Mikael Nilsson
Lagena-arbetarnas vänner

P.s Tacka gärna hjältarna för deras insats genom att ge ett bidrag till deras böter på plusgiro 134456-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Mördande varmt, andread0ria skriver Slutord om Humanisternas kampanj, Anders_S skriver Kuppen i Honduras – direktrapport i US-amerikansk vänstertidning, Björn Nilsson skriver Gamla och nya media (miss)lyckas i Irak och Iran, snatterskan skriver Konstig matematik, Handels

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

2 kommentarer:

Dick sa...

Till och med facket medgav att det fanns behov av att minska personalstyrkan med minst 15 personer. Alltså i grunden en överbemanning eller arbetsbrist.

Dessutom får företaget själva bestämma över hur organisationen ska utformas och dimensionera storleken därefter.

Kaj Raving sa...

Dick: för det första så råder det en ganska betydande diskrepens mellan att säga upp 26 eller 15 anställda. För det andra så handlar det inte främst om hur många som sägs upp utan om att företaget vill ersätta fast anställd personal med inhyrd sådan.

Samtidigt som man nu alltså säger upp personal så hyr företaget in personal, något som man mycket riktigt har möjlighet att göra. En möjlighet som jag och många med mig alltså vill ta bort.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...