03 april 2009

Regeringens kortsiktiga jakt på sjuka och arbetslösa spräcker kommunernas budgetar!

Debatten med moderaterna Eva Bengtsson Skogsberg och Jan R Andersson verkar inte få fortsätta på insändarsidan, så jag får nöja mig med att publicera det senaste svaret här.

Den moderatledda regeringens politik har lett till att antalet socialbidragstagare ökat med inte mindre än 8% det senaste året och regeringens slakt av våra trygghetsförsäkringar lär säkerställa att utvecklingen fortsätter. Regeringens kortsiktiga jakt på sjuka och arbetslösa innebär att kostnaderna för socialbidragen väntas öka med inte mindre än fem miljarder kronor till nästa år. Många kommuners budgetar lär spricka framöver på grund av högre socialbidragsutgifter.

Ändå har samma människor som var med och beslutade om att demolera a-kassan och som applåderade beslutet att införa utsorteringskedjan för sjuka, Eva Bengtsson Skogsberg (m) och Jan R Andersson (m), mage att hävda att det är vänsterpartiet som vill låsa fast människor i ett bidragsberoende.

Detta är samma människor som sitter i en regering som kastar ut tusentals människor från vårt trygghetssystem in i ett ovisst bidragsberoende. Detta är samma människor som väljer att låna pengar för att kunna sänka skatterna.

I stället för denna politik där trygghet för de utsatta offras till förmån för skattesänkningar som främst kommer de mest välbärgade till del, så vill vänsterpartiet se en solidarisk politik där sjukskrivna ges rätten och möjligheten att tillfriskna i stället för att enbart bli utförsäkrade.

Vi vill också se offensiva satsningar för att bevara och öka antalet arbetstillfällen genom bland annat permitterings- och utbildningslösningar likt de som finns i så många andra länder. Likaså vill vi se ett kraftigt utökat stöd till kommunerna, som på grund av regeringens frusna statsbidrag och vägran att ge stöd, nu kommer att tvingas säga upp anställda inom välfärdssektorn, trots att behovet i själva verket ökar.

Jag och vänsterpartiet står för ett solidariskt alternativ med offensiva jobbsatsningar och en välfärd för alla, inte bara de med väl tilltagen plånbok, till skillnad mot moderaterna Eva Bengtsson Skogsberg och Jan R Andersson som erbjuder skattesänkningar för de välbärgade och en cynisk utslagningspolitik för de mest utsatta!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

----------------------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...