30 juni 2009

Hjältarna på Lagena

Lagena-konflikten fortsätter även om 26 anställda nu ändå sägs upp. Men även om det givetvis är en tragisk förlust för de som arbetar där så är det ändå en seger för Lagena-arbetarna att de genom sin kamp mot kapitalisternas framstötar har lyckats lyfta upp frågan om anställningstrygghetens vara eller icke vara på den fackliga och politiska dagordningen. Bland annat så lyfte Lars Ohly frågan i sitt tal i Almedalen.

”Det finns en illusion om att vi har två jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Samtidigt vet många av oss att arbetsrätten har urholkats.

Några exempel på detta; företaget Lagena i Jordbro som ägs av Systembolaget – ett statligt bolag – använder utpressning mot sina anställda för att få igenom försämringar i avtalen och är beredda att säga upp anställda för att sedan direkt hyra in andra från bemanningsföretag och därigenom kringgå turordningsreglerna.

Man använder makten för att sätta sig över lagstiftarens intensioner. Istället för en trygghet och ett medinflytande vi kan vara stolta över har vi patronföretag som Lagena i Jordbro.”

Lagena-konflikten slutade tidigt att enbart handla om företaget Lagena och om ledningens agerande där. Frågan är mycket större än så och det har vi arbetarna på Lagena att tacka för och därför förtänar de tveklöst epitetet hjältar!

Frågan berör i själva verket hela arbetarrörelsen. Om detta skrev Micke och jag följande insändare som dock inte verkar tas in någonstans :-(

På Systembolagets dotterbolag Lagena har det blossat upp en strid. På företaget, där en tredjedel av arbetarna sades upp i höstas, har man nu återigen varslat en tredjedel av den fasta personalen. I deras ställe vill man nu ta in inhyrda arbetare.

Tyvärr så är detta inte något unikt. Vi har sett det förut och det blir allt vanligare. Det unika med Lagena är att arbetarna där sade stopp! Man vägrade att acceptera företaget agerande utan tog strid för rätten till en trygg anställning.

Och striden pågår, även om arbetsdomstolen beordrade arbetarna att återgå till arbetet efter en fyra dagars strejk där företaget tog hjälp av bemanningsföretag och polis för att få igång arbetet. De strejkande riskerar nu stora böter efter att Lagena stämt dem inför arbetsdomstolen och de behöver allt stöd de kan få, såväl ekonomiskt som moraliskt, för att fortsätta kampen, om än i andra former. Hur man kan gå till väga kan man läsa på lagenasolidaritet.wordpress.com.

Utfallet av kampen ligger nu i hela arbetarrörelsens intresse och gäller inte bara arbetarna på Lagena. Kampen är en strid för anställningstryggheten på hela arbetsmarknaden och mot otrygga anställningar. Det är en kamp för rätten att slippa risken att sägas upp ena dagen för att nästa bli inhyrd på samma ställe. Det som Lagenas ledning gör är nämligen något som sprider sig som en löpeld över landet, när man kringgår anställningsskyddet och undergräver de fackliga rättigheterna.

En nyligen genomförd undersökning visar att många företag säger upp mer personal än vad som är motiverat. Man passar på att göra sig av med personal i kristider helt enkelt. Samtidigt så ser Bemanningsföretagen ljust på framtiden med mer än en fördubbling av uthyrningsbranschen i sikte efter krisen. Det är svårt att inte se mönstret!

Just därför måste vi stödja arbetarna på Lagena och därför måste vi också ta kampen på varje arbetsplats och i hela samhället – för ett anställningsskydd värt namnet och för en annan politik.

Kaj Raving och Mikael Nilsson
Lagena-arbetarnas vänner

P.s Tacka gärna hjältarna för deras insats genom att ge ett bidrag till deras böter på plusgiro 134456-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Mördande varmt, andread0ria skriver Slutord om Humanisternas kampanj, Anders_S skriver Kuppen i Honduras – direktrapport i US-amerikansk vänstertidning, Björn Nilsson skriver Gamla och nya media (miss)lyckas i Irak och Iran, snatterskan skriver Konstig matematik, Handels

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

27 juni 2009

Kapitalisternas framstötar kräver motstånd!

Det är uppenbart att det är kapitalisternas tid just nu. Efter IF Metalls krisavtal så har företag efter företag ställt klubbar och anställda inför omöjliga utpressningssituationer som tvingat dem att gå med på ett krisavtal vare sig det behövs eller inte. Resultatet är givetvis att fackets ställning försvagas och att positionen i framtida förhandlingar kraftigt har försvagats. Man har börjat backa och kapitalisterna är givetvis inte sena att utnyttja situationen.

