30 april 2009

Satsningar på välfärd

Satsa på arbetstillfällen och välfärd i stället för skattesänkningar för de rikaste, det är kontentan av vänsterpartiets vårbudget som presenterades idag.

Regeringens politik har i kombination med krisen slagit stenhårt mot kommuner runt om i landet, och därmed också mot hela vår välfärd. Regeringens har envetet vägrat att räkna upp statsbidragen och skjuta till pengar till kommunerna, vilket innebär att kommunerna i sin tur inte har annat val än att skära i välfärden, om man inte höjer skatten, trots att behovet snarast ökar i krisens spår. Under bilan har nu regeringen ändå beslutat att skjuta till pengar till kommunerna.

Det är ett tillskott som fungerar som en läkare som sätter ett plåster på en pulsåder som är avskuren; det ser ut som om man gör något, men det hjälper knappast patienten att överleva!

Det är precis i linje med regeringens övriga politik, där man talar sig varm för välfärden i alla sammanhang, men när det kommer till den faktiska politiken, ja då visar sig retoriken vara enbart tomma ord. I stället så driver man samma gamla överklasspolitik som man alltid har gjort.

I stället krävs rejäla satsningar på kommunerna så att dessa kan behålla personalen. Därför satsar vänsterpartiet i sin budget 5 miljarder mer än regeringen under 2009, vilket skulle rädda över 10000 arbetstillfällen, arbetstillfällen som definitivt behövs inom välfärden.

Media: DN, SvD,

Uppdaterat: I Barometerns pappersupplaga kan man läsa att antalet ansökningar om socialbidrag har ökat med 60% (!) i Nybro. Försämrade a-kasse- och sjukförsäkringsregler mm i kombination med nyliberalismens kris sätter nu sina spår.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Från Konfliktportalen.se: Cvalda skriver Långfingrigt initiativ: Vägra betala deras kris, jesper skriver Ali Esbati från Antirasistiskt forum, kvinnopolitisktforum skriver Kvinnopolitiskt forum presenterar: Med knuten näve kring diskborsten, Björn Nilsson skriver Jag går mot döden var jag går, Kristoffer Ejnermark skriver Stalinismen fall i Europa och de patetiska associationerna, Marlene Olsson skriver Jag flyttade bloggen till wordpress men jag vet inte jag

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

22 april 2009

När jag en gång dör...

... så ska jag också se till så att det står så här på mitt donationskort!
Ryggraden den blir jag glad ifall ni ger till nån
inom LO för där verkar ganska många sakna sån
Ge foten till Carl Bildt ge sen läpparna till Maud
Så lovar jag att dom ska stänga hennes ordförråd

Så j-a Bra!--------------------------------------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

21 april 2009

Engagemanget ska vara drivkraften, inte arvodet!

Debatten med Nils Duveborn, SPI:s ordförande i Nybro, startade (den här gången) med ett personligt angrepp på vår företrädare Mariann Karlsson där han, efter att hon lagt fram vänsterpartiets motion om sänkta arvoden, anklagade henne för att vara girig. Med följande svar, som nu har publicerats i Barometern, så får debatten vara klar för åtminstone min del.

Nils, du hävdar att du inte har något emot att bidra när kommunen måste spara. Ändå väljer du att skriva en ilsken insändare med aggressiva personliga påhopp när detta föreslås av vänsterpartiet. Jag har svårt att se hur det skulle kunna tolkas som annat än att det går bra att besluta om besparingar för andra, men att du själv inte gärna vill drabbas.

Dessutom har du och jag har uppenbarligen olika syn på Nybros förtroendevalda politiker. Jag kan inte förstå hur du kan anse att den besparing på politikernas arvoden som vänsterpartiet vill se skulle leda till att de förtroendevalda förvandlades till enbart röstboskap utan egen vilja. I mina ögon är det snarast tvärtom Nils. Om man nu måste ha betalt för att ha en åsikt, ja, då tycker jag att man ändå är på väldigt fel plats!

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Därför har vi inom vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinnings skull.

Precis som vi lokalt förespråkar sänkta arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar vänsterpartiet centralt en sänkning av arvodena för riksdagsledamöterna. Och precis som vänsterpartiets riksdagsledamöter lägger 10% av sina arvoden i ”partiskatt” så lägger även vi i Nybro minst 10% av våra arvoden, utöver förlorad arbetsförtjänst, i ”partiskatt”.

