02 maj 2009

The american dream - endast en dröm i USA

Den amerikanska drömmen, det är bilden av multimiljonären som startade sin karriär med tomma fickor och sedan jobbade sig uppåt. Det är bilden av ett land där det måhända finns stora klasskillnader, men där alla åtminstone har samma möjligheten att klättra i klassamhällets hierarki oavsett förutsättningarna. Den bilden är en myt!

Unionens chefsekonom Daniel Lind konstaterar i en rapport om social rörlighet i olika länder att den amerikanska drömmen, om att alla kan gå från rags to riches, från trasor till rikedom, har haft lättare att bli en sanndröm i de skandinaviska länderna än i USA. Slutsatsen blir att:
Den amerikanska drömmen gäller varken i absolut eller i relativ mening.
I stället så är möjligheten att förverkliga "den amerikanska drömmen" betydligt större i ett samhälle med ett omfördelningssystem som skapar ett mer jämställt samhälle, som Sverige, än i ett samhälle med större klassklyftor, som USA.

"Being born in the elite in the U.S. gives you a constellation of privileges that very few people in the world have ever experienced," Professor Levine said. "Being born poor in the U.S. gives you disadvantages unlike anything in Western Europe and Japan and Canada." [...]

Class differences in health, too, are widening, recent research shows. Life expectancy has increased over all; but upper-middle-class Americans live longer and in better health than middle-class Americans, who live longer and in better health than those at the bottom. [...]

Those widening differences have left the educated and affluent in a superior position when it comes to investing in their children. "There is no reason to doubt the old saw that the most important decision you make is choosing your parents," said Professor Levine, the Berkeley economist and mobility researcher. "While it's always been important, it's probably a little more important now."

Ekvationen är mycket enkel: ju mer man kompenserar för klassklyftorna desto mindre betydelse har klassens betydelse för individens förutsättningar att "lyckas" i livet. Ett jämställt samhälle är alltså själva grunden till individens möjlighet att utveckla och tillvarata sin individuella frihet.

Det är ju i grunden självklart att de förutsättningar du får med dig hemmifrån, vilka föräldrar man "valt" har en enorm betydelse. Inkomst spelar säkert en stor roll, men andra faktorer som studievana, kontakter osv har givetvis också en stor betydelse. Har du föräldrar som har en akademisk utbildning så är oddsen för att du själv studerar vidare betydligt högre än om du kommer från ett studieovant hem. Idag är det i praktiken ett krav för att få sommarjobb, och på så sätt få in en fot på arbetsmarknaden, att du har en förälder som arbetar på arbetsplatsen.

Det är just detta som (ny)liberalerna vägrar att se, detta att alla sitter inte med en likadan hand på given och attindividens frihet att välja därför i praktiken inte blir annat än en utopi. För att individen ska få verklig frihet så krävs ett samhälle som tar ansvar för alla och kompenserar ojämlikheter genom att omfördela samhällets samlade resurser så att de hamnar där de behövs bäst. Endast på så sätt kan man optimera den enskilda individens frihet.

Men eftersom det är just dessa ojämlikheter som det liberala kapitalistiska systemet bygger på och eftersom den liberala friheten därför också blir fullständigt ihålig så krävs också ett annat samhällssystem.
För att uppnå frihet för alla individer krävs att man ersätter det kapitalistiska klassystemet med ett jämligt socialistiskt samhälle!
I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.
Media: TCO-tidningen, LO-tidningen, New York Times, Aftonbladet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Missa inte Alliansens 1:a maj-demo! Andra bloggtips: DDR i Sverige, Stalinismen fall i Europa och de patetiska associationerna, Blåsta väljare

Från Konfliktportalen.se: Björn Nilsson skriver Väsentligheter, kimmuller skriver Mitt första maj-firande (med foton), jesper skriver Shora Esmailian från Antirasistiskt forum, Vida Latina skriver Man är bara man, Cvalda skriver Långfingrigt initiativ: Vägra betala deras kris

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...