På Älvsbyhus tar vd:n Donald Johansson i samma anda till utpressning för att bli av med obekväma anställda, bland annat ordföranden och tillika skyddsombudet i klubben, Johan Rangedal. För att vd:n inte ska lägga ner fabriken så har nu fyra anställda tvingats sluta på företaget. Och tyvärr så är det inte ett isolerat fall, utan något som breder ut sig, att företagen struntar fullständigt i LAS och kräver att få göra sig av med folk efter eget godtycke. Man vill ha tillbaka den tid då arbetaren stod med mössan i hand och väntade och hoppades på att brukspatron i bästa fall skulle ge just honom arbete så att han åtminstone klarade även denna dag.

Givetvis så krävs nu motstånd mot kapitalisternas framstötar. Ett ljus i mörkret är i alla fall att striden på Lagena tycks ha haft någon effekt även på betongfacken. Fackförbunden har nu förstått allvaret i att inhyrda anställda används för att sätta LAS ur spel. John Haataja, avtalssekreterare hos Handels har sett att det är ett ökande problem.
– Det är helt klart en uppåtgående trend.
Frågan om inhyrd personal har nu på allvar aktualiserats och kommit upp på dagordningen. Därför kommer kommer reglerna kring inhyrning att bli ett viktigt krav i den kommande avtalsrörelsen.

Och visst måste hålen i LAS täppas till, men det vi ser nu har inte så mycket med lagtekniska detaljer eller kollektivavtalens formuleringar att göra. Det vi ser nu är bara yttringar av att kapitalisterna med krisen och regeringen i ryggen nu har bytt sin långvariga lågintensiva opinionsbildande offensiv mot en öppet aggressiv klasskamp för att försvaga facken och trycka tillbaka arbetarklassen.

Därför är kampen nu principiellt viktig och därför måste nu de fackliga kampen fortsätta och intensifieras. Man får inte heller vara rädd för att hitta nya metoder, något som givetvis främst gäller betongfacken. Det är nya tider nu... kapitalisterna använder sig av nya aggressiva kampmetoder som bryter mot vad allt vad "god sed" säger och gör vad de kan för att visa sin maktposition... då kan inte vi bli sittande på våra häckar och vara nöjda med att spela spelet efter en regelbok som ingen annan använder.

Några fler sådana här segrar så kan vi skrota både FML (Förtroendemannalagen) och LAS för gott!

Upp till kamp!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloggat: Vänsterpolitik, Domljuger, Internationalens ledarblogg, Lukas Löfling,

Från Konfliktportalen.se: kamratwot skriver När Nisse från Manpower skakade om den svenska arbetsmarknaden, salkavalka skriver GUD FINNS INTE, Björn Nilsson skriver Mattips i sommarvärmen, Fredrik Jönsson skriver Statskuppförsök i Honduras, andread0ria skriver Skilj på privat och politiskt i religionsdebatten, cappuccinosocialist skriver Det humanistiska korståget

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

25 juni 2009

Internationell aktionsdag till stöd för Irans arbetare

I Sverige ses det som en självklar rättighet att få engagera sig fackligt. Och vi som är fackligt aktiva slipper oroa oss för att vårt fackliga engagemang ska leda trakasserier från stat och myndigheter eller att vi kanske hamnar i fängelse när vi protesterar mot regeringen på första maj.

I Iran så ser det helt annorlunda ut. Där kämpar fackföreningarna för att över huvud taget få rätten att organisera sig, trots hårt motstånd från den sittande regimen. Många fackföreningsledare har fängslats i kampen och under första majdemonstrationerna i år så arresterades minst 100 personer.

Den 26 juni har därför utsetts till internationell protestdagdag där arbetarrörelser över hela världen kräver att de som arresterades under första maj frisläpps, liksom alla andra fackliga ledare och medlemmar som fängslats för att de kämpat för rätten att bilda oberoende fackföreningar.

Vi i vänsterpartiet stöder givetvis den kämpande fackföreningsrörelsen i Iran i dess strävan att få utöva sina mänskliga och fackliga rättigheter och förenar oss i det globala fördömandet av den totalitära Iranska regimen och dess strävan att undertrycka dessa rättigheter. Vi uppmanar den övriga svenska arbetarrörelsen att göra detsamma.