På så sätt ser vi till att vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Du hävdar att du inte har något emot att bidra när kommunen måste spara. Men då så, nu har du ju chansen att visa att det inte bara är munväder. Nu har du chansen att visa att du faktiskt kan ha en åsikt även om du får lite mindre betalt för det. Det bara att ställa sig bakom vänsterpartiets motion.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs också Pierre Gilly och Alliansfritt Sverige som båda skriver utmärkt om regeringens utbildningspolitik.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

15 april 2009

Kärnkraft - en ren energikälla?

Det hävdas allt som oftast, framför allt från borgerligt håll, att kärnkraften är en ren, miljövänlig energikälla och bland annat moderaterna använder det som argument för att gå kärnkraftlobbyn till mötes och förespråka en utbyggnad av kärnkraften.
Skall vi kunna lösa miljöproblemen borde vi därför satsa på utbyggnad av säker och ren kärnkraft.
Drivs kärnkraftverk av luft kanske? Nej, men man kan nästan tro det när de så konsekvent blundar för faktumet att kärnkraftverken behöver bränsle för att kunna producera sin "rena" energi. Tydligen så har man ju till och med lyckats övertyga de gamla kärnkraftsmotståndarna i centern att så inte är fallet.

Och bränslet som krävs är som bekant, om man nu inte väljer att blunda för det, uran.

Uran är ytterligare en ändlig resurs, vid sidan av exempelvis olja och kol. Och uranbrytning är dessutom en osedvanligt smutsig affär som man av naturliga skäl inte är intresserad av att ha på granntomten. I Stockholm lär det å andra sidan inte bli någon uranbrytning, så Reinfeldt är betydligt mer positiv. Men det är klart, uranbrytningen tillhör väl de "ekonomiskt lönsamma investeringar" som moderaterna vill se.

Och sedan lämpar man över till barn, barnbarn, barnbarns barn osv i tusentals generationer att ta hand om avfallet, de miljöproblem och de andra problem som de "ekonomiskt lönsamma investeringarna" innebär.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Missa inte att Alliansfritt Sverige kör en Anders Borg special.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

12 april 2009

Var femte amerikan: Socialism är att föredra!

I vad som väl får ses som världens kapitalistiska centrum, USA, så får bilden av den genomsnittlige amerikanen som alltigenom urtypen för en kapitalism-kramare att börja revideras en aning.

Var femte amerikan föredrar nämligen socialism framför kapitalism och endast hälften tycker att kapitalismen är att föredra. Detta måste ju ses som revolutionerande siffror! Det reviderar åtminstone min bild rejält. Jag har alltid trott att alla jänkare varit så indoktrinerade av bilden av de amerikanska kapitalistiska drömmen, där alla kan bli "något", att de aldrig skulle kunna föreställa sig någon annan syn på samhället.

Antingen hade jag fel eller så har något radikalt förändrats.


Är det månne krisen som fått så många jänkare att inse att kapitalismen inte fungerar och att den "amerikanska drömmen" har betydligt större förutsättningar att faktiskt slå in i ett jämlikare samhälle, som i de nordiska länderna. Oavsett orsaken så tycks det som om bilden av tok-liberalernas drömsamhälle knakar rejält i fogarna.

Hittat hos Esbati, bloggat hos Jonas Sjöstedt

-------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

11 april 2009

Socialmoderaterna i EU

S + M = sant? Tja, oavsett vad partierna i fråga hävdar på hemmaplan så är det de facto så det oftast ser ut när partierna bedriver sin politik nere i Bryssel. I de allra flesta fallen så röstar de exakt likadant när det kommer till kritan och socialdemokraterna gör upp med högern i stället för att bedriva vänsterpolitik.
I valrörelsen inför valet till EU-parlamentet så låtsas varken socialdemokrater eller moderater om att de är överens i många avgörande frågor i Bryssel, men så ser det faktiskt ut.
Ett tydligt exempel på sossarnas och högerns likriktning på EU är deras gemensamma syn på att föra över mer makt till EU genom Lissabonfördraget, utan att kräva några som helst svenska undantag för den svenska arbetsrätten. Sossarna kunde valt att sätta ner foten och agerat som det arbetarparti man påstår sig vara. I stället så valde man att svika arbetarna för att liera sig med högern, och EU - återigen.

Kanske är det också deras samarbete nere i EU som vi alltmer ser slå igenom även här på hemmaplan. Den likriktning mellan sossar och moderater, där de till stora delar förespråkar och driver en likartad politik, som vi ser på hemmaplan är ännu bara en skugga av den likriktning som finns i EU. Men kanske är det inte en politisk uppdelning i två partier á la USA som är framtidens skrämmande scenario för den svenska parlamentariska demokratin, utan snarare att vi om några år får se Socialmoderaterna bildas - officiellt.

