21 maj 2009

Internetsända fullmäktigemöten

Vänsterpartiet i Nybro kommer att lämna en motion till fullmäktige om att utreda möjligheten att sända fullmäktiges möten via internet.

För Vänsterpartiet är invånarnas insyn i den demokratiska processen liksom invånarnas möjlighet att granska sina förtroendevaldas agerande en grundsten för en levande och deltagande demokrati.

Den teknologiska utvecklingen ger också helt nya förutsättningar till att utveckla insynsmöjligheterna och tillgängligheten. Redan så sänds fullmäktigemötena ut via internet i flera kommuner. Vi kan inte se varför vi inte skulle kunna göra likadant även i Nybro.

I syfte att höja tillgängligheten och möjligheterna att få insyn i kommunens skötsel för invånarna vill vi därför att kommunen undersöker förutsättningarna för att först och främst fullmäktiges möten sänds ut från kommunens hemsida.

Dels vill vi att de sänds direkt under mötet, men också att sändningen görs tillgänglig i efterhand, exempelvis med sökmöjlighet för de olika paragraferna. Med modern teknologi borde detta varken vara svårt eller dyrt att genomföra, medan den demokratiska vinsten för medborgarna blir väldigt hög.

Media: Nybro Tidning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Den antikapitalistiska EU-valskampanjen i Europa, Jinge skriver Tragisk prostitutionsaffär, salkavalka skriver IT’S A KIND OF MAGIC, Björn Nilsson skriver Ida, med svans och allt

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...