Kaj Raving (V)
Facklig-politisk talesperson i Kalmar Län

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media: Barometern

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Åsiktsregistreringen av vänstern pågår än, Fredrik Jönsson skriver Bäddar för Piratpartiet, cappuccinosocialist skriver Here comes the proper education, 1915 skriver Förbättra världen med din dator, Björn Nilsson skriver Lite mer om Lalgarh, Kristoffer Ejnermark skriver Sverige krigar i Afghanistan – terrorattack mot svensk ambassad

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

24 juni 2009

Rödgrön prio på välfärden

Regeringen har hittills sänkt skatten med över 80 miljarder kronor, skattesänkningar som främst har kommit höginkomsttagare till del.

Dessa skattesänkningar måste givetvis bekostas på något sätt och givetvis så är det de svagaste som får stå där med Svarte Petter när borgarnas politik slår igenom med exempelvis ökat utanförskap, ökad barnfattigdom och då givetvis också ökade socialbidragskostnader. Bara för att nämna några exempel på vad regeringens politik innebär.

Skattesänkningarna har gått ut direkt över kommunerna som därför också har tvingats genomföra det som borgarna tidigare öppet förespråkat, men som man nu alltså genomför indirekt i stället. Det handlar alltså om kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn som givetvis drabbar de svagaste hårdast, eftersom det är de som har störst nytta av en gemensamt finansierad offentlig sektor.

Men välfärden har ett förkrossande stöd bland den svenska allmänheten, så därför känns det bra att även miljöpartiet och socialdemokraterna nu har tagit ställning så att oppositionen nu i samband med sin tågturné gemensamt kan visa att man prioriterar den gemensamt finansierade offentliga sektorn framför skattesänkningar för överklassen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloggat: Jöran Fagerlund, Jonas Sjöstedt, David Aronsson, Stockholmsvänstern, Lukas Löfling, Jinge

Media: Aftonbladet, DN, SvD1, SvD2,

Från Konfliktportalen.se: Kristoffer Ejnermark skriver Massvaccination, men vad händer sen?, Jinge skriver Oroande nyheter om svininfluensan, Björn Nilsson skriver Usel privat jobbtillväxt i USA, Anders_S skriver Göteborgsvitsiga nyheter, samira skriver Lagerarbetarnas kamp fortsätter

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

22 juni 2009

Djurrätt mellan PR och profit

Den glada kon i Bregottfabriken, där hon får gå ute och ha det bra, det är bilden av hur svenska kor har det som mjölkindustrin vill förmedla till sina konsumenter. Men eftersom mjölkindustrin givetvis drivs av en kapitalistisk logik så är det just också bara själva bilden som är intressant. Hur verkligheten i själv verket ser ut är däremot inte lika viktigt så länge som man kan upprätthålla skenet tillräckligt för att skapa en god PR.
– "Bregottbilden" är ju en reklambild och den är som många reklambilder är. Att bete finns ute på gårdarna i stor utsträckning tycker jag är positivt. Så vad vi försöker göra är att hitta en anpassning där vi har kvar förtroendet för bete hos konsumenterna, men samtidigt titta på hur vi kan förenkla detta ute på gårdsnivå så att företagandet blir enklare och mer effektivt.
Det menar en företrädare för Svensk Mjölk vars ordförande dock sjunger betets lov i en insändare. Enklare och mer effektivt betyder ju givetvis sämre för korna och bättre för bönderna men man vill åtminstone inte avskaffa dagens beteskrav. Organisationen Sveriges Mjölkbönder med ordförande Per Andersson är mer rakt på sak och vill slopa dagens redan minimala beteskrav och många mjölkbönder vill hålla korna inne året runt. Det är nämligen "jobbigt" för bönderna att behöva följa dagens regler.

Förtroendet hos konsumenterna vill man ändå ha kvar, annars kan det ju leda till "marknadsföringsproblem", men samtidigt så har vi profiten att ta hänsyn till. God djurhållning som kostar pengar = mindre profit.

Djurens intressen då? Tja, de får väl passas in någonstans mellan PR och profit.

Elisabeth Höglund undrar apropå detta, i en krönika i Expressen
, vart omtanken om djuren tog vägen?
Kanske försvann den i samma ögonblick som svenska Arla blev danskt. Numera sätts den internationella konkurrenskraften före omsorgen om djuren.
Sanningen är att omtanken om djuren inte är, och har aldrig varit ett kapitalistiskt intresse, det handlar enbart om relationen mellan PR och profit. Men svensken själv vill gärna se sig som någon som värnar djurens intressen. Därför köper man gärna bilden som industrin vill sälja och blundar för verkligheten.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Utomjordingar rapporterar från Iran?, Anders_S skriver Dåliga filmsajter på nätet, Fredrik Jönsson skriver Mister sina liv i kampen för demokrati, Redaktionen skriver Kulturkanon: Fucked Up – Magic Word., Bo Myre skriver Tampere, 10 - 12/7: Musta Pispala (Eng / Sve)

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

18 juni 2009

Strejken över - kampen fortsätter!

