15 april 2009

Kärnkraft - en ren energikälla?

Det hävdas allt som oftast, framför allt från borgerligt håll, att kärnkraften är en ren, miljövänlig energikälla och bland annat moderaterna använder det som argument för att gå kärnkraftlobbyn till mötes och förespråka en utbyggnad av kärnkraften.
Skall vi kunna lösa miljöproblemen borde vi därför satsa på utbyggnad av säker och ren kärnkraft.
Drivs kärnkraftverk av luft kanske? Nej, men man kan nästan tro det när de så konsekvent blundar för faktumet att kärnkraftverken behöver bränsle för att kunna producera sin "rena" energi. Tydligen så har man ju till och med lyckats övertyga de gamla kärnkraftsmotståndarna i centern att så inte är fallet.

Och bränslet som krävs är som bekant, om man nu inte väljer att blunda för det, uran.

Uran är ytterligare en ändlig resurs, vid sidan av exempelvis olja och kol. Och uranbrytning är dessutom en osedvanligt smutsig affär som man av naturliga skäl inte är intresserad av att ha på granntomten. I Stockholm lär det å andra sidan inte bli någon uranbrytning, så Reinfeldt är betydligt mer positiv. Men det är klart, uranbrytningen tillhör väl de "ekonomiskt lönsamma investeringar" som moderaterna vill se.

Och sedan lämpar man över till barn, barnbarn, barnbarns barn osv i tusentals generationer att ta hand om avfallet, de miljöproblem och de andra problem som de "ekonomiskt lönsamma investeringarna" innebär.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Missa inte att Alliansfritt Sverige kör en Anders Borg special.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

14 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Uranbrytning är inte smutsigare än den järn-, koppar- och neodymium-brytning du behöver för vindkraftverken. Påstår du annat föreslår jag att du omedelbart ringer Canadas och Australiens miljö- och abrbetsskyddsmyndigheter och berättar för dem att de har fel.

Och avfallshanteringen är redan löst utan att barn, barnbarn eller någon annan behöver lyfta ett enda finger efter det att slutförvater är förseglat. KBS-3 fungerar.

Mikael.R.Nilsson sa...

!Enligt Alan Hughes som bedriver forskningsprojekt i området handlar det om utsläpp på cirka 100 kubikmeter förorenat vatten varje dag som innehåller rester från uran – råvaran i radioaktivt kärnbränsle". Du Karnefors som påstår att järn o koppar brytning osv är lika farligt som uranbrytning har du något exempel som ovan ? Vatten förorenas Vatten är också en ändlig resurs vilket behövs om det ska finnas nåt liv.

Michael Karnerfors sa...

Alltså... Micke... har du ens någon aning om hur smutsigt gruvbrytning, vilken gruvbrytning som helst, är om man inte vidtar åtgärder? Är du verkligen så naiv så att du tror att bara det inte är frågan om uran så är gruvbrytning en ren och icke förorenande verksamet?! Det är ju helt verklighetsfrämmande. Det finns inget med uran som är mer farligt än alla andra restprodukter som uppstår vid gruvbrytning.

Vatten är inte en ändlig resurs. Det är en i högsta grad förnybar resurs pch I Sveriga har vi inte någon vattenbrist. Snarare tvärt om. I min hemstad Lund har vattenverket nu fått problem därför att folk förbrukar för lite vatten. Dricksvattnet riskerar bli dåligt på grund av att det blir stillastående i ledningarna, avloppen cloggar igen för att man inte har tillräcklig igenomsköljning. Energiåtgången för att pumpa vatten är minimal... så vi har inte vare sig brist på vatten och inte är det något slöseri med energi att använda det. I Sverige är det trams att påstå att vatten är en ändlig resurs!

Mikael.R.Nilsson sa...

Nåt exempel hade du således inte
Mig veterligen har jag fått lära mig i skolan till och med att de vatten vi har det har vi varken mer eller mindre. Sen hur vi använder det är en annan sak. Det tar inte slut om vi är rädda om det sen att rätten till vatten inte är alla till del det finns ställen där det råder vattenbrist där vatten är förorenat osv. Varför vill vi inte bryta uran i sverige då? flera kommuner motsätter sig detta är det rent jävelskap? Ska vi använda kärnkraft när vi inte vill bryta Uran i Sverige hur moraliskt är detta.

Mikael.R.Nilsson sa...

Här kan du läsa om vatten

http://www.kt.se/docs/peterG.asp?id=120

Christoffer sa...

och om man läser på lite i ämnet. så får man tag på följande.

http://www.miningaustralia.com.au/Article/Tailings-leak-under-control-scientist/473334.aspx

och en beskrivning över hur systemet ser ut. http://www.environment.gov.au/ssd/publications/ssr/pubs/ssr153-1.pdf

100 kubikmeter är väldigt lite i industriella sammanhang och nivån på radioaktivitet i vattnet VÄLDIGT låg.