Nåväl, klart står i alla fall att den som vill se ett verkligt vänsteralternativ i EU, ett alternativ som inte bara okritiskt nickar bifall till allt som EU hittar på, ett alternativ som verkligen står på arbetarnas sida, både i Sverige och i EU. Ja, då finns det faktiskt bara ett alternativ att rösta på den 7:e juni - vänsterpartiet.

Framtida partiledarduo? Eu-parlamentarikern Jan Andersson (s) verkar inte helt avvisande!
Bloggat: David Aronsson, Jonas Sjöstedt,

-----------------------------------------------------------------

Sossarna är på tapeten hos Tomas också, liksom de brittiska sossarna hos Björnbrum.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

06 april 2009

Utpressning i "krisavtalets" spår

En av de ganska många saker som jag kritiserat IF Metalls "krisavtal" för är att det kommer att försätta de lokala klubbarna i en orimlig gisslansituation, där valfriheten blir i det närmaste fiktiv. Så här skrev jag tidigare:
Det som nu riskerar att ske är att företag som vill spara på kostnaderna kan hota med att man kommer att säga upp folk för att på så sätt sätta lokala klubbar i en omöjlig gisslansituation när de ställs inför valet att sänka lönen eller, förment, rädda arbetstillfällen.
Vad som nu har hänt är just detta, den lokala klubben försätts i en gisslansituation av företaget som gått ut och framställt det som ett val mellan varsel och krisavtal. Vice ordförande på Volvo Lastvagnar i Umeå, Jan-Olov Carlsson, säger:
- Vi har försätts i en utpressningssituation som är omöjlig att hantera.
Detta är alltså vad en stor, stark och stridbar klubb ställs inför. Man kan bara föreställa sig den press som en inte fullt så stark klubb ställs inför. Kravet på en överenskommelse mellan fack och företag blir inget annat än en chimär.

Dagens Arbete, LO-tidningen, Arbetaren

---------------------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

EU satsar 20 miljoner på att få Irländarna att rösta "rätt"

Efter att irländarna sagt klart nej till Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag, så borde fördraget enligt EU:s eget regelverk redan ha fallit (vi svenskar fick inte rösta alls trots att en majoritet ville et). I stället så stod det snart klart att EU skulle ge irländarna en ny chans att folkomrösta om samma fördrag.


Tanken är givetvis att irländarna ska rösta "rätt" den här gången. Den här gången lämnar man heller ingenting åt slumpen. Därför ser nu EU-kommissionen till att satsa 20 miljoner kronor på en "informationskampanj" om EU på Irland. Junilistans Sören Wibe kommenterar det hela så här:
– Det är ju fullständigt uppenbart vad det är frågan om. Nämligen att få det irländska folket att rösta ja nästa gång som Lissabonfördraget kommer upp till omröstning.
Något som EU-kommissionären Margot Wallström slår ifrån sig. Hon hävdar i stället att EU har en "demokratisk skyldighet" att informera medborgarna. Så av en ren slump så råkar informationskampanjen, bestående av bioreklam, annonser i tidningar och tidskrifter och en satsning på bloggsior, vända sig främst till den grupp som till 65% röstade emot fördraget.

Målgruppen är unga, kvinnor och låginkomsttagare. Det var de grupperna som hade en stor andel nej-röstare i förra sommarens folkröstning om Lissabonfördraget.
Givetvis så handlar det endast om att dessa grupper har "vanföreställningar om vad EU är och gör" och ingenting om att det är dessa grupper som har mest att förlora på att EU:s grundlagsstadgade högerpolitik, där marknadens frihet står över alla grundläggande sociala rättigheter slås fast ytterligare.

---------------------------------------------------------------------

Rekommenderad läsning: Prostitutionsdebatten är oanständig, "Flytta till Rwanda", Klassamhället i siffror

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , ,

04 april 2009

När argumenten tryter...

SPI:s orförande i Nybro hoppade i en insändare i Östran på vänsterpartiets Mariann Karlsson för att hon framfört vårt förslag om att även kommunens politiker ska vara med och spara genom sänkta, frysta och slopade arvoden. Bland annat med anklagelser om att hon skulle vara girig eftersom själv har ett fast arvode. Här följer mitt svar till Nils.

När argumenten tryter tar nävarna vid säger talesättet. I politikens värld kan detta snarast översättas till; när argumenten tryter så tar de personliga påhoppen vid. Och just så reagerar Nils Duveborn (SPI) när han ställs inför vänsterpartiets förslag om att även Nybros politiker ska vara med och spara när nu exempelvis kommunens ferieverksamhet dras ner. Plötsligt så drabbas han personligen när kommunen måste spara!