Strejken på Systembolagets dotterbolag Lagena tycks vara över och arbetarna som strejkat i fyra dagar avblåser strejken ikväll eftersom arbetsdomstolen AD beordrar dem till det. På måndag återgår man så till arbetet igen. Lagena-arbetarna har redan gjort en så stor insats som man kan begära av någon och det räcker med att de antagligen döms till böter, de behöver inte riskera att förlora sina arbeten på grund av strejken. Hjälp dem nu med böterna genom att sätta in ett bidrag på plusgironr. 134456-3. All heder åt Lagenas arbetare!


Nu får kampen i stället fortsätta på annat sätt - för den är långt ifrån över. För oavsett hur det egentligen går i jordbro så så har man åtminstone lyckats med att lyfta upp frågan om vilka anställningsformer vi vill se på arbetsmarknaden till ytan, en oerhört viktig fråga för hela arbetarrörelsen.
Det började med en dom i Arbetsdomstolen i mars. Domen gäller ett av Saabs lager. Där fick alla anställda sparken och ersattes med personal från bemanningsföretag. De uppsagda hade inte företräde till jobben i bemanningsföretagen.
Arbetsdomstolen slog fast att återanställningsrätten enbart gällde anställning direkt på Saab.
Efter den domen har det blivit allt vanligare att arbetsgivare säger upp sina egna anställda och ersätter dem med folk från bemanningsföretag – eller hotar att göra det. Och det kan inte facket göra något åt.
Så här säger en av de strejkande, Jesscia Moya, till LO-tidningen om vad strejken lett fram till:
– Vår kamp har satt i gång en debatt om vår rätt som arbetare. Det ska inte vara tillåtet att byta ut oss mot inhyrda.
Den debatten måste vi nu se till att fortsätta, för frågan kommer att bli alltmer aktuell framöver som den här artikeln i LO-tidningen visar. Bemanningsföretagen ser fram emot ljusa tider framöver... kombinera det sedan med att många företag säger upp fler än vad som är nödvändigt så är det är svårt att inte se sambandet.Stöddemonstrationer och flygbladsutdelning har ägt rum på många håll i landet under de dagar som strejken varat. Så också i Nybro igår och i Emmaboda idag där Micke och jag arrangerade flygbladsutdelning utanför Systembolagen med stor framgång och gensvaret bland de människor jag har pratat med har varit mycket bra. Vänsterpartierna i Nybro och Emmaboda har också antagit ett gemensamt stöduttalande.


Som sagt, kampen är inte över ännu, den har bara börjat. Solidaritet med Lagenas arbetare!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media: Aftonbladet, SvD, Nyhetskanalen.se,

Från Konfliktportalen.se: cappuccinosocialist skriver Strejken avblåst – kampen fortsätter!, Anders_S skriver EU-ordförandeskapet och protester, jesper skriver Stejkande på Lagena tvingas tillbaka till arbetet, kimmuller skriver Att spruta över tv-skärmen, Jinge skriver Farlig situation i Iran

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

16 juni 2009

"Jag står kvar!" - Strejken på Lagena fortsätter

Samtidigt som personalen på Systembolagets dotterbolag Lagena strejkar vilt för andra dagen så läser jag hos Bemanningsföretagen att man under Almedalsveckan kommer att "invadera Visby".
Vi gör det för att vi praktiskt vill visa att bemanningsbranschen är en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden.
Jo, nog är de en viktig aktör alltid... det kan man om inte annat fråga personalen på just Lagena om, personalen som företaget till stora delar vill byta ut mot just inhyrda arbetare.

Nåja, den vilda strejken för att stoppa detta fortsätter och kampandan, som var hög under måndagen, tycks hålla i sig.
Ja...folk dog i Ådalen också [...] det var värre där än här [...] jag står kvar!


De strejkande riskerar nu också att ställas inför skranket och dömas till böter. Men kampen gäller inte bara de strejkande arbetarna på Lagena utan den gäller alla arbetare över hela Sverige. Så gör som jag och stöd de strejkande genom att sätta in pengar på Handelsanställdas förbund klubb 20-717 plusgiro 134456-3.

Tidigare: Gott gry i Lagena-arbetarna!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media: DN, SvD, SR,

Från Konfliktportalen.se: Kaj Raving skriver “Jag står kvar!” - Strejken på Lagena fortsätter, Anders_S skriver Privatskolor ska få välja sina elever, andread0ria skriver Lagena dag två: Svartfötter är avskum, clausewitz skriver Strejkens andra dag, Krastavac skriver Kom igen Lagena! Vad skulle de annars göra?, H Palm skriver Solidaritet med de strejkande på Lagena.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , ,

Billig sprit "2000-talets största socialpolitiska katastrof"!

