21 april 2009

Engagemanget ska vara drivkraften, inte arvodet!

Debatten med Nils Duveborn, SPI:s ordförande i Nybro, startade (den här gången) med ett personligt angrepp på vår företrädare Mariann Karlsson där han, efter att hon lagt fram vänsterpartiets motion om sänkta arvoden, anklagade henne för att vara girig. Med följande svar, som nu har publicerats i Barometern, så får debatten vara klar för åtminstone min del.

Nils, du hävdar att du inte har något emot att bidra när kommunen måste spara. Ändå väljer du att skriva en ilsken insändare med aggressiva personliga påhopp när detta föreslås av vänsterpartiet. Jag har svårt att se hur det skulle kunna tolkas som annat än att det går bra att besluta om besparingar för andra, men att du själv inte gärna vill drabbas.

Dessutom har du och jag har uppenbarligen olika syn på Nybros förtroendevalda politiker. Jag kan inte förstå hur du kan anse att den besparing på politikernas arvoden som vänsterpartiet vill se skulle leda till att de förtroendevalda förvandlades till enbart röstboskap utan egen vilja. I mina ögon är det snarast tvärtom Nils. Om man nu måste ha betalt för att ha en åsikt, ja, då tycker jag att man ändå är på väldigt fel plats!

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Därför har vi inom vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinnings skull.

Precis som vi lokalt förespråkar sänkta arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar vänsterpartiet centralt en sänkning av arvodena för riksdagsledamöterna. Och precis som vänsterpartiets riksdagsledamöter lägger 10% av sina arvoden i ”partiskatt” så lägger även vi i Nybro minst 10% av våra arvoden, utöver förlorad arbetsförtjänst, i ”partiskatt”.

På så sätt ser vi till att vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Du hävdar att du inte har något emot att bidra när kommunen måste spara. Men då så, nu har du ju chansen att visa att det inte bara är munväder. Nu har du chansen att visa att du faktiskt kan ha en åsikt även om du får lite mindre betalt för det. Det bara att ställa sig bakom vänsterpartiets motion.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs också Pierre Gilly och Alliansfritt Sverige som båda skriver utmärkt om regeringens utbildningspolitik.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

1 kommentar:

Lasse Strömberg sa...

Du begär det omöjliga, nämligen att en borgare ska avstå från pengar — frivilligt!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...