Så eftersom Nils inte vill att han själv ska behöva göra några uppoffringar och bidra till att exempelvis ungdomar kan få en meningsfull sysselsättning under några sommarveckor och dessutom inte finner några relevanta argument för att värja sig mot vänsterpartiets förslag så är det enda han har att komma med – just det, personliga påhopp. Det enda som återstår för Nils är att anklaga de som hade mage att kräva något av honom och han väljer att ge sig på budbäraren, Mariann Karlsson, med anklagelser om att vara girig. Därför har jag också några frågor till Nils.

Nils, som du mycket väl vet så arbetar Mariann i vanliga fall som nattsköterska på lasarettet i Kalmar, men har tvingats gå ner i arbetstid för att hinna med sina politiska uppdrag. Själv är du ju pensionär och kan lägga dina arvoden till pensionen utan att ha förlorat ett öre. Ändå tycker du att Mariann ska avstå de arvoden (som minskas med vårt förslag) hon får för dessa uppdrag medan du själv inte ens vill avstå en liten del av ditt eget arvode. Hur menar du då att det gör Mariann, som är beredd att avstå en del av sitt arvode, mer girig än dig, som inte är beredd att avstå något?

Nu är jag ju fullt medveten om att många pensionärer har det svårt idag, särskilt med era allianskamrater i regeringen. Är det möjligen så att du därför ser politiken som ett bra extraknäck att dryga ut pensionen med? Är det möjligen fler arvoden snarare än ökad demokrati som är anledningen till att du är så angelägen att få en plats i KS? Är det möjligen därför som du anser att du som politiker inte ska behöva drabbas när kommunen sparar? Är det möjligen därför som du så aggressivt attackerar den som föreslår att man petar på ”dina” pengar?

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Barometern

---------------------------------------------------------------------

Missa inte EU-debatten i Emmaboda på tisdag. Eva-Britt Svensson är på plats för vänsterpartiets räkning.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , , ,

03 april 2009

Regeringens kortsiktiga jakt på sjuka och arbetslösa spräcker kommunernas budgetar!

Debatten med moderaterna Eva Bengtsson Skogsberg och Jan R Andersson verkar inte få fortsätta på insändarsidan, så jag får nöja mig med att publicera det senaste svaret här.

Den moderatledda regeringens politik har lett till att antalet socialbidragstagare ökat med inte mindre än 8% det senaste året och regeringens slakt av våra trygghetsförsäkringar lär säkerställa att utvecklingen fortsätter. Regeringens kortsiktiga jakt på sjuka och arbetslösa innebär att kostnaderna för socialbidragen väntas öka med inte mindre än fem miljarder kronor till nästa år. Många kommuners budgetar lär spricka framöver på grund av högre socialbidragsutgifter.

Ändå har samma människor som var med och beslutade om att demolera a-kassan och som applåderade beslutet att införa utsorteringskedjan för sjuka, Eva Bengtsson Skogsberg (m) och Jan R Andersson (m), mage att hävda att det är vänsterpartiet som vill låsa fast människor i ett bidragsberoende.

Detta är samma människor som sitter i en regering som kastar ut tusentals människor från vårt trygghetssystem in i ett ovisst bidragsberoende. Detta är samma människor som väljer att låna pengar för att kunna sänka skatterna.

I stället för denna politik där trygghet för de utsatta offras till förmån för skattesänkningar som främst kommer de mest välbärgade till del, så vill vänsterpartiet se en solidarisk politik där sjukskrivna ges rätten och möjligheten att tillfriskna i stället för att enbart bli utförsäkrade.

Vi vill också se offensiva satsningar för att bevara och öka antalet arbetstillfällen genom bland annat permitterings- och utbildningslösningar likt de som finns i så många andra länder. Likaså vill vi se ett kraftigt utökat stöd till kommunerna, som på grund av regeringens frusna statsbidrag och vägran att ge stöd, nu kommer att tvingas säga upp anställda inom välfärdssektorn, trots att behovet i själva verket ökar.

Jag och vänsterpartiet står för ett solidariskt alternativ med offensiva jobbsatsningar och en välfärd för alla, inte bara de med väl tilltagen plånbok, till skillnad mot moderaterna Eva Bengtsson Skogsberg och Jan R Andersson som erbjuder skattesänkningar för de välbärgade och en cynisk utslagningspolitik för de mest utsatta!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

----------------------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...