Det finska experimentet med att sänka skatten på sprit har inneburit en total katastrof och nu höjer man återigen spritskatten rejält.

Det var för att stänga till de införselkranar som öppnades för fullt vid EU-inträdet som den finska regeringen vid Estlands inträde i EU beslutade att ge sig på det misslyckade experimentet att sänka spriten på starksprit med 44%.

Det hela resulterade i ett fyllseslag utan dess like, med över 300 fler döda under första året!

Sedan sänkningen infördes har sedan alkoholkonsumtionen ökat med 10% vilket givetvis ger enorma kostnader för samhället i form av sjukvård, polisinsatser, mm. Men det kostar också i form av ökade kostnader för företagen. I Sverige står redan idag alkoholmissbruket för 2,5% av företagens totala lönekostnad.

De största kostnaderna handlar ändå om om de personliga ödena. Ökad misshandel, både på gator och i hemmen, mer rattfylleri, för att inte tala de ytterligare barn som tvingas leva med en (eller två) alkoholiserad förälder. Allt detta är konsekvenser av en ökad alkoholkonsumtion.

Ökad tillgänglighet som ska mötas med sänkt alkoholskatt... känns argumenten igen? Det är alltså ovanstående konsekvenser som neoliberalerna i själva verket romantiserar när man "värnar" individens rätt att själv bestämma över sin alkoholkonsumtion. Detta har nu Finland fått erfara i en mycket dyrköpt läxa.

Frågan är hur lång tid det nu tar att vända den katastrofala utvecklingen igen. Den finländska regeringen räknar själv med en minskning av alkoholkonsumtionen med ett par procent, ökad införsel är då inräknad. Därför behöver man, för att verkligen kunna göra något åt problemet, också sänka införselkvoterna. Även här i Sverige måste vi sänka införselkvoterna, för även om konsumtionen inte ökar här så ligger den på historiskt höga nivåer.
Hur mycket alkohol vi konsumerar beror framför allt på två saker: priset och tillgängligheten. Ju lägre pris alkoholen har desto större är konsumtionen, och ju lättare vi kan få tag på alkohol desto mer dricker vi.
Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige liksom en av de farligaste och avgörande för hur hög konsumtionen vi har är hur dyrt det är och hur lätt det är att få tag i. Kanske kan neoliberalerna nu med den insikten förstå att fri alkoholinförsel och sänkt alkoholskatt inte är någon bra idé, utan i själva verket riktigt usel, och att ett slopat alkoholmonopol är ett om möjligt ännu dummare förslag... även om jag tvivlar...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media: Svt, DN,

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Koenigsegg organiserar om, Krastavac skriver Kom igen Lagena! Vad skulle de annars göra?, H Palm skriver Solidaritet med de strejkande på Lagena., jesper skriver Strejken fortsätter och aktionerna lika så…, Kristoffer Ejnermark skriver Fjodor Dostojevskij – Idioten, avantivideo skriver Stöd till de strejkande arbetarna på Lagena 15 juni i Malmö (2009)

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

15 juni 2009

Gott gry i Lagena-arbetarna!

Så jävla skönt att se att det finns de som vågar säga ifrån när de blir utpressade och behandlade som skit!Visst, jag är förtroendevald i ett betongfack och får inte uppmuntra till vilda strejker osv osv yada, yada... men arbetarna på Lagena, Systembolagets dotterbolag i Jordbro, har definitivt mitt fulla stöd i sin kamp mot företagets försök att ställa arbetare mot arbetare och jag hoppas att de inte ger sig innan de har vunnit sin vilda strejk.

Att företag passar på i varseltider och gör sig av med mer personal än vad som kan härledas till en eventuell nedgång i produktionen har man sett uppgifter om tidigare. Orsaken är givetvis att skapa "lojalare" arbetare, arbetare som inte ställer alltför stora krav, "flexibla" arbetare helt enkelt. En bra metod för skapa "flexibla" arbetare som som inte ifrågasätter vad företaget gör är självklart att öka andelen personal med otrygga(re) anställningsformer, exempelvis genom inhyrning.

På Lagena så har uppenbarligen företaget beslutat sig för att göra detta sviniga beteende till en konstform genom att ta det hela ett steg längre och mer öppet byta ut de fast anställd personal mot inhyrda arbetare samtidigt som man använder de lagda varslen som påtryckning för att få personalen att gå med på försämrade löne- och anställningsvillkor.