Om man söker lite på google så konstaterar man att denna sortens olyckor är vanliga i gruvvärlden och oftast är MYCKET större från vanliga gruvor. Att de små läckorna uptäckts vid urangruvorna är snarare ett tecken på att övervakningen där är så mycket bättre.

ni ville ha exempel här kommer några från guldgruvor (enkla att googla eftersom guldgruvor använder cyanid)
http://www.ens-newswire.com/ens/oct2004/2004-10-26-01.asp
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/638286.stm
här är en för koppar (en av de viktigaste komponenterna i vindkraft) som förorenat vattnet för 75000 personer http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/638286.stm


Så är det exempel nog på att dessa olyckor från urangruvor är VÄLDIGT små i jämförelse med andra gruvindustrier ???

Och sen ska vi inte börja prata om mängden uran som lackas ur kolaska som ligger UTAN kydssystem i sophögar i olika ställen i världen.

Björn Nilsson sa...

Uranbrytningen i Niger i Afrika är ingen höjdare, vare sig det gäller hälsoaspekter eller hushållning med vatten. Folk får konstiga sjukdomar och man tar vattenresurser som tar hundratals år att återskapa i ökenklimatet. Beskrivs i en artikel hos FN:s nyhetsbyrå IRIN:

http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=83706

Michael Karnerfors sa...

Björn: Då får man undersöka den gruvan noggrannt och se 1) vilka problem kan vi visa att den har orsakat 2) om problemen är lösbara 3) lösa problemen eller lägga ned om det inte går.

Men detta är en gruva. Detta säger ingenting om uranbrytning i allmänhet. Om en specifik gruva har problem så får man kolla vad dessa problem orsakas av och inte försöka förekomma slutsatsen genom att gasta "Jo men det är för att det är Uran, stoppa kärnkraften!!!". Det funkar bara inte... det är inte ärligt och det löser inga problem.

Christoffer sa...

@björn

Gruvindustrin över huvud taget i niger är ingen höjdare. men jag ser inte ngn som använder det som argument för att slutamed att använda kol, guld, salt, tenn, silver eller kalksten.

eller är det så att Uran har en egen moral som säger att det är omöjligt att bryta bra om ett ställe är dåligt till skilnad från andra mineraler ?

/C

Björn Nilsson sa...

Det vore konstigt om inte det franska gruvbolaget i Niger vet exakt vad man håller på med och vad det får för verkningar - och att man ger blanka fan i det. Och att det är något speciellt med uran behöver man inte vara moralfilosof för att förstå. Eller borde inte vara det i alla fall.

Michael Karnerfors sa...

Och att det är något speciellt med uran behöver man inte vara moralfilosof för att förstå. Eller borde inte vara det i alla fall.Jaså? Vad är det då som är så speciellt med uranbrytning jämfört med andra metaller?

Kaj Raving sa...

Michael: För att bygga exempelvis vinkraftverk så behövs bland annat stål, det är riktigt, men det är ju inte riktigt så att det inte krävs metaller och annat när man bygger ett kärnkraftverk, för att inte tala om vid förvaringen av avfallet.

"KBS-3 fungerar."
Låt oss verkligen hoppas det, även om alla inte är lika säkra som du.

Michael Karnerfors sa...

Kaj, du behöver ca 3500-7000 vindturbiner bara för att komma upp i samma mängd levererad energi årligen som en kärnkraftsreaktor. Och då har vi i detta inte räknat med att detta är extremt ojämnt fördelat och inte alls alltid något som motsvarar förbrukningen.

Vad gäller KBS-3 så ligger beslutet inte vare sig hos mig eller SKB... utan det är de övervakande myndigheterna som kommer att granska och sedan besluta om metoden godkänns eller måste kompletteras. Det är upp till dem att bedöma det hela.

Kommer du att acceptera reultatet av den granskningen? Jag kommer att göra det. Säger de att komplettering behövs, självklart måste SKB då komplettera. Om de säger "Kör!"... tja... har du då något emot att man börjar bygga?

Kaj Raving sa...

Michael: Uppenbarligen ser du storskalig vindkraftsproduktion som det enda alternativet till kärnkraft, det gör inte jag. Tvärtom så måste vi komma bort från det storskaliga energitänkandet. Det finns redan i dag mängder av alternativ som i många fall ligger i sin linda än så länge som man borde lägga resurser på att utveckla i stället för att satsa på ytterligare en ändlig energikälla. Att satsa på kärnkraft är att ta kraft från andra, långsiktiga, områden som skulle behöva prioriteras.

"Kommer du att acceptera reultatet av den granskningen? Jag kommer att göra det."
Självklart gör du det, du är ju uppenbarligen säker på att det fungerar. Om jag accepterar det? Har jag något val? Nej knappast. Skiten som redan har producerats måste ju stoppas undan någonstans. Men att vi redan har producerat en hel del radioaktivt avfall är knappast ett bra argument för att producera ännu mer.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...