Detta om något visar vilket skämt vårt anställningskydd i själva verket är idag. Men framför allt så visar det på hur viktig Lagena-arbetarnas kamp är. Det verkar vara gott gry i dem i alla fall och det ger ju hopp för framtidens motstånd mot kapitalet.

Solidaritet med Lagenas arbetare, deras kamp är vår kamp!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media: LO-tidningen, Expressen, Aftonbladet, SvD, DN, Svt

Bloggat: vsfstockholm, Stockholmsvänstern, Dagens Konflikt m.fl.

Från Konfliktportalen.se: avantivideo skriver Stöd till de strejkande arbetarna på Lagena 15 juni i Malmö (2009), Björn Nilsson skriver Två typer av brott - vilken skall prioriteras?, Tuss skriver Om strejken på Systembolagets lager, Krister B. Anana skriver Embryo bakom SVT:s nya miljösatsning, clausewitz skriver Vild strejk!, tusenpekpinnar skriver Solidaritet med arbetarna på Lagena!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

13 juni 2009

(V)i förespråkar närhetens och småskalighetens betydelse

Mat är en väsentlig del av vår vardag och vad vi äter har en stor inverkan på vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att maten som tillagas inom kommunens verksamhet håller en hög kvalitet åt våra barn och gamla. Den förra politiska majoriteten i Nybro, ledd av socialdemokrater och centerpartister, beslutade att centralisera kommunens matlagning. Däremot så hade man inte det politiska modet att ta det nödvändiga påföljande beslutet att lägga ner småköken när man centraliserade matlagning.

Vänsterpartiet i Nybro menar att bra råvaror är en grundförutsättning för bra mat men att även närheten är viktig. Ingenting är så välgörande för aptiten som att känna doften när maten tillagas. Därför har vi förespråkat att maten ska tillagas på plats, i förskolor och på särskilda boenden, och inte i ett centralkök för att sedan transporteras runt i kommunen.

Tyvärr så har vi haft majoriteten i fullmäktige emot oss när vi förespråkat närhetens och småskalighetens betydelse. Centerpartiet och socialdemokraterna med flera har i stället sett till att vi fått den storskaliga centralisering av matlagningen som så många tycker har lett till en försämring. Konsekvenserna från deras tidigare politiska feghet slår nu tillbaka. Den nya organisationen har förutom en försämring inneburit ökad ineffektivitet och ökade kostnader för verksamheten.

Samtidigt så ökar halvfabrikaten och transporterna av maten. Resultatet är att få barn kan känna dofterna av när maten tillagas och många av våra gamla har nu endast vad som närmast kan liknas vid micro-mat att se fram emot vid måltiden.

Vi måste vända den här utvecklingen och vi kan börja med råvarorna! I stället för halvfabrikat vill vi se att man börjar använda närproducerade, gärna kravmärkta, råvaror i så hög grad som möjligt och låter personalen använda sig av den matlagningskunskap man faktiskt besitter.

Priset på råvarorna kanske blir lite högre, men i gengäld så slipper man en mängd led som lägger på sin vinst, liksom en mängd transporter, vilket sparar både pengar och miljö, så i slutänden blir det säkert inte dyrare ändå.

Dessutom; är inte våra barn och gamla värda riktigt bra mat?

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Media: Sydnytt, Barometern

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Meningslös retorik från Göteborgspolitiker om brott, Björn Nilsson skriver Brott lönar sig inte …, kimmuller skriver Rikspolisstyrelsen kommenterar mitt inlägg om Reclaimet, cappuccinosocialist skriver Demokratisering, Bo Myre skriver Never Trust A COP! (Eng / Sve), Jinge skriver Res med Google Earth

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

09 juni 2009

Nytt bottennapp av Politikerbloggen

Politikerbloggen lyckas med ett nytt bottennapp när man blåser upp att "Lars Ohly ifrågasätts av partikamraterna" efter det katastrofala resultatet i EU-parlamentsvalet. I själva verket så visar det sig att det handlar om att 30 personer av 1300 tillfrågade riktar kritik mot Lasse. Det motsvarar strax över 2% som efter ett katastrofval kräver partiledarens avgång - i en uppenbarligen anonym undersökning.

2%! Jag misstänker att vilken partiledare som helst skulle jubla över en sådan låg siffra vilken dag som helst under året, för att inte tala om dagarna efter ett katastrofval! Men det hindrar givetvis inte att det vanliga borgardrevet; DN, Expressen och tv4 från att göra stor sak av det hela. Men det är klart , åtminstone Expressen har ju vana av att skapa patetiska nyheter som inte existerar egentligen.

Valet är en katastrof, därom råder det knappast något tvivel, men att kräva att Lasse skulle ta ansvaret för det är inte annat än patetiskt. Han har gjort en skitbra valrörelse i de delar jag har sett, men hans insats var knappast avgörande för valet och det ska den fanimig inte vara heller.

Vi är, eller borde åtminstone vara, ett folkrörelseparti och ett folkrörelseparti kan fan inte hänga upp en valutgång på en eller ett par personer. Valutgången hänger i stället på oss alla som befinner oss ute i "verkligheten"! Det är vi som har misslyckats med att förklara varför man bör rösta och varför just Vänsterpartiet är det bästa alternativet. Det är vårt arbete på gator och vid fikabord som i slutänden verkligen betyder något.

Vad Lasse eller Eva-Britt eller något annat "högdjur" säger eller gör kan möjligen spela roll på marginalen... men mer än en halvering, då handlar det fan inte om "på marginalen", utan om att vi där ute har misslyckats med basarbetet, även om vi är många som slitit så in i h-e med att försöka att lägga en bra grund.

Tyvärr, vad värre är, så är verkligheten att man i många fall helt enkelt har låtit bli att ens försöka, utan man har mest suttit på arslet. Antingen för att man helt enkelt inte tyckt att valet varit så viktigt, eller kanske för att man blivit så j-a bekväm att man inte vill slita i en valrörelse. Oavsett vilket så kan det förstås vara bekvämt att kunna skylla på någon annan när det sedan går åt skogen och det är klart att borgarmedia gärna nappar på det.

Givetvis måste en grundlig valanalys genomföras, strategiska val genomlysas osv osv, men att leta en eller några syndabockar är att göra det alldeles för lätt för sig och leder knappast fram till någon riktig förändring. Och en förändring är uppenbarligen nödvändig, men finns inte engagemanget så är frågan om det finns något man kan göra...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver FI och AI måltavla för högerextrema, MJE skriver Vår glömska skymmer blommorna., Björn Nilsson skriver Sista gången jag tjatar om lärdomar av EU-valet hoppas jag, salkavalka skriver ROMANTIKEN, kvinnopolitisktforum skriver Kvinnors osynliggjorda arbetsskador, cappuccinosocialist skriver I don’t wanna fade away…

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

07 juni 2009

Rusning till valurnorna

Se till så att det inte blir så här idag:
Här finns några skäl till att rösta och givetvis så bör du rösta på (V)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Missnöjespartier och småpartier går fram i hela Europa, 1915 skriver Nationaldagen i bilder, cappuccinosocialist skriver Rösta!, Björn Nilsson skriver Krig och NATO gör inte människor bättre, Jinge skriver Sparka Lagerbäck – NU

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , ,

04 juni 2009

(V)i kräver garantier för strejkrätten

EU är en i grunden marknadsfundamentalistisk institution, som när det gäller konsekvent sätter marknadens intressen före de mänskliga.

Genom en rad domar, exempelvis Lavaldomen, har EU:s domstol inskränk de fackliga rättigheterna, vilket visar att man inom EU inte har någon som helst respekt för den svenska modellen. I stället så öppnar man för social dumpning över hela den svenska arbetsmarknaden när facken hindras från att genom kollektivavtal försvara de svenska lönerna och arbetsvillkoren och där företagen får hantera utländsk arbetskraft som en tredje klassens arbetare med sämre villkor och löner.

När regler som gäller för svenska företag inte behöver följas av utländska företag, så löper företag där man har svenska förhållanden, svenska löner, arbetstider, semestrar osv. stor risk att konkurreras ut när företag med långt lägre löner och mycket sämre arbetsförhållanden kan dumpa priserna, något som facket nu enligt EU inte har rätt att agera mot.

Att den svenska modellen inte skulle tillåtas stå kvar orörd inom EU var något som nej-sidan varnade för inför EU-omröstningen. Ja-sidan å sin sida lovade att kollektivavtalen skulle fortsätta vara en svensk angelägenhet. Vi ser nu vad det löftet var värt när arbetarens rättigheter som sätts på undantag till förmån för kapitalets fria marknad.

Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att marknaden vinstintressen ska gå före rätten till trygga arbetsvillkor och rimliga löner. Vi kräver därför att riktiga garantier för strejkrätten och rätten för svenska fackförbund att kräva kollektivavtal också av företag från andra EU-länder skrivs in i EU:s grundlag. Endast fullständiga och riktiga garantier för att stärka arbetarnas rättigheter duger för oss.

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: cappuccinosocialist skriver Späckat schema, Björn Nilsson skriver Lagerarbetare i kamp - även på nätet, Anders_S skriver Upphovsrätt - varken samhällsfara eller nödvändighet, Jinge skriver Mycket snack och liten verkstad?, acidtrunk skriver 20 års minnet av det kommunistiska upproret

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

03 juni 2009

Lena Ek (C) utan koll

Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek visar i P1 morgon att hon har noll koll på Lavaldomen och arbeträtten inom EU.
- Det är mycket allvarligt med så svaga kunskaper hos en svensk europaparlamentariker som förväntas försvara svenska löntagarintressen i Bryssel.
Det säger Ingemar Hamskär, TCOs chefsjurist apropå att Lena tvärsäkert påstår att svenska fackförbund trots Lavaldomen kan kräva villkor, som olycksfallsförsäkringar.

Detta trots att detta ligger utanför den så kallade hårda kärnan av villkor som är tillåtna att kräva. Den hårda kärnan består av ett antal områden som räknas upp i direktivet, exempelvis lön, arbetstid, semester mm. Eftersom olycksfallsförsäkringar inte räknas upp så kan dessa inte krävas. Ingemar konstaterar att Lena "antingen inte läst eller förstått domen".
- Domen innebär en klar begränsning av vad svenska fackföreningar kan kräva utifrån det gällande rättsläget. Det ska handla om en tydlig och klar minimilön samt minimivillkor i övrigt som ryms inom den s k hårda kärnan i direktivet bestående av uppräknade områden som arbetstid, semester m m. Olycksfallförsäkringar räknas inte upp i ”kärnan” och kan därför inte krävas.
Men centern har ju en tradition av att sträva efter en dumpning av villkoren på arbetsmarknaden, så det ligger ju nära till hands att tro att det inte så mycket handlar om okunskap, som om att Lena faktiskt är nöjd med utfallet. Men eftersom den svenska arbetsrätten är populär och eftersom de flesta tycker att den svenska arbetsmarknaden är en svensk angelägenhet som EU inte ska lägga sig i så försöker hon helt enkelt blanda bort korten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Haninge skriver Ibland blir man glad, Anders_S skriver Oerhört ointressanta sommarpratare, cappuccinosocialist skriver Skicka inte Schyman någonstans, Jinge skriver Mer – Zlatan Ibrahimovic, totalavloning skriver Total avlöning 3/6/09 Sista skottet i den sista nacken., Björn Nilsson skriver Sverige - trängre, farligare?

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

02 juni 2009

Köttindustrin främsta hotet mot miljön!

FN:s klimatpanel har konstaterar att köttindustrin är ett av de allra främsta hoten mot vår miljö. Inte mindre än 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från den globala boskapsuppfödningen och animalieproduktionen, vilket ger större skador på klimatet än vad bil-, flyg- och båttransporterna gör tillsammans. Utöver detta tillkommer andra konsekvenser som vattenbrist och skogsskövling.

Vänsterpartiet har varit ledande i att lyfta upp köttindustrins påverkan på miljön på EU:s dagordning. Vänsterpartiets parlamentariker Jens Holm lyckades till och med få EU:s klimatutskott att anta en resolution där man slår fast att köttkonsumtionen är en av de största klimatbovarna. Resolutionen innehöll också som en konsekvens av detta ett krav om att EU skulle arbeta för en minskad köttkonsumtion. Ett förslag som sedan tyvärr röstades ner i EU-parlamentet.

Sverige borde vara drivande under ordförandeskapet i höst för att visa att vi tar miljöhotet på allvar. Tyvärr så visade borgarna redan i EU-parlamentet att man inte tar miljöfrågorna på allvar, genom att nästan mangrant rösta mot utskottets krav.

EU har mål för att minska transporterna och för energieffektivisering men inget för ett miljöhot som är ännu större än dessa. Vänsterpartiet kräver därför att EU tar miljöhotet på allvar och inför ett mål om att minska köttkonsumtionen inom EU med 25% till 2020 i stället för att som idag gynna köttindustrin genom enorma subventioner.

Vi känner till problemet, nu måste vi ta tag i lösningen!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Tidigare i samma ämne: Ta miljöhotet på allvar - minska köttkonsumtionen!, Köttfri dag, något för EU att uppmuntra, Positivt från EU, Matens påverkan på miljön! m.fl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Nazisternas mordbränder fortsätter, Jinge skriver Piratpartiet ska vara glada åt SVT:s beslut, Krastavac skriver Chefer förstår ingenting, Kristoffer Ejnermark skriver Andreas Malm kritiserar Omars intellektuella haveri, kangas skriver Liten EU-skola del 3 av 3 (2009), andread0ria skriver Den danska modellen: Blekingegadeligan

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...